عید امسال ما 2

سلام به دوستای گل و مهربونمقلب قبل از هر چیز باید بگم که بازم معذرت میخوام از اینکه این پست طولانی خواهد بود شما چند قسمتش کنین که خسته نشیننیشخند بعدشم یه معذرت خواهی برای اینکه وقت نکردم بیام کامنت بذارم تو وبلاگاتون . هم یه سری جمع کردن کارای نصفه نیمه تو شرکت مونده و هنوزم برو بیا دارم هم  برنامه خرید نی نی ای داریم  . خلاصه قول میدم دونه دونه بیام ولی اگه طول میکشه شرمنده .

 خوب حالا جریان خواهر شوهرونو تعریف کنم . جریان این بود که ی جان همراه حاج خانوم اینا اومده بود تهران البته ظاهرا پروازشون با هم یکی نبوده .ولی خوب اومده بود . برای اینکه چند تا از کارای باباشو انجام بده که اونم من حدس میزنم بیشتر داوطلب بوده که زودتر خلاص بشه از  مشهد موندن و تنهایی بیاد تهران (ملودی مشکوککک!!!!)

داماد بزرگه شون  هم بعد از برگشتنشون ،زنگ زد به مسعود معذرت خواهی کرد که کار دارم و نمیتونم بیام . منم ذووووووق کردم این هواااا!!!!! (ملودی که ضایع شد تو ذوق کردن !!!!!)  از اونور خواهر شوهر وسطی که  برگشت  قرار بود چند روز تهران بمونن بعدش شوهرش بره دوباره خودش و بچه ها تهران بمونن . حاج خانوم اینا هم که نبودن . کلید داشتن رفتن خونه ی حاج خانوم. ی  جان هم که به نظر من  میخواست یه نفسی بکشه، به دستور مامان باباش و توصیه ی عمه  وسطی ، گفته بودن بیا پیش ما .

خوب حاج خانوم میتونستن برگردن تهران پیش خواهر شوهر وسطی باشن . یا اونا بودن چند روز تا حاج خانوم بیان .  اما حاج خانوم برنامه ریزی کردن که شما بیاین شمال . بعد شما فک منو داشته باش تا چه حد رو زمین بود !!!! نکته ی بسیار جالب اینجاست که دایی مسعود که پدر شوهر همین خواهر شوهر وسطی باشه خودشون تو یه شهر دیگه  ویلا دارن که برای استفاده خودشونو بچه هاشونه . امسال یکی از برادر شوهراش و خواهر شوهرش اونجا بودن که اونا هم رفته بودن و خونه شون خالی بود. کلیدشم داشتن . شوهرش به مسعود و حاج خانوم گفته بود  ما چند روز میریم اونجا تا شما برگردین. حاج خانوم هم اصرارررر که نه بیاین اینجا . باور کن شونصد بار زنگ زدن که چه کاریه شما اونجا باشین ما اینجا .دلم برای بچه ها تنگ شده ز جان من دوره هر از گاهی میبینمش (حالا خوبه چپ و راست تهرانه ها یا حاج خانوم مشهده  !!!!) بالاخره داماده رو راضی کردن که بیاد !!!

خواهر شوهر وسطی هم خداییش راضی نبود دلش میخواست بره اونوری به منم زنگ زد گفت ما اونجا نمیایم و شما سختتونه و این حرفا . منم تعارف کردم تشریف بیارین ولی بازم میگفت نه نمیایم . انقدر حاج خانوم اصرار کردن  که نظرش برگشت !!!

از اونورم حاج خانوم گفتن ی تهران نمونه تک و تنها . باخودتون بیارینش . تازه زنگ زدن به شوهره خواهر شوهر بزرگه  با اجازه ی شما  ر جان با  بچه ها زودتر بیاد شما بعدا بیاین  . منم همش فکم رو زمین بود از این برنامه ریزی . همش هم یواشکی به مسعود غر میزدم که ببینم تو تعارف کردی بیان  من میکشمتتتتت (ملودی خشن شده در حالت عروس بازی!!!)

مسعود هم تعارف نمیکرد .یعنی اینطوری نبود اصلا هیچی نگه ولی اصراری نمیکرد . مضافا اینکه خواهر شوهر بزرگه نیازی به اصرار هم نداشت شوهرش هم گفته بود  هر جور خودشون میخوان . منم دوست داشتم جییییییغ بزنم فقط!!!!!

بالاخره هم ی جان به شرطی قبول کرد که باباش اجازه بده با ماشین خودش بزنه به جاده !!!! که با خواهر شوهر بزرگه و دختراش اومد .خواهر شوهر وسطی اینا هم که از مشهد ماشین نیاورده بودن ماشین سین جانو برداشتن و خلاصه بصورت دسته جمعی اومدن . منم  که قیافه م قشنگ قابل تصور !!!! البته به روی خودم نمیاوردما. ظاهرم خوب بود در درونم قیافه م قابل تصور بود !!!!

حالا قسمت برادر شوهرو بگم که اونم حاج خانوم زنگ زنگ که شما هم از مشهد بیاین اینجا . برادر شوهر هم  اصلا راضی نبود میگفت نه .باز حاج خانوم اصرار . یعنی دلم میخواست برم باتری گوشی حاج خانومو بردارم ببرم بندازم تو دریا از اونورم تلفن خونه رو قطع کنم تازه گوشی های خودم و مسعود و سین رو هم همینطوری درسته بندازم تو دریا !!! در خونه رو هم قفل کنم کلیه ی خطوط ارتباطی  با بیرون قطع بشه !!!

 انقدر دیگه به مسعود غر زدم که خدا میدونه . گفتم ببین  اگه همه شون بخوان بیان منم میرم پیش مامانم اینا تو بمون با فک و فامیلت .من نه جونشو دارم نه اعصابشو . حال و روز منو نمیبینن؟ چطور دختر خودشون یه ماه اینور زا×یمان یه ماه اونور زا×یمان باید  خونه ی مامانش استراحت میکرد اونوقت من باید وایستم اینجا تو اشپزخونه ؟  صبر منم حدی داره خود حاج خانوم و سین بودن یه چیزی من دیگه نمیتونم اینهمه ادمو پذیرایی کنم .

