من اینجا بودم!!!!

سلام دوباره دووستای خوبم .جان من دارین چه فعال شدم هی مینویسم دیگه دستم راه افتاده !!!!!نیشخند

قبل از رفتن من کلی استرس داشتم که خدایا اگه کارم طول بکشه چی؟اگه مجبور بشم چند روز بمونم چی و خلاصه همش تو این فکرا بودم .به مسعود گفتم میخوای به عموجان اینا بگم که دارم میرم علی هم میاد و از خدا خواسته ست اردوانو نگه داره .انقدر ناراحت شد گفت این چه حرفیه اینجا خونه ی اردوانه چرا باید بره ؟ ده روزم باشه من خودم نگه ش میدارم  .خلاصه که برای اردوانم توضیح دادم یه عالمه که من دارم میرم یه شهر دیگه و نیستم و زود برمیگردم و صبح بیدار شدی من نبودم باش تا برگردم و  این حرفا.اردوان هم به ظاهر !!!! قبول کرد .

یعنی همیشه تجربه ی من ثابت کرده که وقتی بهش میگم اردوان فهمیدی من چی گفتم و اونم میگه اردوان فهمیددد!!!!‌، هنوز یه عالمه جا برای توضیح دادن وجود داره و اصلا تضمینی نیست که دو ثانیه بعد همه رو یادش باشه گوگوووولی!!!!مائده هم که در کل مشکلی با رفتن من نداشت شاید خوشحالم بود این نازدار خانوم من .

امااا در مورد حاج خانوم جان که معلومه زیاد طرفدار دارن در این وبلاگ!!!!! اگه میتونستم اصلا نمیگفتم دارم میرم . یا میگفتم من تا همین میدون ش**وش میرم برمیگردم قول میدم جنوب تر نرم !!!!! ولی نمیشد چون احتمال داشت مائده بگه .من و مسعود هم اصلا دوست نداریم به مائده بگیم اینو بگو اونو نگو چون اونطوری حساس تر میشه و حتما میره میگه !!!!خلاصه بنده ووووویییییی گویااااان!!!! زنگ زدم که بله دیگه ما رو ندیدین حلال کنین (شما بخون  مارو ندیدین زیاد خوشحال نشین !!!! ) دارم میرم و  خواستم خداحافظی کنم .یعنی این کلمه از دهن من در نیومده بود که حاج خانوم جان شروع کردن که کجااااا؟؟؟؟؟ شما میخواین برین تا اونجاااا؟؟؟!!!! تنها؟؟؟؟!!!!! منم با عرض شرمندگی از اینور یه بلههه گفتم و خلاصه گور خودمو با اون بله کندم !!!!!

یعنی یه ساعت داشتم گوش میکردم که نکته ی ظریف فرمودن در این حد که  چه معنی داره زن  اینور اونور بره این چه کاریه شما دارین یه زنو میفرستن برای اینکارا .دایی جانتون مگه خبر ندارن شما ازدواج کردین چرا تو شرکت نمیگن یکی دیگه رو بفرستن !!!تازه گفتن شما که خونه ی خودتون  راحت تر بودین مادرتون اردوان جان رو نگه میداشتن شما هم تمام وقت به کارتون میرسیدین  !!!! و در ادامه اینکه  ملودی خانوم یه چیزی میگم بهتون بر نخوره ها حقیقت تلخه .مسعود جان تنها داشت زندگیشو میکرد مائده جان رو هم نگه میداشت الان باید نگران شما هم باشه نگران نگهداری اردوان جان هم باشه بچه ی من چقدر باید سختی بکشه ؟ اینطوری بود زن نمیگرفت !!!شما فقط به کارتون فکر میکنین؟؟؟ بعدشم  گفتن مگه شما چقدر حقوق میگیرین ؟ دو تا بچه باید صبح تا شب یا تو راه باشن یا پیش مریم خانوم  شما هم خسته و کوفته برسین خونه جون نداشته باشین به شوهر و بچه ها برسین .مگه مسعود جان من براتون مضایغه داره  که به خاطر دو زااار!!!! حقوق باید همه رو اذیت کنین؟؟؟ !!!!

