کادوکاری

سلام دوستای گلم خیلی خیلی ممنون از محبت همه تون و تبریک هاتون واقعا شرمنده م کردین  نمیدونم چطوری تشکر کنم .

روز مادر سر کار  نرفتم و آییییی کیفففف داد . از صبحشم که اول ازمسعودتبریکات دریافت کردم .بعدش من و مسعود به مامانی تبریک گفتیم و بعدشم که مسعود هر دوتا گوگووولی رو بیدار کرد رفتن به  مامانی تبریک گفتن من داشتم صبحونه آماده میکردم  دیدم دوتا وروجک بامزه اومدن تو آشپزخونه و با دو تا دسته گل  تو دستای خوشگلشون تبریک میگن .انقدر مزه داد که خدا میدونه.واقعا  کله قند تو دلم آب میشد  .تند تند جفتشونو ب***وس میکردم مائده هم خدا رو شکر فراری نبود منم از فرصت استفاده کردم چلوندمش گوگوووولی رو. انقدر  ذوق زده شده بودم وقتی فهمیدم  که گلا رو با همکاری مسعود از شب قبلش یواشکی تو کمد اردوان قایم کرده بودن.یعنی من موندم مائده و مسعود چطوری سر اردوانو گول مالیدن که نگه چی تو کمدشه!!!!

بعدشم جفتشون  رفتن کادوی مامانی رو دادن و بازم تبریک و این حرفا .انقدر مامانی مائده خوشش اومد از کادو که خدا میدونه کلی تعریف کرد منم ذوق مرگ شدم مخصوصا که گفت هر وقت این قرآنو بخونم یاد شما میفتم دعاتون میکنم .مامانی هم منو شدیدا شرمنده کرد بهم کادو داد. یه زنجیر پلاک خوشگل از اینایی که آدم باهاش راحته همیشه میشه گردنش باشه .انقدر من شرمنده بودم که خدا میدونه گفت مشهد بودم به عروسم گفتم بخره. من برای ازدواجتون کادو نگرفته بودم .انقدر تشکر کردم و بو**سشون کردم و خودمو کشتم تا اشکام نریزن .گفتم من به اینهمه بزرگواری شما حسودیم میشه ایشالا من لایق باشم که شما همیشه از من راضی باشین .به پدر بزرگ مائده هم زنگ زدیم تشکر کردم و صحبت کردیم و تبریک و این حرفا وخلاصه که شرمنده ی محبتشون شدم .

بعدشم دور هم صبحونه خوردیم و مسعود رفت  سر کار .قبلشم انقدر حسودی کرد که من تو خونه هستم خودش داره میره که گفتم ببین آخر یه کاری میکنی من یه روز تو خونه هستم میخوام کیف کنم کلا پودر میشم !!!!مثل اینکه امروز روز مادره روز پدر نیست !!!بچه جو گیر شده بود خونه نشینی دلش میخواست !!!

به حاج خانوم جان هم زنگ زدم مراتب تبریک و اینا رو به جا آوردم گفتم آقا مسعود که اومدن میایم خدمتون .بعد تازه یادم اومد خواهر شوهر وسطی اینجاست اینم انقدر اخلاقش از همه بهتره من براش هیچی نگرفتم به مسعود زنگ زدم گفتم اقلا یه گل بگیر سر راه.به مامانم و عزیز جون مادر جون و زن عمو جون و خاله جون و  عمه جون و زن دایی جونا هم زنگ زدم .مارال هم خودش بهم زنگ زد به آرزو هم زنگ زدم و...اوا چیه خوب یه قبیله ایم دیگه مادر جاااان!!!!چیکار کنم ؟ خلاصه که همش پای تلفن مشغول زنگ زدن بودم .

ناهارم دور هم خوردیم با مامانی و گوگووولیها . مسعود هم ساعت سه اومدخونه .عصر دایی مائده و زن داییش و بچه هاشون اومدن برای دیدن مامانی . مامانی هم بنده خدا از وقتی مسعود اومده بود هی میگفت من هستم نگران نباشین شما برین خونه ی مادرتون برای تبریک منم گفتم نه اصلا مهم نیست دیر نمیشه من که زنگ زدم. نرفتیم هم نرفتیم عیب نداره .بعد که دایی اینای مائده اومدن زن دایی مائده گفت ما هستیم شما برین .

