این روزهای ما

 سلامممم به  همه ی دوستای خوبم و یه عالمهههه تشکر از محبت ها و تبریک های همه تونقلب ببخشید وقت نمیکنم یکی یکی جواب کامنت بدم و از محبتتون تشکر کنم .

خوب من قول داده بودم جریان بیرون پریدن سینا و همه چی رو براتون تعریف کنم .هنوزم سر قولم هستم اما وقت نکردم بنویسم . به جاش یهو هوس کردم ازحال و هوای بچه ها بنویسم و این روزام .

اول در مورد مائده اردوان و عکس العملشون در برابر سینا بگم که  قبلا که نی نی درون بود خیلی ذوق داشتن و دوست داشتن و خوشحال بودن و  ما هم کلیه ی اصول کادو خریدن براشون و خوشحال کردنشون و آزاد گذاشتنشون تو انتخاب وسایل نی نی و خلاصه همه رو رعایت کرده بودیم در جهت تشویق این دوتا گوگووولی .

سینا که اومد تا نرفته بودیم خونه ،بچه ها ندیدنش . اون مشکلات و نگرانی و گریه و ناراحتی همه از وضعیت سینا هم بماند که همه نگران بودن و منم که تو بیمارستان بودم و اصلا بچه ها رو ندیدم  .  خدا به ما لطف کرد و همه چی به خیر گذشت و ما رفتیم خونه . دوتا گوگوولی ها هم قربونشون برم خیلی منتظر بودن و ذوق داشتن که سینا رو ببینن . یعنی دلم میخواست جفتشونو قورت بدم با اون چشمای براق و نگاهشون به نی نی جدید .از کنارش تکون نمیخوردن و خلاصه کلی ذوق داشتن .

هم من هم مسعود هم مامان اینا و هم همه ی اطرافیان هم حواسمون بود که کاری نکنیم حساس بشن یا دلشون بگیره یا فکر کنن که نو به بازار اومده !!!! یه هی بچه رو بالا پایین کنیم قربون صدقه بریم که انگار همین یه دونه بچه مونه !!! اما در عین حال میدونستیم که طبیعی هم هست هر گونه واکنشی که نشون بدن و حق هم دارن . چند روز اول که خیلی خوب بودن . یعنی تا حدی که من داشتم فکر میکردم عجب بچه هایی دارم دارن اصول روان × شناسی رو زیر سوال میبرن که میگن حسادت  به بچه ی جدید طبیعیه !!!!  اما ظاهرا زیاد خوش خوشانم شده بود خدا هم گفت پر رو نشو دیگه اصول روان× شناسی هنوز سرجاش هست !!!!

یعنی یه مقدار که گذشت این دوتا شروع کردن به حساسیت نشون دادن اونم بدجووووور. خوب بصورت مستقیم نبود همه ش (گاهی هم مستقیم بود ) ولی نشون دهنده ی این بود که بلههههه مائده و اردوان کم کم دارن حساس میشن . مائده رو مسعود حساس بود و اردوان هم رو من و گاهی اوقات هم رو مسعود . ولی بیشتر رو من . تا جایی که دقیقا میفهمیدم و حس میکردم مائده چقدر داره غصه میخوره از اینکه مسعود سینا رو ب×غل کرده  یا داره با محبت نگاش میکنه یا مثلا وقتی گریه میکنه باهاش حرف میزنه و تکونش میده که اروم باشه . عکس العمل هایی هم نشون میداد البته . اردوان هم به همین منوال ولی فرقش این بود که مثل مائده ملاحظه هم نمیکرد و بیمحابا ناراحتی خودشو نشون میداد .

