اینور خط؟اونور خط؟؟؟؟

نمیدونم جریان چیه که الان دو سه بار این صفحه رو باز کردم و بستم و نمیتونم بنویسم.یعنی میتونما ولی یه جورای هم حس میکنم نمیشه.اصلا یه مدته اینجوری شدم .مثلا با انگیزه ی زیاااااد میرم در یخچالو باز میکنم ولی یهو حس میکنم هیچی نمیخوام و میبندمش .یا تصمیم میگیرم یهو یه چیز خوشمزه درست کنم و همه ی وسایلشم آماده میکنم بعد پشیمون میشم همه رو میذارم سر جاشون .یا در کمدو باز میکنم یه کاری بکنم باز میبندمش .یا خیلی فجیععععع تر اینکه میرم تو حموم و تا مرحله ی باز کردن دوشم  رسیده باز پشیمون شدم رفتم بیرون  .یا خودم و اردوانو حاضر میکنم تا دم در ماشینم میرم بعد یهو پشیمون میشم کلی سر  بچه ی طفلکی رو فداش بشم   گول میمالم رضایت بده تو حیاط با هم بازی کنیم .یا میرم تا دم در یه مغازه ای خرید کنم ول میکنم برمیگردم .حتی شده وبلاگا رو باز کردم بخونم و بعد یهو همشونو بستم .حالا خوبه سر کار این اداها رو ندارم وگرنه با اردنگی منو انداخته بودن بیرون.انقدر از این کارا کردم که حد نداره .شونصد بار تلفنو برداشتم شماره گرفتم زود قطع کردم. حتی یه بار زنگ خونه ی خاله جون اینا رو هم زدم ولی فوری پشیمون شدم رفتم. شونصد بار دلم خواسته یه چیزی به مامان بگم حتی جمله ی اولشو هم گفتم ولی پشیمون شدم بحثو عوض کردم.حتی یه بارم رفتم شرکت با بابا حمید حرف بزنم تا نشستم پشیمون شدم گفتم اومدم حالتونو بپرسم.آخه نه اینکه من هر روز تو خونه شون نمیبینم بابا رو برای همین رفته بودم شرکت احوالپرسی!!!!!حتی یه بار شماره علی رو هم گرفتم خدایی بود زود قطع کردم.اما دقیقا جایی که باید دهنمو میبستم شروع کردم  عررررر زدنو یه ساعت حرف زدن بعد جالبه اصلانم پشیمون نیستم.

اصلا شدید دمدمی مزاج شدما .انگار که یه خط کشیدم رو زمین هی میرم اونور خط هی میام اینور خط آخرشم نمیدونم کدوم طرف خط باید وایستم .اولش فقط تو فکرم بود بعد کم کم زبونمم این مدلی شد خیلی چیزا رو تا میومدم بگم پشیمون میشدم . الانم که دیگه به وبلاگ و در کمد یخچال و شیر حمومم کشیده این پشیمون شدنم.  به دکترم میگفتم فکر کنم یه خورده بگذره تا دم در دستشویی هم برم بعد پشیمون بشم بگم باشه برای فردا!!!!!!

پنجشنبه هم که باز اردوان پیش بابا علیش بود و منم کلا بساط سر رفتن حوصله م همچین پهن بود که خدا میدونه .شیرین بیانم تنها بود گفت بیا اینجا.منم پنجشنبه شب رفتم و امروز صبح برگشتم .حالا بماند که بس که این ماما جون جان و بابا حمید از بیرون بودن من از خونه ناراضی هستن فکر کنم از هفته ی دیگه منو از پنجشنبه صبح تا خود شنبه صبح ببرن خونه ی خودشون درو هم قفل کنن کلیتااااشونم از پنجره بندازن توحیاط!!!!!!بگن بچه بییییشین تو خونه !!!!!قربون نگرانیشون برم من.

خلاصه که م رفتم و شیرین بیان با یه قیمه ی  مشتیییی  منتظرم بود که کلی با دیدنش ذوق زده شدم تا جا داشتم زدم به معده بعدشم که تا ساعت چهار صبح به حرف زدن و فیلم دیدن و درد و دل کردن و پشت سرهمه حرف زدن بیشتر از طرف من گذشت تا بالاخره خودم از خواب بیهوش شدم فکر کنم شیرین بیانم یه نفسی کشید گفت خوب شد این خوابید.جمعه هم چون من یه نذری کرده بودم سر یه چیزی که واقعا از اون کارای کله خری و خطرناککک بودا که نذر کرده بودم به خیر بگذره .خدایی هم بود به خیر گذشتا .به قول شیرین بیان که اگه به جای نذر کردن کاره رو انجام نمیدادی عقلانی تر بود!!!!!خلاصه ظهر جمعه ای شیرین بیانم پایهههه راه افتادیم رفتیم قم سر راهم بهشت زهرا سر خاک اموات جفتمون .که کلی دلم  باز شد انقدر دوست دارم میرم اونجا نمیدونم چه حسیه که فکر میکنم به بابا بزرگ خدا بیامرز نزدیکترم هر چند دلمم بیشتر براش تنگ میشه .