 خلاصه که ما هم جینگیلی مستون کردیم اول رفتیم خدمت حاج خانوم جان و روز مادرو تبریک گفتیم . کادو ها رو هم دادیم .اون سری که سوغاتی آورده بودم که هیچ کدوم غیر از خواهر شوهر وسطی که  زنگ زد تشکر کرد ،  نه گفتن خوبه یا بده نه اصلا جلوی روم باز کردن کادوهه رو نه بعدش گفتن . خلاصه ما نفهمیدیم بالاخره ریختن دور یا استفاده کردن !!! این دفعه هم نه سین جان نه حاج خانوم هیچکدوم باز نکردن  و  گذاشتن رو میز .خواهر شوهر وسطی هم که فقط گل گرفته بودیم براش اون خیلی بیشتر تشکر کرد گفت ممنون که به یادم بودین و خودتون گل بودین و این حرفا .کاش اقلا برای اون کادو گرفته بودم .

آخرشم مائده وسط بازیش یهو یاد کادوها افتاد  به عمه ش گفت عمه سین جان کادوتونو باز نمیکنین؟ یعنی اگه این بچه نگفته بود عمرا باز میکرد!!! که گفت چرا مائده جان بیار برام بازش کنم .حاج خانومم محبت کردن گفتن مال منم بیار .باز هم کردن اصلا نه گفتن خوبه نه گفتن بده نه خوشمون میاد نه اینکه اقلا بندازن جلوم بگن مرده شور سلیقه تو ببره بردار ببر!!! فقط حاج خانوم گفتن دست شما درد نکنه سین جان همونو هم نگفت !!!!

خواهر شوهر وسطی که نبود موقع باز کردن داشت با تلفن حرف میزد وقتی اومد گفت اینا چقدر  قشنگه من قبلا خونه ی...(یکی از فامیلاشون ) دیده بودم روم نشده بود بپرسم کجا خریدن  و از من که سوال کرد کجا خریدم  . من گفتم بهتون آدرسشو نمیگم هر کدومو خوشتون اومده بگین من براتون بگیرم .یعنی شما داشته باشین قندون تا چه حد !!!! اونم گفت نه من نمیگم از کدومش خوشم اومده که شما بهم آدرس بدین .حالا ما داشتیم این حرفا رو میزدیم که سین جان اون وسط گفت  ز جان هر کدوم از اینا خوشت امده بردار ما که لازم نداریم . چرا بری دوباره بخری؟ منو میگی انقدر دلم شکست یهو.اقلا پشت سر ما میگرفت میداد به خواهرش عیب نداشت . اینکه جلوی رو اینو بگه به نظر من که بد بود .نمیدونم شاید من حساس شدم اما اگه خواهر منم بود اینکارو میکرد باز من دلم میشکست .

من نمیگم آدم یه هدیه میخره طرف مقابل باید خوشش بیادا .نه اصلا.  ولی فکر میکنم آدم اگه خوشش هم نیاد باید بگیره و فوقش استفاده نکنه  .نه اینکه جلوی رو اینطوری بگه .تازه کادوی خودش هیچی راجع به کادوی حاج خانوم هم گفت .من دیگه همون لبخند همیشگی رو نمیتونستم بزنم یه لحظه فقط با تعجب نگاش کردم .خواهر شوهر وسطی هم برای اینکه رفع و رجوعش کنه گفت نه من این مدلی نمیخواستم دنبال شمعدوناش بودم. باز سین جان بس نکرد گفت شمعدوناشو خریدی اینا رو هم ببر باهاش ست بشه .یعنی این سین جان که اصلا کم حرف بود یهو انقدر زبون باز کنه عجیب بودا !!!!!

من دیگه فهمیدم صد در صد داره با منظور میگه .هیچی نگفتم سر خودمو به میوه خوردن گرم کردم .حاج خانوم هم هیچی نگفت انگار نه انگار که سین جان اینا رو گفته !!! فقط خواهر شوهر وسطی گفت من که هنوز نخریدم تا ست کنم. بازم آدرسشو از من سوال کرد من تا بیام تعارف کنم ، مسعود آدرسو گفت . به سین جان هم گفت شما هم اگه خوشت نیومده میتونی ببری عوض کنی .یه کلمه سین جان نگفت آره یا نه .مسعود به من گفت ملودی جان فردا سر راه بیزحمت فاکتورا رو ببر بده به آقاهه و بگو که میان عوض میکنن .به خواهر وسطی هم گفت یا میخوای شما که دوست داری شمعدونای ست اینو بگیر اینم بردار .من بعدا برای سین یه هدیه دیگه میگیرم که دوست داشته باشه .

