آخه این روح و روانه ؟؟؟!!!

سلام دوستای خیلی خیلی گل و خوب و مهربونم . با تاخیر عید شما مبارک و امیدوارم اونایی که ایران هستین تو این تعطیلی ها حسابی استراحت کرده باشین و خوش گذشته باشه . قلب

اول از همه بگم که یادم نرفته بود سالگرد قمری ع قد ما هم بود . البته ما که به یه تبریک به  همدیگه بسنده کردیم تا سالگرد شمسی بشه دیگه جو زیادی ما رو نگیره !!!!!! عروسی هم که نرفتیم ببینیم فامیل شوهرون بودن ملودی نبوده چه خبر بوده . هر چند کاسه و کوزه طبق معمول رو سر من شکست و بهم گفتن مسعود جان به خاطر شما نیومد عروسی دختر خاله ش  . حالا خوبه من فضولیم گرفته بود و دلم میخواست برم عروسی . احساسات یه عروس فوووضوووولو که میخواسته بره عروسی  رو درک نمیکنن که مادرررر !!!!

 روزجمعه یکی از دختر عموهای مسعود دعوت کرده بود خونه شون  برای ناهار . البته جشن بود. خانوما خونه ی خودش بودن آقایون هم خونه ی عموی مسعود .خونه هاشونم نزدیک هم نیست ولی چاره نداشت . آخه مهمون زیاد داشت و جدا سازی هم میخواست بکنه جا کم میاورد .   اردوان که پیش باباش بود من و مائده  رفتیم و مسعود هم رفت خونه ی عموش . خیلی زحمت کشیده بود و به من که خیلی خوش گذشت .نکته و خواهر شوهر مادر شوهر هم در کار نبود خوش به حالم شد. دوست داشتم بیشتر بمونم ولی مسعود اومد  دنبالمون و رفتیم خونه .

 قبل از اینکه بریم من استرس داشتم سر یه موضوعی و زیاد سرحال نبودم اما وقتی رفتیم و تا وقتی خونه ی دختر عموی مسعود بودم حالم بهتر شده بود . بعد که برگشتیم مسعود میخواست بره یه جایی دیدن یکی که باز استرس من شروع شد سر همین دیدنه . البته بی دلیل نبودا . مسئله هم مربوط به علی یا  خانواده نبود  و حالا مهم نیست چی بود اما من استرس داشتم .

مسعود که رفت  یه خورده گذشت و تپش قلب و دلشوره  و بیحالیم که شروع شد، فهمیدم تا بدتر نشده باید یه خاکی تو سرم بریزم . دیگه شروع کردم عین این کیمیا گرا !!!! هی مخلوط این گیاه و اون گیاهو قاطی کردن و جوشوندن و عرقیات گیاهی زدن به معده . نتیجه شم این بود که دیدم معده م جا نداره حالم هنوز همونطوریه !!! رفتم تو هال دراز کشیدم و تمرین تنفسی و  تلقین و ریلکس کردنو شروع کردم هر چی دعا و سوره و اینا هم بلد بودم شروع کردم خوندن . میترسیدم باز حالم بد بشه طوری که دیگه  از حال برم مائده هم تو خونه تنهاست بترسه طفلکی .به مسعود هم نمیتونستم زنگ بزنم اون خودش درگیر اعصاب خوردی بود طفلک  و تو شرایطی نبود که منم بگم حالم بده .

خلاصه دراز کشیده بودم تا مائده هم میرفت تو اتاق یا اینور اونور من حالم بدتر میشد اصلا  تو اون شرایط تحمل تنهایی رو ندارم حالم دیگه از اینرو به اون رو میشه. بهش گفتم مائده حالم خوب نیست سرم گیج میره تو رو خدا تو همینجا بشین. الهی من بمیرم براش فوری میخواست برنامه ی چایی نبات درمانی رو برام اجرا کنه گفتم نه خوبم فقط تو همینجا بشین تلویزیونتو نگاه کن و نرو اینور اونور .  تو همون فاصله حس خستگی و خواب الودگی شدید بهم دست داد تمام تنم بیحس و حال بود. یعنی میخواستم بلند شم نمیتونستم .نفهمیدم چقدر بود انگار خوابم برده بود یه خوابی دیدم که وحشتم صد برابر شد یعنی با یه ترسی بیدار شدم که  عرق سرد و لرز و وحشت داشت روانیم میکرد قلبم هم از دهنم داشت میزد بیرون. نمیتونستم هم حرفی بزنم .

