ثبت در تاریییخ !!!!

 سلاااام به همه دوستای مهربونم  در این هوایی که  اگه یه خورده گرمتر بود بهار بودنیشخند

باز مثل اینکه قسمت نیست من این بازی وبلاگیمو راه بندازم چون امروز هم میخوام یه چیز دیگه بنویسم جهت ثبت در تارییییخ . عنوانم گیر نیاوردم همینو گذاشتم!!!!

شنبه حاج خانوم جان عمل آ×ب مروار×ید داشتن که  با لی×زر بود ولی خوب عمل بود دیگه . به  هیچکدوم از بچه ها هم خبر نداده بودن که وقت گرفتن و کاراشونو کردن. تازه جمعه گفتن . شنبه هم مسعود نمیتونست نره سر کار یعنی یه جلسه ای بود حتما باید بهش میرسید .برای همین  صبح  حاج خانومو برد و برادر شوهر جان هم از خونه شون رفته بود همونجا .  مسعود  هم که بعدش رفت .

از اینورم سین جان که  به محیطای درمانییی کلا حساسه و تا جایی که بتونه نمیره و از اوناست که دلشو نداره . منم بعد از اینکه مریم خانوم اومد و مائده  رفت  مدرسه  زود رفتم دیدم  هنوز منتظرن . خلاصه نشستیم و حاج خانوم هم اولش گفتن که شما چرا زحمت کشیدین  منم همچون یه عروس قندوننن !!!! گفتم وظیفه م بود . البته حاج خانوم منو  بین صحبتاشون مقادیری نصیحت !!!! کرن که در مقابل نصیحتا و نکات دیگه شون هیچی نبود حکم نا××ز و نو ازش داشت !!!!

آزمایش خ××ون که گرفته بودن.  موقع نوار ق××لب و ویزیت دکتر من رفتم چادر پالتوشونو نگه داشتم   . بعدشم خواهر شوهر بزرگه  اومد و نشستیم و خلاصه نوبتشون که  شد  رفتن. چون  یه نفر میتونست همراه بره ، خواهر شوهر رفت و بعدشم اومد  نشست تا صدا بزنن. خواهر شوهر هم از وقتی اومده بود فقط زحمت کشیده بود جواب سلام منو داده  بود . وقتی برگشت من و برادر شوهر جان نشسته بودیم بین ما  یه صندلی خالی بود به جای اینکه رو اون بشینه رفت رو صندلی که اونطرف برادر شوهر بود نشست . چادره رو هم طبق معمول سفت و سخت گرفته بود فقط چشماش بیرون بود رسما هم یه وری بود یعنی پا رو پا انداخت و یه کم  کج تر نشست . یه خورده سرشو چرخوند اینوری  با برادر شوهر حرف زد    . کلا از وقتی اومد یه کلمه  از من نپرسید  تو خوبی یا بچه ها خوبن؟؟؟ !!!!!  تازه حال مسعودو هم از حاج خانوم پرسید که مسعود جان صبح اومده بود ؟ حالش خوب بود ؟؟؟!!!! اونم در حالی که من وقتی سلام کردم گفتم خوب هستین آقا فلانی (شوهرش ) خوبن بچه ها خوبن ؟ همه رو گفت خیلی ممنون خوبن .خلاصه که   یه قران در اورد از تو کیفش مشغول خوندن شد . منم دست به سینه و پا رو پا نشسته بودم به یه نقطه ی نامعلوممممم !!!!نگاه میکرد اصلا محل نذاشتم . بیچاره برادر شوهر بین یه عروس و یه خواهر شوهر گرفتار شده بود هر دو تا در حال بیمحلی به همدیگه بودن !!!! هر از گاهی البته سرشو میچرخوند با برادر ش یه حرفی میزد. یا با تلفن حرف میزد بهش زنگ میزدن یا خودش زنگ میزد  اما با من لام تا کام حرف نزد .منم همینطور