یعنی مسعود ناراحت بود در حد تیم ملی .سین جان بازم هیچی نگفت خواهر شوهر وسطی گفت نه ملودی خانوم فاکتورا رو نبرین برای تعویض شاید من اصلا وقت نکنم برم اونجا اینا هم مبارک خودشون باشه .فوری هم  حرفو عوض کرد گفت  چایی میخورین یه سری دیگه بیارم ؟یعنی مدیریت بحران که میگن همین بود !!!! حاج خانوم جان هم که تا حالا سکوت اختیار کرده بودن گفتن آره ولی بلند نشو سین جان شما بیزحمت بریز خواهرت امروز خیلی سر پا بوده .سین جان هم شدیدا ناراضییییی بلند شد رفت تو آشپزخونه چایی بریزه . ما هم دیگه در مورد کادوها حرف نزدیم  .

تمام این مدت هم اردوان و مائده و دختر خواهر شوهر وسطی  انگار نه انگار اونجا چهار نفر دارن حرص میدن و حرص میخورن !!!! هی شکلات برمیداشتن رو یه میز عسلی شکل خونه باهاش درست میکردن  !!!کاش آدم بچه بمونه همیشه والا.

بعدشم که خداحافظی کردیم بریم به مامان اینا سر بزنیم .خواهر شوهر بزرگه  صبح  اومده بوده.  اونم تنها ناهارم بوده شوهرش که سر کاره بچه ها هم امتحان داشتن و خلاصه رفته بود خدا رو شکر چشم در چشم نشدیم دوباره یه حالی ازمون گرفته بشه !!!!

 دیگه هم منو مسعود راجع به اون موضوع حرف نزدیم و خلاصه رفتیم و اول به مادر جون عزیز جون سر زدیم و تبریک گفتیم قربونش برم الهی خدا همیشه مامان بزرگامو برام نگه داره که از دیدنشون یه عالمه انرژی میگیرم .یکی از دلیلایی که اصلا دوست ندارم روابط خانوادگی بهم بخوره  برای اینه که حس میکنم مائده هم چقدر احتیاج داره که هر دو تا مادر بزرگاشو داشته باشه و کنارشون کیف کنه .بعدم رفتیم  مامان جونمو هم دیدم و تبریک گفتیم و کادوشو هم که بچه ها داده بودن .مارال اینا هم بودن ولی منتظر بودن منم برم تا باز کنن .خلاصه که مامان باز کرد و سیم کارتشو هم گذاشت توش . بعدش شما داشته باشین که مامان بابای من چقدر مشکوک شدن قربونشون برم هر چی ما چهار تا از مامان جون جان سوال کردیم بابا حمید چی کادو گرفته نگفت که نگفت!!! بعد از بابا هم سوال کردیم گفت وقتی مامانت نمیگه یعنی سوال نکنین!!!

منم فوووضضضضوووولللل .به مسعود گفتم میبینی تو رو خدا یعنی اگه من یه بلایی سرم اومد بدون و آگاه باش از همین کنجکاوی بوده ها !!!به بابا هم  گفتم دیگه دارم به شما شک میکنما نکنه مامان خوشگل و گل منو یادتون رفته براش کادو نگرفتین؟ الهی بمیرم مامانم چقدر صبوره که نمیخواد هیچکی بفهمه !!!فکر نمیکردم مامان منو دوست نداشته باشین حیف مامانم اصلا من میرم به مادر جون پدر جون میگم به دایی ها هم میگم به خاله جونم میگم بیان ببینن مامانم  چه میکشهههه!!!! دیگه رفته بودم رو دور زبون درازی!!!که بابا گفت اتفاقا کادو هم دادم به هر کی بگم به تو یکی نمیگم تا از فضولی بترکی!!!! انقدر خندیدیم آخرشم لو ندادن که .بعد دو روز دیگه اگه من از فضولی ترکیدم شماها شاهد باشین تقصیر مامان بابام بوده !!!!

