مهمون دار شدن !!!

   سلااامی گرم به همه ی دوستای خیلی خوبم . خوب خسته نباشین همه با کارای قبل از عیدقلب . این شور و حال عید همه جا وجود داره هم اونایی که ایران هستن و هم برای اونایی که خارج از کشور هستن. منم این پست آخرم نیست و بعدا میام تبریک میگم .چون الان یه عالمههه تعریفی دارم که این مدت وقت نشد بیام بشینم بنویسم .

اول از همه بگم که من رسما در حال غش کردنم . اگه بدونین چقدر کار دارم . خوب شد خونه تکونی و خریدامون همه  تموم شده وگرنه اگه به فکر اون هم بودم دیگه هیچی . نمیدونم چطوره همیشه قبل عید کارای اداری بدو بدو میشه . با اجازه اینجانب فردا هم شرکت تشریف دارم در حال حلال کردن حقوقم!!!!مسعود هم همینطور  باید بره سر کار.

حالا تعریفی هامو بگم .  در راستای تصمیم گیری که امسال عید شمال باشیم و نشینیم تو خونه در و دیوار نگاه کنیم ، ما  با عزمی راسخ و جزم کرده !!!   دو هفته بصورت مداوم رفتیم شمال .و خلاصه اخر هفته ها ی بشور بسابی بر پا بود.یه بارش که پنجشنبه شب رفتیم جمعه شبش برگشتیم .من که عذرم موجه بود کاری نکردم و هر دو سری کارگر اومد و حسابیییی بساط خونه تکونی به پا بود . هر چند تمیز هم بود اما  من شدیدا وسواس داشتم که همه جا بدرخشه . یه سری وسایل هم باید میومدن برای نصب و یه سری وسایل هم  برده بودم.

 من که نه رانندگی کردم نه تو خونه تکونی کاری کردم فقط یه سری کابینت و کمد چیدم و جابجا کردم . به جاش همه چی آماده شد . اگه شدیدا خسته کننده نبود  همین هفته ی قبل هم میرفتیم اما دیگه بیخیالش شدیم .اما برای دونستن علت این وسواس من به درخشیدن همه جا و همه چیز ، به پاراگراف بعد مراجعه فرمایید !!!

ماجرا از این قرار بود که ما تصمیم گرفتیم بریم شمال . بعد حاج خانوم و سین جان و برادر شوهر جان اینا که طبق عادت هر ساله میرن مشهد .  حالا شما داشته باشین که مسعود که با حاج خانوم صحبت میکرده یه تعارف کنه که از مشهد اومدین بیاین شمال . حاج خانوم هم ظاهرا فورییی قبول میکنن !!!! البته مسعود خودش میگه که من تا یه تعارف کردم مامان قبول کردن ، دیگه نمیدونم واقعا اینطور بوده یا نه !!!(ملودی مشکووووک به مسعود !!!)

 چون معمولا حاج خانوم از این اخلاقا ندارن که با یه تعارف قبول کنن . بالاخره یا فوری قبول کردن یا مسعود اصرار کرده .دیگه من نمیدونم فقط میدونم که ما عید مهمون  داریم از نوع فامیل شوهرون !!!!  منم دیدم بدون برنامه ریزی نمیشه برای همین همش در حال برنامه ریزی بودم که چیکار کنم .

 طبق برنامه ریزی  پیش رفتم و الان دقیقا میدونم حتی ناهار و شام هم چی میخوام درست کنم و طبق برنامه ریزی هم خریدامو کردم و همه رو بردم جابجا کردم . رو کمک مسعود هم  وقتی حاج خانوم اینا بیان دیگه  اصلا نمیتونم حساب کنم. چون کافیه حاج خانوم ببینن مسعود یه بشقاب جابجا کنه !!اونوقت  حق منو میذارن کف دستم !!! برای همین باید تهنا تهنا کارامو برسم . مامانم اینا هم شمال هستن و قبلا هم گفته بودم که نزدیک هستیم اما مامانم  گفت منم نمیتونم هیچ کاری برات بکنم فقط یه روز میایم برای دیدنشون یه ناهار هم دعوتشون میکنم خونه مون.

هر چند درست هم نیست  که مامانم بیاد کمک و یا خوشون به من کمک کنن . چون منم میرم خونه ی حاج خانوم اینا کاری انجام نمیدم هیچ وقت . خیلی هنر کنم دو سه تا ظرف از رو میز برمیدارم میبرم اشپزخونه . برای همین انتظاری هم ندارم .مضافا اینکه دوست دارم خیلی خوب ازشون پذیرایی کنم و خیلی خوش اخلاق باشم و هر چی هم گفتن لبخند بزنم و کلا یه روی باز و  مهربونی و یه اخلاق خیلی خوب داشته باشم تا بهشون خوش بگذره .

