عنوانی نداره

راستش نمیدونم چی بگم و چی بنویسم چون انقدر حالم بده که ترجیح میدم ساکت باشم تا اینکه حرفی بزنم که بعدا بگم کاش در مورد  علی نگفته بودم.فقط همینو میگم که آدمی مثل من که ط**لاق گرفته  واقعا  غلط اضافی میکنه  بلند میشه میره نامزدی دوست  بابای بچه ش . و واقعا  بازم غلط اضافی  میکنه که میگه کتی رو دوست دارم و کلی ذوق و شوق داره برای دیدن نامزدیش. باید بشینه تو خونه اش از راه دور برای خوشبختیشون دعا کنه و خوشحال باشه همین.

دستت درد نکنه خدایا که دعاهامو جواب دادی علی هم بلند شد اومد .دستت درد نکنه خدایا که رضا هم خیر سرش قبل از شام اومد تبریک بگه و بره و تو همون فاصله ی کم انقدر هر دوتا زر مفت زدن به همدیگه و علی به من زد که داشتم روانی میشدم.دستت درد نکنه که........اصلا به خدا چه ربطی داره.تو نامزدی هم اتفاق خاصی نیفتاد  غیر از حرف مفت این دوتا شدیدا مغز تعطیل و متاسفانه بیشتر علی. که غیر از منو حسین و کتی و یه مقدار کیوان کسی نشنید خدا رو شکر دیگران مستفیذ نشدن.کار به جایی رسید که کیوان گفت اگه  همین الان دهنتونو نبندین به ارواح خاک بابام ملاحظه ی هیچی رو نمیکنم چشممو رو دوستی و همه چی میبندم با لگد  از این خونه میندازمتون بیرون با جفتتونم شوخی هم ندارم.

درسته هر دو تا دهنشونو بستن و رضا هم سریع خداحافظی کردو  رفت و علی هم در کل خوب بود .البته اگه از کنایه هاش فاکتور بگیرم .اما تو دل من فقط خدا میدونه چی بود .قربون این فرشته کوچولوی نازم برم که اگه نبود نمیدونستم سرمو به چی گرم کنم  .انقدر تو نامزدی رقصید فداش بشم که خدا میدونه نمیدونم چرا بین اون همه ادم گیر داده بود به دختر خاله ی کیوان اینا که یه دختر دوازده ساله بود اونم انقدر دوسش داشت اردوانو .همش باهاش بازی میکرد.انقدر دیگه اردوان بهش ابراز علاقه میکرد که کیوان گفت به پسرت بگو به فامیلای ما به چشم مادر خواهر نگاه کنه ها .

اخرشم که فهمیدم آدمی مثل من خیلی خیلی دیگه......اضافی میخوره که وقتی میبینه اردوان در حال چرت زدن بغل باباش بهانه میگیره که بابا علی بیاد دچار احساسات میشه  و دلش نمیاد بچه شو اذیت کنه تا بهانه بگیره.باید میذاشتم اردوان بهانه ی باباشو بگیره .فوقش یه خورده گریه میکرد جیغو داد میکرد سرشو گرم میکردم میاوردم خونه میخوابوندمش .علاوه بر اون فکر کردم کاری کنم که علی حس نکنه من در برابر دوست داشتن اردوان جبهه میگیرم و ناراحت میشم و بدونه که خوشحالم میشم اردوان دوستش داره و خدا رم شکر میکنم که این بچه  انقدر بابا دوسته .ولی دیگه نمیدونستم که بهتر بود میذاشتم گریه کنه  تا اینکه دو تا خیابون مونده به خونه تو ماشین از خواب بپره و از ترس فقط جیغ بزنه و هنوزم که هنوزه فقط بهانه بگیره و بیخودی گریه کنه و بچه ی به این کوچیکی با مسکن بخوابه .

خودمم که فکر نمیکردم یه روزی برسه از علی شکایت کنم ولی اینکارو کردم و اصلانم پشیمون نیستم .نه فقط به خاطر خودخواهی خودم به خاطر چشمای پر از ترس و گریه ها و جیغای اردوان .شایدم اردوان بهانه باشه و اینکارو کردم به خاطر همه ی روزایی که ساکت بودم.شاید به خاطر همه ی مشکلاتی که تنهایی تحمل کردم همه ی حرفایی که شنیدم همه ی نگاهایی که دیدم .همه ی اون روزایی که علی خواسته یا ناخواسته عذابم داد همه ی اون تنهایی که تحمل کردم همه ی اون دردی که برای حفظ کردن زندگیم کشیدم و نشد.همه ی اون شبایی که گریه میکردم که علی کجایی اصلا به من فکر میکنی یا از حرص داشتم دیوونه میشدم که علی تو خونه ش با اون ....چی بگم......همه چی همه چی .خدایا اگه قسمت من اینه دیگه نمیتونستم صبر کنم.اگه تقدیر تو اینه که من عذاب بکشم دیگه نمیخوام تنهایی عذاب بکشم .دیگه نمیخوام ساکت باشم صبور باشم بگم عیب نداره میبخشم.