مسعود هم به من گفته بود اگه زنگ نمیزنم بدون نمیتونم .تو  به من یه اس ام اس بده یه خبری بده . منم همش  حواسم بود  مرتب اس ام اس بدم که نگران نباشه .برادر شوهر هم یه ربعی  نشست که  تلفن اونم در حال ترکیدن بود  .  بس که زنگ میزد البته رو ویبره بود و جواب نمیداد . بعد بلند شد  گفت ببخشید با اجازه من برم  بیرون به تلفنا جواب بدم . بازم وقتی رفت نه من نه خواهر شوهر اشتیاقی نشون ندادیم نزدیک تر به هم بشینیم !!! یه خانوم   اومد بین ما دو تا نشست . من بلند شدم برم ببینم کاشی های دستشویی چه رنگیه !!!! اومدم از جلوش رد بشم یه خورده پاشو تکون نداد که با اون وضعیت پا رو پا نشسته ، پاشنه ی بوت خوشگلاش به من نخوره !!!! خانومه میخواست بیاد بشینه خودشو جمع و جور کرده بودا  منو  ریییز میدید کلا !!!!دیگه لجم گرفت گفتم ر خانوم لطفا  پاتونو جمع کنین میخوام رد شم . بازم بدون اینکه کله شو از تو قرآن بالا بیاره یه خورده پاشو جمع کرد منم رفتم رنگ کاشی ها رو دیدم از اونورم صااااااف رفتم همونجایی که مریضا رو بعد از ع مل میارن  . بهم گفتن باید بیرون باشین شروع کردم به  دختر خاله شدن  گفتم نمیتونم برم هم کمرم درد میکنه نمیتونم رو اون صندلی ها  بشینم(واقعا هم درد میکرد ) هم اینکه خواهر شوهرم رو اعصابمه الان نذارین اینجا بمونم  و برم  ور دل خواهر شوهره  همینطور باید حرص بخورم دق  مرگ میشم همه ش هم  تقصیر شما میشه نذاشتین من اینجا بمونم  !!!! انقدر دیگه دختر خاله بازی در اوردم خانومه خنده ش گرفت  گفت برو تو اون اتاق خالیه بشین ولی اگه مریض بیارن باید بری  . چشم گفتم و ازخدا خواسته رفتم و آخییییشششش گویان نشستم همونجا .

 یه خورده گذشت برادر شوهر جان زنگ زد گفت شما کجایین؟ گفتم فلان جا .گفت اونجا که اجازه نمیدن کسی بمونه  . گفتم به من اجازه دادن شما خیالتون راحت باشه. .اسم  حاج خانومو هم گفتم که اگه اوردن به من بگین  .یه ساعت و نیم تقریبا  طول کشید تا حاج خانومو اوردن . مثل اینکه اونجا هم تو نوبت بودن وگرنه عمل که انقدر طول نداشت .  اومد منو صدا کرد بیا . رفتم دیدم  حاج خانوم هم نیمه بیدارن یعنی حرف و اینا که اصلا نمیزد . منم که حساااااااسسسس . یهو انقدر دلم سوخت حاج خانومو تا حالا انقدر مظلوم ندیده بودم . یه چشمشونم که بسته بود .گریه م گرفته بود دست حاج خانومو گرفته بودم هی میگفتم حالتون خوبه صدای منو میشنوین ؟ انقدر دیگه دچار احساسات شده بودم  نشسته بودم همینجور گریه میکردم  . اول که خوابه خواب بودن جواب منو نمیدادن بعدا با یه صدا ی بیحال گفتن خوبم میشنوم . بعد دیگه من شروع کردم اس ام اس زدن به مسعود و زنگ زدن به برادر شوهر که حاج خانوم خوبن و خیالتون راحت باشه  و بیاین اینجا .