بعدشم رسیدیم قم و منم که قبل از رقتن چادرای خونه ی شیرین بیان اینا رو در کللللل نپسندیده بودم مونده بودم بی چادر.بعد رفتیم از این چادراکه دم حرم میدن بگیریم هی من نگاه کردم به چادرایی که میداد هی سوال کردم آقا اینا تمیزهههههه؟هی اقاهه گفت بله من حرفشو باور نکردم  پرسیدم ببخشید اینا رو چطوری میشورن هر چند وقت یه بار میشورن و انقدر وقتشو گرفتم که فکرکنم بدش نمیومد یه چوب برداره  دنبالم کنه!!!! هی هم بقیه غر میزدن خانوم بیا برو دیگههههه وقت ما رو گرفتی .آخرش گفتم ببین من اصلا نمیتونم اینا رو سرم بذارم شیرین بیانم گفت نگفتم یه چادر بردار لج کردی اصلا حاضر نشدی با خودمون بیاریم شاید به درد خورد.

آخرشم رفتیم یه چادر آماده بخرم . یه چادر سفید گل منگولی خوشم اومد اصلا مشکی دلم نمیخواست همچین ذوق زده شدم با دیدن گل منگولای رنگیش.بعد بدو بدو رفتیم حرم.بعد من یه عادتی دارم هر وقت که پیش میاد تو اینجور مواقع چادر سرم کنم همچین دوست دارم قسمت بالاشو نگه دارم بقیه شو بسپارم به دست باد.انقدر کیف داره .کلی خوشحال بودم برای خودم بالاشو نگه داشتم باد میزد منم که خوشحااااال از داشتن اون چادر گل گلی  دو سه دور با جفت پا بالا پایین پریدن دور خودم چرخیدم چادره هم چرخ خورد انقدر کیف داد .شیرین بیانم خنده ش گرفت گفت ملودی  من خیلی خوشحالم .منم گفتم چرا؟چون میبینی من ذوق زده شدم ؟گفت اون که صد در صد ولی الان خوشحالم چون کسی ما رواینجا نمیشناسه یه نگا دوروبرت بندازی میبینی چند نفر دارن به ملودی چرخان نگاه میکنن.منم خنده م گرفت یه توجه با چشم بصیرت!!!! به دوردو اطراف کردم دیدم بلههههه ظاهرا شدیدا با اون نیش باز و چرخ چرخ عباسی  حاج آقا پسنددددد شدم رفته خواهرررررر!!!!

دیگه داشتیم میرفتیم تو خیلی جدی و همچین تحت تاثیر معنویات قرار گرفته  به شیرین بیان گفتم میدونی همون موقع که تصمیم گرفتم اون کاره رو انجام بدم یهو نذر حضرت معصومه کردم گفتم  تو روخدا کمکم کن منم قول میدم  بیام حرمت  تازه نذر کردم اگه اون یکی حاجتمم برآورده بشه مشهدم برم. دیدم شیرین بیان مرده از خنده گفت واقعا تو چقدر به این دو تا معصوم لطف داری انگار منتظرن تا تو بیای حرمشون به خاطرش باید حاجتتو هم بر اورده کنن یه دفعه میگفتی میدونم خیلی منتظرین من بیام قم و مشهد  پس برای ینکه بیشتر منتظر نمونین  حاجات منو طبق این لیست براورده کنین تا منم بیام وگرنه نمیاما خود دانید!!!!دیگه جفتمون خنده مون گرفته بود شدیییید گفتم دیدی که بر آورده کرد حالا تو هم هی به روابط حسنه ی من با این خواهر برادر حسودی کن اصلا الان رفتم تو میگم شیرین بیان حسوده الان هر چی گفت گوش نکنین هر چی من میگم فقط گوش کنین !!!!!

