اندر احوالات شنیدن تکاتتتت!!!!!

سلام به دوست جونای گلم . بدون مقدمه خدمتتون عرض کنم که از اونجایی که شماها تازگیها حااج خانومو بیشتر از من دوست دارین و من باید بگم که هیچکی دیگه منو دوست نداره ، بذارین  جریان حاج خانوم جانو براتون بنویسم .وگرنه میخواستم  از مامانم اینا بگم .نذاشتین که الان باید بشینم از مامانشون اینا!!!!بنویسم .بازنده

در راستای  تشریف آوردن حاج خانوم ، بنده به عنوان عروس نمونههه !!! زنگ زدم خدمتشون که رسیدن به خیر بگم  که دیدم اوووووخ !!!!حاج خانوم جان ملودی خونشون پایین اومده !!!!این در حالی بود که بنده در راستای ساختن و راه اندازی  کارخونه قن×××د ، هر یه روز در میون یا نهایت دو سه  روز یه بار خودم شخصا زنگ میزدم یه احوالی میپرسیدم ولی نمیدونستم راه که نزدیک میشه دل هم به دل نزدیک تر میشه نکات هم اثر بخش تر !!!!

خلاصه که تلفنی  ما رو مورد مرحمت قرار دادن تا اینکه خودم شخصا رفتم دست بوسیی!!! برادر شوهر جان و پسر کوچیکه ش  هم بودن  بعد فهمیدم جاری جان هم تلفنی عرض ادب!!!کرده قراره فردا بیاد خدمت مادر شوهر !!!سین جان که یه مدت منو ندیده بود باز یادش رفته بود من هستم !!!چون  ما که رفتیم همچنان تو اتاق بود  تا یه خورده گذشت اومد یه سلامی از راه دور کرد و رفت دوباره . مسعودو هم که قبلا دیده بود خیالش راحت بود  داداششو دیده برای عروس جماعت!!!هم که آدم نمیاد از راه دور سلام علیک کنه !!!!

حاج خانوم جان هم منو مورد لطف و محبت و اینا قرار دادن که ملودی خانوم ما رو نمیدیدین خوشحال بودین ؟ منم گفتم این حرفا چیه حاج خانوم اتفاقا دلم خیلی براتون تنگ شده بود !!!! حاج خانوم هم فکر کنم تو دلشون یه جان عمه تتت!!!نثار من کردن و به خودم  گفتن خدا از دلتون بشنوه خوبه بعد از افطاره اگه زبون روزه  اینو میگفتین خدای نکرده روزه تون خراب میشد !!!!

یعنی من مونده بودم باز ما چه خبط و خطایی کردیم که حاج خانوم جان گله مندن و همچنان با فک بر زمین و نگاه متعجب به مسعود مونده بودم چی بگم که برادر شوهر جان گفت مامان جان شما از دل ملودی خانوم  خبر دارین ؟ حاج خانوم هم با اطمینان کامل به پسرشون گفتن بله خبر دارم . ملودی خانوم خودشون متوجه شدن من چی گفتم !!

میگم نکات و ملودی خونشون به صفر رسیده بود بگین نه !!! بنده هم در یه اقدام جسورانه و با جمع کردن همه ی شهامتم !!!! گفتم راستوش بخواین من که متوجه نشدم شما چی گفتین چون واقعا دلم تنگ شده بود اما فکر کنم شما به یاد من نبودین .اینهمه  وقت منو ندیدین اصلا دلتون برای من تنگ شد ؟؟؟ گفتین ملودی چیکار میکنه یا نه  من از ذهنتون پاک شده بودم !!!!!!

 حاج خانوم هم شروع کردن به نصیحت کردن من که ملودی خانوم ماشالا خوب سر زبون دارین ولی  زندگی که همش زبون نیست.  مسعود جان همه ی هوش و حواسش  به زبون شما ست  از من دیگه گذشته !!!منم با فک  رو زمین گفتم ببخشید حاج خانوم چیزی شده که شما دلخورین؟ دیدم ای دل غافل !!!  از جریان شمال ناراحتن .

اون جریانم پسر عموی مسعود به مامانش اینا گفته بوده اونا هم زنگ زده بودن به حاج خانوم و بنا بر نقل قول حاج خانوم که اصلا حرف شما نبود وسط صحبت دیدم به من گفتن خدا به بچه ها رحم کرد .ما انقدر غریبه بودیم که باید از اینو اون بشنویم ؟ شاهکاراتونو تعریف نمیکنین؟؟؟!!!!!