حالا یکی نبود بگه حاج خانوم جان شما بیا ببین من از رسیدگی به شوهر و بچه ها کم گذاشتم بعد اینا رو بگین .تازه کار کردن برای دو زار حقوق نیست شاید من دلائل خاص خودمو داشته باشم !!!خلاصه منم یا ساکت بودم یا جواب سوالاشونو میدادم فقط که این کار اینطوریه و من خودم باید باشم و اینا و یه کلمه هم در کمال شرمندگی  دهن گلمو باز کردم که اقا مسعود خودشون گفتن اشکال نداره با کار کردن منم مخالف نیستن وگرنه من رو حرفشون حرف نمیزدم !!!! حاح خانوم جان هم فکر کنم تو دلشون گفتن آره جون خودتتتتت!!!!! و به من گفتن مسعود جان اصلا یه کلمه میتونه به شما حرف بزنه ؟دلش میاد شما رو ناراحت کنه ؟شما از سادگی و مهربونیش  استفاده میکنین؟حالا آقا مسعود بگه برو شما خانوم به این سن و سال!!!!نباید بدونین این کار درست نیست؟؟؟؟؟( یه جیزی تو مایه های در دیزی و حیای گربه و اینا فرمودن فکر کنم.نا غافل سند و سال دارم شدیم مادرررر !!!!)

خلاصه ما هم شنیدیم و قورت دادیم و چشمی به حاج خانوم جان گفتیم و ببخشید این دفعه شد حالا شما ببخشید !!! دفعه ی دیگه قول میدم تکرار نشه از این موقعیتا پیش نیاد .(شما بخون پیش اومد دیگه نمیگم یواشکی میرم  شما انقدر حرص نخوری!!!!!)

گوشی رو که قطع کردم  دیگه مخم شدیدا پر نکاااات ظریف بود !!!!  گفتم ببین مسعود جان  من سپر بلات شدما اگه به من نمیگفتن بعدا  این تیر حاج خانوم میخورد بهت که این چه وضع زن گرفتنه !!!! مسعود هم گفت نوبت من محفوظه ملودی جان نگران نباش حاج خانوم سهم منو نگه میداره !!!!

خلاصه کله ی سحر بلند شدم و بعد از اینکه به مسعود اطمینان دادم که به خدا من یه خورده از اردوان و مائده بزرگترم بچه نیستم !!!! مراقب خودم هستم ، راه افتادم .انقدرم بیحوصله بودم دم رفتن که دلم میخواست اصلا قدم از قدم برندارم هی اشک تو چشمم جمع میشد دل مسعودو طفلک خون کردم که اصلا پام به رفتن نمیره نکنه برم دیگه برنگردم .البته اگه حاج خانوم بودن که حتما یه به درککک!!!! منو مهمون میکرد.اخرش هم ابغوره هه رو گرفتم و اشک حاج اقا رو هم در آوردم تا رضایت بدم برم .الهی من قربون این دوتا گوگووولی هم برم رفتم تو خواب ب**و)سشون کردم اصلا نفهمیدن .

بعد رسیدم و منتظر شدم و هی دعا میکردم بلیط گیر نیاد من برگردم ولی نشد . تو راه هم تختتتتت خوابیدم جبران بیخوابی ها!!!! به مهماندار و بغل دستیم هم گفتم از اول که من هیچی نمیخورم بیدارم نکنن. قبل از رفتن هم یه اس ام اس داده بودم به دایی جون که من دارم میرم و خیالتون راحت باشه دایی جونم به سالی خبر داده بود و من رسیدم فرودگاه دیدم سالی تریپ معرفت برداشته اومده دنبالم

تو راه هم هی تلفن کاری و اس ام اس بازی داشتم دیدم صدای سالی در اومد که خانوم مدارکو آماده کردین داریم میرسیم یه نگاه بکنین اشتباه نباشه .منم گفتم نه درسته کاری که دست خانوما باشه بدون نقصه !!!! سالی هم یه آرههههه !!!گفت که کلی حرف توش بود کم مونده بود بگم  به خانوما بدی میگی منظورت اینه بلد نیستن اصلا خودتیییی!!!! دیگه ببینین اون آره چقدر رو روحیه فمینیستی من تاثیر بد داشتا !!!!