اردوان که اولش ذوق داشت و حتی   به علی هم اصرار کرده بود بیا بریم داداشمو ببینیم  و باباشو اورده بود تا سینا رو نشونش بده ، کم کم داشت ضد داداش میشد !!!  بازم تاکید میکنم که اینا در حالتی بود که ما زیاده روی نداشتیم و حواسمون کاملا به مائده اردوان بود . انقدرم دلم میگرفت و ناراحت میشدم که خدا میدونه . میدونستم حل میشه و میگذره اما طاقت همین نارحتی شونو هم نداشتم  و ندارم .

یه بار که اردوان قربونش برم زد به سیم اخر و وقتی سینا داشت با خیال راحت شیر میزد به معده !!! اومد و شروع کرد به بهانه که من بهش غذا بدم .  من که میدونستم اونقدرا گشنه ش نیست و تازه مسعود هم گفت اردوان جان بیا با من بریم ، اما میگفت نه مامانم بیاد . بهش گفتم باشه عزیز دلم الان میام بیا یه دقیقه اینجا کنار من بشین سینا  شیرشو بخوره با هم میریم . باز بهانه میاورد که نمیشینم سینا شیر نخوره و در یک حرکت ضربتی و یهوییییی اومد جلو و  یه دونه هم زد تو  صورت سینا. محکم نزدا ولی خوب کله ی سینا تکون خورد و می م×× ی هم از دهنش در اومد و شروع کرد گریه کردن .

من  انقدر دلم سوخت برای اردوان که خدا میدونه . مائده و مسعود هم تو اتاق بودن پیرو بهانه گیری اردوان و اینکه  مسعود میگفت بیا با من بریم غذا بدم . الهی من بمیرم ازدوان  خودش هم گریه ش گرفت نشسته بود یه اشکی میریخت که خدا میدونه . من شده بودم مجسمه از یه طرف اردوان گریه میکرد از یه طرف هم سینا دست و پا میزد و داشت خودشو کبود میکرد از گریه .منم که اشک دم مشک هستم شروع کردم گریه کردن . این وسط مسعود اومد وساطت کرد نشست کنار ما اردوانو ب× غل کرد نشوند رو پاش و بو××سش کرد اشکاشو پاک کرد. از اونطرفم مائده هم اومد نشست اونم شروع کرد گریه کردن . بمیرم الهی معلوم بود اونم دل پری داره و این فرصتی شده برای گریه کردن . مسعود دیگه کارش شده بود نا× ز کردن و قربو××ن صدقه رفتن اون دوتا گوگووولی . سینا هم مگه ساکت بشو بود ؟میخواستم با یه پستونک هم گولش بزم نمیخورد دهنشو انقددددد !!!! باز کرده بود هی گریه میکرد .

بالاخره که  سینا جز به می م×× ی خوردن دوباره رضایت نداد گریه رو بس کنه .مسعود هم دوتا گوگووولی ها رو ب×غل کرده بود و همینطور نا×ز شونو میکشید و باهاشون حرف میزد . خلاصه که با سخنرانی های مسعود مبنی بر اینکه گریه نکنین و چشمای خوشگلتون درد میگیره و من و مامان دوستتون داریم و چون سینا کوچولو هه و مثل شماها نمیتونه راه بره و غذا بخوره و بازی کنه و کارای خودشو برسه مامان مجبوره این کارا رو براش انجام بده تا بزرگ بشه شماها هم کوچولو بودین همینطور بودین و خلاصه یه عالمه براشون حرف زد و همزمان کلی هم بو×× س بو××× سیشون کرد . اون دوتا هم بیمرم الهی براشون لم داده بودن به مسعود داشتن گوش میکردن .