حالا این به اون معنی نیست که من در میان هاله اییی از نور محبت امیز هستم و مثلا آدم خوبی هستم و اینا !!!! من غر غر امو بصورت کامل انجام دادم سر مسعود و گفتم اخه مگه تو نمیبینی من تو این وضعیتم و نیاز به استراحت دارم ؟ اونم من بیچاره که همش منتظر عید بودم استراحت کنم اونوقت تو برای من کار درست کردی که هم سر پا باشم هم اعصابم خورد بشه ؟؟؟؟!!!! و یه سری غر غرای دیگه بصورت کاملللل . دیگه چیزی از قلم نیفتاد در غر زدن خواهر !!!(ملودی ننه من غریبم بازی در بیار !!!!)

اما غرامو که زدم و مسعود هم که هیچی نگفت و بهم حق هم داد ، نشستم فکر کردم که  چیه حالا انقدر غر میزنی اگه مامانت اینا بودن هم همین حرفو میزدی یا ذوق کنون بودی؟ یعنی نمیتونن بیان خونه ی پسرشون چون تو میخوای استراحت کنی ؟ همونقدر که مامان تو مامانه ،مامان مسعود هم  به همون میزان مامانه دیگه .خلاصه خودمو دعوا کردم به ندای وجدانم گوش دادم و بعد مثل یه بچه ی خوب و نازنین شدم رفتم به مسعود هم گفتم ببخشید من غر زدم و خلاصه هر چه در درونم بود ، برون ریختم که فکر نکنه من از اونام که تا مامانش اینا  بخوان بیان شروع میکنم غر غر کردن .

همینه که میخوام یه خاطره ی خیلی خوب داشته باشن و خیلی بهشون خوش بگذره و هر کاری از دستم بر میاد میکنم تا روزای خوبی داشته باشن . هم حاج خانوم هم سین جان . چون اونا که نه محتاج پذیرایی کردن من هستن نه چند روز مسافرت رفتن و نه هیچ چیز دیگه ای . همه ی اینا رو خودشون بهترشو هم دارن و میتونن برن مسافرت و خیلی هم خوش بگذره بهشون . مهم اون رفتار و برخورد و آرامشیه که باید وجود داشته باشه  و من باید فراهم کنم. برای همین الان یه ملودی هستم که حسابی رو وجدان خودم کار کردم !!!!! ایضا رو انصافم !!! و با خوشحالی همه چی رو اماده کردم و تمیز کاری کردم و برنامه ریزی کردم . امیدوارم که حسابییییی هم موفق باشم و به عالمه هم خوش بگذره .

مسعود هم قبل از این جریانات میخواست هفته ی دومو بره سر کار و نمیخواست مرخصی بگیره . میگفت میخوام مرخصی اون یه هفته رو بذارم برای زا×× یمان تو . منم گفتم مسعود جان  زا×××ی مان من  چه ربطی به مرخصی گرفتن تو داره ؟؟؟ !!!من خودم بلدم بچه رو بزا×××م و شی× ر بدم . تو قبیله هم که  از خاله ها و مادر بزرگ و بقیه ی فامیلا افراد جان بر کف !! زیاد هستن برای کمک کردن به ننه ی نی نی !!! فقط  تو بیمارستان در صحنه حضور داشته باشی کافیه !!! بهتره به جای مرخصی گرفتن و ور دل من  موندن بری سر کار . به جاش ایام عید باشی ور دلم  که یه موقع افسردگی قبل از زا××یمان نگیرم !!!

 این شد که قرار بود بریم شمال افسردگی نگیریم که  جمعمون جمع تر شد !!!!(ملودی که هنوز وجدانش کمی بندری میزنه !!!) حالا من در مورد حاج خانوم و سین جان به خدا مشکلی ندارم و همیشه هم گفتم بازم میگم . درسته با من زیاد خوب نیستن اما من دوستشون دارم و همیشه به مادر بودنشون احترام گذاشتم و میذارم چون دارم میبینم که برای مسعود چه مادر خوبی بودن و هستن و مائده چقدر دوستشون داره . همیشه هم گفتم و فکر میکنم اگه مسعود خوبه  یه مقدار خیلی زیادش برمیگرده به این که مادر خوبی داشته و خانواده ی خوبی . همین برای من کافیه . تازه خونه ی پسرشون هم هست و من اصلا و ابدا و هیچ وقت   به چشم اختیار داری  نگاه نمیکنم  . دوست دارم انقدر راحت باشن که انگار خونه ی خودشونه .سین جان هم همینطور .  اما یه مورد دیگه هست که هیچ جای دلم جا نمیگره . برای خوندن جریان جا نگرفتن در دلم هم به پاراگرافهای  بعد مراجعه فرمایید !!!!