همون شب کارم به بیمارستان  کشید .چون حالم خیلی بد بود و طفلکی خاله جون و شوهر خاله م نذاشتن مامان اینا بفهمن و اردوانو هم با هر بدبختی بود خودشون نگه داشتن.صبحم با گواهی بیمارستان  و صورت داغون و لب ورم کرده  و دست در رفته و دنده ی شکسته و همه ی کبودیهام و سر ضربه خورده م که هنوزم ورم داره و خیلی چیزای دیگه که نگم بهتره رفتم کلانتری و بعدش پزش**ک قانونی و شکایت کردم تا دیگه دنیا و زندگی همینطور هر کی هر کی نباشه .به بابا و عمو جان و همه هم گفتم نمیخوام هیچکدومتون از من دفاعی کنین یا حرفی بزنین یا مخالفتی با  کار من یا داد و بیداد و اعتراضی به علی کنین این دیگه واقعا به خودم مربوطه .من هستمو وکیلم و مدارکمو علی و دادگاه .تا یه بار برای همیشه ثابت کنم منم صبرم اندازه داره و دلیل نمیبینم که الکی الکی ناقص بشم یه روزی .خودم به درک. دلیلی نمیبینم که اردوان یه مامان روانی و مشکل دار و ناقص داشته باشه که نتونه تو این زندگی بیرحم حمایتش کنه و زندگیشو انطور که شایسته ست و باید و شاید از هر نظر اداره کنه.

اینا رو ننوشتم که بگم من مظلومم و علی ظالم .یا اینکه دلتون برای من بسوزه و از علی بدی بگین .هنوزم فکر میکنم درست نیست که هیچکی بدی علی رو بگه چون فایده نداره و دردی نه از من دوا میکنه نه حال روحی اون خوب میشه .بازم امیدوارم خدا خودش به علی کمک کنه و واقعا شفاش بده ولی این دفعه دیگه نمیتونم منتظر عدالت و شفای خدا  بشینم . میخوام خودمم یه کاری بکنم که اگه خدا هم کمکش نکردو شفاش نداد، این بنده ی مشکل دارخدا دیگه کاری به من نداشته باشه و یاد بگیره فقط به زندگی خودش برسه و واقعا از ته دل میخوام که تو زندگی خودش آروم و موفق باشه .همین و دیگه ترجیح میدم چیزی نگم. الانم مرخصیم و کارایی که مجبورمو از خونه انحام میدم و گفتم تصادف کردم نمیتونم یه هفته بیام سر کار.

دست چپم که باند پیچیه و در رفته .کتف چپمم شدیدا درد میکنه ولی تو عکس که سالم بود ظاهرا حالا نمیدونم دردش مال چیه .با دست راستمم  از حرصم همچین مشت زدم به دیوار حموم که انقدر درد میکنه دارم میمیرم .نفس کشیدن و خوابیدنم برام سخته با این وضع دنده م حسرت یه نفس عمیقو دارم .البته این به غیر از .......بگذریم.دیگه با کلی مشکل تایپ میکنم و چون خیلی دلم گرفته بود اومدم نوشتم .ببخشید ناراحتتون کردم واقعا شرمنده .دیگه اصلا نمیتونستم بیام بگم که رفتم و نامزدی خوب بود و از خوبیهاش بگم.نامزدی خوب بود و به منم در کل خوش گذشت و واقعا موقع خداحافظی خوشحال بودم ولی  فعلا فکرم به سمت قسمتای خوب نامزدی نمیره و فقط قسمت بعدش جلوی چشممه.  اگه نیستم یا جواب کامنت نمیدم بدونین که اینطوری شده .فعلانم ارام بخشا و قرصای دکتر کار خودشو کرده . اصلانم برام مهم نیست بهشون عادت کنم .اتفاقا دوزشون بالاتر بره راحت ترم هستم فعلا.