 سر راهم تا بهش گفتم دم یه عابر بانک نگه داره دیدم باز زد به سرش پسره ی اعصاب تعطیل که چرا از تهران نگرفتین ؟ گفتم اولا که چقدر باید میگرفتم تازه آدم عاقل پول زیاد میذاره تو کیفش میاد؟ خوب همین جا میگیرم .پوله رو هم جهت تقدیم زیررررمیزیییی میخواستم که ماشالا بدون شیرینی اونجا دست و دلشون به کار نمیرفت !!!! داشتم پیاده  میشدم سالی به من گفت این طرف پونصد تومنیه !!!تو دلم گفتم ای تو روحشششش!!!!

گرفتم اوردم گذاشتم تو پاکت به سالی میگم حالا ناراحت نشه داد بیداد راه بندازه بگه رشوه میدین ؟ اونم گفت خوشحالم میشه .من یه عمره دارم به این رشوه میدم  .ولی باور کنین من بازم استرس داشتم .همش میترسیدم یه چیزی بگه .اون که میخواست رشوه بگیره انقدر ناراحت نبود که من بودم !!!!!

خلاصه رفتم و پرونده رو با یک عدد تقویم که توش پاکت هم بود گذاشتم رو میزش .همچین بیخیاللللل انگار که عادتش بود تقویمه رو یه ورقی زد خیالش راحت شد پاکت هست!!!!، بعد پرونده رو نگاه کرد !!!!  داشتم با خودم  فکر میکردم اگه تقویمی تو کار نبود احتمالا یا میگفت مایه رو بیا بالا!!!! یا میگفت برو هفته ی دیگه بیا!!!!یا اصلا میگفت کارت درست بشو نیست!!!!

بعدشم دوباره باید میرفتم یه اداره ی دیگه که کار اصلیم اونجا بود .وقتی برگشتم ساعت شده بود چهار .آقای پونصد تومنی هم گفت فردا صبح اول وقت آماده ست  و بعدشم دوباره سالی رو دیدم تعارف برای رستوران کرد .گفتم نه میخوام برم هتل .بازم تریپ معرفت برداشت گفت ده دقیقه صبر کنین من میرسونمتون .بعدشم منو رسوند هتل و  منم اتاقو گرفتم و ناهار شا مو با هم زدم به معده و دوباره پاشنه ی کفشو ور کشیدم رفتم یه خورده خرید کنم و ساعت نه و نیم بود رسیدم هتل .(چشم حاج خانوم جان روشننننن!!!!!!) ولو شدم از خستگی.

امااااا از اردوان گوگوووولیم بگم که صبح بلند شده بود اول از همه بهانه گرفته بود سراغ منو گرفته بود که با توضیحات مسعود و مائده حل شده بود اوضاع .صبحونه هم خورده بود  و مسعود بهش گفته بود که مائده داره میره مدرسه و خودشم میره سر کار و مریم خانوم هست  . اردوانم ظاهرا قبول کرده بود !!!اما بعد از رفتن مسعود ، شروع کرده بود بهانه که مریم خانوم به مسعود گفته بود و مسعود هم گفته بود به ملودی خبر ندین و خلاصه خودش  با حرف و اردوان  الان میام و میگم مامان سیما بیاد و اینور اونور دوباره سرش گرم شده بود و یه خورده خوابیده بود بازی کرده بودن و خوب بود کلا . بعدشم که مائده اومد بازم زنگ زدم مریم خانوم گفت خوبن و بازم مشکلی نبود .