اونا هم اومدن . خواهر شوهر هم یه گریه ای میکرد که خدا میدونه . البته بهش حق میدادم من که حاج خانوم انقدر اذیتم کرده بودن گریه م گرفته بود چه برسه به دخترش . هی قربون صدقه ی مامانش میرفت و الهی من بمیرم شما رو اینطوری نبینم و قربون چشمتون برم و این حرفا . برادر شوهر هم بنده خدا قشنگ معلوم بود اشک تو چشماشه ولی لابد  روش نشد گریه کنه .هی دست مامانشو می×بوسید سرشو میبوس×ید و احوالپرسی میکرد .

تلفناشونم که همینطور زنگ میزد . خواهر شوهر وسطی  و سین جان که انقدر پشت سر هم زنگ میزدن که یه بار برادر شوهر  به سین گفت همین الان گفتم خوبن باز شما زنگ میزنی همون سوالو میپرسی؟   مسعود هم طفلک نمیدونم چطوری جیم شده بود از جلسه که زنگ زد گفت گوشی رو بده صحبت کنم. گفتم نمیتونن. گفت گوشی رو بذار دم گوش مامان من حرف میزنم  . همینکارو کردم که حاج خانوم خودشون تو خواب و بیداری هست و حرف نمیزنن اقلا صدای مسعودو بشنون . بازم انقدر بغضم گرفته بود . همش دعا میکردم خدا الهی سایه شونو از سر این بچه ها و همه کم نکنه که انقدر دوستش دارن .خدا کنه هیچوقت حتی یه مشکل کوچولو هم براشون پیش نیاد .

خلاصه که یه خورده گذشت بهتر شدن . چایی بیسکوئیت اوردن گفتن باید بلند شین بخورین . منم سر مادر  جون یادم مونده بود که اون چایی بیسکوئیتی  که اینا میارن به درد نمیخوره . از صبح از خونه  تو این فلاکس یا همون فلاسک کوچیکا که اندازه ی یه لیوان میگیره چایی نبات ریخته بودم و با  لیوان و نی و بیسکوئیت مورد علاقه حاج خانوم که پت× ی بو× ر باشه ، گذاشته بودم تو کیفم . الان نگین اون کیف بود یا خورجینننن!!!! اونقدری سایز نداشت فقط وزن داشت .

چایی اینا رو که در اوردم دادم دست خواهر شوهر ،   یه کلمه  حرف نزد  . باز خدا اموات حاج خانومو بیامرزه که با اینکه سرگیجه هم داشتن حالشون هم خوب نبود گفت دست شما درد نکنه  . برادر شوهر هم همینطور . منم به خاطر تشکر نبرده بودم کاری هم نبود ولی دیگه آدم به روی خودش نیاره یعنی چی اخه ؟ حاج خانوم هم  فقط چایی رو خورد بیسکوئیت هم  یه نصفه فقط. گفت نمیتونم بخورم . بعدشم دیگه بهتر بودن مسعود دوباره زنگ زد این دفعه تونست درست حسابی صحبت کنه احوالپرسی کنه . منم خداحافظی کردم و رفتم چون اونا هم باید کم کم میرفتن .

خلاصه  رفتم یه کاری بیرون از شرکت داشتم بعد مدارکو  اوردم شرکت یه خورده کارامو راست و ریست کردم و رفتم  خونه . مسعود هم زودتر رفته بود خونه  مائده اردوانو برداشته بود رفته بودن دیدن حاج خانوم .منم که رسیدم  خونه یه لباس عوض کردم رفتم .بعد همه ی اینا به کنار قسمت بسیار جالبش از این به بعد بود !!!

 دیدم  هم برادر شوهر هست هم خواهر شوهر بزرگه.دوتا  دختراشم اومدن و علاوه بر اون خاله ی مسعود و عمه ی مسعود هم بودن   . حاج خانوم تو اتاق خودشون بودن .من   سلام علیک کردم یه خورده بچه ها رو چلوندم و رفتم  خدمت حاج خانوم . عمه ی مسعود هم تو اتاق پیش حاج خانوم بود . خلاصه سلام و خوبین و این حرفا ، گفتم من میرم بیرون شما راحت باشین استراحت کنین . قدم از قدم برنداشته دیدم حاج خانوم گفت ملودی خانوم کجا؟؟!!! همینجا بشینین درست نیست  اینطوری برین اونجا جلوی مرد نامحرم !!!!