زیاد هم نموندیم باید زود برمیگشتیم .منم موقع رفتن دیدم  ماشین علی  هست عجله داشتم زود بریم تا علی سر تا پای ما رو شستشو نداده که چرا اردوانو نفرستادی بالا .فقط به زن عمو جون زنگ زدم گفتم ببخشید من باید برم بالا هم نمیتونم بیام از ترس علی میترسم یه چیزی بگه .میشه شما یواشکی یه سر بیاین پایین من فقط ببینمتون ؟ زن عمو جونم گفت باشه من الان میام خلاصه اومد و دیدمش و تبریک گفتم و کادو هم دادم .باز گریه م گرفت دیدم زن عمو جون برام کادو گرفته که یه بلوز مهمونی خوشگل بود .زن عمو جونم گفت چرا گریه میکنی این از طرف اردوانه .مامان اردوان هستی و این حرفا .منم در خونه رو بستم تا مامان اینا نفهمن تو همون راه پله ب غ لش کرده بودم زار زار گریه میکردم.اصلا نمیدونم دلم از کجا پر بود اون طفلکی رو هم ناراحت کردم.البته میدونم دلم از کجا پر بود. زن عمو جونم همینطور از گریه  ی من گریه میکرد الهی بمیرم .اخرش مامانم اومد دید ما داریم گریه میکنیم مسعود هم اومده بود تبریک بگه دید من دارم گریه میکنم چه گریه ای .دیگه مسعود که اومد زن عمو جون بس کرد و گریه نکرد تا تبریک بگن و اینا. ولی من همینطور نشستم رو یکی از پله ها عین چی گریه میکردم .حالا هی مامانم و  زن عمو جون  و مسعود میگفتن بس کن من نمیتونستم .

طفلکی یه کادو گرفته بود منو خوشحال کنه ، من انقدر گریه کردم ناراحتش کردم .آخرشم با چشم اشکبار ازش  خداحافظی کردم زود رفت بالا.مامانم هم رفت تو منم همینطور گریه میکردم تا دیگه مسعود نشست کنار دستم یه خورده باهام حرف زد یه خورده هم گفت زشته الان یکی رد بشه اینجا نشستی گریه میکنی بیا بریم تو روز مادرو تلخ نکن مامانت ناراحت میشن که خلاصه ساکت شدم  رفتیم تو و زیاد هم  نموندیم . زود خداحافظی کردیم رفتیم .برای شام هم از قبل بیشتر درست کرده بودم چون میدونستم بالاخره دایی اینای مائده برای دیدن مامانی میان .هر چی گفتن ما میریم من گفتم غذا درست کردم باید باشین که شام دور هم بودیم . موقعی که برگشتیم خونه هم دیدم ماشین برادر شوهر جان تو پارکینگه فهمیدم که اومدن دیدن حاج خانوم .زن دایی مائده هم به من گفت ز خانوم زنگ زده بودن که بیان دیدن مامانی ولی چون شما نبودین گفتن یه وقت دیگه میان .منم گفتم تشریف میاوردن چه فرقی داشت من باشم یا نه .

یعنی کاش میومد و میرفت .حالا خیلی از من خوشش میاد میخواست منم خونه باشم !!! منم دیگه زنگ نزدم که ما اومدیم تشریف مبارکتونو بیارین .اصلا حوصله م تعطیل بود !!! جاری جان تمام این مدت مامانی مائده بیمارستان بود  یه بارم نرفت .اون مدت خونه ی دایی مائده بود بازم نرفت الان خونه ی ما بود بازم نیومد. الان میخواسته بیاد حالا؟ والا اگه خاله ی من مریض بود هر روز تو بیمارستان بودم .درسته حالا جاری جان همین یه دونه خاله رو نداره ولی یه سر نباید میزد تو بیمارستان عیادت کنه ؟!!!!تازه خونه ی ما  میومد دایی مائده و و زن داییش که غریبه نبودن پسر خاله ش بود .اصلا یه زنگ به من میزد میگفت من میگفتم تشریف ببرین منم مثلا تا نیم ساعت دیگه میام .یا اصلا شما برین خاله تونو ببینین به من چیکار دارین.ای بابا جاری جانو تا من بیام درک کنم ......پیر شدم خواهر!!!! منم شاید درستش این بود که زنگ بزنم بگم ما اومدیم شما تشریف بیارین ولی دلم نخواست .