خلاصه بماند که چی به من گذشت و دیگه دیدم تحمل ندارم یه اس ام اس  زدم به مسعود گفتم زودتر  بیا . اونم زنگ زد و خلاصه گفت الان راه میفتم . تا مسعود بیاد هم از جام نمیتونستم تکون بخورم مائده رو هم طفلکی نمیذاشتم ازم دور بشه . میخواست خوراکی برداره با دستشویی بره سفارش میکردم زود بیا. انگار کجا میخواست بره !!!!

بعدشم که مسعود اومد اصرار کرد بریم اورژانس و رفتیم .از نظر جسمی که طبق معمول هیچیم نبود و هر چی بود روح و روان تعطیل شده بود . البته اینو خودم هم میدونستم  مسعود هم برای اینکه ببینه روح  و روان تعطیل شده م زیاد روفشار و ضربان قلبم و دیگر اعضا و جوارححححح  اثر نداشته باشه  اصرار کرد بریم . بعدشم برگشتیم خونه و مسعود برام تعریف کرد که چی شده بود و چی گفته بود و چی شنیده بود . یه عالمه هم حرص خوردم سر اون موضوع .حالا حال من بهتر بود دیگه اون حالتا رو نداشتم اما بدبختی این بود که بازم نمیتونستم  تنها بمونم و استرس و ترس و دلشوره ولم نمیکرد .

یعنی تا حدی که خودم هم میخواستم برم دستشووویی سختم بود !!!!شب هم مگه من میتونستم بخوابم . دیگه ازخواب گذشته بود یه چیزی در حد کپه ی مرگ گذاشتن بود !!!! اولا که تو دل و روده و حلق مسعود بودم  نمیتونستم یه ذره برم اونور تر . میخواستم باز برم رنگ کاشی های دستشویی رو هم ببینم تنها نمیتونستم برم . مسعود هم  فکر کنم کمر درد گرفت بس که من تو دل و روده ش بودم و نمیتونست تکون بخوره . تازه مسعود گرمایی هم هست منم که عین کوآلاااا !!!! بهش وصل بودم !!!!!!!!علاوه بر اون  وسط تخت هم بودم طوری که جای یه نفر دیگه هم بود اونور. اونم برای اینکه  عصرش اون کابوس یکی از زیر تخت دستمو گرفته بود و تو خواب چیزی نمونده بود دستم بشکنه رو ،دیده بودم اصلا به کنار تخت اطمینان نداشتم که نکنه  در بیداری هم همچین اتفاقی بیفته !!!!! یعنی روح و روانم رسما پاک بود  و  شما بگو تعطیل بود کرکره کشیده پایینش یه قفل هم زده !!!!!

دست خودم هم نبودا اگر بود که انقدر دیگه روانپاک نیستم  خواهر جان !!!! حالا اینا به کنار هی حرف هم میزدم  سر یه موضوعی که مسعود اگه اینطوری بشه چی مسعود من میترسم . مسعود من این خوابو دیدم من اون خوابو دیدم ...... مسعود هم هی منو دعوت به آرامش میکرد و هیچی نمیشه و نگران نباش و از این حرفا .  انقدر حرف میزدم و خوابامو براش تعریف میکردم و  رفته بودم تو بحر یه جریان ناراحت کننده ای ، که خدا میدونه . یعنی رسما باید بهم میگفت حالا که هیچی نشده اتفاقی هم نیفتاده تو کپه ی مرگتو بذار بخواب  !!!! تازه خوابم هم برد تا صبح چهار پنج بار پریدم از دست کابوسا.  دوبار فقط اون زن سفید سیاه پوش که قبلا گفته بودم ، اومد بقیه شم خواب دزد و خواب ترسناک نامفهموم . یه خواب دیگه هم دیدم میترسم تعریف کنم.