بعد وسط اوقات تلخی تازه یه چیزی تو ذهنم جرقه هم زد خیر سرم !!!به مسعود گفتم  اصلا چرا  من برم ؟ همینجا هستم .وقتی  اومدن لباس پوشیده و روسری هم خبری نیست من باید راحت باشم خونه ی خودمه هر کی ناراحته یا چشماشو ببنده یا به سلامت .اون روی منو ندیده بودن الان میبینن . مثل اینکه یه مدت خوش اخلاق بودم  تو  یادت رفته من بلدم  قاطی کنم .

 یعنی داشتم میترکیدم . کلا اون روی سگییییییم بالا اومده  بود بصورت شدیییید !!!! حیف که مجبور بودم اینا رو یواش بگم و گرنه جا داشت جییییغ بنفش هم بکشم . مسعود هم هی میگفت حق داری منم عصبانی شدم بد جور که مسعود میکشمتا تو هم  منو گاکول گیر اوردی ؟ هی میگی حق داری  ؟ اگه حق دارم برو یه کاری بکن نیان . نشون بده حق دارم با حرف زدن که نمیشه . مسعود گفت باشه من میرم با مامان صحبت میکنم . منم گفتم پس زود باش برو بگو تا من از عصبانیت دق نکردم  نمردم .همین الانم بلند شو  برو انقدر جلوی روی من نشین بگو حق داری .

نمیدونم عصبانی شدن و غر زدنم سر مسعود درست  بود یا نه . ولی انقدر حالم گرفته بود که دیگه فکر نمیکردم به این موضوع . درسته آدم نباید عروس بازی در بیاره و بدجنس باشه  و مهمونن و خواهر برادرن و این حرفا ولی خوب اخه هر چیزی یه حدی داره . اگه خودمونی و مهربون  بودن  عیب نداشت  ولی وقتی اخلاقشونم اینطوریه   دیگه آدم قاط میزنه .

از اونورم تا مسعود رفت زنگ زدم به مامانم گریهههه که من دارم دق میکنم  . من میام پیش شما دیگه بر نمیگردم تا اینا برن و خلاصه ننه من غریبم . مامان هم هی میگفت زشته چرا اینطوری میکنی دو روز میخوان بیان . منم باز گریه میکردم نخیر شما منو درک نمیکنی شماها که همه با هم جمع میشین فرق میکنه. اینا منو دق میدن دیگه دخترتو نمیبینی   . (ملودی که زده بود به صحرای کربلا !!!!) حالا مامان من چیکار میتونست بکنه اون وسط خدا میدونه !!!  همش هم حرف خودشو میزد که زشته گریه نکن الان میفهمن. منم گفتم بفهمن مهم نیست اصلا یه بار دیگه به من بگی زشته همه ی این حرفا رو بلند میگما . اخرشم با دلخوری قطع کردم . دیدم باباز نگ زد و حسابی از من طرفداری میکرد و به من حق میداد . هی مامان از اونور میگفت چرا شیرش میکنی بابا هم میگفت ملودی راست میگه    من به اقا مسعود هم میگم. از اونورم مامانم حرص میخورد که به ما چه ربطی داره تو کار اینا دخالت کنیم. بابا هم میگفت اگه حا××مله نبود من دخالت نمیکردم اما الان بحث سلامتی خودش و بچه ست  . یعنی شما داشته باش من گوشی دستم بود به جای اینکه حرف بزنم ،داشتم حرفای مامان بابامو با هم و اختلاف نظرشونو گوش میکردم !!!

 خلاصه همینطور حرص خورون نشسته بودم  .دیدم حاج خانوم ناراحتتت و در حال اعتراضضض به مسعود . البته تو اتاق بودن ولی معلوم بود حاج خانوم در حال غر غر کردن هستن .صدای مسعود نمیومد ولی صدای حاج خانوم میومد .یهو دلم سوخت بازصدای  وجدانم در اومد  !!! به خودم گفتم همش تقصیر من بود اگه با مسعود دعوا نمیکردم و غر نمیزدم اینطوری نمیشد  و نمیرفت مستقیم به مامانش بگه که الان حاج خانوم هم عصبانی بشه . کاش مثل همیشه ساکت میموندم و شر درست نمیکردم . خلاصه وجدانم پیش فعالی گرفته بود !!! چیزی نمونده بود به قول خواهر محدثه جون همون حالت آدمو سگ بگیره جو نگیره بشم !!! ولی به موقع وجدانمو بیخیال شدم که ساکت بشه تا منو جو نگرفته !!!!

بلند شدم رفتم دیدم  سین جان و دو تا گوگوووولی نشستن وسط سالن  دارن پازل درست میکنن . منم نشستم همونجا پازل بازیشونو نگاه میکردم . ولی مگه حاج خانوم بیخیال من شدن. در اتاقو باز کردن از همون جا صدا کردن ملودی خانوم یه لحظه بیاین اینجا . منم اووووخ گویان بلند شدم رفتم . دیدم مسعود داره میگه من داشتم با شما صحبت میکردم برای چی ملودی رو صدا کردین ؟ به منم گفت  شما برو بیرون من دارم با مامان صحبت میکنم . مربوط به خودمونه  .

حاج خانوم هم شاکی شدن  گفتن من ملودی خانومو صدا کردم بیان اینجا شما میگی برو؟   ما تا حالا مردی  تا این حد زن ذلیل ندیده بودیم دو رو برمون . تا ملودی خانوم اومد همه ی خانواده تو فراموش کردی؟ مسعود گفت من چی بگم  شما حوصله ندارین اصل حرفو گوش بدین فقط همه چی رو به ملودی ربط میدین  .حاج خانوم هم ول کن نبودن که اصلا جلوی شما میشه دهن باز کرد حرف ملودی خانومو زد؟منم همچنان فک رو زمین داشتم گوش میکردم. یه کلمه  دهنو باز کردم گفتم حاج خانوم صداتون میره بیرون بچه ها میشنون . چی شده  ؟

حاج خانوم   گفتن یعنی شما نمیدونین چی شده باور کنم مسعود جان از خودش  این حرفا رو میگه ؟ من گفتم کدوم حرفا ؟ مسعود گفت من چیزی نگفتم فقط گفتم ملودی حالش مناسب مهمون داری نیست باید استراحت کنه .تو این شرایط کارکردن براش  خطرناکه .شما اجازه بدین من زنگ بزنم به کارگر اگه تونست بیاد که هیچی اگه نتونست یه فکر دیگه بکنیم .مامان ناراحت شدن.

