آغاز سال نو

  یه سلااام بهاری به همه ی دوستای گل و مهربونم . مجددا سال نو همه تون مبارک باشه و امیدوارم که روزهای اول این سال جدید رو با خوبی و خوشحالی شروع کرده باشین .قلببغل

اندر احوالات ما باید بگم خوبیم خدا رو شکر . برای سال تحویل که بسیار بسیار به موقع !!! رسیدیم شمال . یعنی انقدر به موقع بود که دوتا بچه ها خواب نبودن مسعود هم سر درد نداشت منم انقدر حالم خوب بود که میتونستم حتی پشتک !!!! هم بزنم

آخه قضیه از این قرار بود که انقدر پسر عموی مسعود کار داشت روز آخری و  هی هم اصرار داشت با هم حرکت کنیم ، که ما ساعت یک و نیم  صبح رسیدیم  . حالا اینو بذارین کنار یه جاده ی مخصوص شب عید دیگه چه شود . عمو و زن عموی مسعود هم بودن و بنده خدا عموی مسعود هم حال و حوصله نداشتن  ، مشغول انتقادددد از پسر عمو بودن و دیگه یه برگ از درخت میفتاد حتما تقصیر پسر عمو بود !!!!

یه جا وایستادیم جهت دیدن رنگ کاشی های دستشویی و چایی خوردن و این حرفا ، عموی مسعود هی میگفت این موقع شب ما باید تو جاده باشیم سن و سال ما از این ماجرا جویی ها گذشته تقصیر شما بود اصرار داشتی این موقع بیایم فردا هم روز خدا بود و اخرش هم بهانه ای نداشتن ما رو به عنوان مثال میاوردن که آقا مسعود با زن و بچه مجبور شد به خاطر شما  شب راه بیفته زن حا×مله  این موقع شب تو جاده اذیت میشه . حالا هر چی من و مسعود میگفتیم نه اشکال نداره ما خوبیم شما هم خوبین  و بچه ها هم خوبن و کلا همه چی خوبه !!!! و سعی میکردیم انرژی مثبت بدیم ، حاج عمو جان بر این نظر بودن که همه چی خوب نیسستتتت!!!!!

خوشم اومد پسر عمو ی مسعود هم بیخیالللل یعنی همش لبخند میزد و گوش میکرد و حق با شماست میگفت و ریلکسسس .یه سری هم که از زن نگرفتن پسرعمو انتقاد میکرد . همه مون خنده مون گرفت منتها پسر عمو رسما مرده بود از خنده گفت شما یه جوری میگین انگار زن گرفتن برای من یه نوع تنبیه و مجازاته . حاج عمو جان هم بر این عقیده بودن که بلههههه اگه زن داشته باشی از این کارا نمیکنی و تازه  همین سال جدیدو اخرین فرصت برای زن گرفتن و بچه دار شدن هم قرار دادن . خلاصه که کلی خندیدیم و زن عموی مسعود هم گفت ملودی خانوم با این اتمام حجت  فکر کنم به زودی یه  عروسی افتادین .

منم در کل با اینکه میگفتم خوبم اما خوب نبودم . هم کمرم  اذیت میکرد و دیگه به سختی مینشستم و راه میرفتم هم گرم و سرد میشدم هم نی نی که تو این مدت منچ و مار پله بازی میکرد نصف شبی هوس کرده بود گل کوچیک بزنه !!!! و مشغول فوتبال بود و نفسمو بند اورده بود.یه جا باز نگه داشته بودیم  وایستاده بودیم با زن عموی مسعود به حرف زدن. بچه ها هم خواب بودن مسعود اینا هم رفته بودن دستشویی . من دیگه انقدر حالم بد بود که خدا میدونه حس میکردم دل و روده م تو حلقمه. دیدم به دستشویی نمیرسم تازه میرسیدم هم انقدر بد جور بود وضعیتش که نگو و نپرس !!!! سریع رفتم یه بطری اب که زیر پام بود تو ماشین برداشتم و رفتم اونور تر  مشغول بودم از یه طرف نی نی لگد میزد از اونور معدم تو دهنم بود !!!هر چی خورده بودم  همراه  خود معده هه بیرون بود !!!(ملودی در حال به هم زدن حال همه !!!)زن عموی مسعود اولش میخواست باهام بیاد گفتم نه .  تند تند هم رفتم از اینور زن عموی مسعود میگفت ملودی خانوم یواش تر برین  .