خلاصه که کلی انگار اروم شدم  اونجا با گریه ها و دعا کردنا .برای همه برای همه چی .یه عالمه هم به یاد همه تون بودم دوستای گلم.بعدشم که داشتیم برمیگشتیم  من دو سه تا چرخ دیگه هم زدم عقده ای نشم آرزو به دل نمونم بعد به این نتیجه رسیدم که الانه منو به خاطر تعطیل بودن مخ بگیرن قفل کنن به ضریح تا شفا بگیرم مادرررر!!!!بعدش شیرین بیان جوکه رو گفت که یه روز یکی خودشو بسته بوده به ضریح امام رضا کلیدشم انداخته بوده دور بعد خبر دادن که تو حرم بم***ب گذاشتن شروع کرده داد و بیداد که یا ابولفضل بیا منو از دست امام رضا نجات بده .منم مرده بودم از خنده گفتم اره اگه اینطوری بشه منم باید بگم یا امام رضا بیا منو از دست خواهرت نجات بده.انقدر دیگه خندیدیم و منم چرخ چرخ عباسی کرده بودم که یکی  اومد شدیدا بهمون تذکر داد اینجا حرمه نه خونه ی خاله تون.یعنی کل حرفاشو جمع میکردیم همین میشد .

بعدشم رفتیم همون اطراف یه گشتو گذاری بکنیم یه چیزی بزنیم به معده یه رستوران خوب میخواستیم که پیاده بشه رفت همون اطراف .بعد شیرین بیان نه گذاشت نه برداشت صاف صاف از یه حاج آقاییی سوال کرد که همین اطراف کجا میتونیم غذا بخوریم.شدیدا هم عقیده داشت که چون محلی هستن خوب میشناسن کجا خوبه .حالا بگو یکی دیگه محلی نبود ازش بپرسی ؟؟؟ یعنی خواهر جان اگه من با همین گوش قارچ گرفته خوب شده و اون یکی گوش از اول سالمم نمیشنیدم باورم نمیشد که خیلی مهمان نوازانه به ما گفت تشریف بیارین منزل ما در خدمت باشیم یه نون و پنیری پیدا میشه!!!!!!!بعدشم تازه به من که اون چادر گل منگولیه رو چون تو کیفم جا نمیشد تا کرده بودم دستم گرفته بودم همچین با نیشم که به خاطر تعارفش تا بنا گوش باز شده بود  گفتم ممنون مزاحم شما نمیشیم گفت چه مزاحمتی شما مهمان ما هستین تو این شهر  و یه تذکراتی با لحن ببخشید شما هم خواهر من و اینا و حجابتونو رعایت کنین مخصوصا تو این شهر، داد ویه سری توضیحات که بلهههه اینجا به این دلایل باید رعایت کرد. بعدش به شیرین بیان که مورد تذکری نداشت!!!!!گفت که ایشون خواهرتون هستن ؟؟؟!!!!! حالا قیافه های ما کلا هر کدوم تو یه مایه ی مختلفه ها!!!!!خلاصه درد سرتون ندم که آخرشم اصرار داشت مهمان نوازی شهرشونو کاملا به ما نشون بده ما رو ببره خونه شون نون و پنیر بخوریم!!!!!!ای داد بیداد همون دهنمو بسته نگه دارم بهتره شوما خودت بقیه شو بخون از این مجملللل!!!!!

 تا ما یه چیزی بخوریم و راه بیفتیم و برسیم تهران شده بود ساعت دوازده و خورده ای سر منم یه خورده بندری میزد ولی خوب جدی نبود.از خستگی زود خوابیدیم ولی چشمتون روز بد نبینه من یه ساعتم نخوابیدم با یه سردردی بیدار شدم که خدا میدونه سرم داشت میترکید. بلند شدم همچین یواشکی داشتم میرفتم آشپزخونه اب بخورم که نمیدونم اون دمپایی وقت نشناس بی ادب چرا زیر پای من رفت اصلا اونحا چیکار میکرد!!!!بعد میگن به هیچی اعتماد نیست راست میگنا منم به صندلی اشپزخونه اعتماد کرم گرفتمش که نیفتم اونم  یاری نکرد منو صندلی با هم خوردیم زمین!!!! حالا صندلیه فقط صدای افتادنش اومد من که علاوه بر اون صدای آی و وای خودمم در اومد.حالا شیرین بیان در عالم خواااااب چه تفکراتی از جمله زلزلهههه و اینا به ذهنش رسیده دیگه خدا میدونه فقط گفت ملودی چی شده و چراغ روشن کرد با صدای من که گفتم من تو آشپزخونه ممم افتادم زود اومد دید دوتایی با صندلیه پخش زمینیم داریم فکر میکنیم تقصیر کدوممون بوده!!!!!منتظریم تا یکی بیاد جمعمون کنه !!!!!بازم صندلیه شاکی نبود من هم از سر درد هم ازدرد زمین خوردن اشکمم در اومده بود گریه هم میکردم.