 خواهر شوهرون بنده ، یعنی وسطی و بزرگه امسال عید مسافرتن . بزرگه  که میخوان برن ما ل×زی و وسطی هم د×بی . خوب تا اینجا که مشکلی نیست .ایشالا بهشون حسابی خوش بگذره  کار خیلی خوبی کردن . فقط من مونده بودم چطور مسافرت خا رجی برای ما بده برای دخترای حاج خانوم خوبه !!!! یعنی اگه هیچی نمیگفتم رسما ترکیده بودم پودر شده بودم چسبیده بودم در و دیوار!!!! مستقیم هم نگفتما .  راستشو بخواین جراتشو هم نداشتم (ملودی ترسووو!!!) ولی خیلی با احتیاط به حاج خانوم گفتم . اونم در قالب این جمله که حاج خانوم  من فکر میکردم شما با مسافرت خارجی موافق نیستین . حاج خانوم هم گفتن چطور مگه ؟ منم گفتم هیچی همینطوری به نظرم اومد!!!! البته تمام اعضا و جوارحمممم داشت به حرف میومد که مگه شما نبودین همش به ما نکات ظریف میگفتین برای خارج رفتن ؟؟ پارسال عید و این دفعه  رفتیم اومدیم  جون ما رو گرفتین که !!! چطور شد حالا برای دختراتون خوبه برای عروس بده !!!! اما اینا رو دیگه نگفتم .

حاج خانوم هم خوشم میاد آدم ف میگه میرن  فرحزاد یه دوری میزنن برمیگردن !!!  نمیذارن من زیاد موضوعو بشکافم . خودشون موضوعو شکافتن که ملودی خانوم دخترای من هر جای دنیا برن چادرشون یک سانت از رو ی سر و صورتشون تکون نمیخوره مثل شما نیستن که بیحجاب باشن و یادشون بره مسلمونن . منم کلا از اون مواقعی بود که کم مونده بود کودک درونم هم به حرف بیاد !!!! دیدم نمیتونم قووورت بدم حرفمو .گفتم  اتفاقا خیلی کار خوبی میکنن غیر از این هم از دخترای شما انتظار نمیرفت به نظر من آدم هر جا باشه باید سر عقاید خودش وایسته و نباید به خاطر یه مسافرت  رنگ عوض کنه .منم همین کارو کردم  همون طوری که همین جا لباس میپوشم اونجا هم همینطوری بودم . حاج خانوم گفتن مگه لباس پوشیدن اینجای شما خوبه ؟ چشم ما رو دور ببینین همین روسری رو هم سرتون نمیذارین . گفتم خوب منظورم این بود که آدم هر چی که هست باید همون باشه نباید فوری خودشو عوض کنه . حاج خانوم هم طبق معمول گفتن شما مقصر نیستین ملودی خانوم پسر من مقصره  که همینو به شما یاد نداده من هر چی میکشم از بچه ی خودم میکشم . منم دیگه حرف نزدم به نکات بعدی حاج خانوم گوش کردم لبخند هم زدم .

خلاصه که فلسفه ی اینو هم فهمیدم چرا برای ما بده برای دختراشون خوبه !!!! بعدشم پشیمون شدم همین حرفو هم زدم چون برای من که فرقی نمیکرد و رو من و مسعود که تاثیری نذاشته بود .چیکار داشتم  حالا که بگم  و دلیلشو بفهمم . 

اینا به کنار بریم سر جا دادن یه گوشه دلم یه مساله ای رو !!! اونم اینکه نمیدونم چطور شده حاج خانوم جهت تنها نبودن در ایام نوروز ، به خواهر شوهر بزرگه هم گفتن که شما هم  برگشتین بیاین شمال پیش ما !!! اونم مثل اینکه گفته بوده باید به شوهرم بگم و ببینم چی میگه . از اینور حاج خانوم به مسعود گفته بودن که در همین راستا به شوهر خواهرش هم بگه و دعوت کنه !!! خوب مسعود هم که نمیتونست بگه نه نمیگم و نیان .  زنگ زد و دعوت کرد .هنوز معلوم نیست بیان یا نه ولی من منتظر نموندم تا تصمیم بگیرن . احتمال دادم بیان برای همین برنامه ریزی کردم که اگه اونا هم بیان  آماده باشم . به عنوان یه زن داداش بد جنسسسس!!!! هم باید بگم امیدوارم نیان . خوب حتما نباید عید بیان .  ما که برگشتیم  کلید در خدمتشون. هر چند وقت دوست دارن برن . بچه ها هم مدرسه دارن اخر هفته برن . حتما نباید با ما باشن  وروی ماه همدیگه رو ببینیم که !!!! 