منظورشون حتما از مرد نامحرم برادر شوهر جان بود !!!   تازه منم یه تونیک شلوار داشتم که تونیکه هم بلند بود هم گشاد . پانچو هم داشتم که دم در در اورده بودم . شالم هم که سفت و سختتتت رو سرم بود . بعد من اینو که شنیدم صد در صد مطمئن شدم حاج خانوم حالشون خوب شده !!! یعنی وقتی زبونشون باز شد به محرم نامحرم اشاره کردن معلوم بود که شدن همون حاج خانوم همیشگی !!! منم از این فکر خودم باز  لبخند پت و پهن اومد رو لبم. گفتم  چشم همینجا میشینم خواستم مزاحم استراحت شما نشم . بعد برای اینکه بسیار ور دل حاج خانوم جان هم باشم تالاااپ نشستم رو تخت . خوب یه دونه مبل  تکی تو اتاق حاج خانوم بیشتر نیست  که عمه ی مسعود نشسته بود .من یا باید مینشستم رو زمین  یا باید میرفتم صندلی جلوی اینه رو برمیداشتم مینشتم که دیدم همون تالاااپ بشینم ور دل حاج خانوم بهتره !!! اون صندلیه راحت نبود .تازه جابجا شدم رفتم بالا چهار زانو هم نشستم  شالمو هم در اوردم.  یه توضیحی هم دادم که ببخشید من فقط  اینجوری میتونم  رو تخت بشینم !!!حاج خانوم هم  یه نگاهی کردن گفتن خواهش میکنم راحت باشین . فکر کنم بدش نمیومد بگه حالا کی تو رو دعوت کرده بود رو تخت بشینی که میگی اینطوری میتونم ؟؟!!!!!! 

خلاصه نشستیم و  خاله ی مسعود هم اومد تو اتاق و اونم  نشست اونور تخت .  سین جان چایی و شیرینی هم اورد دستمون گرفته بودیم باز حاج خانوم گفت که بره میز عسلی بیاره . یعنی از اول میذاشتن من برم بیرون اینا هم انقدر گرفتار نمیشدن !!! باز اینا به کنار. همینطور نشستم .

بچه ها هم هی میومدن میرفتن خاله ی مسعود هم رفت. منم حوصله م سر رفته بود در حد تیم  ملییی اما خوب همین که نکته مکته تو کار نبود ،راضی بودم .با حاج خانوم و عمه ی مسعود در حال حرف زدن بودیم . خواهر شوهر بزرگه هم تو اتاق نیومد . فقط یه بار اومد اونم حاج خانوم صداش کرد یه کاری داشت . دختراشم یه کوچولو اومدن زود رفتن . من بیچاره فقط مونده بودم. همه بیرون داشتن میگفتن میخندیدن من باید مینشستم ور دل حاج خانوم !!!!

باز گذشت و جاری جان بالاخره با سه تا پسرا  اومد دیدن مادر شوهر  . خواهر شوهر که تا اون موقع نیومده بود،   اومد تو اتاق به مامانش گفت ز خانوم و بچه ها اومدن . انگار   اعلام کردن داشت . دیگه هم نرفت تا ز خانوم سلام علیکشو بکنه بیاد تو اتاق. وقتی اومد با پسر کوچیکه ش بود و خلاصه سلام علیک کرد و احوالپرسی از حاج خانوم . منم تکون نخوردم یعنی یه خورده جا به جا شدم گفتم ببخشید تا بلند شم طول میکشه شما خوبین ؟؟؟!!!!!  دستمو هم دراز کردم از همون فاصله .فکر کنم داشت تو دلش میگفت آرههههه طول میکشه!!! میخوای برات جرثقیل بیارن ؟؟!!!! ولی گفت خواهش میکنم شما بلند نشین راحت باشین خودشم نیومد جلوتر از همون جا خم شد دستشو دراز کرد دست داد .  همزمان که داشت چادرشو عوض میکرد باز شروع کرد حال و احوال کردن از حاج خانوم .