یکی نبود بگه حالا تو  توی اون تاریکی چرا زدی به حاشیه ی جاده و تا خود کوووه میخواستی جلو بری . باز رفتن که خوب بود بعد از اینکه دست و رومو هم شستم و حالم بهتر بود دیدم کمرم صاف بشو نیست انقدر درد میکرد به زور بلند شدم مسیرو هم اروم برگشتما . موقع رفتن که تند تند رفته بودم هیچی نشده بود . اما برگشتن یه سنگ رفت زیر پام انقدر تیز بود کمرم هم تیر میکشید خلاصه ولو شدم . فقط تنها کاری که کردم زود یه دستمو گرفتم به نی نی هه !!!! با زانو و یه کف دست تالااااپ  فرود اومدم .  زن عموی مسعود ترسید اومد و دستمو گرفت و هی میگفت چی شد  و خیلی نگران بود منم گفتم خوبم منتها نمیتونستم بلند شم از زانو درد هم گریه م گرفته بود .

دیگه زن عمو طفلک بیخیال نگه داشتن درست حسابی چادرش شد کمک کرد من بلند شم و لنگون لنگون و گریه کنون اومدم نشستم تو ماشین دیدم شلوار خوشگله م هم زانوی راستش  چیزی به سوراخ شدن نمونده و زانوم هم خراشیده شده و کوفته شده و کف دستم هم خراشیده بود .ما تو صندوق همیشه جعبه کمک های اولیه داریم برام اورد و بتادین کاری کردم و خلاصه بهتر شد . به زن عمو هم گفتم هیچی نگیم.   عموی مسعود متوجه میشد دیگه هیچی باز همه چی رو مینداخت گردن پسر ش .مسعود هم برگشت هی نگران بود میگفت یه چیز شیرین بخور منم نمیتونستم بخورم اونم  اصرار میکرد اخرش گفتم  من الان هر چی بخورم پایین نمیره که دوباره با معده م میاد بالا زود راه بیفت بریم . راه افتاد هم باز خوب نبودم یه خورده صندلی رو خوابوندم ولی بیدار بودم .نگران شدم نکنه مسعود ببینه ما سه تایی خوابیدیم  خسته هم هست  خوابش ببره .بلند شدم نشستم .

خلاصه که وقتی رسیدیم دیگه باید رسما به حالت سینه خیزززز میرفتیم تو بس که خسته بودیم . مامان اینا هم که روز قبل رفته بودن کلیدو داده بودم بابا رفته بود شومینه رو هم روشن کرده بود و درجه ی شوفاژو هم زیاد کرده بود  و خلاصه گرم بود . برای همین به عمو و زن عمو گفتیم شما هم بیاین اینجا تا پسر عمو بره خونه رو گرم کنه بعد . اونا هم هی تعارف میکردن با کلی اصرار راضیشون کردیم بیان . مسعود هم فقط وسایلی که یخچال و فریزر میخواست اورد تو بقیه رو گفتم ول کن خسته ای بذار فردا . دوتا گوگووولی ها هم که تو خواب و بیداری با زجمت اوردشون تو  با همون لباس خوابیدن. برای عموش اینا هم جا انداخت .خلاصه که چشمامون به زور چوب کبریت باز بود . پسر عموی مسعود هم رفت و برگشت و دیگه ساعت دو صبح بود که خوابیدیم .

بعد نماز صبح هم رفتن هر چی اصرار کردیم سال تحویل دور هم باشیم ، نموندن .سه ساعت هم در کل نشد . منم که دوباره غشششش کردم از خواب  موبایلو گذاشتم ساعت هفت مثلا بلند شم هفت سین بچینم که بنا بر تعریف مسعود یکی کوبیده بودم تو سر گوشی تا خفه شه !!! دوباره خوابیده بودم. مسعود بلند شده بود هفت سینو هم چید و هفت و نیم ما رو بیدار کرد . مائده اردوان که تا صورتشونو نشسته بودن رسما تو خواب راه میرفتن گوگوولیها . خلاصه با سرعتتتت لباس عوض کردیم و نشستیم دور هفت سین و دستای همدیگه رو گرفتیم   و سال هم تحویل شد . منم طبق معمول اشکم دم مشکم بود . نمیدونم چرا موقع سال تحویل من همیشه دچار احساسات میشم گریه م میگیره  .دعا هم یادم نرفت به نیت همه . بعد تلفن کاریهامونو کردیم که به سختی هم میشد گرفت و تبریک گفتیم به همه .بعدشم دوباره رفتیم لالاااااا