این موردم برای اینه که اصلا حوصله ی خواهر شوهر بزرگه رو ندارم . میدونم اونم محتاج اومدن نیست و خودشون  همه جوره امکانات بهتری هم دارن و منظور دور هم بودنه ، اما اخه بدجور اخلاق خواهر شوهرانه و کنایه زدن داره  . تازه باز حاج خانوم باید چپ و راست به من نکته بگن برای رعایت حجااااب جلوی دامادشون و جون منو به لبم برسونن .

پسر عمو بزرگه ی مسعود هم که  عش ق شماله و امسال هم طبق معمول  شماله با مامان باباش   و  یکی از  خواهراش هم  با شوهر و بچه هاش پیششون هستن .البته اونا که با ما کاری ندارن خونه ی خودشون هستن اما   این وسط باید مهمونی هم بریم مهمون هم دعوت کنیم . برای همین من کلا در ایام عید باید انس و الفت عجیبی با مطبخ داشته باشم  و دو یار جدا نشدنی باشم !!!!!خدایا یه قوت مضاعف لطفا !!!!! نی نی هم که تا حالا اذیت اونمدلی که منو مجبور به نشستن و تکون نخوردن بکنه ، نداشته و امیدوارم این مدت هم کمال همکاری رو بکنه و همینطور ساکت به منچ و مار پله ی خودش بپردازه . تازه  من هفته ی اولو که خودمون هستیم و هیچکی نیومده میتونم تا جان در بدن دارم بخورم و بخوابم و استراحت کنم و کسب انرژی . حاج اقا جون هم کلی قول مساعد داده  و قراره تا حاج خانوم اینا نیومدن من در حال بخور بخواب باشم و بچه ی حاج خانوم ناز منو بکشه . نیشخند

غذا از بیرون گرفتن هم دوست ندارم . دلم میخواد خودم غذاهای خوشمزه درست کنم و با سلیقه و تزئین کرده میز بچینم . هر چند که سختم هم باشه . چون مهم خوردن نیست مهم اینه که ادم محبت خودشو نشون بده . (ملودی در حال کار کردن رو وجدانش!!!) اما دور از شوخی دوست ندارم این یه موردو . یه بار عیب نداره ادم از بیرون بگیره . اما نه هر روز هر روز. تازه میتونم این وسط یه گریزی بزنم هر دفعه از حاج خانوم هم سوال کنم هر چیزی رو چطوری میپزن کلی فنون کو×زه گری !!!!  یاد بگیرم .

همین دیگه اینم برنامه ی عید ما . راستی  این برف اخری رو خیلییییی دوست داشتم خیلی کیف داد . چهار شنبه سوری هم خیلی به من خوش گذشت تو محوطه  خودمون بودیم و بساط اتیش بازی و بزن بکوب به راه بود سر و صدا و کارای خطرناک هم ممنوع بود . هر کی میخواست بمبببب !!! بترکوونه باید میرفت  بیرون تو خیابونا میترکوند . برای همین خوش گذشت به همه مون .هیچکی رو هم خدا بخواد نمیشناختم ولی قیافه هاشون برام اشنا بود  . بالاخره کور که نیستم تو اسانسور و پارکینگ و استرخخخخ و خلاصه همه جا میبینم  مردمو اما نمیدونم کی به کیه .

اما مهم نبود انقدر شلووغ پلوغ کرده بودن که شناختن و اشنا بودن مهم نبود . از رو اتیش هم رد شدم. دیگه جو منو نگرفت بپرم . خلاصه برنامه ی زردی تحویل دادن و سرخی تحویل گرفتن هم  انجام شد . 

ببخشید طولانی شد دم عید هم هست کار هم دارین منم نشستم به پرحرفی . شدیدددددااااا خسته نباشین همه تون از کارای دم عید و همچنین خوندم حرفای مننیشخند

اینم باز مخاطب خاص . میم جون عزیزم درست حدس زده بودی برای تو نوشته بودم . اصلا اینطور نیست عزیز دلم .من درک میکنم که هر کی شرایط خاص خودشو داره تو زندگی  و نمیشه یه حرفو زد و تو هر شرایطی انتظار داشت همه انجامش بدن . مضافا اینکه اصلا دوست ندارم آدما رو قضاوت کنم و بگم وای این کار خوبه اون کار بده . درک میکنم  همه چیزو و همه ی شرایطو .من فقط ارزوم و دعام اینه که همه چی حل بشه یا اینوری یا اونوری و یه جوری باشه که آرامش تو حفظ بشه و هیچ ضربه ای خدای نکرده نخوری این وسط .خیلی مراقب خودت باش عزیزم .