یعنی تا خود صبح جون کندم رسما . سر نماز صبح هم باز به مسعود گفتم تو نمازتو بخون بعد کنار من بشین تا منم نماز بخونم و گرنه اون مدلی اصلا نمیتونم .صبح هم قرار بود کارگر بیاد برای خونه تکونی . من تو این مدت هر بعد از ظهر رو  به یه کاری اختصاص دادم و  کمد تکونی کردم . یعنی کمدای خودمون و بچه ها و کشوها و رختخوابا  رو همه رو تکون دادم وسایل اضافه رو هم همه رو بیرون اوردم قشنگگگگ صاف و صوف کردم . کابینتای پایینی  اشپزخونه رو هم   همینطور . انقدرم خودمو تحویل گرفتم سر کابینت تکونی که یه قالیچه برداشتم یه پتو مسافرتی هم چهار تا کردم گذاشتم روش و قشنگگگ نشستم روش شروع کردم تکوندن کابینتا که بهم بد نگذره !!! اما کابینتای بالا رو دیگه دست نزدم . کارگر هم اومد شروع کرد  پرده ی اتاقا رو در اورد . انداختم ماشین و  دوباره وصل کرد .شیشه پنجره ی اتاقا رو برق انداخت و همینطور در کمدا از بیرون و دراتاقا و کلا هر چی در بود تمیز کرد . بعدشم دیوارای حموم و دستشویی و سقفش از بالا تا پایین . من و مسعود هم تو اشپزخونه بودیم  مسعود کابینتای بالایی رو صندلی گذاشت و همه رو ریخت بیرون و توشو تمیز کرد منم سری به سری یا گذاشتم تو ماشین یا با دست شستم و خشک کردم و دوباره گذاشت سر جاش و  در کابینتا هم تمیز شد . حالا مونده کاشی ها وسقفش  وپرده پنجره های پذیرایی . دیگه خونه مون تکونده میشه  . برای اینا هم قراره این  جمعه بیاد . فرش و مبلا رو هم میخوام زنگ بزنم بیان در محل بشورن . کفو هم بخار شور کنن که یه چیزی افتاد رو زمین  بتونیم بدون شستن برداریم بذاریم دهنمون !!!! (ملودی در حال به هم زدن حال خواننده ها !!!!)

خلاصه که من روح و روانم به هم میریزه کارگر خوبی میشم . یعنی درصد کوزتینگم میره بالا !!!همچین خوب میشورم میسابم در امرتکوندن خونه همکاری میکنم که به نظر میاد بهتره همیشه دم عید یه چند روزی روانم قاط زده باشه !!!! برای همین تو اشپزخونه شدیدا حضور فعال داشتم اما این در  حالی بود که مسعود از ور دلم تکون نخوره اگه تکون میخورد منم دنبالش راه میفتادم . اردوان که بازم نبود . اگه بود که نمیذاشت خونه رو بتکونیم تو روان کارگر و ما اسکیت میرفت و شیطونی میکرد. مائده هم هی غر میزد که خونه که تمیزه حوصله ش سر رفته بود  شدیییید  ولی بازم با تلویزیون و کارتون و کتاب و پازل سر خودشو گرم کرد .

بازم گذشت و شب مسعود میخواست بره دنبال اردوان ما هم رفتیم . طبق معمول سر کوچه ما رو پیاده کرد بره اردوانو بیاره ، من دست مائده رو ول نمیکردم و همش حواسم به دور و برم بود که کسی  نباشه . البته این یه موردو حق داشتم . حالا چراش بازم بماند . بعدشم رفتیم خونه و بازم من در دل و روده ی مسعود بودم و هنوز حالم انقدر خوب نشده بود که بتونم تنهایی تا دم دستشوویی برم !!!!