منم گفتم حاج خانوم راه دور بودین برای چی باید شما رو نگران میکردیم  .بعدشم که خدا رو شکر به خیر گذشت  .حاج خانوم هم با من سر جنگ داشتن که شما تو اون خونه مسئولیت ندارین که باید همچین اتفاقی بیفته  ؟ مسعود گفت من خونه بودم اگه تقصیری هم باشه بیشتر  گردن منه  . خلاصه مسعود هی میگفت اصلا تقصیر ملودی نبوده و جریان این بوده و اون بوده .حاج خانوم جان هم فقط منو مقصر میدونستن که اصلا حرف من اینه که شما چرا مسئولیت پذیر نیستین .

بعد شما داشته باشین جلوی فک رو زمین اومده ی من حاج خانوم بگن که مسعود جان من همه ی امیدش به این بچه ست اگه یه چیزی میشد شما میتونستین جواب بدین ؟ بعد تازه خودشونم جواب دادن که حتما میتونین شما با این زبونتون برای هر چیزی یه جوابی دارین !!! منم لال شدم مونده بودم تقصیر من چی بوده این وسط آخه !!!!!

هر چی برادر مسعود و خود مسعود گفتن این حرفا چیه  ، حاج خانوم دست بردار نبودن .منم تا یه حدی صبر دارم و میتونم قندون بشم بیشتر از اون دیگه واقعا نمیتونم  یعنی واقعا از اعصاب من بیشتره اگه نمیگفتم سکته میکردم رسما !!!

گفتم ببخشید حاج خانوم فکر کنم اگه  زلزله هم بیاد سیل هم بیاد  حتما من مقصر بودم اصلا تو طرز فکر شما ملودی یه آدم سراپا تقصیره. باشه عیب نداره هر چی شما میگین درسته. اما اگه خدای نکرده یه بلایی به سر مائده میومد و یه مو از سرش کم میشد من هیچ جوابی نداشتم. یعنی زنده نمیموندم که جوابی داشته باشم .شما فکر کردین من اردوانو با خودم بردم مائده رو گذاشتم خونه ؟ هر دوشون با هم بودن . از اونجایی که اشکمم دم مشکمه زدم زیر گریه .

حاج خانوم هم همیشه با گریه ی من بیشتر عصبانی میشن  گفتن که گریه کنین ملودی خانوم  مسعود جان  ببینه .خوب رگ خوابش دستتونه با دو تا قطره اشک  دلشو به درد بیارین .خوب فهمیدین که بچه ی من طاقت گریه ی شما رو نداره !!!! حالا اینهمه برادر شوهر جان و مسعود به مادرشون میگفتن چرا اینا رو میگین و چرا اینطور فکر میکنین و این حرفا چیه و اینا ، حاج خانوم اصلا انگار نه انگار .حالا خوبه مائده و پسر کوچیکه ی جاری جان و سین جان تو اتاق سین جان بودن و این حرفا رو نشنیدن .

مسعود هم ناراحت شد  بلند شد دستمال کاغذی به من داد که انقدر با دستم اشکمو پاک نکنم دماغمو بالا نکشم عین بچه ریغوها !!!! بعدشم گفت شما بلند شو برو خونه .یعنی اینو گفت حاج خانوم جوش اوردن شدیییید گفتن دست شما درد نکنه آقا مسعود ملودی خانومو  بفرستین برن خونه  که جوش نزنن !!!!  این بچه سید اولاد پیغمبره تا حالا دست روش بلند نکرده بودی تازگی یاد گرفتی ؟ برادر مسعود گفت پدرشه صلاح دونسته تنبیه ش کنه شما چرا این صحبتو میکنین جلوی مائده هم نگین درست نیست .حاج خانوم هم گفتن من عقلم از شما بیشتر میرسه نمیخواد به من یاد بدین . شماها رو کی تربیت کرده؟ حالا از من ایراد میگیرین که چی بگم کجا بگم؟ به خود مائده هیچی نگفتم .سین جان ازش سوال کرد حتما بابات خیلی ناراحت شد مائده هم گفت  کتک خورده .

برادر مسعود هم گفت  برای منم پیش اومده بچه ها رو زدم .شما خودتون هیچ وقت ما رو نمیزدین ؟ما هم سید اولاد پیغمبر بودیم چه فرقی داشت ؟ الان مسعود باید جواب پس بده ؟ حاج خانوم هم گفتن بچه های شما فرق میکنن مائده مادر نداره .مسعود هم گفت یعنی من باید وایستم نگاه کنم مائد جون خودشو به خطر بندازه ؟ من فقط مائده رو نزدم اردوانم زدم پس ملودی هم باید بیاد بگه چرا بچه ی منو زدی. حاج خانوم هم عصبانیییی که  میخواین ما از ملودی خانوم معذرت بخوایم شما دست رو بچه شون بلند کردین .

