مهمونی 3

 شروع کرد حرف زدن رفته بود تو بحر خاطرات که منو علی خیلی با هم دوست بودیم .اون موقع منو علی صمیمی ترین دوستا بودیم بعدا هر کدوم رفتیم دنبال کارمون و از هم فاصله گرفتیم .من علی رو خیلی خوب میشناختم الانم خیلی خوب میشناسمش . خلاصه یه چیزایی رو گفت که خیلی هاشو خودم میدونستم خیلی هاشم نمیدونستم .یکی از خاطره هایی که تعریف کرد که من نمیدونستم این بود که گفت تو بخش زنان بودیم نصف شب خوردیم به پست یکی که دو* قلو ح* ا م*له بود بچه ی اولشم بود همه هم سرشون شلوغ بود .منو علی هم بی تجربه، پدرشو در اوردیم تا زا **یم ا ن  کرد و  دو تا پسر به دنیا اورد . اولی رو علی گرفت دومی رو من .بعدا شوهرش انقدر خوشحال بود و ازمون تشکر کرد که اسمامونو پرسید و گفت اسم بچه ها رو  میذارم علی و رضا. گفتم حتما الان دیگه علی و رضا بزرگ شدن کاش یه ادرسی چیزی ازشون میگرفتین اقلا میرفتین بچه ها رو میدیدن از خودتون خجالت میکشیدین مخصوصا تو که خوی انسانیتو فراموش کردی حیا رو خوردی ابرو رو قی کردی .یادت رفت یه روزی با هم دوست بودین صمیمی بودین .جواب منو نداد باز یه سری خاطرات دانشجوییشونو  شروع کرد  که  علی فلان  اون یکی بیسار  فلانی اونجور. گفتم حرف خودتو بزن به بقیه چیکار داری گفت باور میکنی من قبل از اینکه زن بگیرم یه دونه دوست دخترم نداشتم .گفتم رضا چرت نگو .قسم و ایه که باور نمیکنی برو از خود علی بپرس از شهریار بپرس از حسین بپرس  .گفتم خوب که چی مثلا هنر کردی؟

گفت  تو چی راجع به زن سابق من شنیدی ؟منم گفتم  به من چه مربوطه هر کی بوده از دست تو خلاص شد خدا بهش رحم کرد .همچین ناراحت شد که ملودی چرا این حرفو میزنی تو به من میگی بی انصاف خودت بی انصاف تری .بعد شروع کرد تعریف کردن که معلوم شد دختره رو همین ننه جونش و خواهراش براش لقمه گرفتن دختر یکی از دوستاشون بوده  .حالا چقدر سنتی میرن خواستگاری و عقد میکنن بماند یه چیزایی دیگه میگفت که من باورم نمیشد اینایی که میگه خودش بوده یه زمانی .گفتم یعنی امکان داره چرا همچین دروغایی میگی یعنی تو همچین بره ای بودی که گرگ شدی؟باز تعریف کرد که من رفتم ....جالا یه جای دورافتاده ای  انقدر به ...حالا اسمشو نمیخوام بگم مثلا ندا علاقه مند شده بودم که فکر میکردم همین یه دونه دختر تو عالم هست و خوشحال بودم و برام مقدس بود و دوسش داشتم و دلم براش تنگ میشد و این حرفا .ز اونورم ظاهرا دختره خیلی دیگه جانماز آب میکشیده که انگار تا حالا تو دنیا چشمشم به جمال یه پسری روشن نشده و خیلی دیگه ادا داشته .البته از رو تعریفای رضا حالا معلوم نیست تا چه حد راست میگفت و اینطور که تعریف میکرد دیگه خیلی قند تو دل رضا اب میشه که دستم درد نکنه چه زنی گرفتم که حتی از منم خجالت میکشه.کلا هم خیلی عقدشون یواشکی بوده و اینم اصرار دختره بوده  خیلی از اشناهای رضا اینا و حتی فامیلاشون هم خبر نداشتن.اما اینطور نبوده و ندا خانوم دیگه از اون بلا گرفته های روزگار بوده طوری که هم تو دانشگاه هم کلا به خودش بد نمیگذرونده . رضا هم که تشریف نداشته راه دورم برای خودش خوشحال بوده و کلی هم دلش برای ندا  تنگ میشده .

حالا بماند که از کجا مشکوک میشه و به گوشش میرسه که بنویسم طولانی میشه مهمم نیست ولی یه بار یواشکی میاد تهران زاغ سیاه ندا رو چوب میزنه میبینه که بله زیادم بیراه نگفته بودن و به قول خودش میگه داغون شدم و باورم نمیشد و دوباره برمیگرده به خود ندا میگه که اون همه رو منکر میشه باز دوباره رضا میاد تهرانو این دفعه دیگه طوری مچشو میگیره که نمیتونه منکر بشه و از اونجایی که دو سه تا هم با هم بودن دیگه اونای دیگه هم همه پته ی ندا رو میریزن رو اب و حالا بماند چی میشه و چی میگذره و به هیچکی هم نمیگه فقط میگه من اینو نمیخوام و دختره هم میگه اره منم نمیخوام و بی سروصدا جدا میشن.

جالب اینجا بود که تعریف میکرد ملودی وقتی فهمیدم داشتم روانی میشدم (نه که نشده و نیست)دلم میخواست بمیرم و خودمو بکشم و از حماقت خودم حالم به هم میخورد و همه ی حالتای روحیشو تعریف میکرد .منم گریه میکردم گفتم بمیرم الهی پس  علی هم اینطوری بود شروع کردم دعوا دوباره که تو بیشرف که خودت کشیدی چطور تونستی یکی دیگه رو هم اینطوری ازار بدی .بازم جواب منو نداد حرف خودشو زد .گفت از بعد طلاقم بازم تا یه مدت اصلا حالم خوب نبودو داغون بودم از همه بریده بودم با هیچکی حرف نمیزدم و حوصله ی هیچکی رو نداشتم  فقط شروع کردم درس خوندن . فقطم حسین میدونست جریان زن گرفتن و طلاق دادن اینو و خیلی چیزا رو این گفت حسین میدونست که حسین به من نگفته بود.