اینم بگم که اصلا دهنمو باز نکردم  چون اردوان خواب بود اصلا جواب حرفای علی رو ندادم . اگه حرفی زد م نه از روی حرص بود نه مسخره کردن نه کنایه زدن و فقط خدا خودش شاهده که منطقی و اروم گفتم و حرف بد یا لج در بیاری هم نبود.همین یه ذره حرفو هم نمیخواستم بزنم اما  ازم یه سوالی  کرد. اونم در کمال بی احترامی و توهین و روی زیاد و منم جوابشو دادم و خیلی خودمو کنترل کردم که آروم و منطقی جواب بدم.حالا نمیتونم بگم علی چه حرفا که از همون اول تا برسیم بار من نکرد .منم جواب ندادم و همه رو قورت دادم ساکت موندم تا هر چی میخواد بگه .هنوزم که هنوزه یه علامت سوال گنده تو ذهنم مونده که دلیل اونهمه خشونت و عصبانیت چی بود؟حداقل شانس نداشتم که تو محیط بسته ی ماشین گیر نیفتم و انقدر دربو داغون نشم.اگه مرده بودم برام مهم نبود .شاید اردوانم بزرگ میشد یادش میرفت  نمیدونم .خدایا نمیگم شکرت برای اینکه زنده موندم چون مردن کار سختی نیست فقط شکرت میکنم که الان سالمم و اون ضربه هایی که بهم خورد ناقصم نکرد تایه عمر ناقص و مریض باشم .خدایا با این که واقعا خسته شدم از صدا کردنت ولی چاره ای ندارم خودت به همه مون کمک کن و بیشتر از همه به اردوانم که بنده ی بیگناه و پاک و معصوم خودته .

یکی از دوستام هست که اینجا رو میخونه اینو برای دوستم مینویسم.ببین من دلم نمیخواست بخونی میدونم خودم آدرس اینجا رو بهت دادم الانم پشیمون نیستم ولی دوست ندارم نه برام دل بسوزونی نه اینکه فکر کنی من احتیاج به کمکی دارم.حتی فکری یا دلداری یا هر چی .اینو گفتم که قبل ازتماس گرفتن با من بدونی یا اگه حتی حوصله نداشتم باهات حرفم بزنم بدونی که فعلا حالم سر جاش نیست.

الانم حس نمیکنم که مظلوم واقع شدم .چون ضربه های که من میتونم با این مدارک به علی بزنم دردناک تره ول کنم نیستم تا آخرش میرم خدا رو شکر این یه مورد آتوی قانونی دارم شدید.حتی میتونم رو قضیه ی ندیدن اردوانم مانور بدم که اینکارو نمیکنم چون میدونم همونقدر که بچه ی منه بچه ی علی هم هست و اگه علی صلاح اردوانو در نظر نگرفت و یهو بدون دلیل  خون جلوی چشمشو گرفت مشکل خودشه .من فقط دلم نمیخواست این صحنه رو اردوان ببینه و ذهنیت بد داشته باشه که دید .الانم  میدونم خاطرات تو این سن تو ذهن نمیمونن و از این بابت خوشحالم .اصلانم برام مهم نیست که حالا رضا بفهمه خوشحال میشه که من در حال شکایتم .برای اونم دارم .دیگه صبرمو گذاشتم تو قوطی شمشیرمو از رو بستم .

دیگه نمیتونم بیشتر بنویسم هم دستام اجازه نمیده هم حوصله م.دلم تنهایی خودمو اردوانو میخواست.برای همین به مامان اینا گفتم فقط تو خونهی خودم میتونم بمونم.طفلک مامان گرفتار شده همش پیش منه ولی هر چی فکر میکنم نمیتونم برم خونه شون دوست دارم همینجا باشم فعلا . اگه حالم بد نبود و میتونستم اردوانو تنهایی نگه دارم حتی راضی نبودم مامانمم بیاد.یا حتی مانی و مانلی بیان برای سرگرم کردن اردوان  .عمو جان اینا رو هم ندیدم یعنی عموجان و زن عمو جون میخواستن بیان پیشم معذرت خواستم گفتم اولا من نمیخوام شما منو با این حالو روز ببینین .بعدشم تو رو خدا درک کنین که شما رو ببینم مهربونیتونو ببینم دیگه برام سخت میشه شرمنده تون میشم نمیتونم شکایتمو دنبال کنم .الهی بمیرم عمو جان گفت ما باید شرمنده ی تو باشیم .خوب کاری کردی من خودم پشتتم هر کاری لازم میدونی بکن .منم الا نمیخوام نه بابا نه عموجان وارد این قضیه بشن.اینطوری راحت ترم .همین دیگه چیزی نمیتونم بنویسم

ببخشید جواب کامنتای جدید پست قبلو هم ندادم.