حاج خانوم هم مادر شوهر نمونههههه . خدا نکنه آدم بگه خوبین اونوقت دیگه گرفتار میشه !!!! گفتن  الهی شکر خوبم . چه عجب ما شما رو دیدیم   چند وقته سایه تون سنگین شده   کم پیدا شدین . مگه من عمل کنم یادتون بیفته محمد جان مادر هم داره !!!!  اونم خودشو از تک و تا ننداخت لبخند به لب گفت حاج خانوم میدونین که گرفتار روضه بودم. هنوز م که هنوزه همه چی جابجا نشده . حاج خانوم هم گفتن اجر شما با امام حسین . پس ربیع الاول م سر محرم صفر گذاشتین. هنوز کاراتون ادامه داره !!!!

 یعنی ول کن جاری جان نبودنا . خدا نکنه حاج  خانوم زوم کنن رو عروس جماعتتتت!!! جاری جان هم  گفت بله هنوز تموم نشده . همینطور وایستاده بود یه جوری که میخواد بره بیرون . پسر کوچیکه شم گوگووولیه در نوع خودش  لم داده  بود کنار مادر بزرگش .حاج خانوم ب×غلش کرده بود همزمان نا×زش میکرد اونم  کلی در حال لوس کردن خودش بود  . خواهر شوهر بزرگه شروع کرد که آره به خدا آدم یه روز هم روضه داشته باشه  ، یه ماه باید خونه زندگی رو جمع کنه  !!!!خسته نباشین ز خانوم خوشا به سعادتتون !!! من که روضه م ده روزه یه عالمه کار داشتم چه برسه به شما . منم اون وسط کاری نداشتم که هی اینو نگاه میکردم اونو نگاه میکردم !!!!!

این وسط پسر دومی و ی جان  هم اونور بگو بخندشون و سلام علیکشون تموم شده بود ،اومدن که مادر بزرگشونو ببینن . تا درو باز کردن بیان تو یهو جاری جان یه دادی زد که رسما همه زهره ترک شدیم . من مونده بودم حالا چرا با صدای بلند گفت ارومتر هم میتونست بگه یا اصلا بره دم در بگه نیاین تو . با فریاااااااد گفت نیاین تو . ملودی خانوم هیچی سرشون نیست !!  عمه ی مسعود که بنده خدا دستشو یهو گذاشت رو قلبش گفت وای ز خانوم ترسیدم !!!!تازه بازم بس نکرد اعتراض کنان و بازم با صدای بلند به دوتا پسرا گفت همینطوری سرتونو میندازین پایین میاین تو اتاق؟ اون دوتا بیچاره ها هم تو نیومدن از همون بیرون معذرت خواستن. ی  جان گفت ما همینجا وامیستیم هر وقت گفتین میایم تو .

منم زهره ترک شده و متعجب میخواستم شالمو بردارم سر کنم که خواهر شوهر بزرگه گفت عمه قربونشون بره عجله داشتن زودتر بیان مادر بزرگشونو ببینن  اونا که تقصیری ندارن  ز خانوم. ملودی خانوم باید حواسشون باشه که نامحرم تو خونه هست !!!! منو میگی  دیگه قاط زدم شدییییییید . یعنی دلم میخواست  خواهر شوهر بزرگه رو بزنم فقط. بلند شدم (حالا خوبه جاری جان میگفت چطور الان زود از جات بلند شدی تا حالا که جرثقیل لازم بودی !!!)  وایستادم همینطور معنا دار و بسیار بسیار مییییییخ نگاه  کردم به خواهر شوهر بزرگه . یعنی اخم نکردما همینطور خیره شده بودم بهش . هیچی هم نگفتم یعنی  راستش مخم هنگ کرده بود دنبال کلمات میگشتم !!!! 