فرداشم باید میرفتم شرکت اصلا تحمل رانندگی نداشتم اژانس گرفتم رفتم و تازه به راننده بیچاره گفتم بره تو پارگینگ منو پیاده کنه . حالا از اونجا یه معضلی بود که چطوری تنهایی خودمو تا بالا برسونم !!!! شاید به نظر خنده دار بیاد ولی به خدا خیلی حس بدیه . رفتم به نگهبان گفتم ببخشید من دیشب خواب دیدم این اسانسور خرابه !!!اونم گفت نه خانوم درسته. منم گفتم من خوابام درست در میاد شما مطمئنی؟؟؟ !!!نکنه برق بره !!!فکر کنم تو دلش گفت خدایا هر چی خله شفا بده !!!!  گفت والا تا الان که خوب بوده میخواین از پله ها برین . منم با هر دو مورد مشکل داشتم .گفتم نمیتونم که این پله ها رو برم . شما بیاین با هم با اسانسور بریم !!!! آخرشم مجبورش کردم با من بیاد وقتی رسیدیم گفت دیدین گفتم سالمه . گفتم بله مثل اینک این دفعه خوابم درست در نیومد !!! فکر کنم تو دلش داشت میگفت گمشو برو سر کارت  سر صبحی چه گیری افتادما !!!

بعدشم باز همینطور مشکل داشتم یعنی دیگه تا این حد که نشسته بودم پشت میزم همش حس میکردم یه چیزی زیر میزه یا الان یه دستی پاهامو میگیره !!! اخرش بلند شدم رفتم رو مبل کفشامو در اوردم  بصورت چهار زانو نشستم  بند و بساطمو هم بردم همونجا . با کامی هم کار داشتم بصورت ایستادههههه و خم شده با فاصله از میز کارمو میرسیدم . گاهی هم احساس بیحسی تو انگشتام داشتم و دستام . عین وقتایی که آدم ازخواب بیدار میشه دستشو نمیتونه مشت کنه . خیلی وقت بود اینطوری نشده بودما.  این دفعه هم دلیل داشتم که باعث شد منو ببره صحرای کربلا وگرنه در شرایط عادی تا این حد نمیرم صحرای کربلا یه چند کیلومتری باهاش فاصله دارم !!!!

اخرشم زود کارامو رسیدم و از خاصیت خواهر زاده ی  دایی جونم بودن، استفاده کردم گفتم حالم بده رفتم خونه باز بهتر بودم .

خلاصه که دردسرتون ندم. الان بهترم خیلی ولی خوب همش منتظر یه خبری هستم یه عکس العملی یه چیزی .  این یکی دیگه بیخودی نیست و شدیییدا التماس دعا دارم برای یه موردی و انرژی مثبت . مربوط به سلامتی نیست . مربوط به کار  هم  نیست.  خانوادگی هم نیست. یه مشکل دیگه ست ممنون میشم دعا کنین . راستی ببخشید نتونستم کامنت بذارم  خیلی جاها یا جواب سوالاتونو بدم  . یه خورده میشینم پای کامی و مینویسم انگار نوک انگشتام دوباره بیحس میشه . همینو هم تا الان تو چند مرحله نوشتم .ولی خوندنو میخونم . به سلامتی ایمیلا هم که قاط زده بود منم چاره نداشتم تلفن به دست بودم که بیزحمت نامه ها رو به روش سنتیییی !!! برامون فکس کنین من ببینم دنیا دست کیه !!!! تا من بیام ببینم دنیا دست کیه درست شد وگرنه مجبور بودم تایپ کنم پرینت بگیرم فکس کنم .

وای خدا باز پرحرفی کردم . الان خوبم تورو خدا نگران من نشین . یعنی امروز که شدییییدا حالم بهتره و میشه گفت خوبه خدا رو شکر دیگه رد شد اون برق گرفتگی روح و روان !!!!نیشخند هییی روزگار کشتی ما رو  تو . (اینم در جهت گله و شکایت از زمین و زمان بود وگرنه خوبم و بازم شدیییییدا خدایا شکرت )

/ 97 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطمه(من و همسرم یه دنیا خوشبختی)

ملودی گلم...ان شااله هر چی زودتر این موضوع که انقده اذیت داری میشی به خاطرش تموم شه و ختم به خیر بشه...... عزیزم سنبا لطیب و گل گاو زبون هم برای ارامش قبل از خواب دم کن بخور موثره یه دنیا بوس.... راستی سالگرد قمری عقدتو هم مبارک ان شااله 120 امین سالگر عقد...... در کنار بچه ها و نوه ها و نتیجه ها!!!!!