روزای بعدی هم خوب بود . من که همون شب  پاهام هم درد میکرد هم ورم کرده بود تا حدی که کفشامو هم تو ماشین در اورده بودم . دست و صورتم هم ورم داشت منتها صبح بهتر بودم .فقط پام یه خورده باد کرده بود . خلاصه دوش گرفتیم و وسایلو جابجا کردیم و  خوشگل کردیم اول رفتیم  عید دیدنی پیش عمو  و زن عمو و پسر عموی مسعود . بعدشم رفتیم پیش مامان اینا  عید دیدنی بعدشم پیش عمو جان اینا . زن عمو جون نهار همه رو دعوت کرده بود . علی هم امسال سال تحویل  نبود . با ارزو  و ناصر و نیلو گوگووولی و احسان با تور رفتن  چین   . روز قبل از رفتن آرزو اومد دنبال اردوان و خونه ی عمو جان اینا هم علی رو دیده بود هم آرزو اینا و احسان و دوباره خودش برش گردوند . امسال عمو جان عیدی داده بود به همه شون این مسافرتو  که با هم برن گردش .خودشونم  بصورت عروس دامادی !!! اومدن شمال . البته عزیزجون هم بود با پسر عمه بزرگه و عروس جدیده  دیگه زیاد هم عروس داماد نبودن !!! ماما ن اینا هم که خودشون بودن با مادر جون پدر جون. مارال اینا هم که امسال کیش رفتن فردا برمیگردن .

خلاصه که حسابی خوش گذشت اون دور هم بودن و منم تا جا داشتم در حال خوردن بودم چیزی نمونده بود بترکم از شدت  غذا و میوه و شیرینی و هله هوله خوری . تا جایی که صدای عروس جدیده در اومد گفت ملودی چه خبرته تا سیزدهم عیده همه ی خوراکی رو همون روز اول نخور !!!! مانلی هم گفت اگه صدای انفجار اومد نترس  بدون ملودی ترکیده !!!! خلاصه ما بعد مدتها اومدیم یه چیزی بخوریم این  عروس عمه و خواهر کوچیکه مون  لقمه میشمردن !!!!!

الهی بمیرم انقدر دیگه عمو جان و زن عمو جون ما رو شرمنده کردن که خدا میدونه . چند بار بغض کردم باز خودمو جمع و جور کردم تا گریه م نگیره روز اول عیدی ناراحتشون نکنم . تازه  قسمت خوب قضیه هم عیدی هایی بود که از عموی مسعود و تو قبیله از همه  گرفتیم (ملودی پول دوست و خوشحاااال !!!!)  عیدی ما به دوتا گوگووولیها هم امسال دو تا کفش اسکیت بود با کلاه و مخلفاتتتت و لباس ورزشی . منو مسعود هم برای همدیگه عطر و ادکلن گرفته بودیم .  

 بقیه ی روزا هم که تا الان به بخور و بخواب و ولو شدن جلوی تی وی و  بیرون رفتن و دور زدن و قدم زدن  گذشت . دختر عموی مسعود هم که قرار بود بیاد ، اومد و رفتیم دیدنشون منتها اونا نیومدن قراره حاج خانوم اینا اومدن بیان عید دیدنی . خاله جون اینا هم اومدن که زیاد نموندن و پنجشنبه شب برگشتن  پسر عمه بزرگه هم رفت . دیروز هم من  مامان اینا و عموجان اینا و پدر جون مادر جون و عزیز جونو دعوت کردم که هر چی گفتم خودم غذا درست میکنم، گفتن میایم ولی تو هیچی درست نکن  ما خودمون غذا میاریم. دیدم اینطوری نمیشه گفتم باشه من درست نمیکنم ولی شما از صبح بیاین  اینجا درست کنین که مامانم و زن عمو جون زحمت کشیدن درست کردن نذاشتن منم دست بزنم و  هیچ کاری کنم و خلاصه خوش گذشت .

این چند روز هم نذاشتن اصلا من یا مسعود کاری بکنیم. از شام و ناهار  هر چی درست میکردن سهم ما رو هم میفرستادن منم که از تنبلی در حال غششش کردن بودم کلی خوش به حالم شد.مسعود هم دیگه لازم نشد برای ما اشپزی کنه. فقط در قسمت میوه پوست کردن و ابمیوه گرفتن و صبخونه حاضر کردن و جمع کردن  میز در تمام وعده ها ، من و دوتا گوگووولی رو لوس و ننر کرده . باشد که حاج خانوم جان زودتر بیان بچه شون راحت بشه از این پروسه ی زن و بچه لوس کنی !!!!

اما از حاج خانوم جان بگم که ما همون سال تحویل زنگ زدیم و تبریک گفتیم و بعدشم در تماس بودیم . دیروز  حاج خانوم و سین جان برگشتن تهران و امروز قراره بیان شمال . (چه سرعت عملییی!!!!) (ملودی در حال عروس بازی در اوردن !!!!) الانم تو راه هستن . از اونجایی که رانندگی سین جان اصلا مناسب جاده نیست از این سواری ها گرفتن و احتمالا تا یه ساعت دیگه میرسن . منم  دیروز زنگ زدم به خانومه که صبح بیاد و اومد و صبح تا حالا مشغول برق انداختنه .دوتا گوگووولیها هم پیش مامان اینا هستن تا تو اعصاب خانومه نرن موقع تمیز کاری . ناهار امروزو هم مسعود خودش لوبیا پلو درست کرده . حالا حاج خانوم متوجه بشن که کار منه یا مسعود دیگه نیییمیییدونم .اتاقشونم که آماده ست . منم از این به بعد  قراره کارا رو برسم . تا این لحظه که  تک تک سلولهامو به تنبلی عادت دادم خواهر جان !!!!  البته جهت شاد شدن روحیه ی حاج خانوم جان من خودمو جینگولییی هم کردم موهامو هم  دوبار اتو کشیدم که همینطور تکون تکون بخوره چون مووووووج !!!! فکر نکنین من صبح تا حالا بیکار بودما !!!!