ولی خلاصه بدم نشد براش از بس برای فرار از مشکلات درس خوند که دیگه تخصص قبول شد دوباره برگشت تهران . از همون موقع برای خودش خونه ی  جدا گرفت و درس و یه کار دیگه که مربوط به پ زشکیه ولی در اصل بیزینسه و خلاصه زندگی جدیدی رو شروع کرد و بدبینی شدید نسبت به همه ی دخترا که دیگه هیچکی رو قبول نداشته و به این نتیجه رسیده که بله خانوما و دختر خانوما فقط به یه درد میخورن  اونم برای یه مدت محدود .همه شونم عین هم هستن و فرقی نداره

آ.ها راستی اینو ازش پرسیدم که خوب چرا از ندا نپرسیدی که تو که انقدر دیگه اکتیوی چرا شوهر کردی اصلا ؟خوب چند سال دوست و رفیق بازیاتو میکردی بعد.که گفت اتفاقا پرسیدم  ندا گفته بوده که دیدم تو که نیستی موقعیتتم خوبه حالا کو تا دو سال دیگه که برگردی .فوقش تو این مدتم یه مورد خوب دیگه بود میشد از تو جدا شد .والا موندم اون دیگه کی بوده که زده رو دست این .حالا این گاگولم مثلا هنر کرده بعد از طلاق سوال کرده خوب بدبخت همون قبلش ابروریزی میکردی کارشو به دادگاه میکشوندی پدرشو در میاوردی انقدرم خودتو دیوونه نمیکردی. رضا گفت نه روحیه م درست بود اون موقع نه تو این فکرا بودم حال ادمای شکست خورده رو داشتم  و از این حرفا .البته هنوزم که هنوزه این ندا خانوم طبق سوالات من شوهر نکرده ها .من که میگم چطوره برم اشتیشون بدم این دو تا کلاغ از هم جدا شده رو خودم راحت بشم!!!!!

دیگه رضا هم یه روز با این دو روز با اون چه میدونم یه ساعت با این دو ساعت با  اون بوده خیلی هم خوشحاااال که دیدی گفتم همه ی زنا عین همن و فقط به یه درد میخوردن و به قول خودش دلم برای اون احمقایی که زناشون عین ندا بودن میسوخت و حالا خدا میدونه چه چیزا که تعریف نکرد دیگه روش باز شده بود شدید زندگینامه برای من رو میکرد.با دوستاشم کما بیش در تماس بوده ولی نه خیلی. همینطور اتفاقی اگه تو جمعی چیزی همدیگه رو میدیدن ولی با حسین دیگه بیشتر از همه جور بوده .

تا اینکه میزنه وما خبر مرگمون البته من خبر مرگم حالا من به علی چیکار دارم عقد میکنیم که میگه حسین به من گفت علی با دختر عموش عقد کرده که پرسیده بوده علی چطور......حالا یه چیزی که خصوصیه بعدشم حسین گفته اینطور و اونطور که بماند منم تا اون موقع فقط یه بار دیده بوده وقتی دوران دانشجویی خونه ی عمو جان اینا میومده.ماشالا علی تو تمام دوران زندگیش اهل رفتو آمد با دوستو رفیقاش بود. اونم تو حیاط ظاهرا که میگفت اونموقع اصلا قیافه تم یادم نبود بعدا یادم اومد که تو همون بودی من دیده بودم. خلاصه عروسی ما هم دعوت بوده و اومده بود .تا اونوقتم مشکلی نبود .گفت با خودم فکر کردم علی چه دل خوشی داره مثل صد سال قبل رفته دختر عموشو گرفته .

بعد از اونم که ما با این رفتو امدی نداشتیم . اونطور که خودش تعریف کرد بعد از عروسی تو یکی از مهمونیایی بود که رفته بودیم ما رو دید  . منو علی تازه ازدواج کرده بودیم شدیدا تو چشم بودیم  و مدام وسط بودیم . رضا گفت مرتب خوراکی دهنت میذاشت و دستش از دور گردن و کمرت جدا نمیشد .گفتم پس حسودی کردی که گفت اون موقع نه اصلا .

میگفت بچه ها همیشه  تعریف میکردن که  چقدر همدیگه رو دوست دارن علی شانس اورده و کی فکر میکرد علی اینطوری سنتی با دختر عموش ازدواج کنه و انقدر دوسش داشته باشه و انقدر با هم دوست باشن و راحت باشن  و غیره .گفتم پس اون موقع حسودی کردی .که باز گفت نه چون با خودم فکر میکردم حالا اولشه .ولی تو مهمونی بعدی که دیدمتون با خودم فکر کردم چطور شد علی که خودش همه فن حریف بود الان زنش انقدر دوسش داره کار دنیا برعکسه .البته اون نگفت همه فن حریف یه جمله ی  دیگه گفت که خیلی ناراحت شدم گفتم رضا حرف مفت نزن تو خودتم میدونی که اینطوری نبوده .تو میخوای حرف بزنی درست حرف بزن .دیگه هیچی نگفت ولی گفت همون موقع بود که گفتم حالا که انقدر تعریف میکنن معلوم میشه اینم مثل بقیه ست یا نه .که شروع کرد عوضی بازیا و کارایی که تو مهمونیایی که بودیمو گفتن .من که خودم میدونستم و یادم میومد باز داشتم دیوونه میشدم باز گریه ای میکردم که خدا میدونه هی هم میپرسید یادته اینکارو کردم اون حرفو زدم .منم یادم بود معلومه و هی میگفت تو محل نذاشتی تو روتو برگردوندی تو فلان تو بیسار و همش فکر میکردم حتما از اون زرنگاست که جلوی جمع حواسش هست . اصلا باورم نمیشد که واقعا خوشت نیومده یکی  بهت توجه کنه.بعدشم گفت در به در دنبال تلفنت بودم نمیخواستم به خونه زنگ بزنم تا بالاخره علی خودش این فرصتو بهم داد .قبلا گفته بودم که اولین بار تو مهمونی علی از گوشی من که دست خودش بود یه اس ام اس براش فوروارد کرد اونم فهمید این شماره ی منه.