پ.ن:دوستای خیلی مهربونم شرمنده که نگران و ناراحتتون کردم یه دنیا از محبت همه تون ممنونم نمیدونم با چه زبونی ازتون تشکر کنم.من بهترم خدا رو شکر .فعلا در حال استراحتم و شکایتمم وکیل قراره دنبال کنه .ببخشید نتونستم تک تک جوتب محبتاتونو بدم شرمنده.گفتم یه تشکر کلی بکنم.ببخشید به خدا اگه نمینویسم اگه حالم بهتر شد میام مینویسم حتما.فعلا بدجور تو خودم رفتم .

پ.ن ٢:ممنون دوستای گلم به خدا شرمنده م نمیتونم کامنتا رو جواب بدم حالا الان شروع میکنم از اول تا جایی که بشه جواب میدم اگه نصفه موند بدونین دیگه یا اردوان بیدار شده یا خودم حالم خوب نبوده.راستی وارش جون گفت بودی اینو لینک کنم الان لینک میکنم ببخشید زودتر حالو حوصله شو نداشتم  هر چند من خودم هر وقت بیکار باشم میبینم و نه طرفدار این شبکه هستم و نه مخالفش و کلا تا حالا بهش فکر نکرده بودم ولی وارش در موردش مطلب نوشته .راستی نرگس جون من ازت ایمیل نگرفتم عزیزم

/ 136 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سوفی

ملودی ؟؟؟ یعنی دست چپت که باند پیچیه و کتفت که درد میکنه بخاطره ...... ؟؟ ملودی یعنی علی رو تو دست بلند کرد [تعجب] الهی بمیرم .. نمی خوام دل بسوزونم واست .. چون واسم خیلی عزیزی دارم اینا رو میگم .. یعنی اصلا نمی دونم چی بگم .. چطوری آخه ؟؟‌تو ماشین ؟؟ [ناراحت][ناراحت] آره .. چون ساکت بودی و صبوری می کردی علی فکر میکنه تو واقعا گناه کاری .. ولی دیگه نه .. شکایتت رو دنبال کن .. بهش بفهمون تمام این مدت اون مقصر بوده نه تو .. وای دیگه نمی دونم چی بگم .. قربون اون دل بزرگت برم .. بیشتر مواظب خودت باش .. اردوان رو ببوس .. [ماچ]

لیدی

من همین الان پستت رو خوندم، سفر هستم و فرصت نشد بیام نت. منو باش چه خیال خوشی داشتم!!! که میری نامزدی و علی رو میبینی و ... الهی بمیرم براتون... [دلشکسته]

یاسمن

خصوصی گذاشتم جیگر!!

هویج بانو

واقعا نميدونم چي بگم! ميدونم دوس نداري كسي بد بگه راجع به علي ولي جدا اين موجود آدمه؟! چجوري كي ميتونه به اين راحتي به يه اسنان آسيب وارد كنه تازه طلبكارم باشه! واي خدا!!!!!!!

شکوفه

سلام ملودی جون حالت بهتره؟میخواستم ازت بپرسم هیچ کس نمیتونه لینکت کنه؟من هر کار میکنم هم ادرست رو درست مینویسم هم اسم وبت رو اما نمیتونم لینکت کنم.

سارا

حالا که کار به اینجا رسید باید ادعای حیثیت کنی ملودی جان به خاطر تهمت ها و حرف های ناروایی که علی بهت بسته خدا بزرگه بهش توکل کن ما هم واست دعا میکنیم مواظب اردوانتم باش عزیزم

نازنین

[ماچ]مرسی که منظور من رو گرفتید و برای دوست عزیز کامنت گزارمون شرح دادید ایشان نمی دونند که من با قوم تبریزی ها طرفم و چون حامی ندارم مجبورم کوتاه بیام وگرنه ترک ها منو تکه تکه می کنند ایشان یک سفر باید بروند تبریز وقتی تبریز رفتن پلیس ها رو ببینند دست هیچ پلیسی برگ جریمه نیست چون می ترسند .ترک ها بد جور کتکشون می زنند ترک جماعت : رگ ترکی اش بگیره و عصبی بشه بیچاره میکنه منم طبق تجربه خودم گفتم و باید محتاط باشم امیدوارم همه چی حل بشه .من ملودی رو خیلی دوست دارم .سالهاست که می شناسمش و تو غم و شادی من ملودی سهیم بوده و هیچ وقت من رو تنها نگذاشته [گل][گل]

fateme

comment man gom shode? :)

MaHsA

[ماچ]