 سرعت اینترنت هم  که منو شگفت زده کرده !!!!   یه چیزی در حد مورچه ی بیحال که حوصله ی راه رفتن نداره ،سنت  و رسیو داره لامصب !!!! خلاصه که گفتم تا حاج خانوم اینا نیومدن یه آپ بکنم . ایشالا که سال نو براتون همراه با دنیا دنیا برکت و خوشی و سلامتی و شادی باشه .  از بس سرعت خوب بود !!!! نتونستم وبلاگا رو هم همه شونو باز کنم بخونم و فقط چند تا باز شد و شرمنده نتونستم کامنت هم بذارم . از همین جا یه عالمههههه براتون آرزوی روزهای خوب دارم .قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

راستی اینو هم اضافه کنم که قسمت زیادی از اس ام اس هایی که فرستادم دلیور نشد .  هی پشت سر هم فرستادم و اخرشم چون پاک کردم شلوغ نشه نفهمیدم کدومشون رفت کدومشون نرفت . خلاصه که شرمنده اگه جوابا و تبریکا نرسیده . ظاهرا اسم ام اس به خارج از کشور هم نمیره یعنی من که فرستادم نرفت . گلی جون و تنها در غربت جون نمیدونم گرفتین یا نه . در هر صورت یه عالمههههه از محبتتون ممنون .

 

/ 70 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بانوی مهر

عزیزدل من سال نو مبارک . آرزو می کنم سال جدید برای تو و خانواده ت سرشار از بهترین ها باشه عزیزم. ممنون از اس ام اس خوبت و ببخش اگر نشد سرفرصتی برات یه اس ام اس درست درمون بنویسم. امیدوارم اس ام اس تبریک سال نویی برات رسیده باشه ... الانم که بنده در ملکوت به سر می برم و چشمام به زور چوب کبریت بازه... به هرحال با آرزوی بهترین ها... راستی چقدر خدا رحمت کرده دختر زمین خوردی. ایشالله همیشه سلامت باشی...[قلب][بغل][ماچ][ماچ][ماچ]

آرزو

سلام ملودي جون سال نو مبارك. صد سال بهتر از اين سال ها خوبي ؟ گوگو ليا خوبن ؟ ني ني درون خوبه ؟ معلومه كه سخت مشغول مهمون داري هستيا ؟ خسته نباشي مامان همه چي تمام ؟ انشاء الله كه به نكته شنيدن از حاج خانوم اين چند روز را سپري نكرده باشي و خودت رو هم خسته نكرده باشي ؟ سال خوبي را در پيش داشته باشي .

سمی

سلام ملودی جونم امیدوارم که حالت خوب خوب باشه و روزهای قشنگ تری در پیش داشته باشی ! خیلی دلم میخواد بدونم برای نی نی درون دلت چه اسمی انتخاب کردی دوست داشتی بگو ! درضمن امیدوارم سال دیگه من از حاج آقامون براتون بنویسم !!! الهی آمین از ته دل بگو میگن دعا زن حامله گیراست !

سحر(مامان کیمیا)

سلام به ملودی عزیزم.خوبی سال نو مبارک .امیدوارم برای تو عزیز دلم هم سالی پر از موفقیت وسلامتی وخوشبختی وشادی باشه .عزیزم تا می تونی از موقعیت برای بخور وبخواب استفاده کن . خوش باشی گلم . [ماچ][قلب][بغل]

زهرا۷۷۷

سلام عزیزم سال نوت مبارک و رسیدنتونم بخیر ان شاالله امسال قشنگترین و شادترین روزها رو کنار خانوادت داشته باشی

رهگذر

من آمده ام وای وای من آمده ام ...با صدای گو گوش خب که چی؟ هیچی می خواستم اعلام حضور کنم و عرض تبریک سال نو و.... خوب باشید وخرم وخوشی هایتان مستدام.

مامان نازنینها

عزیزم بازم سال نوتون مبارک باشه و بهترینها برای خانواده 5 نفری شما رقم بخوره [بغل][ماچ]

یاس یاسی

سلام برمامان ملودی مهربان سال نومبارک[لبخند][گل][ماچ]

یاس یاسی

کامنتام نمیان[ناراحت]