عصر هم مسعود طفلک زودتر رفته بود و بعد از رفتن مریم خانوم هم برده بودشون پارک و گردش و شام بیرون و سرشونو گرم کرده بود .بیشترم این کارو برای این کرد که اردوان خسته بشه و  شب یادش نیاد من نیستم .هر چی هم مامان اینا گفته بودن بیاین اینجا ، مسعود گفته بود نه .منم به مامان اینا گفتم شما اصرار نکنین بذارین راحت باشه اگه میخواست بیاد خودش تعارف نداشت .

خلاصه منم تلفنی همچنان در تماس بودم و خیالم راحت بود و مسعود هم مرتب زنگ میزد که تو خوبی؟؟؟؟!!! یعنی یه بار من زنگ میزدم که چه خبر و خوبین و اینا و بعدش دو دقیقه بعد مسعود زنگ میزد.خلاصه این تلفن از گوش ما جدا نمیشد !!!!

اما شب موقع خواب شد اردوان زده بود به صحرای کربلا و گریه و لججججج که ماما ملی کو گفته بود زود میام .حالا یکی بیاد براش توضیح بده که زود یعنی فردا !!! انقدر دیگه دلم کباب بود  همینطور غذاب میکشیدم گریه های این بچه رو میشندیدم . مسعود هم هی میگفت اردوان خوبه گریه نمیکنه الان میخواد بخوابه میخوام براش یه قصه ی خوشگل تعریف کنم اردوانم گریه که قیصه نمیخوام ماما ملی کوووو.الهی بمیرم براش .خلاصه که گوشی دستش بود من هر براش حرف میزدم هی قصه تعریف کردم هی مسعود و مائده سرگرمش کردن تا کوتاه اومد گوگوووولییییم .مسعود که زنگ زد خوابیده منم یه نفس راحت کشیدم .

بعدشم نشسته بودم رو تخت تو سکوت و تنهایی زل زده بودم به دریا و نور کشتی ها و تو فکر دفعه ی قبل بودم که رفته بودم اونجا .البته اتاقم حتی تو اون طبقه هم نبود ولی خوب دریا همون بود و کشتی ها هم همون .یاد اون شبی بودم که تا خود صبح با شیرین بیان نشستیم  و من چقدر حالم بد بود و چقدر نا امید و افسرده و از همه چی بیزار بودم .یادش به خیر چقدر با هم حرف زدیم اون شب .یعنی به جای اینکه بگیرم بخوابم نشسته بودم به فکر کردن .

تا اینکه مسعود دوباره زنگ زد و فهمیدم هر دوتاشون رو تخت ما خوابیدن و چون اردوان بهانه میگرفته مسعود هر دو تا رو برده بوده اونجا تا براشون قصه بگه و حرف بزنه و سرگرمشون کنه . طفلکی خودش بی اتاق و بدون تخت رو کاناپه ی هال بود !!! هر چی گفتم خوب برو رو تخت مائده یا اردوان بخواب گفت نه راحتم .بعد اگه فکر کردین من و حاج آقا هم  چشمامونو بستیم تا به عالم رویاااا!!!! بریم اشتباه کردین چون تا ساعت چهار صبح داشتیم تلفنی حرف میزدیم دیگه رسما تلفن سوخت دودش در اومد !!!  قبض تلفن که بیاد تازه میفهمیم عجب کار بدی بوده !!!!

یعنی اگه یکی مکالمه ی ما رو میشنید حتما یه ایییییشششش  میگفت و  این  دوتا فکر کردن تازه گل نوشکفته هستن و انگار یادشون رفته دو تا بچه هم دارن !!!!!!! به جای اینکه بگیرن بخوابن فکشون باز شده دارن تلفنو میسوزونن!!!!یعنی فکر کنم یادمون رفته بود تا همین دیشب ور دل هم بودیم فردا هم ور دل هم خواهیم بود و رفته بودیم تو توهم که لابد ما چند سالی هست از هم دوریم و احتمالا تا چند سال آینده هم قرار نیست همدیگه رو ببینیم !!! بازم جای حاج خانوم جان خالیییی!!!