خواهر شوهر بزرگه هم فهمید از نگاهم که من قاط زدم .  ولی به جای اینکه ساکت باشه گفت چی شده ملودی خانوم چرا  وایستادین منو نگاه میکنین ؟ منم داشتم از حرص میمردم  .نمیدونم چرا انقدر حرصم گرفته بود حالا . گفتم هیچی همینطوری .  چند وقت بود ندیده بودمتون دلم براتون تنگ شده !!!!  اگه متوجه چراش نشدین دیگه چه توضیحی باید بدم ؟ حاج خانوم  یه لا اله الا الله معترضانه گفتن !!! و به جای اینکه به اون یه چیزی بگن به من گفتن ملودی خانوم باز شما شروع کردین؟؟  منم مخم  از هنگی در اومده بود زبونم باز شده بود . گفتم ببخشیدا حاج خانوم من الان شیفته ی این قضاوت شما شدم   فریادو که ز خانوم کشیدن کنایه رو هم که ر خانوم زدن اونوقت من شروع کردم ؟ اصلا من امروز خیلی مزاحم شدم بهتره برم که شما راحت باشین . با اینکه حرصم گرفته بود اینا رو هم آروم و ریلکس گفتم لحنم عصبانی نبود اصلا .

خواهر شوهر بزرگه فوری گفت مگه من چی گفتم ؟؟!!!! یعنی چیزی نمونده بود شیفته ی مظلومیت اونم بشم  !!!!   جوابشو ندادم  . عمه ی مسعود گفت بد حرف زدی ر جان ملودی خانوم حق داره آدم که نمیتونه  چادر روسری به سر تو اتاق بشینه تا شاید یه نامحرمی اومد . اونی که میخواد بیاد تو اتاق باید در بزنه یالا بگه . به جاری جان هم گفت شما هم چرا داد زدین ما رو ترسوندین ؟ یه کلمه میگفتین پسر جان صبر کن نیا تو  . جاری جان هم هیچی نگفت گفت ببخشید ترسیدم بیان تو . حاج خانوم هم که تا حالا هیچی نگفته بودن  به جای اینکه به دختر خودشون یه چیزی بگن باز گیر دادن به عروس جماعتتت!!! به جاری جان گفتن  ز خانوم مثل اینکه شما اصلا به پسرا نگفتین که آدم میخواد وارد یه اتاقی بشه اول در میزنه !!!  تازه  خانوما  هم توش باشن دیگه بدتر . تا حالا دیدین محمد جان ومسعود جان من همینطوری سرشونو بندازن پایین برن جایی؟؟؟!!!!!  ز خانوم هم گفت من همیشه  بهشون گفتم  چشم  بازم میگم   ببخشید . منم شالمو که دستم بود سرم کردم   . ولی همچنان شیفته ی قضاوت حاج خانوم بودم . خم شدم سر حاج خانومو بو××× س کردم گفتم   حاج خانوم خدا الهی عمرتون بده هیچ وقت اشتباه دختراتونو بهشون تذکر نمیدین همیشه یا من مقصرم یا ز خانوم !!!!

حاج خانوم هم دیدن مثل اینکه من ول کن نیستم عمه ی مسعود هم شاهد ماجرا بود ، گفتن چرا تذکر نمیدم ؟ ر جان هم اشتباه کرد که گفت . منظوری نداشت خواهر بزرگتر شماست یه چیزی میگه شما نباید ناراحت بشین . شما و ز خانوم هم دختر من . چه فرقی داره ؟ خواهر شوهر بزرگه هم دیگه حرف نزد. من گفتم البته که ر خانوم مثل خواهرم هستن (ملودی خالی بند!!!)‌  ناراحت نشدم میدونم   منظوری ندارن لابد اخلاقشون اینه !!! تا بخواد حرفی هم بشه به پسر کوچیکه ی جاری جان گفتم عزیزم برو داداشاتو صدا کن بیان طفلکیا منتظرن میخوان  مادر بزرگو ببینن .