یعنی اگه شما فهمیدین حاج خانوم از چی ناراحت بودن منم فهمیدم !!!! برادر شوهر جان گفت  مسعود جان خودش بیشتر از همه مائده رو دوست داره .مگه کسی عزیز تر از دخترش هم  هست؟ حاج خانوم هم با یه غیظی گفتن چرا نیست محمد جان چرا نیست؟ بعدشم به من اشاره کردن گفتن  ایناها اینجا نشستن حی  و حاضر  عزیز تر از دخترش  هستن .

 باز یاد من افتادن و  به من گفتن  شما چرا باید تک و تنها برین خرید مسعود جان برای خونه خرید نمیکنه؟ زنگ بزنین همه چی رو دم در نمیارن ؟ اگر وسط برو بیابون هم بودین میتونستین بچه ها رو هم با خودتون ببرین. مسعود جان باید بشینن تو خونه برای شما بچه داری کنن؟  چشم عا××شق کوره  هیچی رو نمیبینه ما که میبینیم و میگیم هم کو گوش شنوا ؟  بعد هزار تا حرف و حدیثه . میگن مادر شوهر دخالت میکنه .مادر خودتون اینا رو بهتون نمیگن؟ حتما باید یه بلایی به سر این بچه بیاد شما متوجه بشین و  این چیزا رو یاد بگیرین ؟

منم اصلا حرف نزدم نشسته بودم فقط ابغوره میگرفتم .اینجا که رسید  با بغض و گریه گفتم کی هزار تا حرف زده شما بزرگترین هر چی به من بگین گوش میکنم شما هم مثل مامان من .منتها شما  با عصبانیت و دلخوری  میگین آدم نمیتونه ازتون یاد بگیره همش اشک آدمو در میارین . حاج خانومم فوری گفتن  هیچ وقت نمیشه به شما گفت بالای چشمتون ابروهه !!!! تا آدم دهنشو باز میکنه میزنین زیر گریه !!!!

برادر شوهر هم گفت تو این مورد که ملودی خانوم مقصر نبود شما چیزی بگین به جای اینکه بگین خدا رحم کرد و دلسوزی کنین که مسعود جان و ملودی خانوم   ترسیدن از  گم شدن بچه ، اینو میگین؟ حاج خانوم هم گفتن همون شما دلسوزی میکنی کافیه !!!! من اینجا بخوام با عروس خودم حرف بزنم نمیتونم. دو تا پسر دارم که ماشالاشون باشه تو هر کاری صاحب نظرن و باید حرف بزنن !!!(فکر کنم منظورشون همون فضولی کنن خودمون بود !!!!)

رو به منم گفتن شما هم برین یه آبی به صورتتون بزنین انقدر گریه نکنین آدمو پشیمون میکنین دو کلمه حرف بزنه .خوب بلدینا !!!! منم رفتم حرف حاج خانومو گوش کردم و صورتمو شستم و اومدم نشستم دیدم انرژی های نکته گویی ظاهرا تعدیل شده حاج خانوم خوبن !!! چون گفتن  بفرمایین میوه ملودی خانوم .منم گفتم چشم و یه میوه برداشتم به خوردن . بچه ها رو هم صدا کردن و سین جان هم بالاخره اومد و خلاصه دور هم بودیم .

واقعا من موندم تو اون جریان تقصیر من چی بوده از اینور حاج خانوم میگن چرا بچه ها رو نبردی و مسئولیت پذیر نیستی از اونور که اردوان رفته همه ی شاهکاراشونو !!!(بقول حاج خانوم !!!) برای علی تعریف کرده و اونم  زنگ زد به من که جوابشو ندادم زنگ زد به مسعود.حالا خوبه داد بیداد نکرد .مسعود براش توضیح داد جریان چی بوده اونم هیچی به مسعود نگفت خدا رو شکر. شایدم گفت و مسعود به من نمیگه .ولی برای من اس ام اس داد که بیا و ببین .هر چی بلد بود برا م نوشت  از بد و بیراه .  بین نوشته هاشم کلی تهدید کرده بود که حتما حالمو میگیره و یه بارم نوشته بود نمیتونستی بتمرگی تو خونه همش باید گمشی بری بیرون اردوانو تنها بذاری ؟ عرضه نداری نگه ش داری؟ بده خودم نگه ش میدارم  و...... یه عالمه حرفا .خلاصه که ما نفهمیدیم خواهر جان باید میرفتم بیرون بچه ها رو هم میبردم یا کلا باید میتمرگیدم خونه !!!!!