درسا جون گلم . خیلی نگرانتم . کجایی تو دختر . اگه میخونی یه خبری ازخودت بهم بده .

  

 

/ 82 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دریا(کافهء زیر دریا)

ملودی عزیز و دوست داشتنی من،سال نو رو به خودت،آقا مسعود و دو تا گوگولیا و نینی درونت تبریک میگم. از ته دل آرزوی خوشبختی بیشتر،سلامتی،برکت،موفقیت و شادی میکنم.امیدوارم به آرزوهای قشنگت برسی.سفر بی خطر. مراقب خودت و نینی درون باش.تعطیلات خوب و بدون نکته ای رو برات آرزو میکنم.برای من هم دعا کن [ماچ][قلب][گل]

خانومی

به سلامتی واقعا درسته که میگن پایان شب سیه سپید است انشا لله سال خیلی خوبی داشته باشید

صدف

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] ملودی عزیزم عیدات مبارک . سال بسیار خوب و سرشار از سلامتی و برکت برای ات آرزومندم . الهی خودات و خانواده عزیز ات همیشه شاد و سلامت باشین [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

مریم

عیدت مبارک خانومی سال خوشگلی داشته باشی شمال خوش بگذره مهمونات اذیتت نکنن الهیییییییییییییییییییییییییییییی

سیندرلا

ملودی عزیزم سال نوت مبارک باشه. امیدوارم سال خیلی خوبی در کناره خانوادت داشته باشی و با اومدن نی نی کوچولوی خوشکلت هم زندگیتون شیرین تر بشه.ممنون از بابته تبریکت عزیزم. در مورد مهمونی عید و حاج خانوم و این چیزا هم بگم برات آرزوی موفقیت میکنم امیدوارم از پسه این مهم بر بیای که خودش هفت خانی هست تو این شراایط و ایشالا که بدون هر گونه ناراحتی و اوقات تلخی مهمونات بیان و امیدوارم خواهر وهر بزرگه هم نیاااااااااااد.ولی خب کاش حاج خانوم لینا نمیومدن باید شارایط جسمیه تو رو هم درک میکردن دیگه خب خیلی سختت میشه دست تنها. بووووووووووووووووووووووووووووووس [ماچ][قلب] بچه ها رو هم از طرفم بوس بوسی کن.[ماچ]

دختر خونه

ملودی جونم من هم سال نو رو به تو خانمه گل و خونواده عزیزت تبریک میگم و براتون بهترین آرزوها رو دارم [ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ]

برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال مبارک بادت این روز و همه روز سلااااااام گل من چطورررری عیدت مباررررررررررررررک بیا روی ماهتو ببوسم ازاون ماچ گنده ها کشدارا عزیزم انشالله امسال برات سال پر خیری باشه و به آرزوهای قلبیت برسی امیدوارم در کنار آقا مسعود و گوگولیا صحیح و سالم خوش زندگی کنی الهی نی نی سالم و صالح به دنیا بیاد امیدوارم سال خیلی خیلی خوبی باشه برای تو و خانواده ات یه سال خوب داشته باشی پر از شاد و سلامتی مواظب خودت باش دوست نازم از ته دل دعا میکنم که در این روزهای عید، توی این روز زیبای آفتابی ، شاه کلید تمام قفلها رو از خداوند عیدی بگیری دوستت دارم زیااااااااااااااااد زیادددددددد

مهتاب سادات

برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال مبارک بادت این روز و همه روز سلااااااام گل من چطورررری عیدت مباررررررررررررررک بیا روی ماهتو ببوسم ازاون ماچ گنده ها کشدارا عزیزم انشالله امسال برات سال پر خیری باشه و به آرزوهای قلبیت برسی امیدوارم سال خیلی خیلی خوبی باشه برای تو و خانواده ات و در کنار آقا مسعود و گوگولیا خوشبخت باشی الهی نی نی سالم و صالح باشه و اذیتت نکنه یه سال خوب داشته باشی پر از شاد و سلامتی مواظب خودت باش دوست نازم از ته دل دعا میکنم که در این روزهای عید، توی این روز زیبای آفتابی ، شاه کلید تمام قفلها رو از خداوند عیدی بگیری دوستت دارم زیااااااااااااااااد زیادددددددد یه دونه نظر فرستادم بدون اسمه یادم رفته اسممو بنویسم[ماچ]