اونا هم که اومدن تا بخوام سلام علیک کنن من از خدا خواسته جیم شدم بیرون . یه نفسسسسس کشیدم . دیدم مسعود و برادر شوهر و خاله و سین جان و دو تا دخترای خواهر شوهر بزرگه . نشستن برای خودشون صفا میکنن تو پذیرایی . مائده اردوان هم همینطور . به مسعود گفتم من با بچه ها میرم خونه . به مائده اردوان گفتم برن پسر عمو کوچیکه رو هم صدا کنن که بریم خونه ی ما اونجا بازی کنین اینجا سر و صدا میشه مادر بزرگ میخوان استراحت کنن .

مسعود  هم تو جواب خاله ی مسعود و برادر شوهر که  چرا برین و هستین ، تایید کرد که  آره بچه ها خونه ی ما راحت ترین . خاله ی مسعود از من پرسید کی بود داد زد ؟ گفتم ز خانوم .بچه ها میخواستن بیان تو اتاق حاج خانومو ببینن داد زدن که نیاین  چون من هیچی سرم نبود . اونم هیچی نگفت . منم دیگه ننشستم رفتم دوباره تو اتاق  خداحافظی کردم گفتم بچه ها میخوان بازی کنن اونجا راحت ترن  . امروز بهشون قول داده بودم با هم کیک درست میکنیم الان میخوام ببرمشون کیکه رو درست کنیم برای شما هم میفرستم و خلاصه رفتم و شدیییییدا اخیش گویان بودم.

بعدشم بند و بساط کیکو آماده کردم به بچه ها گفتم بیاین و اونا هم از خدا خواسته سه تایی صفا کردن با این کیک پزون . تو دو تا قالبم درست کردیم یه دونه رو  از قالب در نیاورده برم پایین دم در دادم به سین جان گفتم وقتی  سرد شد بیزحمت خودت در بیار  . مسعود هم اومد بالا زیاد نموند . شام هم زنگ زدن که بیاین .باز مسعود گفت نه و پسر عمو کوچیکه هم شام پیش ما بود بعدش ی جان اومد دم در دنبالش گفت داریم میریم .

خلاصه که حاج خانوم جان ما که شانس ندارن کلا از عروس جماعت !!!! یکیشون داد میزنه اون یکی هم زبون داره از اینجا تا اونجاااا!!!!!! ولی خدا رو شکر که عمل موفقیت امیز بود و  با مسعود رفته بودن چشمشونو باز کرده بودن خوب بود و الان دیگه دارن دوره قطره ریزونو میگذرونن . ایشالا که زودتر خوب خوب بشن .

وای چقدر حرف زدما . ببخشید بچه ها وقت نکردم بیام وبلاگاتون الان شروع میکنم وبلاگ خونی . البته اگه وسطش کار پیش نیاد .(ملودی مسئولیت پذییییییر در شرکت !!!!!!)  

/ 80 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سمیرا مامان سپهر

کلا نباید قوم الظالمین ( قوم شوهر ) و خیلی تحویل گرفت ..... البته اگه به کسی نگی خودم هم خواهر شوهرم[زبان]

مامان لیلا

کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه] کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه]کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه]کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه]کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه] یعنی من ارادتمند این حاح خانم شما و اون خار شووووورتتتتتتتم هستم ناحورررررررررررررر کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه]کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه]کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه]کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه]کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه]کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه]کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه]کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه]کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه]کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه][کلافه]

زهرا777

هنوز عادی نشده ملودی جان ... خواهران شوهران ما هرگز اشتباه نمیکنند ..هر گز همیشه مقصر عروس میباشد[قهقهه]