از اینا هم بگذریم همینطور که نشسته بودیم و حاج خانوم جان ور دل من بودن به یه نکات ظریف دیگه ای هم اشاره کردن که این یکی رو دیگه خنده م گرفت که مادر شوهر هم انقدر دقیییییققققق!!!!!

چریان این بود که گفتن ملودی خانوم چطوره که هر وقت من با شما حرف میزنم میگین روزه این شما تمام ماه رمضونو روزه هستین؟ نکنه خبریه !!!!!! بعدشم کلی توضیح دادن که نکنه خودمم خبر ندارم و چرا دقت نمیکنم که اگه اینطوریه روزه نگیرم !!! والا نمیدونم چه خبریه که مادر شوهر میدونه من  نمیدونم !!!!!  اصلا فکر نمیکنن حالا شاید من تو این صحبتا روزه هم نبودم و همینطوری گفتم بله روزه م !!!

منم با یه حساب کتاب دقیییق بهشون گفتم که جریان اینطوری بوده و امسال شانس اوردم تا الان تونستم روزه هامو بگیرم . حاج خانوم هم گفتن پس توفیق نصیبتون شده من فکر کردم خبریه !!!! یعنی این خبرو دو بار تکرار کردن منم خنده م گرفته بود .با یه لبخند گفتم نه اصلا خبری نیست . ولی انقدر شما میگین که میترسم آخرش یه خبرایی بشه بس که شما انرژی مثبت !!! پخش میکنین .

اینجا بود که حاج خانوم حان فوری جواب منو دادن گفتن وا؟  یعنی من راجع بهش حرف بزنم و سوال کنم شما  ح×××ام×له میشین؟ اینطوریشو دیگه ندیده بودیم !!!! من انقدر از طرز بیان و قیافه ی حق به جانب حاج خانوم خندم گرفته بود که به زور خودمو کنترل کردم نخندم .به جان خودم تا حالا فکر میکردم خودم بلدم اینطور با ادا بگم  وا !!!!! نمیدونستم حاج خانوم هم بلدن اونم با همین غلظتتتتت!!!!!!

منم دیگه دنبالشو نگرفتم تا کار به جاهای بارکتر از مو!!!نکشیده .ولی اینو اضافه کنم که شیطونه میگه بزنم به صحرای کربلا و حالا که انقدر حاج خانوم مشتاقن یه دونه نوه گوگووووولی بیارم بدم ب غ لشون خیالشون راحت بشه دیگه انقدر سوال نکنن!!!!! ( ملودی که جو گیر شده وگرنه بچه ی خوبیه در این مورد به صحرای کربلا نمیزنه که !!!!)

 آخرشم که اول برادر شوهر جان خدا حافظی کرد و رفت  و بعدشم ما از خدمت حاج خانوم جان مرخص شدیم .البته زحمت کشیده بودن یه عالمه نبات و زعفرون هم برامون آورده بودن که دستشون درد نکنه . دوباره هم میخوان برگردن .چون حاج خانوم تو یه مسجدی نذر افطاری دارن هر سال .یکیش که مال مشهده تو یکی از شبای احیاست .یکیشم تو تهران والبته غذاها رو از بیرون سفارش میدن تو ظرف یه بار مصرف و میتونستن خودشونم نیان برادر مسعود گفته بود من براتون انجام میدم اما حاج خانوم خودشون شخصا اومدن و دوباره میخوان بعد ماه رمضون برن مشهد . باز دوری و دلتنگی و کم شدن ملودی خون و اینا داریم ما !!!!

همین دیگه  تموم شد گفتم شماها هم بیاین بخونین و آگاه باشین که من مقصر بودم کاسه و کوزه ها بر سر من میشکنه همیشه !!!!راستی لینکدونی ها چرا قاط زده ؟ اینطوری سخته آدم بفهمه کی آپ کرده که.