حاج خانوم هم باز شروع کردن . گله پشت گله به مسعود که حرف من این نیست . شما میبینی من دارم میگم بیان از ترس ملودی خانوم جرات نداری گوشی رو بگیری دعوت کنی  یا یه تعارفی بکنی . مسعود هم گفت چند بار باید دعوت کنم ؟ اصلا ملودی به کنار . هر کی دیگه تو این وضعیت باشه درسته  سر پا باشه ؟   حاج خانوم هم عصبانی شدن و  گفتن  دفاع نکن مسعود جان من خودم زنم جنس زنا  و سیاستشونو  خوب میشناسم .میدونم همه ی این حرفا از دهن شما در نمیاد حرف ملودی خانومه . اگه مشکل اینه  بشینن  یه جا دخترا خودشون همه کارا رو میکنن .منم تو دلم داشتم میگفتم اگه اینکارو بکنن که شاهکار کردن . ولی اخرش اگه شما نشستین یه جا ، منم نشستم !!!!

 همچنان لالللل وایستاده بودم  .دیدم داره شر درست میشه و یه چیزی هم این وسط بدهکار میشم . میدونستم که میان و منم باید زحمتا رو بکشم حالا چرا طوری بشه که هم زحمت بکشم هم حرف و حدیث باشه ؟ تازه مشکل من خواهر شوهر بود که داشت میومد  وقتی اب از سر گذشته بود چه فرقی میکرد . چهار نفر دیگه هم روش . 

گفتم حاج خانوم  خودتونو ناراحت نکنین انقدر هم به من بدبین نباشین .  من حالم خوبه  مشکلی ندارم تازه اگه خوب نباشم هم که غریبه نیستن تعارف ندارم ازشون میخوام کمکم کنن. اگه مساله دعوت کردنه اصلا اجازه بدین من خودم دعوت کنم که سو تفاهم شما هم رفع بشه .حالا میخواستم موبایل حاج خانومو بگیرم به من نمیدادن . گفتن نمیخواد شما زنگ بزنین من باید به همه زنگ بزنم بگم نیان که مسعود جان خیالشون راحت بشه . مسعود هم گفت  من گفتم ناراحتم یا حرفم چیز دیگه بود ؟ منم رسما اویزون حاج خانوم بودم که موبایلو بگیرم بالاخره هم گرفتم گفتم  رخانوم و ز خانوم که تشریف میارن دیگه دعوت کردن نداره ، من الان به آقا محمد زنگ میزنم . خلاصه با برادر شوهر جان حرف زدم اونم اصلا راضی نبود بیاد گفت راضی به زحمت شما نیستیم    . الان باید استراحت کنین .منم تعارف و اصرار کردم که نه اصلا زحمتی نیست ما خوشحال میشیم . (البته در دلم یه چیز دیگه بود !!!!) مسعود هم یه جوری نگاه میکرد که معلوم بود فعلا هیچ مشکلی نداره جز اینکه به عقل من شک کرده !!!! 

اخرشم برادر شوهر گفت به شرطی میایم که شما قول بدین هیچ کاری نکنین و فقط استراحت کنین غذا هم یا  بقیه درست کنن یا  از بیرون بگیریم .گفتم حالا شما تشریف بیارین خودتون میبینین که من کاری نمیکنم چشم قول میدم استراحت کنم و خلاصه تموم شد .

اما مسعود همچنان داشت منو چپ چپ نگاه میکرد. بالاخره هم منو تنها گیر اورد گفت نمیشد تو  ساکت وامیستادی حرف نمیزدی؟ من خودم حلش میکردم . منم باز شروع کردم  یکی به دو کردن گفتم آره مثل اینکه نشنیدی چی گفتن اخرش که میومدن اونوقت هم زحمتش با من بود هم حرف و حدیثش . مسعود گفت  من نمیذاشتم به اون مرحله برسه تقصیر خودت بود حرف زدی  خودت خواستی .مسئولیت حال خودت و این بچه با توه .  منم گفتم اره اونوقت تا روز قیامت هم تو جواب گوشه کنایه هاشونو میدادی ؟ مسعود هم ناراحت بود گفت بله من جواب میدادم الان تو باید جواب سلامتی خودت و بچه رو بدی . منم دوباره قاط زدم شدییییید .خلاصه یکی من بگو یکی اون بگووووو ،  هم دعوامون شد هم قهر کردیم تا شب ریخت همدیگه رو هم نگاه نمیکردیم با هم حرف هم نمیزدیم !!!! بعد مسعود دید شب من غریبانه نشستم داره ابغوره میگیرم اومد ناز کشی و آشتی کردیم .

 خلاصه که شدیدا  مطمئن شدم که احتمالا اینا پیش خودشون گفتن  بیاین بریم حال این ملودی رو بگیریم !!!!  از اونورم مامانم به خاطر ننه من غریبم بازی در اوردن من کلی به زحمت افتاد . خودشون میخواستن برگردن تهران ولی قبلش گفت هر چی میخوای بگو من برات درست کنم بذار تو فریزر  یکی دو وعده رو داشته باشی . مسعود هم میگفت نه چرا مامانت رو به زحمت بندازی من از بیرون میگیرم  . مامان گفت اگه خودم بودم یه بار دعوتشون میکردم  برای همین فرقی نداره غذاشو درست میکنم . خلاصه شرمنده کرد منو شدیییید هم قرمه سبزی درست کرد هم فسنجون هم چیکن استراگانف هم  الویه به اندازه ی یه وعده که همه باشن .البته تنها نبودا زن عمو جون و عزیز جون مادر جون هم کمکش کردن . نذاشتم حاج خانوم اینا هم متوجه بشن که مامانم اینکارو کرده . بصورت کاملا یواشکییییی  عین ارت× ش سریییی که خلبانا رو نجات میدادن منم اینا رو مخفی کردم تو فریزر  . فقط سالاد الویه تو یخچال بود که اونم حاج خانوم اهل سرک کشیدن تو یخچال نبودن .رختخواب هم کم بود . از مامان اینا گرفتم .

حاج خانوم گفتن  بریم من براتون بگیرم  اینجا باشه. ولی گفتم نه  چون همیشه که استفاده نمیشه اینجا هم همش رطوبت میگیره .