ویدا

ملودی جونم سالگرد قمری عقدتون مبارک باشه دوست جونم خوشحالم که الان حالت بهتره تو رو خدا مواظب خودت باش ملودی جون [ماچ][ماچ][ماچ] دعا می کنم اون مورد هم زودتر حل بشه من از همین جا برات یه عااالمه انرژی مثبت می فرستم دوست جون گلم :* :* [ماچ][قلب]

شاذه

ای بابا باز کجا رفته بودی رفیق؟ این روح و روان رو بگیر قیچی کن مرتب کن خونه تکونیش کن جینگولش کن درست شه... (دیگه پیشنهاد ندارم بدم [نیشخند] ) نازی مائده گوگولیم نگران شد. آخی... هر دوتاشونو حساااااابی ببوس. یه بوووووووووووووس و بغل گنده هم برای خودت [بغل][ماچ]

نور

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد وجود نازکت آزرده گزند مباد سلامت آفاق در سلامت توست به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباااااااااااااااااااااد [ماچ][ماچ]

نگین

aizzam salam salgarde "alakitoon "lool mobarak ma montazere salgard vagheyee mimoonim!! bemiram ke baz in rooh o ravanet injoory shode say kon chizaye aramesh bakhsh bokhori mesl in chay ha ke aram bakhshe ya nemidoonam az in chizaye giahi ke hatman khodet behtar baladi ke raf beshe daroo ina nakhori shayad behtar bashe man mamanam ye modat gereftar in masale shode bood in daroo ha kheily etiad avar boodan o ta asaresh miraft in halesh baz bad mishod ya zamani ke bayad doz badio mikhord kheily sakhtesh bood ke nakhore dige doctoret albate hatman behtar mimoone... bemiram vasat ishala zood aroom beshi azizam be chiza khoob fekr kon o be delet bad nayar ta begzare in doreh

ویدا

وای ملودی جونم شاید تا دیروز درکت نمیکردم دیشب یه خواب ها و کابوسهای وحشتناک دیدم نزدیک بود برم مامان بابامو صدا کنم آنلاین شدم ببینم کسی هست یانه که یکی از دوستام بود. الهی زودتر خلاص بشی از دست این کابوسها. برای من یک شب بود، بمیرم برات چی کشیدییییییییی [ناراحت] [ناراحت] امیدوارم الان عالی باشی و راحت خوابیده باشی [ماچ][بغل]

پرنده

سلام عزیزم : خدا نکنه مرسی از مهربونیت نمیدونی چه حالی داریم همه مون .اصلا به ظاهرش نمیاد مشکل داشته باشه خیلی ناز و سالمه . دیشب بردنش سونوگرافی تازه متوجه شدن یه کلیه هم نداره اصلا باورمون نمیشه تحملش خیلی سخته عموش توی پارسیان و میلاد کار میکنه فوق تخصص بیهوشیه خیلی پیگیر کاراشه حالا رجائی رو بهشون میگم .نمیدونم چرا اینطوری شده سابقه این دو تا مشکلو هیچ کدوم از فامیلا نداشتن خواهرم حالش خیلی بده براش دعا کن مرسی عزیزم بچه ها رو از طرف من ببوس راستی وقت نکردم تو اون مسابقت شرکت کنم یه وقتی مفصل از خودم برات مینویسم.

مامان لیلا

سلام ملودی بهتری[سوال]

مرمر.برگ و باد

دو تا خصوصی دارین خانوم خانوما

سحرگاهي

سلام ملودي جان چطوري عزيزم؟[قلب]