خلاصه که رضایت دادیم قطع کنیم و من که فکر کنم اول خوابم برد بعد تلفنو قطع کردم !!!! بس که خسته بودم .در کل دو ساعتم نخوابیدم بلند شدم و زود رفتم و طرف هنوز نیومده من اونجا بودم نفر اول !!!! مدرکو گرفتم و تحویل سالی دادم و منو رسوند فرودگاه .

هی خدا خدا میکردم جا باشه چون اگه نبود باید منتظر میموندم که بازم خدا رو شکر جا بود و برگشتم و یه راست  رفتم  شرکت .اردوان صبح فرداش خیلی بهتر بوده و فکر کنم دو روز دیگه میگذشت کلا یادش میرفت ننه ای هم داشته !!!!خلاصه کارم تو شرکت هم تموم شد و داشتم بال در میاوردم که برم خونه .سر راه یه گل خوشگل و گوگوووولی برای مسعود گرفتم و برای بچه ها هم که کادو گرفته بودم .رفتم اردوان قربونش برم من همچین پرید تو ب غ لم که دلم آتیش گرفت انقدر دیگه چلوندم گوگولیمو دلم براش یه ذره شده بود .حالا اینجا هم هست میره پیش علی و چند روزم نباشه باز خیالم راحته همینجاست ولی ازم بیشتر دور میشه دلم طاقت نمیاره .بچه هم انگار فهمیده بود بین بارهایی که میره پیش علی و این دفعه که از من دور بوده یه فرقایی بوده .

راستش خیلی دلم نمیخواست جلوی مائده انقدر قربون صدقه ی اردوان برم و بچلونمش اما نمیتونستم خوب . مائده اولش سلام کرد و جلو نیومد من بهش گفتم بیا ب غل م ببینم دلم برات تنگ شده بود .دیدم اومد و منم رو زانو نشسته بودم دم در کفش در نیاورده این دو تا گوگووولی رو حسابیییی بو***س بو*٨سی کردم هر چند مائده زود بلند شد اما همونم خوب بود.

مریم خانوم هم که حسابی به من گزارش روزانه از کارای اردوان گرفته تا مائده و همچنین آقای مهندس!!!! داد .برای مریم خانوم یه بلوز گرفته بودم برای شوهرشم یه پیرهن مردونه  که دادم  و تشکر کرد و رفت و برای اردوان و مائده هم ماژیک و  دفتر و مدادرنگی و این چیزا و نفری یه دونه تیشرت و یه خورده شکلات گرفته بودم .آخه وقت خرید نداشتم اصلا .تازه بچه ها هم چیزی لازم نداشتن اینم برای دست خالی نبودن بود . یه متن خوشگلم نوشتم و گذاشتم بین گلی که برای مسعود گرفته بودم که گذاشتم تو اتاق .

بعدشم دیدم مسعود ملات پیراشکی رو آماده کرده و حتی سیب زمینی ها رو هم خلال کرده تو اب انداخته آماده .منم دست به کار شدم هم سوپ درست کردم هم پیراشکی ها رو هم سیب زمینی رو و بعدشم به امور دوش کاری و جینگیلی مستون کارییی مشغول بودم تا حاح آقا از راه میرسه منو نذاره دم در اشغالی ببره بتونه اقلا تو روی من نگاه کنه !!!! البته به عنوان یک عدد عروس خوب و نازنین !!!به حاج خانوم جان هم زنگ زده بودم که خوشحال نشین  هواپیما نترکیده !!! من برگشتم. حاج خانوم هم گفتن رسیدن به خیر ایشالا بار اخر باشه بچه ی منو تنها میذارین میرین اینور اونور!!!! منم گفتم بله حتماااا !!!!! انگار من مخصوصا میخواستم برم خودم که شاکی بودم !!!!