/ 109 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
من

سلام خوبید خیلی صبر داری دیوونه کننده است موفق باشی[گل]

من

ولی کاش قبل از اینکه از کسی بشنوه خودت تعریف میکردی که همه چیرو دقیق بدونه کسی برعکس به گوشش نرسونه

علیرضا

نمی دونم فقط می تونم بگم قلبمو آتیش زدن انگار...خیلی صبر دارین شما باید یه صحبتی با مامان من داشته باشین...به خدا آخرشی ملودی یعنی آخره خوبها...دیگه اتفاق دیگه خبر نمی کنه اینقدر جبهه گیری لازم نیست...نمی دونم واقعا موندم ...باز خوب شد آخرش یه نکته گفتین یکم دلم شاد شه وگرنه رسما سکته می زدم

مامان آرتمیس

[ماچ][قلب]درود برتو ملودی جان راستش من تازه با وبلاگت آشنا شدم اوایل به خاطر نثر روان وزیبات فکر می کردم نوشته هات همش ی داستانه و تو ی نویسنده ولی هرچه بیشتر می خوندم بیشتر باور می کردم که واقعیته من هیچ کدوم از اتفاقهایی که سرتو اومده تجربه نکردم و امیدوارم هیچ وقتم تجربه نکنم اما باورکن با هرگریه تو منم گریه کردم وبا خندیدنت منم خندیدم نفهمیدم ی مرد که خودش از همون اول در جریان مزاحمت دوستش برای همسرش بوده وهمیشه هم برخلاف اعتراض های همسرش بی تفاوت از کنار این موضوع رد می شده یهویی تصمیم به طلاق می گیره راستش من معتقدم دراصل این خود علی بوده که مشکل داشته ورضا هم از بی عرضگی اون سواستفاده کرده هروقت با یاداواری گذشته گریه می کردی نمی دونم چرا منم گریم می گرفت اما خوب با تمام اینها مهم اینه که الان درکنار مردی مهربان وبا شعور درست نقطه مقابل علی زندگی می کنی مردی که تمام خصوصیات ی مرد برای آرامش ی زن را در وجودش دارد امیدوارم هرروز خوشبخت تر از دیروز باشی مطمئن باش همین طور هستی

معصومه

ملودی جان منظورم این نبود که شما به خاطر تحسین حاج خانوم خودت رو عوض کنی ولی من مطئنم که ته دلشون شما رو تحسین می کنن همین که هرکاری می کنن تا شما یه چیزی برگردی بگی بعد بگن دیدی درست می گفتم و شما اینکار رو نمی کنی بعد حاج خانوم نکته سنج که تاریخ بیییب رو هم دارن متوجه ادب شما نشده باشن؟ من فکر می کنم ته دلشون شما رو دوست دارن و همین محبتشون به شماست که باعث شده دلشون بخواد شما هم مثل خودشون سربراه[تعجب] بشید

sadaf

Melody jun omidvaram hich vaght sabret tamoom nashe. Vali to ro khoda dige dar moghabele harfashon gerye nakon. Chon ona in ro neshoone zafe to midoonan va baes mishe az moze ghodrat bahat barkhord konan. Sokoute nesbi shoma aksolamale khoobi hast vali lotfan gerye nakon. In tori hade aghal kam kam motevaje mishan harfashon tasiri dar shoma va agha Masoud nadare. Enshaalah hamishe shoma va agha Masoud zendegi asheghane va ba davami dashte bashid.

پرنده

من یه پیشنهاد دازم از این به بعد بشین خونه 2 تا بچه ها رو هم دایم بغلت بگیر تا اتفاقی نیفته و حاج خانم ازت راضی شه!!!!!!!!!!!!

خانوم خانوما

وای یعنی مردم از خنده ها از دست این حاج خانوم . چه گیریه رو تو آخه ول نمیکنه . مخصوصا اون قسمت روزش رو . دقت رو ببین . کلا خیلی باحاله اینقدر دوست دارم یه بار ببینمش . حالا همه اینا یه طرف تعریف کردن تو یه طرف و اون زودی دخترخاله شدنت بعد اون همه گریه و دور هم جمع شدنتون و میوه خوردنت هم یه طر ف . خیلی باحالی ملودی

masi

خوبه خونسردی خودت رو حفظ می کنی و چیزی بهشون نمی گی. ولی خیلی بده که ما آدمها معیار خوبی و بدی یک شخص رو براساس علائق و فرضیات خودمون قرار می دیم. چقدر خدا از کسانی که به واسطه داشتن اعتقاد دینی متکبر می شن گفته. واقعا بعضی از ما انسانها نمی تونیم تعادل رو حفظ کنیم خلاصه از یه ور بوم می افتیم. خدا بهت صبر بده ملودی [گل]

پرنيان مامان ماني

ملودي جونم واقعا آفرين بايد گفت بهت بابت اين هم صبر و تحملت بيا به ما هم ياد بده چيكار ميكني كه ميتوني اين طوري آروم باشي اميدوارم هميشه آرامش داشته باشي عزيزم كه بهترين سرمايه هست.....