مسعود گفت شما دوتا هم میتونین کمک کنین تو کارا تا مامان خسته نشه و وقت بیشتری داشته باشه و سینا هم زودتر بزرگ بشه . حاضرین کمک کنین؟ وایییی من میخواستم قورتشون بدم که جفتشون کله تکون دادن به نشونه ی تایید .تازه مسعود در اینده هم رفته بود که بزرگ میشه و راه میره و حرف میزنه باهاتون و بازی میکنه و .... فقط کم مونده بود تا زن گرفتن و بچه دار شدنش هم پیش بره !!!! البته منم اون وسط مجسمه نبودما .براشون حرف میزدم و تایید میکردم حرفای مسعودو و قربون ص× دقه شونم میرفتم . گفتم تا من تکون بخورم سینا دوباره گریه میکنه شماها بیاین اینجا تا من بو××× سبو××سیتون کنم اون دوتا هم به نوبت اومده بودن صورتشونو اورده بودن جلو من بو××8سشون کنم .

تازه اردوان حس داداش دوستیش قلنبه شد سینا رو هم بو××س کرد مائده هم همینطور . و خلاصه نشستن تا شیر خوردن سینا تموم شد و رفتیم که غذا بخوریم . دیگه  سینا یه مرحمتی به ما کرد ساکت بود !!! منم برای مائده اردوان غذا کشیدم و خودم قاشق قاشق میذاشتم تو دهنشون . جالب بود مائده هم از این موضوع استقبال میکرد . انقدر خوشحال بودم و ذوق میکردم هیچوقت فکر نمیکردم برای مائده مهم بشم انقدر . یه عالمه خدا رو شکر میکردم .

خلاصه گذشت ولی میدونم بازم این جریانا ادامه داره و طبیعیه . الانا مریم خانوم روزا میاد . برای همین تنها نیستم و کمک میکنه . مواقعی که سینا شیر نمیخواد میذارم مریم خانوم نگه ش داره و من وقتمو با اردوان میگذرونم . یا مائده که میاد خونه ، با مائده اردوان با هم هستم . حتی یه ساعتایی  میبرمشون تو محوطه تا دوچرخه سواری کنن و اسکیت و بازی . با اینکه برای خودم سخته ولی بازم میرم .سینا رو هم نمیبریم و پیش مریم خانوم هست . یا باهاشون تو خونه بازی میکنم شعر میخونیم  کتاب میخونم براشون و هر بازی باشه انجام میدم . برای همین خیلی بهتر شدن . مسعود هم که میاد اول از همه به مائده اردوان توجه میکنه . هنوزم برنامه قصه گفتن هامون موقع خواب به راهه . با این فرق که من باشم باید سینا به ب× غل اینکارو بکنم و اردوان و مائده  هم میدونن این برای اینه که سینا نمیتونه تنها بمونه . خوب این وسط سینا هم یه قصه گوش میده که بیکار نباشه !!!حالا میفهمه یا نه دیگه نمییییدونم .

خلاصه که درگیرم اساسییییییی . نمیفهمم روزا چطوری میگذره .وقت ندارم به خاطر تازه زا××ییدن ناز و نوز کنم با داشتن سه تا گوگوووولی !!!! همش کار دارم و همش درگیر این سه تا گوگووولی هستم و کارای خونه . البته مریم خانوم هم  یه کمکی میکنه . هر چند غذا رو که تا حالا مسعود شبا درست کرده برای ناهار و شام فردا گذاشته .خریدو هم خودش انجام میده. مامانم هم مرتب سر میزنه و هر دفعه میاد شرمنده مونمیکنه غذا هم میاره .اما  خوب کار خورده ریز باشه مریم خانوم انجام میده . قبلا که فقط هر کاری مربوط به بچه ها بود انجام میداد . الان یه لطفی میکنه میزو هم میچینه و جمع میکنه و  صبح هم که زود میاد صبحونه رو اماده میکنه  خونه رو هم یه جمع و جوری میکنه .