وای باز داره طولانی میشه اوه. خلاصه خواهرشوهرون  اومدن . منم  اصلا تو قیافه نرفتم خیلی خوب و با روی باز استقبال کردم . یه خورده که نشستیم  خواهر شوهر وسطی منو صدا کرد تو اتاق  . خواهر شوهر بزرگه هم بود . خواهر شوهر وسطی برای کادوی خونه یه نیم سکه داد. برامون سوغاتی هم اورده بود برای من یه لباس خ واب و ربدوشامبر  ست  که مدلشم مناسب شیرد×هیه و خوشگله  . برای مسعود هم یه ست پیرهن کراوات برای مائده هم یه پیرهن مهمونی برای  اردوان هم  یه تیشرت  شلوار ست و علاوه بر اون برای نی نی هم یه ست لباس با لباس زی×رش اورده بود به اضافه ی یه ست ناخون گیر و شونه  و صابون و شامپو .واقعا خوشگل  بود همه ش و محبت خودشو نشون داد . اصلا راضی به زحمتش نبودم. مخصوصا که با بچه ی کوچیک  و وقت کم هم رفته بود خرید کرده بود .

 اما خیلی خیلی جالب بود که خواهر شوهر بزرگه کادو رو که نیم سکه بود داد . بعد برای مائده یه بلوز شلوار اورده بود برای مسعود هم باز یه پیرهن مردونه و شلوار  که اگه انصافا بخوام بگم خوشگل و باسلیقه بود . بعد برای من و اردوان کوفت هم نیاورده بود !!!!  به جای اینکه ناراحت بشم خنده م گرفته بود . معلوم بود با مامانش اینا هم هماهنگ نکرده بود . شما ببین چی بود که حاج خانوم بهش گفت  سوغاتی اردوان کو؟ اونم خیلی ریلکسسس گفت سایزش  دستم نبود هیچی نگرفتم ببخشید  . حاج خانوم هم گفت بچه ی این سن  سایز نمیخواد یه  خورده  بزرگتر میگرفتی .من گفتم خوب کاری کردین اینطوری بزرگ کوچیک میشه قابل عوض کردن هم نیست  دستتون درد نکنه و خلاصه تشکر کردم . البته هر دوتا خواهر شوهرا به اردوان مائده عیدی دادن که  از اونورم مسعود به بچه هاشون عیدی داد . این یکی رو دیگه فهمیدم چقدر داد خیلی بیشتر هم بود از اون عیدی که خواهر شوهر بزرگه  داد . یعنی اگه همه تون به من بگین تو گاگول بودی که هر بار سوغاتی میاوردی حق دارین والا !!!! مشکل اینجاست از لج بازیه ها .وگرنه  اگه بحث پولش بود عیب نداشت  .   این پولا براش  مهم نیست.  مهم گرفتن حال منه !!!! حال منم که گرفته نشد اصلا .چون برام فرقی نمیکنه .تازه خنده م هم گرفته بود

برادر شوهر جان اینا هم که اومدن . جاری جان انگار بردنش زندان!!!! یعنی تو قیافه ای بود که بیا و ببین . اولش که از این روبنده ها که کل صورتو میپوشونه زده بود همونطوری هم اومد تو . رفتم دم درسلام علیک کنم. با این که مردی تو خونه نبود و همه بیرون بودن ، اونو اقلا بالا نزد یا برنداشت منم جلو نرفتم . دیگه چیکار میکردم نه دست میده نه روشو برمیداره آدم چیکارش کنه ؟ فقط سال نو رو تبریک گفتم و خوش اومدین . اما وقتی رفت تو   رو بنده رو  برداشت و خیلی با روی خوش  رفت با خواهر شوهرا و  حاج خانوم سلام علیک کرد و روبو××8سی . اما کلا معلوم بود حال و حوصله ی شمال اومدن نداشته .با اینحال بازم فکرش رسیده بود که علاوه بر عیدی که داد برای اردوان و مائده جداگانه کادو اورده بود که اسباب بازی هم بود و مورد علاقه ی بچه ها . مثل خواهر شوهر بزرگه ضایع بازی در نیاورد فقط برای مائده بیاره !!! برای کادو  ی خونه هم یه نیم سکه داد . اینم البته دستور حاج خانوم بود. چون میدونم دیگه همیشه میگن یه اندازه بدین و انقدر کادو بدین.

یه سری وسیله هم من از برادر شوهر گرفته بودم برای خونه  .حالا چی بود مهم نیست تو زمینه ی کار برادر شوهره  . بعد همون موقع گفتم من برای خودم نمیخوام مامانم اینا میخوان چون سلیقه ی منو قبول دارن من اومدم انتخاب کنم . همون موقع برادر شوهر  تعجب کرد گفت میخواین خودشون هم بیان شاید نظر خاصی داشته باشن . من گفتم نه  همیشه من براشون انتخاب میکنم .   چون اگه  میگفتم برای خودمون میخوام تعارف میکرد و عمرا از من پول میگرفت . تازه همینشم انقدر تعارف کرد اخرش ریختم به حسابش . بعد اومده بود و دید ،گفت ملودی خانوم شما اینا رو برای خودتون میخواستین؟ اگه میدونستم نمیذاشتم حساب کنین . بعدشم گفت  اجازه بدین  من اون مبلغو برگردونم اینا هم  کادوی من باشه .  خوب معلومه  منو مسعود قبول نمیکردیم و گفتیم اصلا حرفشو هم نزنین. اما مونده بودم خواهر شوهر این وسط چیکاره بود که گفت شما کادوی خودتونو دادین این  وسیله ی خونه ی خودشون بوده !!!انگار من میخواستم بگم پولشو برگردون کادو باشه که اینطوری میگفت !!! یا از جیب اون میخواست کادو بده !!!!