بعدشم که دایی اینای مائده  رفتن .منم کلا بیحوصله بودم .بس که روز میشه گفت نوسان داری بود هی خوشحال ناراحت .از یه چیزای دیگه هم حرصم گرفته بود که مربوط به مسعود یا حاج خانوم اینا نبود کلا یه چیز دیگه بود .اصلا حوصله نداشتم یعنی تا اون موقع به زور خودمو نگه داشته بودما . از وقتی اردوان و مائده تو یه اتاقن دیگه شب کار ما راحت شده .چون هر دوتاشون قصه ای هستن یا من یا مسعود میریم براشون  قصه میخونیم از رو کتاب  و گوش میدن و یه خورده شیطونی میکنن و حرف میزنن و جیک جیک میکنن قربونش برم دیگه خودشون میخوابن . مسعود رفته بود قصه شونو بخونه  منم به مامانی شب بخیر گفتم و رفتم بچه ها رو هم ب**وس کردم شب به خیر گفتم رفتم تو اتاق شروع کردم گریه کردن .

یعنی انقدر دلم گرفته بود که خدا میدونه دلیلشم میگم که بیخود نبود کلا همه چی با هم قاطی پاتی دوباره کم آورده بودم زده بودم به صحرای کربلا .خلاصه وقتی مسعود اومد با یه ملودی گریان که سرشو گذاشته تو بالش صداش در نیاد همه ی بالشو هم به گند کشیده !!!! و خیس کرده مواجه  شد. بالاخره با مقادیری صحبت و صد البته نازکشی، گریه رو بس کردم .بعد دیدم مسعود هم شدیدا  منو شرمنده کرده کادو گرفته بود و تا اون موقع رو نکرده بود .گفت میخواستم تو یه موقعیتی که تنها هستیم و آرامش داریم کادوتو بهت بدم .چقدرم من در حال آرامش بودم اصلا در صحرای کربلا سیر نمیکردم قبلش !!!! دلم سوخت که دلش میخواسته من مثل بچه ی آدم باشم و وقتی اومده با یه ملودی گریان  مواجه شده .برای همین اخلاقمو خوب کردم و تشکر و این صوبتا .بهشم گفتم ببخشید  انقدر با شوق و ذوق اومدی من داشتم گریه میکردم مرسی که انقدر منو درک میکنی و خلاصه من تعارف کن حاج آقا جون تعارف کن دیگه چه شووووددددد همینطور تعارف تیکه پاره میشد !!!!

کادومم یه دستبند اسپرته که خیلییییی دوسش دارم .اولشم میخواسته بده اردوان و مائده با دسته گلا صبح بهم بدن ولی گفت دوست داشتم خودم بهت بدم  این کادو رو . خلاصه که تریپ ورزشکاری و معرفت برداشته بودم کادو نخواسته بودم ولی حاج آقا جون بیشتر تریپ معرفت برداشت .واقعا اگه برام کادو نمیگرفت هم اصلا ناراحت نمیشدم الکی نگفته بودم که نمیخوام .چون از ته دلم حس میکنم که همین ارامش که تو زندگیم دارم برام بهترین و با ارزش ترین هدیه ست و خدا رو یه عالمه شکر میکنم .

اینم از جریانات روز مادرانه ای ما .راستی روز بعدش که رفتم شرکت هم مثل پارسال یه نیم سکه کادو گرفتم که دستشون درد نکنه .امروزم شرکت نرفتم صبح اردوانو بردم و یه خورده خونه ی عزیز جون بودم و بعدش با اینکه کار داشتم حوصله ی شرکتو نداشتم .

الانم خونه م. بعد از ناهار مائده  و مامانی خوابیدن منم دراز کشیدم خوابم نبرد و اومدم سراغ اینترنت .بالاخره باید از این اینترنتات پر سرعت خونه یه استفاده ای بشه یا نه؟؟؟ آخه من خونه هستم انقدر کار دارم که وقت اینترنت ندارم .سرکار اقلا یه دستم به تلفنه یه دستم به ایمیل کاریهام سه چهار تا دستم به وبلاگگگ!!!!