سینا هم اول بچه ی خوبی بود و در کل یه میانگین میگرفتم میتونستم بگم آرومه . اما کم کم داره اون روی خودشو نشون میده !!!! یعنی تازگی یه وقتایی میشه که  ارث باباشو از من طلب داره رسما و شلوغ بازی در میاره . شبا هم زود به زود بیدار میشه و تا سر فرصتتتت  شیر بخوره و ناز کنه و ادا در بیاره و بخوابه  طول میکشه .یکی از موارد اختلاف بین من و بابای بچه !!! هم در مورد پستونک خوردنه . خوب زور که نیست من نمیتونم یه بچه ای رو بدون پستونک بزرگ کنم مگه اینکه اون بچه هه هه مثل بچه گی اردوان زرنگ بازی در بیاره و گول نخوره !!! اما وقتی یه بچه ای انقدر راحت گول میخوره من چرا گولش نزنم ؟؟؟ الان یه حلقه از نور ع××شق و محبت مادرانه دور سر منه میدونم !!!!   باباش اعتقاد داره که بذارم  هر چقدر دلش میخواد می م××ی بخوره و زودتر بزرگ شه و تپل شه و از این صووووبتا . منم همون حلقه ی نور دور سرمه زیر بار نمیرم !!! تازه پستونک دارم چند تا چند تا !!!!چون  اگه یکیشون دست بر قضا توسط ایادی مخالف که همون بابای بچه باشه در یه جایی مخفی بشه بازم  دارم تو گنجه !!!! که در بیارم بگم بیا قربونت برم بخور سر کار باش با این پستونک !!!!

یه چیز دیگه هم هست که این سینا شدیدا  مامانی یه  !!! یعنی هیچ رقمه کوتاه نمیاد . مثلا شبا که مائده اردوان خوابیدن و مسعود هم میخواد ذوق کنون و  با فراغ بال و با استقبال زیاد سینا رو نگه داره و  محبت پدرانه رو نشونش بده ، این پسره بندری میزنه و فقط تو ب×غل من آروم میشه . بدبختی اینجاست که گاهی هم اصلا با هیچی گول نمیخوره و فقط منو به عنوان یه پستونک گندهههه !!!! قبول داره و تا میبینم داره چرت میزنه از دهنش در میارم دهنشو انقدررررر !!!! باز میکنه شروع میکنه زور زدن و قرمز شدن و  گریه کردن !!!!  هر چی میگم پسرم عزیزم این بابات خیلی آدم خوبیه خیلی مهربونه خیلی دوستت داره بیا برو ب ×غل بابا   بذار من بخوابم ، حالیش نمیشه !!!! قیافه ی من دیدنیه وقتی که مسعود  سعی میکنه آرومش کنه و راهش میبره و لالایی میخونه و خلاصه هر کاری میکنه که نگه ش داره من یه خورده بخوابم ، سینا رو دور لج بازیه فقط  ننه شو میخواد !!!!  ولی خوب مواقعی هم هست که شیرشو میخوره دیگه کاری نداره و در آ غ8وووش باباش برای خودش حال میکنه و منم میذارم پدر و پسر راحت باشن مزاحمشون نمیشم میگیرم میخوابم  .

یه خبر دیگه هم اینکه این روزا من و خواهر شوهر بزرگه داریم همدیگه رو انقد انقد میکنیم !!!! یعنی اون روی هاپوی من بالا نیومده بود الان اومده هیچ رقمه هم کوتاه نمیام . هر چند خواهر شوهره هم کوتاه بیا نیستا اما بنده از همین تریبون اعلام میدارم که ج ن گ ج × نگ تا پیروزی !!!! من دیگه زوم کردم رو این موضوع ول کنم نیستم . تا خواهر شوهره دیگه هوس نکنه  پای مبارکشو بذاره رو دم مبارک من  با کلمات قصارش . بنده اعلام کردم در حضور جمع باید بیاد از من معذرت خواهی کنه اونم گفته زرشککککک عمراااا!!!!(البته اینو که نگفته یه چیزی تو همین مایه ها !!!) منم میگم حالا میبینی !!!! ملودی نیستم اگه این موضوع رو به واقعیت تبدیل نکنم که تو در حضور همه بیای بگی ببخشید .حاج خانوم هم که طبق معمول با اینکه میدونن تقصیر دخترشونه ولی بازم میخوان موضوعو ساده جلوه بدن و خواهر بزرگتر و این حرفا . بنده هم با اون روی هاپو ایم اعلام کردم که اصلا من خواهر بزرگتر  نخوام کی رو باید ببینم ؟تازه خواهر خودم هم بود همین وضع بود فرق نمیکرد . خلاصه که خواهر شوهر عروس جن× گ جهانی شروع کردیم یه موقع از بیکاری حوصله مون سر نره !!!!