یه چیز خیلی خیلییییی جالب هم بگم این که . خواهر شوهرون که اومده بودن . اتاق مائده رو  آماده کردم دادم خواهر شوهر وسطی که  با شوهرش و بچه هاش بودن. بعد اتاق اردوانو هم برای خواهر شوهر بزرگه اماده کردم حتی برای شوهرشم رختخواب اینا گذاشتم که بعدا اومد اماده باشه . برای ی جان هم تو اتاق حاج خانوم اینا  . درستش هم همین بود که خواهر شوهر بزرگه با دختراش تو همون اتاق باشن شوهرشم که اومد همونجا باشه . ولی همون شب  من  رفته بودم ملافه هاشونو بذارم تو اتاق ،گفت بچه ها میخوان پیش خاله سین باشن و انقدر خاله شونو مادر بزرگشونو دوست دارن و دلشون تنگ شده میخوان تو اون اتاق باشن .

آقا من هر چی به این مغز نخودیم فشار اوردم نفهمیدم که یعنی انقدر مهمه حالا شب تا صبح بچه ها تو خواب!!! دلشون تنگ بشه یا دوست دارن خاله و مادر بزرگشونو !!!!  گفتم خوب حالا چیکار کنم میخواین  ی جان بیاد اینجا دخترا برن پیش سین جان و حاج خانوم ؟( یعنی همچین دلم میخواست میتونستم بگم خیلی ناراحتی دختراتم تو همون اتاقی باشن که پسر داییشون هست به من چه مگه من مسئول جابجایی جای شما هستم ؟؟؟!!!) اونم گفت اره اینطوری بهتره !! من  همچنان  تو فکر بودم یعنی چی اونوقت؟؟؟؟؟!!!!!

بعد که  برادر شوهر جان اینا اومدن . از قبلش قرار بود اتاق حاج خانوم اینا رو براشون اماده کنیم حاج خانوم و سین جان بیان تو اتاق ما . بازم درستش این بود که دوتا دخترای خواهر شوهر برن پیش مامانشون . ی هم بره تو اتاق پیش مامان بابا و برادراش . باز دیدم شب داره ادا در میاره وایستاده ور دل جاری جان برنامه ریزی میکنه سین جان و دوتا دختراش تو اتاق اونا باشن بعد  پسرا  برن تو اتاق اون!!! همش هم از دلتنگی دخترا برای خاله شون میگفت !!!یعنی تابلویی بود در نوع خودش . من هم تعجب کرده بودم هم خنده م گرفته بود .

دیدم اینطوری نمیشه خودمو بصورت کاملا فضووولانه انداختم وسط حرفشون گفتم خوب اگه قراره  دخترا پیش خاله شون باشن بیان تو اتاق ما . گفتم اقلا بگه نه سختتونه و کوتاه بیاد دیدم نخیررر!!!    جاری جان اقلا به عقلش رسید بگه   شما جاتون تنگ میشه عیب نداره  بیان اینجا  که جا هست .باز من پامو کرده بودم تو یه کفش به جاری جان گفتم  نه  شما راحت باشین . باز دیدم خواهر شوهر به روی خودش نیاورد .گفتم حالا اگه سین جان ازدواج کنه چیکار میکنین ؟ میگین شوهرش بره یه جا دیگه دخترای شما برن پیش خاله شون دلشون تنگ نشه ؟   اینطوری باشه شما هم خونه ی خاله تون هستین شب باید برین پیش خاله تون !!!!

ول کن نبودم شاید متوجه بشه اما انگار نه انگار . جاری جان که کلا با من خودمونی نمیشه و عصا قورت داده هم دیدم لبخند به لب شده . گفت  این دوتا از  بچه گی خیلی خاله شونو دوست داشتن  تفاوت سنی شونم کمه  وابسته هستن  . منم گفتم خوب همه از بچه گی خاله شونو دیدن و دوست دارن ز خانوم . منم خاله مو دوست دارم بهانه میگیرم به مامانم میگم بذار من شب برم پیش خاله م؟؟؟ خواهر شوهره دیگه کم اورد رسما و به جای اینکه بگه باشه دخترام بیان پیش خودم ، بهانه کرد ببخشید فکر کنم موبایلم  زنگ میزنه !!!! و رفت از اتاق بیرون . من رسما دو تا شاخ رو کله م بود  از اینکه همچین بهانه ای اورد . گفتم اردوان هم اگه همچین بهانه ای بگیره من بهش بگم نه ،حرف گوش میکنه . دخترای ر خانوم هم حرف گوش کن هستن منتها  مامانشون  نمیخواد حرفی بزنه . گوشای ما هم حتما کر شده که صدای موبایل  نمیشنویم فقط ر خانوم میشنون . جاری جان  هم ساکت بود هم متعجب داشت به حرفای من گوش میکرد . هیچی نگفت . منم گفتم شما هم اگه خواستین بهشون بگین من چی گفتم عیب نداره  من که راضی هستم یه موقع فکر نکنین حرف خبر بردنه اشکال شر عی داره . گوینده ش راضیه . بعد هم رفتم بیرون از اتاق . جاری هم هیچی نگفت .

 یعنی تازه این مغز نخودیم به نتایجی رسیده بود!!!بالاخره دوزاریم افتاد که این برنامه ریخته که دخترا با خواهرش تو اتاق جاری باشن. حاج خانوم  هم که تو اتاق ما هستن. اونوقت فرداش که شوهرش بیاد دیگه بچه های جاری نمیتونن تو اتاق اونا باشن باید برن یه جای دیگه  اونوقت اون دوتا تنها میشن !!!!  هر چند فرقی نمیکرد برای من .اما آخه آدم اینطوری میکنه ؟ خوب تو این اخلاقو داری تو خونه ت بمون مسافرت نرو یا برو هتل دو تا اتاق بگیر با شوهرت راحت باش . به مسعود گفتم که چطور شد من از اول به عقلم نرسید؟ مرگ برای همسایه ست؟  من طرفدار ز خانوم نیستم  اما زن داداشش باید  خوشش بیاد دخترای خواهر شوهر و یه خواهر شوهر  تو اتاقش باشن ؟؟؟!!!!!  اگه قراره به راحت بودن باشه چرا اونا راحت نباشن ؟انقدر حرصم گرفته بود  که نگو .گفتم راستش برای من که فر ق نمیکنه مسعود جان اما اگه جای  خواهرت بودم  حتما یه دوره مشاوره میرفتم که انقدر خاصیت مردم ازاری نداشته باشم روح و روان قاط زده م معالجه بشه !!! اگه ما بودیم همچین ادایی در میاوردیم حاج خانوم تا روز قیامت دست از سرمون بر نمیداشتن برای دختر خودشون خوبه . مسعود هم هیچی نگفت منو بو××س بو×××س کرد فقط گفت تو خودتو ناراحت نکن ببخشید تقصیر منه و خلاصه خر کرد منو تا انقدر حرص نخورم .