خیلی احساس کسالت و خستگی میکنم خیلییییی .حس میکنم قدرتم کم شده .یعنی رو یه چیزایی صبرم خیلی زیاده رو یه چیزایی اصلاااا صبر ندارم .حوصله م  داره به صفر میرسه فکر و خیالم به هزار .اصلا بیخیال بابا....... بازم روز مادر مبارک

/ 88 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فرناز ( مامان دینا )

این سین جان چی میگه این وسط . اصلا کادو لازمش نبود . حالا هم که زحمت کشیدی جای تشکرشه [ناراحت] خیلی حرص خوردم از دستش . کادوتم مبارک باشه عزیزززززم دلم . دست همسرت درد نکنه[لبخند]

مامان رها

اوفففففففففففففففففففففففففففففف عجب صبری داری ...من بودم همون بدو ورود حالشونو میگرفتم و میرفتم .......مهمونی با این همه عذاب نمی ارزه .......خیلی جووون داری با اینا مدارا میکنی .... تازه روزت هم مبارک ..............با تاخیرررررررههههههه بوس بوس

لیدیا

وایییییی من بیشتر از تو مردم از فوضولیی کادوی بابات چی بوووود ؟؟؟[چشمک] ملودی پر انرژی که نباید احساس خستگی و کسالت کنه،عزیزم به گوگولیا نگاه کن و آرامشی که مسعود تو زندگی بهت داده دوباره پر از انرژی و نشاط میشی [گل]

ساره مامان گل

الهی الهی همه چیز درست میشه خیلی زود بخند ملودی. اگه یک مشکلای کوچیکی تو زندگی باشه حتما خدا در برابرش خوبی و شادی هم داده که مطمئنم تو این شادیها رو میبینی میگذره خیلی زود و تو برنده ای و سربلند[لبخند]

یکی یکدونه

یکی نیست به این سین جان بگه اخه تو سر پیازی یا ته پیاز که تریپ ناراضی به خودت می گیری. [عصبانی] مسخره کردن اینها هم خودشونو . ولی به هرحال مهم نیست مهم اینه که مسعود دوست داره . خیلی دلم گرفت وقتی گفتی زن عموت واست کادو گرفته اخی عزیزم . [بغل] روزت مجددا مبارک خانمی

فریار

روزت مبارک. صبور باش گلم. حتما این روزها سپری میشه.

الیس در برره

سلام به ملودی مهربون و صبور . خانومی چرا با خودت اینجوری میکنی ؟ دلت برای اردوان نمیسوزه ؟ دلت برای اقامسعود با اونهمه مهربونیش نمیسوزه که حالا که یه کم ارامش اومده تو زندگیش با این کارات خدای نکرده یه بلایی سرت بیاد و ......... نکن خانومم . خداروشکر که اقامسعود خودش همه این چیزارو میفهمه و بهترین جوابهارو میده و بقول خودت این بزرگترین غصه اوناست که اینقدر شوهرت دوستت داره. در مورد خونه جاری جون هم همون اول باید اقا مسعودو صدا میکردی و میگفتی خواهرت اینو میگه بنظرت چیکار کنیم ؟ بهتره بریم . مشکل من اینه که شوهرم به هیچ وجه نمیخواد قبول کنه حرفای اونا از روی هدفه اما تو که اقامسعودو داری چرا خودت رو اذیت میکنی . اینطوری از زندگی خودت هم میفتی و نمیتونی لذت ببری. راستی این مشاورت که با مادرشوهذ فامیله نمیشه کمکی بهتون کنه ؟ یعنی بگه اقامسعود خیلی تو بحرانه و یه جوری مامانش اینارو بترسونه ؟

علیرضا

سلام بر ملودی گریون خانم! آخه دختر خوب توی روز به اون قشنگی حیف نبود اینقدر اشک بریزی؟ می دونم بی دلیل نبوده ولی فدات بشم منم اگر قرار باشه به مشکلاتم بگریم که دیگه باید صبح تا شب آبغوره بگیرم...بهتره جای گریه کردن به مشکلاتو با خندیدن به داشته ها و لذت ها عوض کنی! نمی دونم دوست ندارم شعار بدم یا خدای نکرده نصیحت کنم..ولی دردونه این همه مدت اشک ریختی چی شد؟ فقط به روحو روانت لطمه زدی اون دوتا سوگلی را هم اگر بفهمن اذیت می کنی و مهم تر از همه آقا مسعود ناراحت میشن! می دونم سخته ملودی ولی تورو خدا کمتر اشک بریز خدا نکنه هیچ وقت ناراحتیتو ببینم یا اینکه اشک بریزی...ملودی به علیرضا: تو دیگه چی میگی میکروفون دست گرفتی سخنرانی می کنی! اعصاب ندارم)[ابرو]الهی فدات بشم تورو خدا دیگه اشک نریز دلم کباب میشه..راستی کادوهای جینگیلی مستون هم مبارک باشه عزیزم باریکلا به این حاج آقای مهربون...سلام منو به سین جان برسونید...