یاس یاسی

سلام نگران نباش مادر شوهر منم همیشه طرفداری میکنه ازدختراش منم اصلااهمیت نمیدم به رفتاره بی عدالتش[لبخند][چشمک][قلب]

سارینا

سلام سلام ببخشید دیر شد. شلوغ بودم هی هم میخواستم همون موقع که خوندم بگم ولی حرفام زیاد بود دیگه موند تا الان میگم که اولا بنده اگه دسترسی فیزیکی به شما داشتم ملودی جان حسابی از شرمندگیت در میومدم ینیاااا یه عمری دعای حاج خانوم و ر خانوم و ز خانومو برای خودم میخریدم ذخیره ی قبر و قیامتم میکردم صلوات محمدی پسند بفرست :))))) دختر تو چطوری میتونی انقدر خوب باشی؟[ماچ] ولی اونجا که گفتی برای حاج خانوم احساساتی شدی خیلی تعجب نکردم هم به خاطر اینکه سابقه داری!!! ینی این اخلاقت از همون اولا که شناختمت قشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنگ تو ذهنم مونده و دوسش دارم که مهربونی و دلت صافه هم اینکه خودم چن روز پیشا یه همچین چیزی برام پیش اومد. ینی البته خیلی با این فرق داشتا.. درواقع منم بیشتر به احترام مادر بودن طرف احساساتی شدم و اینکه خب هرچی باشه برای بچه هاش که مادر بوده و عزیز بوده و هست و اینا..... یه چیزیم یادمه خیلی وقت پیش نوشته بودی من همون موقع خیلی خوشم اومده بود پرینت گرفته بودم ازش البته ازت اجازه گرفته بودم نمیدونم یادته یا نه مال چار پنج سال پیشاس! درباره ی مادرشوهر نوشته بودی و نصیحت و ای

سارینا

از بس که ماه و مهربونی :* و اما خونه ی حاج خانوم اینا... خب من نمیتونم بگم اگه جای تو بودم ال میکردم بل میکردم. این حرفا رو الان میزنم که جای تو نیستم وگرنه مطمئنم تو شرایط و موقعیت که آدم قرار بگیره خیلی کارا رو ممکنه نخواد ولی به صلاح باشه که انجام بده و اولویت بندی میکنه .. یا اینکه به احترام همسرش و به خاطر علاقه به اون خیلی چیزا رو تحمل میکنه و چشمشو رو بعضی حرف و حدیثا میبنده ولی این جاری جان و خواهرشوهر بزرگه واقعلا شورشو در آوردن! بازم گلی به گوشه ی جمال عمه خانوم... والا!! میگم خوشبحالت من همه ش تو این موقعیتا گریه م میگیره.... موندم چه خاکی بر سرم بریزم. اصلا دست خودم نیست ینی تو فامیلمون معروفم دیگه به زر زرویی!!! چار صباح دیگه اون قوم الظالمینو چطوری دهنشونو ببندم؟؟؟ [زبان]

Sadaf

melody zaheran in khahar shohar nemikhad bikhiyale to beshe. mashalah che posht kari ham dare. khaste nemishe.

مامان نازنینها

سلام ملودی جونم . خدا رو شکر که حاج خانم عملشون به خوبی گذشت . ولی امان از این خواهر شوهر یه چند روز به من قرضش میدی حالشو بگیرم ؟؟؟

آزاده

ملودی جون خیلییییییییییییییییییی دوستت دارم و از رفتارهات لذت میبرم. کاش حاج خانوم یک کمی هم راجع به گناههای زبانی میدونستند. کسی که از دست و زبانش بقیه در امان نباشن مسلمان نیست.

مامیچکا

[تعجب] چی بگم ملودی جون... این ز خانم هم از اوناستااااااااا می خواد دین و ایمونشو داد بزنه.... زیاد برای این پستت نظرم نمیاد[نگران] ولی محض اینکه لال نمیرم... یه شوهرم نداریم مامانشو عمل کنن بریم بیمارستان...