خلاصه که اونم اول منو جمع کرد بهم مسکن هم داد یه چایی هم دم کرد نصف شبی بعدشم که هم صندلیه رو جمع کرد هم دمپایی رو فرشی بی ادبو .انقدر دیگه دلم سوخت مثلا میخواستم بیدار نشه طفلکی .خودمم یه زانو دردی گرفتم با سر درد کلا باعث شدن شب خوبی رو سپری کنم!!!!!کله ی سحرم موبایلم تا دهن باز کرد بگه بلند شو زود خفه ش کردم بلند شدم بی سرو صدا حاضر شدم دلم نیومد شیرین بیانو بیدار کنم یه یادداشت تشکر خداحافظی براش گذاشت اومدم بیرون.بعد یادم اومد چادر گل منگولیمو جا گذاشتم . اول رفتم خونه بعدشم اومدم شرکت .دلمم برای اردوان انقدر تنگ شده دارم میمیرم براششش گوگولیموووو.هی  زود به زود زنگ میزم باهاش حرف بزنم.حالا مامانم قول داده یکی دو ساعت دیگه میخواد بره  خرید اردوانو بیاره اینجا منم کلی خوشحالمممم و منتظر.تازه شیرین بیانم گفته حال چادر گل منگولیم خوبه انقدر کولی بازی در نیارم قول میده نخورتش بذاره تو کمدش تا بعدا یا من برم بگیرم یا خودش برام بیاره!!!!!دیگه خیالم راحت شد کلا کم مونده بود امشبم خوابم نبره!!!!

اووووووف خوب شد من دور دنیا سفر نکردم انقدر نوشتم اگه جای مارکو پلو بودم چیکار میکردم ؟؟؟؟؟؟؟در هر صورت ببخشید از اینکه زیاد شد دوست جونای گل و با محبتم

/ 83 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مارال مامان منتظر

سلام ملودی جونم! خوبی‌ عزیزم؟اردوان کوچولوت خوبه؟الهی چه قیافه معصوم و نازی داره.به نظرم کلی‌ شبیه باباشه! ایشالا که خدا خودش همیشه حافظ و حامیش باشه و مامان باباشو واسش حفظ کنه! منو که یادت میاد؟میدونی‌ که تا حالا چند تا وب عوض کردم و همش غیبم میزد! اما این دفعه به خاطر کوچولوی تو دلم تند تند و واسه همیشه مینویسم! همیشه اومدم و خوندمت به صورت خاموش!و دائم صبر،روحیه استقامتت رو ستودم! مراقب خودت و اردی کوچولو باش. بوسسسسس[قلب][ماچ]

آ ر ا م

وای ملودی جان میدونم سرت شلوغه و به دوستان هم گفتی وقت نمیکنی، ولی اصلا به وبلاگت و نوشته هاش و خودت یه جور شدیدی مهتاااااااد شدم! خلاصه که فکر بدن درد ما رو هم بکن. دوست دارم هواااار تااا[ماچ][ماچ] یه دونه واسه خودت یه دونه واسه اردوان گوگوووووووولی که قول بده حتما این ماچ من و بهش برسونی

niloufar

واییییی چه صورت معصومی داره پسرت ملودی خدا برات نگهش داره زیارت قبول خانومی [ماچ] منم دلم هی زیارت طولانی میخواد تا دلم کمی باز بشه [ناراحت]

دختری

سلام.خوبی؟خیلی روان مینویسی.به وبلاگم سر بزن.خاطرات روزانمه.اگر دوس داشتی بگو رمزمو بهت بدم.خواهر میخوایی؟منتظرتم.

هویج بانو

واي ملي كاش لا اقل محض تفنن يه دونه پسر داشتيم توو كلاسمون انوخ خودم طرفدار پر و پا قرص اين روبوسيا ميشدم[قهقهه][قهقهه]

مریم

چه طوري ملودي؟ خوبي؟ كم پيدا شدي اردوان چه طوره چه خبرا خانومي

Mr.Peach

یعنی پیر شدم هرچی میومدم پایین تموم نمیشد با موبایل .فکرش رو بکنید؟؟؟!!! 14 صفحه؟؟؟ خوشا به حالتون جمکران نرفتید؟ راستی مشهد بخوایید بیایید روز تولد امام رضا خیلی باحاله بیایید ایشالاحالتون هم بهتر بشه از ازدوان خان گل گلاب عکس نمیذارین؟(جدیدتر) امیدوارم همیشه خوشبخت و سلامت باشید اگه دوست دارید تبادل لینک کنیم که من راحت تر تو گودر موبایل بخونمتون دی:

حدیثه

سلام دوست عزیز خیلی باهال می نویسی یه سری بزن خوشحال می شم!