خلاصه شما داشته باشین که اتاق ما معلوم نبود اتاقه یا خونه ی قمر خانوممممم!!!!! حاج خانوم هم  هی غر میزدن که چرا همه باید تو این اتاق باشن  . منم گفتم چون ر خانوم اصرار دارن دختراشون  بدون خاله سین خوابشون نمیبره حاج خانوم من چیکار کنم ؟  حاج خانوم هم دیدن مثل اینکه مشکل از طرف دختر خودشونه  دیگه هیچی نگفتن .حالا خوبه دو تا دخترا نبودن وگرنه دلم نمیومد این حرفا رو جلوشون بزنم  . ناراحت میشدن خوب گناه داشتن .اخرشم حاج خانوم و دوتا دخترای خواهر شوهر رو تخت خوابیدن . هر چند حاج خانوم بسیار علاقه مند بودن که من ور دلشون رو تخت  باشم یکی از دخترا رو زمین بخوابه .ولی من عمرا بتونم . آدم بخواد جابجا بشه و بره بیاد هی باید معذب باشه . گفتم نه که نه و رو زمین راحت ترم . من و سین جان  یه طرف تخت  بودیم  مسعود و مائده و اردوان  هم اونور تخت .  حالا خنده دار بود که مائده اومد به من  گفت میشه من پیش عمه سین جان بخوابم ؟ آییی حاج خانوم جوش اوردن  . انقدر همیشه با مائده با مهربونی حرف میزنن و دوستش دارن  یهو اعتراض کنون و میشه گفت داد زنون گفتن  نخیر نمیشه برو سر جات .مائده هم تعجب کرده بود چرا مادر بزرگش یهو جوش اورد !!!!

من گفتم حاج خانوم از شما بعیده .چرا با بچه این برخوردو دارین ؟ همینو با زبون خوش هم میتونستین بگین  . حاج خانوم هم گفتن همه سین دوست شدن از این دوتا دختر گنده بگیر تا مائده . به اون دو تا هم یه اعتراضی کردن که باید میرفتین پیش مامانتون.

 منم وسط حرص خورون درونی !!! یهو خنده م گرفت که احتمالا  حاج خانوم تصور کردن اگه مائده بیاد ور دل عمه ش منم باید برم ور دل بابای مائده !!!اونوقت دیگه تا خود صبح باید بیدار میموندن از ما مراقبت میکردن !!!! فرداشم که بالاخره شوهر ه خواهر شوهر اومد . پسرا رفتن تو سالن. اتفاقا راحت تر هم بودن چون مبلا تختخوابشوهه . خودشون باز میکردن خودشونم صبح جمع میکردن اردوانم به ذوق اونا و مبل باز کردن  میرفت اونجا  . خلاصه که لابد نمیشد خواهر شوهر بزرگه هم مثل خواهر شوهر وسطی  باشه که خودشو شوهر و بچه هاش تو اتاقشون بودن ادا هم در نمیاورد.

راستی از بچه هاش گفتم این پسر عمه ی نور سیده ماشالا انقدر بامزه شده . انقدرم خوش اخلاقه یعنی بچه چلوندنی شده رسما . من که هر وقت گیرش میاوردم کلی میچلوندمش اونم خوش خنده اصلا ناراحت نمیشد . منتها از اون بچه شیطوناست که هنوزم عادت داره شب تا صبح بارها کنسرت اجرا میکنه و روزا اخلاقش خوبه .

برای غذا هم که  یا از غذاهای مامان پزم استفاده کردم . یا خودم درست میکردم  . البته شام بیشتر . ناهارارو از ذخیره ی فریزر استفاده کردم .اصلا هم اینا کمکی نمیکردن . لابد فکر میکردن  خانومه هست اینم کاری نمیکنه . در صورتی که من غذا رو دست خانومه نمیدادم کارای دیگه رو میرسید. حتی سالادو هم خودم درست میکردم . برادر شوهر همون روز اول گفت  گفت ملودی خانوم مگه قرار نبود شما زحمت نکشین . تو اشپزخونه چیکار میکنین ؟  گفتم اصلا زحمتی نیست من درست نمیکنم  فلانی خانوم کمک  میکنه .من فقط اینجا نشستم .بازم اصرار داشت که   برین بیرون اشپزخونه بشینین . گفتم چشم میرم  خیالتون راحت باشه من کاری نمیکنم .میخواست بره جاری و جان و خواهراشم که تو اتاقا بودن صدا کنه بیان کمک که نذاشتم گفتم باور کنین کاری ندارم .

 حالا  برادر شوهر رفت  ،خانومه هی میگفت به برادر شوهرت  میگفتی میذاشتی   به زنش و خواهراش بگه بیان کمک . منم گفتم  به برادر شوهرم چه ربطی داره که بگم؟ مگه چه کاری هست که اونا بیان کمک ؟ بازم ول نمیکرد میگفت به شوهرت بگو . منم گفتم ببین فلانی خانوم من مشکلی ندارم . منم میرم خونه شون کاری انجام نمیدم شما هم بیزحمت به جای فکر کردن به این چیزا به کارت برس .بازم برادر شوهر هر بار میگفت شما چرا زحمت میکشین و هر بار هم من میگفتم من اینجا کاری ندارم . یه بارم  رو اپن داشتم هندونه قاچ میکردم اومد گفت اجازه بدین من درست کنم. همون موقع مسعود هم اومد و خلاصه دوتا برادرا مشغول هندونه درست کردن شدن.شانس اوردم حاج خانوم حموم بودن و ندیدن و یه نکته ای نگفتن  

غذا رو هم جدا برای خانوما اقایون نمیذاشتم همه رو میذاشتم رو میز ناهار خوری . هر کی میخواست میکشید میرفت تو اتاقا یا اینور اونورمیخورد . من که نمیتونستم هر روز دوتا دوتا سفره و میز بچینم .جاری جان که اصلا بیرون نمیومد. معمولا یا سین یا خواهر شوهر بزرگه  براش میکشیدن میبردن تو اتاق . بقیه هم همین کارو میکردن میکشیدن میرفتن تو اتاقا .اقایون سر میز یا رو مبلا مینشستن  . حاج خانوم هم که مشکل حجاب و اینا نداشتن دیگه راحت بودن سر میز مینشستن .منم ور دل حاج خانوم جان که دلشون برام تنگ نشه !! خوب راحت نبودم جای دیگه بشینم غذا بخورم .