یه چیز دیگه هم بگم دیگه زود تمومش کنم . اونم اینه که اینجانب فردا کن××کووور ار شد دارم !!! چههههه شوددددد!!!!! شما داشته باش که رشته مو هم به دلیل علاقه ی وافر به یه رشته ی دیگه و این که همیشه خودمو در مسند یکی از کارشناس ارشدهای اون رشته ی مورد نظر میدیدم ، عوض کردم و تازه وقت زیادی هم نداشتم برای خوندن . تهران مرک× ز هم زدم اونوقت میخوام برم کن× کور بدم دلمم خوشه !!! این روزا تا وقت گیر میاوردم و میدیدیم اوضاع ارومه زود میرفتم سراغ کتابا . بیشتر هم سعی کردم نمونه سوالا رو بخونم این چند روز . البته با جواباش که تو ذهنم بمونه اگه همچین سوالی اومد جوابش اینه وگرنه کتابا رو که دیگه وقت نداشتم و هرچی از قبل خوندم همونه . تازه ظاهرا امسال دفترچه ها هم با همدیگه فرق نداره نمیشه اقلا از رو دست بغل دستی نگاه کرد !!!!(ملودی که نمیتونه راه راست بره تو فکر کلک زدنه !!!)

در این راستا  خانواده و افراد قبیله هم مشوقین خوبی هستن !!!!! شما داشته باشین که به جای اینکه دلگرمی بدن و انرژی مثبت ، هر کدوم یه حرفی میزنن . مانلی که گفت خوبه کم کم داره ازت خوشم میاد ملودی چه اعتماد به  نفسی داری اونایی که رشته شون بوده و خر خونی کردن همچین ادعا و اعتماد به نفسی ندارن که تو داری ولی حتما برو  کیک و ساندیسو از دست ندی !!!!! خاله جون منم که کلا خدای تشویقه برگشت به من گفت تو که همین دو روز قبل زا××× یشگاه بودی حالا پررو شدی میخوای بری دانشگاه؟؟؟!!!! در همین راستا هم همه شون هر هر به من خندیدن و مارال خانوم هم زحمت کشید گفت حواستو جمع کن دوباره زا×× یشگاه نری دانشگاه پیشکشت !!! یعنی با این مشوقینی که من دارم حتما قبولم !!!

مامان جون جان منم  غر زنونننن گفت  گیرم یک در ملیون شانست زد و قبول هم شدی تو میتونی با سه تا بچه بری فوق لی سانس  بخونی ؟ !!!! فقط این وسط مسعود همش به من انرژی مثبت میده و تشویقم میکنه و میگه تو زحمت خودتو کشیدی و تو میتونی و خلاصه اعتماد به نفس میده که خواستن توانستن است اگه امسال هم نشه با یه برنامه ریزی دقیق سال دیگه میشه و منم کمکت میکنم .اگه مسعود هم همینو نمیگفت من میزان نا امیدیم  میرفت بالا فردا نمیرفتم سر جلسه .حتی بیخیال اون کیک و ساندیس هم میشدم !!!!