رضا میگفت خیلی ناراحت شدم از تهران رفتین حتی به ذهنم رسید که چند روز بیخیال همه چی بشم هر طور شده یه بهانه جور کنم برم خونه ی شهریار ببینمت .چون با شهریار تماس داشتم  و بهم میگفت  که  علی و خانومش اخر هفته ها میان یا من میرم پیششون .تو اون مدتم مرتب به موبایل من جوک میفرستاد که علی هم میدونست .گفت حتما فکر میکنه شماره ی منه ول کن .ولی رضا که نمیدونست علی میدونه .گفت فکرکردم بدت نمیاد از اینکه اینا رو برات میفرستم و چیزایی هم که میفرستاد واقعا جوکای  شدیدا ن*اموسی بود.تو اون فاصله هم یه بار که تهران بودیم باز یه مهمونی رفتیم که رضا هم بود و تو اون مهمونی هم کم عوضی بازی در نیاورد و از اونجایی که آقا همیشه تو مهمونیا  انقدر خورده بود یا همون نوشیده بود که یه ذره عقلشم ضایع شده بود دیگه شورشو در میاورد .حالا نمیدونم چرا عقلش کاملا ضایع نمیشد که جلوی علی سوتی بده علی حالشو بگیره .

تو رو خدا نگین چرا تو به علی نگفتی یا اصلا چرا مهمونی میرفتین و چرا لباست پوشیده نبود و این حرفا .دیگه این هم آدم دور هم جمع میشن و مهمونی میرن .این کارو خیلی ها میکنن .من تنها نبودم با خود علی بودم و علی هم از اونا بود که تا ده دور منو از زوایای مختلف تو خونه نگاه نمیکرد و لباسمو نمیدید راصی نمیشد .خیلی وقتا هم هی ایراد میگرفت اینو نپوش اونو بپوش یا یه اشارپ بنداز یا خیلی حرفای دیگه .  تازه اونقدر لباسای بد جور میپوشیدن که لباسای من خیلی وقتا دیگه حکم ح **جا *ب ا** سلامی رو داشت.

قبلا نم گفه بودم من ح**ام **له بودم هنوزم هیچکی نمیدونست و من تو خونه ی شهریار استراحت مطلق بودم علی هم صبح میرفت شب میومد شهریارم رفته بود خونه ی مامانش اینا اون مدت دیگه آخرای برگشتنمون بود.که رضا گفت نمیدونستم اصلا ح***امله ای و دلو به دریا زدم برات اس ام زدم .که گفته بودم یه اس ام اس اومد نوشته بود دوستت دارم  ولی اسمی از کسی نبرده بود. اینو به علی هم گفتم که همون موقع گفت حتما میخواسته برای یکی دیگه بفرسته اشتباه شده.رضا گفت وقتی به بهانه احوالپرسی زنگ زدم  انقدر علی علی کردی که حالم به هم خورد و فهمیدم چی رو میخواستی به من حالی کنی .منم گفتم مرده شور حالتو ببره بدبخت همون موقع باید حالت از خودت به هم میخورد.

  گفت وقتی برگشتین تهران بازم  نمیدونستم ح ** ام له ای تا اینکه به حسین گفتم از علی اینا چه خبر که حسین گفت خوبن و به زودی بچه دار میشن.  با پررویی برگشت به من گفت ملودی خیلی  ناراحت شدم اصلا دلم نمیخواست این خبرو بشنوم ولی به روی خودم نیاوردم .گفتم نه تو رو خدا میخواستی به روی خودتم بیاری .ما دیگه میخواستیم بچه دار بشیم باید از تو اجازه میگرفتیم . گفت به حسین گفتم  چرا اقدر زود علی چه عجله ای داشت؟ حسین گفت ملودی خودش خیلی بچه دوست داره عجله ی علی نبود .گفت انقدر اعصابم خورد شد با خودم گفتم چطوره علی که اونطور بود  انقدر شانس داره که زنش  دوسش داره و دلش میخواد زود بچه دار بشه  ولی  من که  بیگناه بودم زنم اون مدلی در اومد.گفتم رضا به خدا دیوانه ای همون موقع چرا دکتر نرفتی این بیماریتو درمان کنی ؟گفت ملودی از حسودی نمیدونستم چیکار کنم.

که دیگه همون شد که با حسین اومدن خونه مون .گفت ملودی اون روز بیشتر از همیشه دیوونه ت شدم .من دلم میخواست بزنمش فقط .گفتم تو مهمون بودی خجالت نکشیدی ؟ حرمت  دوستتو نگه نداشتی حالا هیچی نگفتی این بچه داره ح[*ا مله ست ؟گفت راستشو میخوای یا میخوای دروغ بشنوی ؟منم گفتم راستش اینه که تو بیشرفی پست فطرتی .گفت راستش اینه که اصلا به این موضوع فکر نکردم. بازم یه چیزایی گفت که واقعا داشتم خفه میشدم انقدر حالم بد شد از حرفش که فقط تونستم گریه کنم گفت ملودی تو رو خدا بذار حرفامو بزنم نمیخوام دروغ بگم آره من اینو میخواستم من اینجوری فکر میکردم گریه نکن بذار بگم.ولی مگه میشد با اون حرفا آدم دلش به درد نیاد  .اینم نگین که تو چرا میذاشتی علی دوستای مجردشو بیاره خونه که صد بار گفته بودم علی اصلا گوش نمیکرد و اینم همون یه بار خونه مون اومد اونایی که مدام خونه ی ما بودن حتی شده بود شبم بمونن همین الانم واقعا انقدر انسانن و فهمیده ن که خدا میدونه .