مسعود هم که طفلک انقدر کارش طول کشید ساعت هشت و نیم رسید خونه مرتب هم زنگ میزد که الان اومدم و میگفت شام نخورینا من اومدم !!!یعنی این قضیه ی شام ظاهرا خیلی مهم بود برای حاج آقا !!!  بعدشم که بالاخره حاج مسعود اقا جون تشریف اوردن و روی ماه همدیگه رو بعد اینهمهههه مدت دیدیم !!!! بعد تازه من به این نتیجه رسیدم که اصولا پسر حاج خانوم دورادور بیشتر ابراز علاقه میفرمایند تا در حضور دو تا طفل کوچووووولو که چهار تا  چشم خوشگل هم دارن !!!! ولی بعد که رفت لباس عوض کنه گل و نوشته ی منو دید منو صدا کرد و منو شرمنده ی الطااااففف!!!! کرد  که انقدر خوشگل بلتم کار نوشتاری انجام بدم .

میگم حالا خوبه من یه روز رفتم اومدما اگه چند روز رفته بودم معلوم نبود چقدر مینوشتم !!!! اینم جریان رفتن و اومدن من که کاملااا با توضیحات نوشتم .

 

/ 101 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فریار

سلام عزیزم از مامانیه مائده چه خبر؟ منتظرت هستم.

دخترک

چه مادر شوهری ... تک اصلا لنگه نداره [زبان]

اردشیر بابکان

درود بر شما دوست عزیز اگر علاقه دارید من در وبلاگم مطلب کوتاهی درباره پیروزی نهایی راستی بر دروغ(فرشکرت frash kart) از دیدگاه زرتشت نوشتم لطفا" اگر علاقه دارید آن مطلب را بخوانید و دیدگاهتان را بیان کنید با تشکر از شما دوست عزیز

مامان نگار

ملودی جون به نظرت موقع پست جدید نرسیده این منم که توهم زدم ملودی گلم باید تند و تند آپ کنه خوب دلمون تنگ میشه دیگه چیکار کنیم خواهر[قلب]

شبنم

ای تنبللللللللللللللللللللل[متفکر][قهر][زودباش][اوه][عصبانی][ناراحت][دلشکسته][زودباش]

مامان نگار

ملودی جون نکنه دوباره بیخبررفتی جنوب عزیزم[چشمک]

مهتاب سادات

سلام ملودی عزیزم یادم نیست از وب کی اومدم اینجا اما وقتی خوندمت عاشق روح بزرگ و شخصیتت شدم کل آرشیوتو خوندم باگریه هات گریه کردم باخندیدنات خندیدم وااای که چقد قشنگ مینویسی وای که چقد با مادرشوهرت بزرگوارانه برخوردمیکنی ملودی روشت رو قبول دارم ومطمئنم جواب میده ببین کی بهت گفتم یه روز مادرشوهرت بهت اعتماد میکنه بابته پسر ش ومائده یه روز میفهمه چه عروس گلی نصیبش شده همینطور ادامه بده و هیچوقت جوابشونو نده هیچوقت بی احترامی نکن بر فرض که حاج خانم هیچوقت نفهمه که چی هستی پیش خدا هیچوقت اجرت ضایع نمیشه و زن اردوان بهت احترام میزاره تو کامنت بعدی چندتا سوال دارم امیدوارم جوابمو بدی [خجالت]

مهتاب سادات

1- اسامیها واقعیست منظورم اسم خودتونو خواهرا وخانوادتونه 2- مانی ومانلی خواهر برادراتون چن سالشونه 3- شما چند سالتونه 4- وبلاگ قبلیتونو میشه ادرسشو بدین بی نهایت دوست دارم نوشته هاتونو بخونم 5- میشه باهم دوست شیم 6- شمابچه بزرگ خانواده هستین؟

سارا

قابل ندونستی بهم سر بزنی همیشه می خونمت و شخصیت محکمتو دوست دارم

مامان عاشق

سلام رسید به خیر بابا کجایی ؟دلمون هزار راه رفت /راستی ناقلا مردیم از فضولی نگفتی چی برای حاج اقا نوشتی که به قول حاج خانوم دلش را اب کردی ؟با با مردیم از فضولی راستی حاج اقاتون چند سالشه؟