در اخر بازم از محبت همه تون ممنونم و ببخشید بازم که وقت ندارم سر بزنم یا جواب کامنت بدم . به زودی شروع میکنم اون پست تعریفیمو به نوشتن . حالا کی تموم بشه دیگه نییییمییییدونم .بغل

/ 91 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ساره

ملی جان پیشاپیش روزمادر رو خیلی خیلی خیلی تبریک میگم بهت این خیلی ها بابت داشتن مائیده و اردوان و سینا جیگری بودش . واقعا بزرگترین ثروت ها رو داری مامان ملی ایشالا سلامت باشن و سایه تو رو نداره . واقعا ملی خونتون الان پر از پاکی و راستی و صداقته شک نکن چون سه تا فرشته پاک و بی آلایش در اون خونه هستن قدر تک تک این لحظات رو با تموم سختیاش بدون . خسته نباشی بانو با تمام زحمتها و سختی هایی که تحمل میکنی. به حاج آقا هم بگو یه پروژه هزارتایی از قول ما خواننده ها شما رو مهمون کنن [ماچ]

یاسمن الستی

حالا ببین قبول میشی! تو دانشگاه هم شاگرد اول میشی!! باور کن!! منم تو بحبوحه عروسیم ارشد قبول شدم و با سختی های خاص خودش درس خوندم... توکلت به خدا هر چی صلاحه همون بشه[گل][ماچ]

مامان نگار

خوشبختی یعنی : خداوند انقدر عزیزت کند که وجودت آرامبخش دیگران باشد. وشما آنقدر خوشبخت باشی که خداشما را زن آفرید روزت مبارک دوست خوبم[قلب]

قاصدك

ملودي جان روزت مبارك ..[گل]

سارا

واقعاَ خسته نباشی ملودی نازم قربون سینا برم که انقد مامانیه . عزیزم برا امتحان ارشد حتماَ برو مطمئن باش پشیمون نمیشی . حالا که این روش رو با خواهر شوهرت پیش گرفتی کوتاه نیا که خودت ضایع میشی.

سارینا

ای جووووووووووونم... ایشالا موفق باشی. منم امروز کنکور داشتم و همت کردم به اندازه ی همه ی عمرم گند زدم :/ و اینکه بی صبرانه و فوضولانه :) منتظر جریان ر خانوم هستیم :**

sorkhikhanoom

سلام ملودی جان. خیلی خوشم میاد که تو و اقا مسعود انقدر قشنگ با بچه های همدیگه برخورد میکنین و اصلا تفاوت نمیزارین. این بچه ها طفلیها فکر کردن که الان یه نی نی میاد باهاشون بازی میکنه بعد دیدن این نی نی نه تنها بازی نمیتونه بکنه تمام توجه مامان باباشون هم گرفته [چشمک]. قربونش بشم من انقدر دلای کوچولوشون تنگ بوده که هر دون گریه کردن. انشالله همه با هم بزرگ میشن این روزا میشه خاطره. اقا سینا هم که حسابی مامانی خودت رو اماده کن که حالا حالاها باید به ایشون سرویس بدی. به نظر منم پستونک بهترین کشف دنیاست. من واقعا از دست این خواهرشوهر بزرگت خیلی کفری شدم. بچه های نازت رو ببوس. میبوسمت عزیزم.

کیانا

چه روزای سختی رو گذروندی .... از دردهای زایمان گرفته تا لحظات بعد از دنیا اومدن سینا و بیشتر از همه نکته گفتن خواهرشوهر واقعا ایشون چه مسلمونیه که از خدا نمی ترسه و دیگران رو با زبونش می رنجونه؟؟؟؟ اونم تو اون شرایط خاص؟ خدا ازش نگذره که البته نمی گذره چون دنیا دار مکافاته و قطعا توی همین دنیا سزاشو می بینه . بازم حاج خانوم رفتارشون قابل تحمل تره . ولی خوشم اومد این دفعه شمشیر رو از رو بستی و حسابی ترکوندی !!! آفرین که دل شیر داری و جوابشونو اینطور قاطع و محکم دادی. اون قسمت که کادوهاشون رو پس دادی هم خیلی جالب بود!!!! موفق باشی.