باز رضا شروع کرد که آره داشتم میمردم داشتم روانی میشدم همش جلوی چشمم بودی به خودم گفتم هر طوری شده من باید با هاش حرف بزنم . خودش گفت برای من کاری نداشت بفهمم علی چه ساعتایی هست و چه ساعتایی و شبایی نیست برای همین بود اون شب زنگ زدم خونه تون . گفتم  تو که انقدر زرنگی چطور شد پس نفهمیدی علی خونه ست .برگشته به من میگه من که هر دقیقه چک نمیکردم چه میدونستم برنامه شو عوض میکنه  .منم گفتم کاش علی نبود .اگه به خودم بود که  حرفاتو گوش نمیکردم علی دیوونه بازی در اورد میخواست ببینه چی میگی و چقدر پست فطرتی.حتی رضا گفت من اون شب که اومدم فکر کردم علی سر رسیده باورم نمیشد از اول خونه بوده .منم گفتم اره اونوقت علی مینشست منو نگاه میکرد قربون صدقه م میرفت که به تو گفتم بیا خونه مون فقط با تو دعوا میکرد ؟معلومه اول از همه پدر منو در میاورد اونم علی که اگه همچین چیزی میشدح*ام له بودن من حالیش نبود .رضا گفت بعدا فهمیدم که علی محبورت کرده زنگ بزنی .

دیگه شروع کرد که ملودی همش نگران بودم همش اضطراب داشتم همش به فکر تو بودم  و تخیلاتی که داشت همه رو به زبون میاورد منم فقط گریه میکردم .حالا باز اصرار هم داشت گریه نکن انگار من سنگ بودم نباید حرصم در میومد.شروع کرد که وقتی اردوان به دنیا اومد وقتی پدر بزرگت فوت کرد وقتی اردوانو عمل کردی من زنگ زدم دلم برای شنیدن صدات تنگ شده بود تمام این مدت میدیدمت تو نمیفهمیدی .یه نشونیایی میداد که شاخ در اورده بودم که این روانی کی منو دیده .دیگه داشته باشین مثلا بگه اون پالتوت و اون کاپشن اردوان که سوار کالسکه بود یعنی دیگه خودشو رسما به جنون رسونده بود .تا مزاحمتای علنیش که گفت دیگه نمیتونستم صبر کنم باید یه کاری میکردم برای همین دوباره باهات حرف زدم و حرف دلمو گفتم .

باز دوباره ول کن نبود هی یادته تو نامزدی فلانی که تا من اومدم علی بلند شد دلم میخواست علی رو خفه کنم که تو روبرداشت برد .یه سری هم گریز زد به عروسی همون دوست علی که صد بار به علی گفتم نریم علی گفت مگه ما از اون میترسیم و نمیدونست رضا علنا به من زنگ میزنه و چی میگه و رضا تو اون عروسی مرضی نبود که نریزه و تازه یه چیزم بدهکار بودم به من میگفت تو رو با علی میدیدم خوب و خوشین انقدر ناراحت شدم دو روز نمیتونستم از خونه تکون بخورم مریض شده بودم .اینو قبلانم گفته بود و انگار اون دو روزو نمیتونه فراموش کنه که هی میگه دیوونه .گفتم دویست روزم میموندی به من چه چشمت کور.

 گفت ملودی یادته چقدر گفتم دوستت دارم چقدر گفتم عاشقتم همه رو راست میگفتم تو باور نمیکردی محل نمیذاشتی بد و بیراه میگفتی .یه بار بهم گفتی که ازم متنفری  من بهت گفتم عشق من نفرت تو رو از بین میبره تو چقدر عصبانی شدی .چند بار  گفتی یه تار موی گندیده ی علی رو به صد تا مثل تو نمیدم من عاشق علیم تو برو دق کن برو بمیر؟ گفتم خوب که چی نکنه فکر کردی من الکی میگم؟گفت نه میدونستم علی رو خیلی دوست داری برای همین بیشتر ناراحت میشدم اگه دوسش نداشتی بهتر بود .فهمیدم همه رو راست میگی برای همین بیشتر جری شدم بیشتر دلم میخواست علی رو از چشم تو بندازم.گفتم این یکی رو که دیگه اصلا نتونستی به کوری چشم تو با اینکه علی انقدر منو اذیت کرد هنوزم دوسش دارم .گفت همین منو عذاب میده .

بهش گفتم رضا اگه بدونی من علی رو دوست نداشتم و ندارم اصلا همه ش از ترس بود به خاطر اردوان بود چی ؟گفت این دروغه باور نمیکنم اگه اینطوری بودی مثل اونای دیگه از چشمم میفتادی.گفتم تو چقدر روانی هستی رضا یعنی اگه من شوهرمو دوست داشتم تو باید ناراحت میشدی عذاب میکشیدی حسودی میکردی ؟به تو چه ربطی داشت .گفت ملودی خودت یه بار گفتی جلوی من جانماز آب نکش نمیتونمم آب بکشم .راستشو بخوای زنایی که از توجه من خوششون میومد زود از چشمم میفتادن اگرم ادامه میدادم برای این بود که دنبال یه چیز دیگه بودم و بهش میرسیدم دیگه برام مهم نبودن .ارزششونو از دست میدادن درست مثل ندا .یادته بهت گفتم من از کسی نه نشنیدم تو گفتی این دفعه از من میشنوی .کاش این حرفو نمیزدی .گفتم رضا تو شعور نداشتی یه ذره فکر کنی خوب من چیزی کم نداشتم دنبال چیزی نبودم که بخوادم از تو به دست بیارم اگرم دنبال چیزی بودم از علی میخواستم حتی اگه علی اون اخلاقی که دوست داشتمو نداشت سعی میکردم یه جورایی عوضش کنم یا باهاش کنار بیام چرا به این فکر نکردی که احتیاجی نداره دنبال من بیاد یا از من خوشش بیاد چرا فکر نکردی حتما علی انقدر خوبه که یکی دیگه چشمشو نمیگیره.گفت بدبختی من همین بود که علی رو خوب میشناختم میدونستم چه بدیا و خوبیهایی داره  برای همین نمیفهمیدم تو چرا انقدر اصرار داشتی که بگی علی بهترینه.