 هر کی هر چی میخورد و بر میداشت اخرش ظرفاشو میاورد میذاشت تو اشپزخونه .خداییش بریز بپاشم نمیکردن تو اتاقا . مسعود هم با پسرای جاری  چیزای رو میزو هم جمع میکردن میاوردن تو اشپزخونه .موقع بردن هم  میومدن کمک .حتی مائده اردوانم کمک میکردن . منتها خواهر شوهر بزرگه  از اول هیچی رو نمیارود. دختراش میاوردن یا سین جان. بعد که جاری جان اینا هم اومدن ، بار اول دیدم همه اوردن این دو تا  نیاوردن.دخترا هم یا یادشون رفت یا دیدن دو نفرن ول کردن . خانومه رفت برداشت اورد.غر غر هم میکرد همزمان . شبش خانومه زودتر رفته بود باز دیدم نیاوردن .

 خواستم به دختر خواهر شوهر که ظرفای خودشو اورده بود بگم بیزحمت ظرفای مامانت و ز خانومو م بیار ، ولی به جاش گفتم بذار خودم برم ببینم از رو میرن یا نه !!!! رفتم دیدم انگار نه انگار . منم که نمیتونم خم بشم نشستم جمع کنم ، جاری جان یه خورده وجدانش تکون خورد  گفت شما زحمت نکشین من جمع میکنم و  همه رو  جمع کرد گذاشت تو سینی . خواهر شوهره به جای اینکه یه کمکی بکنه گفت ببخشید ما خودمون نمیاریم سخته هم چادرو بگیریم هم سینی رو .  گفتم بله میدونم سخته بالاخره اسلام همه جور خوبی داره گاهی اوقات بر حسب مقتضیات زمانی  دست و پای ادما رو میبنده. عیب نداره .البته  اگه واقع بین باشیم هیچوقت ایراد از اسلام نیستا من که همیشه فکر میکنم این  مسلمونی هاست که ایراد داره . تا بیاد  فکر کنه چی جوابمو بده سینی رو از جاری جان گرفتم  . اونم گفت من خودم میارم گفتم نه شما فقط  بیزحمت در اتاقو باز کنین من برم . اما از وعده ی بعدی دیدم جاری جان خودش بلند میشد هم ظرفای خودش هم خواهر شوهر بزرگه رو میاورد تو اشپزخونه . یه بارم پشت به اپن وایستاد طوری که  از اونور نبیننش،  بقیه سادادو تو ظرف در دار ریخت  و بشقابا رو هم اونایی که دم دستش بود پاک کرد و دسته کرد .اما خواهر شوهر بزرگه اخر تکون نخورد .  خواهر شوهر وسطی با اینکه هم باید چادرشو سفت و سخت میگرفت و هم بیشتر وقتا بچه بغلش بود بازم بلند میشد ظرفاشو میاورد یا پیش دستی میوه رو میاورد یه جابجایی میکرد .سین هم همینطور اما اون اصلاااا .

آخه همش که  صبحونه ناهار شام نبود . یه عالمه ریزه کاری داشت .  میوه بود تنقلات بود عصرونه ی بچه ها  و بزرگترا بود . همش باید جمع میشد خوب . من که زیاد نه میتونستم نه بر میداشتم .بیشترشو خانومه جمع میکرد اما بازم خودم تو اشپزخونه هی کارم جابجا کردن بود .مسعود هم خرید میکرد همه رو میاورد خودش جابجا میکرد میز صبحونه رو هم همه شو میچید تا بقیه خواب بودن .صبح  کله ی سحر هم میرفت نون تازه میگرفت و لی دیگه نمیتونست بیاد تو غذا هم کمک کنه . یعنی میتونستا از ترس حرفای حاج خانوم نمیتونست .

یه شب هم که شام درست نکردم مسعود فست فود گرفت هر کی هی چی میخواست  .برای رعایت حجاب و اینا هم زیاد سخت نگذشت چون .اقایون بیرون میرفتن و شده تو حیاط و ایوون هم  باشن بازم تو خونه نبودن .منم دیگه زیاد برام مهم نبود یعنی لباسام گشاد و استین بلند اینا بود ولی خوب شالم یا روسری سرم بود میرفت عقب موهام هم در میومد دیگه رعایت نمیکردم . انقدر رعایت کردم مگه چی شد ؟همیشه که ناراضی هستن  اینم روش !!! حالا اگه یه تشویقی میکردن یه چیزی، اینطوری ادم میگه اینا که براشون فرق نمیکنه من چرا خودمو به درد سر بندازم . حاج خانوم هم نکته ی حجاب اینا نگفتن . فقط یه بار که دیگه شالم رسما از سرم داشت میفتاد تو اشپزخونه ، دیدم اومدن برام صاف و صوفش کردن . اونم به این بهانه که دستتون بند بود گفتم خودتون نمیتونین . منم گفتم خیلی ممنون .بازم صافه صاف نموند باز دست نزدم . 

 خانوما هم میرفتن بیرون همراه اقایون   . منتها نه همیشه  و همه شون. صبحا هم که تا آقایون همه میرفتن و خلوت تر میشد من اولین کاری که میکردم  میرفتم یه دوش سه سوته میگرفتم چون بعدش سختم بود . اینا هم که نمیدونم چه حرفی بود همش نشسته بودن در حال حرف زدن یا همون پچ پچ کردن بودن . برای همین اگه کاری هم نداشتم ترجیح میدادم تو همون اشپزخونه بشینم یا برم تو اتاق پنج دقیقه هم شده دراز بکشم تا مزاحم پچ پچ کردنشون بشم !!!خواهر شوهر وسطی هم که بیشتر میرفت بیرون یعنی اون شدیدا ددریه . سه سوته خودش و بچه هاش اماده ن . حتی بارون هم بود بازم میرفت .ولی وقتی بود میومد تعارف میکرد کمک نمیخواین که اونم باز فقط میگفت  در حد تعارف .ولی خودش یه کاری رو دست بگیره نبود . اما خوبیش این بود اقلا وقتی که بود ، اونطوری تابلو پچ پچ نمیکرد و میومد گاهی با منم یه حرفی میزد .