دیگه داشتم دیوونه میشدم گفتم گیرم علی بدترین مرد روی زمین باز به تو چه ربطی داشت؟نماینده ی ح ق **وق بشر بودی ؟گفت نه میدونستم علی رو دوست داری ولی ازش میترسی فهمیدم به علی نگفتی برای همین اون روز که عموت تلفنتو جواب داد ترسیدم علی فهمیده باشه برای همین اومدم  به عموت گفتم من مقصرم با ملودی کاری نداشته باشین  ولی وقتی با بابات و عموت اومده بودین بیمارستان فهمیدم علی هنوز نمیدونه  گفتم علی اگه مرده خودش بیاد بگه مزاحم زن من نشو میخواستم علی بفهمه ولی بعد پشیمون شدم ترسیدم بلایی سرت بیاره میخواستم به بابات زنگ بزنم بگم اشتباه کردم دیگه مزاحم نمیشم باز نتونستم گفتم بذار علی بفهمه .گفتم پس اونقدرا هم که میگی به فکر من نبودی فقط به فکر خودت بودی. گفت با خودم فکر کردم وقتی همه میدونن بذار همه چی رو بشه .

حالا من یه چیزی بدهکار بودم برگشت به من گفت ملودی از همون اول نمیشد تو هم مثل بقیه یه روی خوش به من نشون بدی ؟میرفتم دنبال کارم چرا با من اینکارو کردی .من دیگه اگه جیغ نمیزدم با اون صدای گرفته م میترکیدم گفتم  تو چقدر پستی حالا یه چیزم طلبکاری من باید بگم زندگیمو به هم زدی خودمو بچه مو بدبخت کردی علی رو به این روز انداختی حالا تو اینا رو میگی؟چقدر تو رو داری میگم انسانیت نداری حیوونی همینه دیگه .داشتم خفه میشدم از جیغ و سرفه دوباره حالم بد شده بود. گفت باشه ببخشید غلط کردم دیگه حرف نمیزنم تو خودتو ناراحت نکن من نمیتونم تو رواینجوری ببینم .گفتم میتونی منو بدبخت ببینی میتونی زندگی منو داغون شده ببینی میتونی همه چیزو ببنینی این گریه و جیغمو نمیتونی ببینی اره؟

بازم دیگه هی دور میزد تو خیابونا و بزرگراه هی حرف میزد که گفت اون روزی که با علی اومدی خونه ی من دلم میخواست علی رو خفه کنم . انتظار داشتم با اون وضع  حداقل از دست علی ناراحت باشی حاضر بودم بمیرم به من نگی علی خوب کاری کرد حقم بود.تو به من میگی تو سر خوری ضعیفی تو که خودت بدتر بودی زده بود صورتتو داغون کرده بود میگفتی خوب کاری کرد؟گفتم به تو مربوط نبود ناراحتم بودم باید میومدم به تو میگفتم  ؟نکنه انتظار داشتی گریه کنم بگم بیا برام دلسوزی کن؟گفت همین اخلاقت منو دیوونه کرد به خودم میگفتم همچین زنی هیچ وقت به شوهرش خ**ی انت نمیکنه حتی اگه هزار تا مشکلم داشته باشه بازم عقلش میرسه که راهش این نیست بره طرف یکی دیگه .گفتم من هزار تا مشکل داشتم؟من که زندگیم خوب بود انقدر همدیگه رو دوست داشتیم حالا چهار تا مشکل معمولی داشتیم حلش میکردیم چطور به این نتیجه رسیدی من مشکل دارم ولی خ* ی*انت نمیکنم؟ گفت تو اگه مشکلم داشتی اینکارو نمیکردی من تو رو خوب شناختم دوست داشتم همچین زنی مال من باشه برای همینه که میبینی در برابرت انقدر ضعیفم چون قدر میدونم چون انقدر بقیه رو دیدم میدونم تو چه ارزشی داری.منم گفتم بدبختی دیگه انقدر که خودت بیخود بودی با چهار تا مثل خودت آشنا شدی فکر میکنی هه همینن .یعنی تو به این سن رسیدی تا حالا ندیدی کسی زندگیشو شوهرشو دوست داشته باشه به دیگران محل نذاره؟خیلیا هستن بیچاره تو ندیدی.گفت من خودم از اون پدر سوخته های روزگارم تو دیگه چی میگی خیلی ها هستن  باشن من عاشق تو شدم به اون خیلیا کار ندارم .  تو رو رو  سرم میذارم بخوای نخوای اینکارو میکنم .من باز داد زدم غلط میکنی خوابشو ببینی من که هیچی ایشالا هر زنی هم گیرت بیاد مثل قبلی باشه خوب حالتو بگیره .گفت فکر کردی من همون آدم قبلیم ؟گفتم بله همونی باز تو سرت میزنه میره منم دلم خنک میشه چون تو حقته لیاقت نداری.

گفت من زن داشته باشم و بخواد به من خیانت کنه میکشمش فکر کردی من میترسم؟گفتم بکش  یکی دیگه میخواد ادم بکشه یکی دیگه میخواد بمیره به من مربوطه؟تو که انقدر هنرمندی همه رو اواره میکنی بدبخت میکنی ادم کشی بلدی بهتر نیست خودت بری بمیری همه از دستت خلاص بشن اون دفعه خودکشی کردی چی شد ما شانس نداشتیم تو بمیری؟گفت باورت نمیشه داشتم میمردم ؟گفتم نه اصلا خود کشی هم بلد نبودی این دفعه قشنگ برو خودتو بنداز زیر مترو با خاک انداز جمعت کنن بندازنت سطل اشغال دیگه  سم و قرص و چرتو پرت نخور میبرن بیمارستان دوباره خوب میشی خرس میشی میای چرتو پرت میگی.سم هم خواستی به خودم بگو اقلا یه کاری برات بکنم یه ترکیب خوب سراغ دارم قشنگ خونریزی داخلی میده راحت میشی.بس که روانیه خندید و گفت کدومه؟اسمشو گفتم گفت فکر کنم  مترو بهتره این خونریزی داخلی رو میشه کنترل کرد راه درمانشم بهم گفت. منم گفتم پس اوندفعه میدونستی چی بخوری چه دوزی بخوری؟ گفت بیشتر از دوز خورده بودم  خود علی فهمید من چیکار کردم .واقعا دلم میخواست بمیرم ملودی باورت نمیشه؟ منم گفتم میگم شانس نداشتیم همینه .

این همه دعوا کردین با علی اون دفعه علی بیچاره ضربه خورد کم مونده بود از اتاق عمل بیرون نیاد بس که خونریزی داشت من بیهوش تو اورژانس افتاده بودم سرم بخیه خورده بود تو عین خرس هیچیت نشد یه خورده اون دستت ترک برداشت بعدشم رفتی شکایت کردی علی اوده  خونه ی من ؟انقدر تو نامردی؟حالا آستینشو بالا زده بود ببین این جای بخیه ها این مال دفعه ی اول این مال اون دفعه ست اون یکی دستمم هست هیچکاریش نکردم گفتم بذار جاش بمونه یادگار عشق توه .گفتم آره جان خودت  تحت تاثیر اون عشقت قرار گرفتم نه که بخیه ی پهلوی علی و دستو پاش نمونده بخیه های رو سر من نمونده حالا زیر موهامم باشه بازم هست دیگه. تو دو سانت بخیه نشون من میدی؟برگشته بود به جای جواب دادن قربون صدقه ی من میرفت که سرم بخیه خورده گفت میخواستم تو بین دعوای ما نباشی

 

 

 خلاصه که بخوام بنویسم دیگه خیلی طولانی میشه انقدر حرف زد و من حرف زدم آخرشم دیدم هی حرف خودشو میزنه گفتم ببین خیالت راحت باشه من علی رو نمیتونم ببخشم با اینکه دوسش دارم ولی انقدر دلم از اینکه منو بیخود تنها گذاشت و همه چیزو فراموش کرد و بین مشکلات منو ول کرد ناراحتم که نمیتونم این زخمی که ازش خوردمو فراموش کنم .علی نباید میذاشت جونوری مثل تو به زندگی ما و به روح و روان خودش ضربه بزنه برای همین فکر نکن منتظرم تا بیاد منتمو بکشه بگم باشه بیا بخشدمت ولی دلیل نمیشه که بتونم تو رو هم تحمل کنم و گول حرفاتو بخورم آدمی مثل تو که زندگی منو نابود کرد اصلا قابل اعتماد نیست.یه چیزی رو انقدر تو ذهنت پرورش دادی تا دیوونه شدی تازه این وسط شرافت و انسانیتم نداشتی دیگه بدتر.منو مسخره کردو گفت روانشناس شدی .گفتم اره شدم بهتره دیگه  همه چی رو فراموش کن اگه بری دنبال زندگیت به خدا  میگم باز انقدر باشعور بود مرد بود که بیشتر اذیت نکرد.اونم هی میخندید منو مسخره میکرد که به همین خیال باش تو مال منی . گفت انقدر منو مقصر ندون من که خودم قبول دارم مقصرم تو اصلا علی رو مقصر نمیدونی خودتو مقصر نمیدونی فقط منم؟تو این جریان هم من بودم هم تو هم علی شما دو تا اصلا مقصر نبودین ؟منم گفتم چرا اگه ما مقصر نبودیم که تو نمیتونستی تا اینجا پیش بیای و انقدر توهم زده بشی و روانی بشی و به خودت اجازه بدی وارد حریم خصوصی ما بشی.

آخرشم گفتم ببین رضا من نه به علی کار دارم نه خانواده نه حرف مردم .من خودم نمیخوام اصلا خودمم بخوام به خاطر اردوانم که شده امکان نداره اینکارو بکنم .بچه م برام  مهمتر از همه چیزه تو مثل اینکه رفتی تو توهم من یه دختر مجردم یا از علی جدا شدم بچه ندارم؟گفت من به اردوان چیکار دارم و شروع کرده بود به خدا اردوانو دوست دارم  من میدونم تو چقدر اردوانو دوست داری برات مهمه چه ربطی داره برام مهم نیست بچه داشته باشی و قول و قسم و ایه که من اردوانو  دوست دارم امکان نداره ناراحتش کنم .حالا برای خودش برنامه هم میچید انگار من قبول کردم که اگه تو بگی من بچه هم ازت نمیخوام که بدونی چقدر اردوانو دوست دارم .گفتم اولا که چه تضمینیه بعدشم بحث این حرفا نیست بحث اینه که تو آدم خیلی بدی هستی.تو زندگی منو به هم زدی مثل یه دزد از دیوار خونه بالا اومدی کسی درو روت باز نکرده بود اصلا چه اعتمادیه به تو.مگه آدمی ؟دو روز دیگه میری سراغ یکی دیگه هی میگی عقد عقد انگار عقد چیه .معلومه که اگه بخوای کاری میکنی یه چیزی هم دستی بدم بگم تو رو خدا منو ول کن فکر کردی من دختر کوچولو ام منو با این حرفا گول میزنی قند تو دلم آب میشه؟گفت  مثل اینکه منو نمیشناسی خودت که بهتر میدونی من هر کاری دلم خواسته کردم الان دیگه حسرت هیچی رو ندارم دنبالش برم میخوام یه زندگی خوب داشته باشم و یه زن خوب و وفادار داشته باشم و از این حرف مفتا تحویل من میداد .منم گفتم اره والا راست میگی رضا تو حقتم هست زندگی خوبی داشته باشی نه که خیلی ادم خوبی هستی زندگی دیگرانو خراب نکردی.الانم میخوای یه زندگی رو خرابه های زندگی مردم درست کنی تو چقدر انسان فهیمی هستی.گفت ملودی برای هزارمین بار گ...خوردم چیکار کنم؟گریه مم گرفته بود گفتم زمانو به عقب برگردون میتونی؟