خواهر شوهر بزرگه که اکثرا تو خونه بود .منم بد گیر هستما گیر دادم به این خواهر شوهره !!!ولی خوشم اومد شوهر داریش خوبه !! اخه تا وقتی که شوهرش تهران بود  هر دو ثانیه !!! یه بار زنگ میزد . مثلا فلانی جان شما  کجایی ؟فلانی  جان غذا خوردی چی خوردی کجا خوردی به موقع خوردی  ... به قول  معروف آئئئئئئئوووووو  !!!!! ول کن شوهره نبود . تا نصف شب هی زنگ میزد بهش .هی فلانی جان یا گاهی اوقات هم فلانی آقا میگفت . شوهرشو هم شما  خطاب میکنه  کلی حال و احوال میکنه و دلمون تنگ شده و جای شما خالیه  هم میگه . اون سری  که ما مشهد بودیم اینم بود شوهرش تهران بود هر دو ثانیه همین کارو میکرد . دیدم هنوزم این اخلاقشو داره . یعنی شوهره بخواد هم راه فراری نداره بس که این زنگ میزنه و حواسش هست !!! به مسعود میگفتم  ببین فلانی اقا اگه  به زودی کچل شد طوری که یه تار مو در سرش نباشه بدون خواهرت با این تلفن زدنا کچلش کرده !!! خوشم میاد ابجیمون حواسش جمعه  فکر کردم من فقط خودم بلدم . مسعود هم خنده ش گرفته بود گفت اره نمیذاره فلانی اقا نفس  بکشه !!!!! هی هم از بچه ها مایه میذاره  . میگفت بچه ها هم دلشون برای شما تنگ شده سلام میرسونن . حالا دوتا دخترا اصلا سراغ باباشونو نگرفته بودنا !!!!بعضی حرفا رو هم که گاهی تو اتاق بود ما دیگه نمیشنیدیم . تازه با همه تنبلیش تا شوهرش اومد

/ 155 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نسترن

سلام ملودی جون ببخشید عزیزم با تاخییییر زیاد عید و همینطور پیشاپیش اومدن نی نی کوچولوت رو تبریک میگم .. ایشالله همیشه با عشق و آرامش پنج تایی تون کنار هم زندگی کنید [ماچ][قلب] من که وقتی اینا رو میخوندم فقط به صبر زیاده از حدت فکر کردم و اینکه واقعا از خدا نمی ترسند اینطوری برخورد می کنند؟ ایشالله که خدا به دلشون بده و همینطور که خوشبختند قدر خوشبختی خودشون رو با خوشحال بودن واسه شماها هم بدونند خیلی مراقب خودت باش ... با آرزوی بهترین لحظه ها واسه خودت و عزیزانت در سال 91 [لبخند] [ماچ][گل]

فرشته

همین فقط ممنون

نیکی

ملودی جون سلام، به خاطر نی نی جان جان تبریک، راستش با این که بیشتر مواقع خاموشم گقتم بیام هم تبریک بگم هم یه چیز دیگه... فک کن این فامیل شوهرون نبودن، اون وقت شما از کی برامون میحرفیدی؟ بعد اصلا متوجه این لذت نمیشدی که وقتی همسرت ازت دفاع میکنه چه کیفی میده، بعد زندگی یکنواخت میشد، اصلا همین که حاج خانوم نکته بگه یا خواهر شوهر اذیت کنه و تو محل نزاری کلی کیف میده که خوب از اینا محروم میشدی دیگه... اما خدائیش امیدوارم پروردگاراااااااا :)) بهت صبر بده تپلو :))

سحر(مامان کیمیا)

سلام ملودی جونم .خوبی عزیز دلم ؟نی نی خوبه؟ بچه ها واقا مسعود خوبن . گلم دلم برات تنگ شده بود .خیلی مراقب خودت باش فکر کنم دیگه اخراش باشه . ان شاا... صحیح وسالم فارغ می شی.الهی قربونت برم دوست مهربونم . می بوسمت .[ماچ]

مینا

سلام مامان ملودی پس کجایی دختر؟

ادویه

ملودی جونم خوبی؟ نی نی خوبه؟ ما رو از خودت بی خبر نذار . . .

پانیذ

ملودییییی کجاییییییی؟خوبیییییی؟بابا یه خبری از خودت بده. اگه سختته پای کامپیوتر بشینی به چند خط هم راضی هستیم...[گل][ماچ][بغل]

مامیچکا

وای ملودی یه لحظه اسم نسترن جونو دیدم فکر کردم خودمم ترسیدم[قهقهه][قهقهه]

پانیذ

ملودی من دوتا کامنت گذاشتم پس کو؟؟؟؟؟/[گریه]

موفرفری

ملودی جانم من زیاد کامنت نمیگذارم، شاید یکی دوبار تا حالا گذاشتم. ولی همیشه میخونمت. یعنی این شمال رفتنت منو برد به زمانی که خودم اینجوری مهمونداری میکردم و هیچکس اندازه بزغاله نمیفهمید که بابا این چه گناهی داره. سر ظهر که میشود زمان غذا کشیدن که میشود تا من شروع میکردم به کشیدن یک دفعه همه ناپدید میشدند برای انجام فریضه اول وقت، این بماند که اینها چندان مقید مذهبی نیستند در مقایسه با حاج خانوم اینها ولی خوب در نوع خودشون بلایی هستند. تشابه تجربه سفر داریم خواهر به خصوص که همه تو یک اتاق بخوابند، و آن خواهر شوهر بزرگه که ما لنگه اش را داریم بی تردید دوقلو بودند و یکیشون حاج خانوم شما برده یکی هم مال ما. راستی چه انتظاری از حاج خانوم داری؟ وقتی که بقیه با روبنده هستند توهرچی بپوشی حکم بیکینی داره براشون آنهم از آن سکسیهاش. کلا ما ها را در میان زبانه های آتش جهنم میبینند که جیز جیز میکنیم خواهر. یعنی حالی میده آن دنیا ما بریم تو جهنم اینها هم بیان تو جهنم؛ ای بخندیم ای بخندیم. [قهقهه]