 

وای دیگه خیلی طولانی شد خیای حرفا هم زدیم انقدرم دیر شده بود مامان و بابا هی زنگ میزدن منم هی الان میام و باشه و ببخشید و آخرشم گفتم مامان دارم حرف میزنم میام نگران نشین .دیگه هی اون گفت من گفتم .بالا خره هم گفتم ببین من از آدمای نامرد بدم میاد راستی راستی میخوای ثابت کنی خوبی و دوسم داری؟گفت اره. گفتم پس مرد باش برو همه رو با دلیل به علی بگو دیگه من نمیدونم علی باور میکنه یا نه همونطور که دروغ گفتی الان راستشو بگو من فقط دلم میخواد علی واقعیتو بدونه .گفت بله بعد علی پشیمون بشه و بگه تو مقصر نبودی تو هم اگه معرفت داشته باشی فوقش یه تشکر ازم میکنی میگی مرسی که مرد بودی زندگیمو بهم برگردوندی.گفتم اصلا امکان ندار من علی رو ببخشم .باز خندید گفت دروغ نگو ملودی من خر نیستم خودتم نتونی ببخشی انقدر اردوانو دوست داری که به خاطرش فداکاری کنی .تو همین الان گفتی هنوز علی رو دوست دارم.گفتم چه ربطی داره دوست داشتن علی همیشه یه گوشه ی قلبم هست مگه میشه من علی رو کلا فراموش کنم؟باز هی من گفتم اون گفت . آخرش گفت من به علی نمیگم و باز حرف فرزانه رو پیش کشید که مثلا دل منو بسوزونه منم محلش نذاشتم گفتم به تو چه بازم فضولی ؟بهش گفتم پس دیگه بمیری هم من دیگه بهت محل نمیذارم برو بمیر هی بیا دم در خونه اصلا چادر بزن صد بارم شده زنگ میزنم صد و ده تو اگه آدم بودی باید میفهمیدی من ازت خوشم نمیاد .

باز شروع کرد چرا هیچ وقت به من فکر نمیکنی چرا منو نمیبینی حالا که همه چی تموم شده میگی با علی هم کاری نداری چرا منو به چشم یکی که میخواد باهات ازدواج کنه نگاه نمیکنی .منم گفتم هر کسی باشه با تو فرق داره زندگی منو که به هم نزده تو چرا خودتو با دیگران مقایسه میکنی تازه کی به تو گفته من منتظر شوهر نشستم ؟به خاطر اردوانم شده حالا حالا ها فکرشم نمیکنم .بعدشم گفتم تازه تو اصلا وقت میدی ادم بهت فکرم بکنه همش مزاحمی من که همیشه دلم میخواد یه روز موبایلم زنگ نخوره یه روز اس ام اس تو نرسه یه روز از دست تو راحت باشم .باز شروع کرد که چقدر من بدبختم شانس ندارم و هی حر ف میزد و گفت اگه مزاحمت نشم قول میدی فکر کنی؟منم از خدا خواسته گفتم آره اما تو که ادم نیستی سر حرفت وایستی .گفت چقدر وقت میخوای منم نمیدونم این عدد چطوری به ذهنم رسید گفتم  دو ماه.کاش اقلا میگفتم یه سال.اصلا باورم نشد گفت باشه قبوله ولی بعد از دو ماه چی؟گفتم دیگه فکرامو میکنم بهت میگم.گفت ملودی تو که به من میگی نامرد خودت نامرد نباشی بعد دو ماه بیای بگی نه.گفتم نکنه منتظری من بعد از دو ماه بگم آره.گفت هر چی میخوای بگی باید منو قانع کنی بدون دلیل حرف نزنی ببین من چقدر دارم در برابر تو کوتاه میام.منم همچین دلم میخواست بگم مرده شور اون کوتاه اومدنتو ببره ولی گفتم نه دیگه خوشم اومد داری منطقی میشی منم قول میدم دلیل بیارم به شرطی که مثل الان نباشه هر دلیلی میارم یه حرفی میزنی .ولی زیر قولت نزنی ها مرد باشی ها.گفت خیلی از این کلمه ی نامرد خوشت میاد .منم گفتم نه ولی خوب حقیقت تلخه .گفت فکر نکن من خسته میشم دو ماه دیگه نیای همین حرفا رو به من بگی .یه عالمه هم حالا چرتو پرت میگفت که ملودی بفهمم کسی تو زندگیت هست حتی به عنوان یه دوست هنوزم سر حرفم هستم به خدا میکشمت من دیگه تحمل ندارم .گفتم من نمیترسم چرتو پرت نگو تهدید نکن .گفت تهدید نیست واقعیته نه علی نه هیچکی دیگه این دو ماهم برای این گفتم با خودت کنار بیای .مونده بودم چه رویی داره ولی باهاش یکی به دو نکردم  فقط گفتم تو که گفتی دلیل بیار که گفت دلیلات اینی نباشه که الان میگی .همچین حرصم گرفته بود که خدا میدونه تو دلم گفتم واقعا که یه روانی زنجیری هستی تو خیابون ول میچرخی .

داشت منو میرسیوند باز ساکتم شده بود خدا رو شکر تو فکر بود منم راحت بودم  .سر کوچه گفتم من پیاده میشم دوست ندارم منو دم در برسونی قولتم یادت نره دیگه با من تماس نگیر .یهو غیر منتظره گفت برای اینکه بهت ثابت کنم خیلی دوستت دارم حاضرم با علی هم حرف بزنم همه چیزو بگم یه دونه از اون نامردایی که گفتی رو جبران کنم ولی قول بده خودتم مرد و مردونه سر حرفت وایستی فکر کنی.گفتم هر چند اطمینان ندارم که با علی حرف میزنی یا نه ولی اگه اینکارو بکنی حداقل یه بار تو عمرت راستگو و مرد میشی.اونم گفت برو خیالت راحت باشه یه عالمه دوستت دارم و قربون صدقه هم تحویل من داد .منم رفتم خونه یه سری بابا با من دعوا کرد.اردوانم خوابیده بود رفتم تو اتاق خبر مرگم بخوابم تازه مامان شروع کرد منم که ناراحت زدم زیر گریه که مامان من خودم بدبخت هستم دیگه خواهش میکنم ول کن انقدر گریه کردم که مامان گفت الان بچه رو بیدار میکنی نمیشه با تو حرف زد و خلاصه انقدر دیگه گریه کردم که خدا میدونه  .دلم انذازه ی یه دنیا گرفته بود

تا الانم خدا رو شکر رضا دیگه تماس نگرفته یه بار تو عمرش خفه خون گرفته. این گوشی من یه خورده نفس میکشه استراحت میکنه از میس کال و اس ام اس نمیترکه .دکترم به من گفت رضا با من تماس گرفته گفته من حاضرم با علی حرف بزنم که دکتر به علی زنگ زد جواب نداد گفت بهش اسم اس دادم گفتم تماس بگیره تماسی نگرفت .رضا هم گفته خودم باهاش تماس میگیرم و امیدوارم فقط امیدوارم علی این دفعه دیگه نگه اینا سیاه بازیای تو و رضاست.

وای دیگه خسته شدم.راستشو بخواین چون قول داده بودم مینویسم نوشتم و کلا پشیمونم از اینکه این سه تا پستو نوشتم .حالا چراش بماند .فقط بگم اصلا برای نظرای ش

/ 69 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سمیرا

عجب ادم مزخرفیه این رضا تو چه جوری تونستی حرفاشو تحمل کنی ؟؟ من بودم همونجا در دم میکشتمش وای حالم بهم میخوره......

shirinetalkh

ملودی بهتری خانوم؟

زهره

سلام.تمام حقایق زندگیتو خوندم.بسیار بسیار ناراحت شدم.خدا از یه همچین آدمایی نگذره.اگه افتخار بدین از این به بعد با شما در ارتباط باشم.مواظب سلامتیت باش.ومهمتر از همه بر اعصابت مسلط باش.این بوس هم برای اردوان کوچولو.[ماچ]

مريم

به جان خودم اگه تا ته ماجرا بری ..عین فیلمهای آمریکایی میبینی این دیوانه سابقا توسط پدرش بارها مورد سو استفاده ج ن س ی قر ار گرفته .. مامان و خواهراشم هزار بار نقره داغ ریختن تو گلوش .. زنشم ا ی د ز داشته و اینم مبتلا کرده که این روانی به این روز افتاده .. آخه این همه عقده از یه خیانت ناقابل بعیده سرچشمه گرفته باشه !! حرصصصصصصص میخورم [کلافه]

نازنین مامان فاطمه

میلاد دلبر امده ساقی کوثر امده شادی کنید ای شیعه‌ها آقامون حیدر امده نور نگاش دل می‌بره از همه‌ معشوقا سره با تیغ ابروهاش علی هر دو دنیا رو می‌خره میلاد یگانه مولود کعبه را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض مینمایم[گل]

بنفشه

ملودی جونم... هر دفعه پستاتو میخونم به مقاومت و صبرت آفرین میگم...دست راستت رو سرم! کلی بوووووسسسسسسس

setareh chin

ملودی...امیدوارم پاش از زندگیت بره بیرون... تا یه کمی نرمال بشه اوضاعت... میدونی این داستان من مرد پاک و چشم و گوش بسته ای بودم اما گیر دختری افتادم که ال کرد و بل کرد و خیانت کرد و بعدش منم گرگ شدم خیلی قدیمیه... تقریبا همه گرگها یه همچین داستانی دارن... مطمینم که رضا قبل از این زنه هم گرگ بوده..حالا شاید بچه گرگ...وگرنه خلایق هر چه لایق... ادم اگه ادم باشه و زندگیش اینطوری از هم بپاشه و دردشو بکشه کی دلش میاد یه نفر دیگه رو دچار همین درد کنه... خدا جوابشو بده ...هم جواب خودش هم گرگهای شبیهش... که کم هم نیستن... قصد توهین به هیچ قشری ندارم اما نمیدونم این قضیه شکاکی و خیانت و اینها چرا همیشه گریبانگیر دکتر جماعت میشه!! اونچیزی که گفتی انگار ته گلوم گیر کرده هم یه داستان مشابهه ...فقط میتونم از خدا بخوام که همه تقاص کارهاشونو پس بدن...

شیوا

سلام عزیزم خیلی بد شرایطی گیر کردی رسما با یه دیوونه طرفی خیلی باید حواست رو جمع کنی که بهش چی میگی این آدم هر کاری ازش بر میاد خیلی مواظب خودت باش برات فقط میتونم دعا کنم و از خدا بخوام خودش کمکت کنه چون این دیوونه رو آدم کردن مثل یه معجزه است

سوری

من قبلا اسم شما رو اگه اشتباه نکنم تو کامنتهای گیلاسی می دیدم بعد یه مدتی رفتید وپیداتون نبود تا اینکه از وب صحرا اومدم ودیدم چه اتفاقاتی رو پشت سر گذاشتید .واقعا شرایط سختی رو داشته اید هر سه. شما ورضا وعلی .چه مسئله ی پیچیده ایی ! امیدوارم آینده ایی شاد داشته باشید .بی علی یا با علی فرق نمی کنه .[گل]

بهار

ملودی جان سلام . اتفاقی وبلاگتو دیدم و حدود سه روز دارم میخونمش تازه رسیدم به این پست. عزیزم اینجوری که از این رضا نوشتی آدم خطرناکیه که تعادل روانی نداره. توصیه میکنم اصلا بهش نگو به خاطر اردوان زنت نمیشم چون ممکنه خدایی نکرده کار احمقانه ای انجام بده.خیلی مراقب خودت و بچت باش و به خدا توکل کن.[گل]