مهمونی 1

سلام به همه ی دوستا ی گلم.ببخشید باید زودتر مینوشتم ولی ..........به جای نقطه چین شونصد تا کار بذارین که شدیدا گرفتارشونم و موندم کی این ثبتی که شروع کردیم تموم میشه هم من راحت میشم هم کارمندای سازمان مربوطه از دست مراجعات مکرر من!!!!!!!!!!!

جریان مهمونی از مکه برگشتن ننه ی رضا رو (ببخشید انقدر لج دارم نمیتونم احترام مادر بودنشو هم نگه دارم دلم میخواد بگم ننه ش)هی نوشتم هی نصفه موند دیدم خیلی طولانی شد امروزم نشستم سرش هی نوشتم دیدم نصفه موند اصلانم تازگیا انگار یادم رفته که میشه خلاصه هم کرد برای همین تو چند تا پست میذارم که دیگه خسته کننده نشه .

.اینکه چطور رفتم و مامان بابا چقدر اصرار داشتن که نرو و انقدر گریه کردم تا بابا حمید دیگه حریف من نشد گفت برو بماند.به رضا هم خبر ندادم فقط وقتی راه افتادم زنگ زدم خونه ش دیدم گوشی رو برداشت فهمیدم خونه ست و چون شونصد بار بعدش شماره ی منو گرفت فهمیدم صد در صد خونه ست و دایورت نیست تلفن.با آژانس هم رفته بودم اعصاب رانندگی نداشتم و دیدم ماشینشم تو پارکینگه گفتم من باید منتظر بمونم و راننده آژانسه هم لابد فکر کرد من کار اگاهی خانوم مارپلی چیزیم .یه ساعت بیشتر منتظر شدم هی چرتکه مینداختم که این کی میخواد بره اخه و یهو فکر کردم نکنه نمیخواد بره و من معطلم مخصوصا که راننده هم هی غر میزد. ولی تا دیدم تشریف نحسشو اورد و در پارکینگ باز شد برای اولین بار از دیدنش خوشحال شدم دیگه چیزی نمونده بود زیر ماشین درخت چنار سبز بشه. حساب راننده رو کردم تا ماشینشو اورد بیرون زنگ زدم گفتم وایستا همونجا و زود رفتم سوار شدم رضا داشت شاخ در میاورد اول از همه هم گفتم موبایلتو بده من .خدا رو شکر چونه نزد مثل دفعه ی قبل زود موبایله رو داد منم گفتم یعنی عقلت نرسید برای مهمونی از مکه برگشتن ننه ت منو دعوت کنی بیام تا حال همه تونو بگیرم ؟؟؟فوری شروع کرد شیرین زبونی که  جای تو بالای سرمه و دستور میدادی بیام دنبالت .منم گفتم رضا تا خود سالن ساکته ساکت باش. فقط  راه بیفت.من شروع کردم که فکر کردی خودت فقط ابروریزی بلدی؟  جلوی سعید ابرو حیثیت برای ما نذاشتی مامان بابام که میدونن تو دیوونه ای حتما باید ابروی ما رو جلوی سعید میبردی حالا  ببین من چه دقی بدم اون ننه و خواهراتو . خر گیر اوردی و خلاصه همینطور حرف میزدم اونم ساکت بود فقط چند بار گفت باشه هر کاری میخوای بکن ولی حرص نخورد.حالا داشتم از حرص میترکیدما گفتم نخیر من فقط میخوام حرصشون بدم.گوشیش زنگ زد محل نذاشتم گفت میشه جواب بدی منم گفتم نخیر مثلا کی با تو کار داره ؟حالا چه رویی هم داره برگشت به من گفت اگه میخوای موبایلو ببینی من مشکلی ندارم چیزی ندارم از تو مخفی کنم. منم گفتم نخیر موبایلو گرفتم به ننه جونت خبر ندی وگرنه به من چه مربوطه فکر کردی مثلا مهمی که من وقتمو بذارم چرتو پرتای موبایلتو نگاه کنم؟ولی موبایله زنگ میزدا اصلا پلیر بود به جای موبایل همین جور اهنگش به راه بود منم فقط شماره ها رو نگاه کردم ببینم کیه که شونصد بارش خواهراش بودن بقیه هم نمیدونم کی بودن .اعصابم به هم ریخت خاموشش کردم گفتم به درک هر کی باهات کار داره.

خلاصه رسیدیم حالا داشته باشین رضا بره مهمونی از مکه برگشن ننه ش بعد منم همراهش باشم .منم یه مانتوی صورتی چرک تنم بود و شلوار سفید و کیف و کفش رنگ مانتوم و شال سفید و آرایش خیلی ملایم صدفی صورتی.با اینکه استرس داشتم ولی حس خوبی بود وقتی قیافه ی خواهر کوچیکه ی رضا رو دیدم که با تعجب تموم نشدنی منو نگاه میکرد.این خواهر کوچیکه شو قبلا دیده بودم با هم دعوا هم رده بودیم  .بعد تا منو دید از تک و تا نیفتاد فوری اومد ملودی جون خوش امدی و روبوسی کردو   همچین گفت دلم برات تنگ شده بود که انگار یه روح بودیم در دو بدن و ماشالا چقدر از اون دفعه که دیدمت خوشگل تر شدی و رضا چرا به ما خبر ندادی که با ملودی میای . منم بیشتر از اون تعجب کرده بودم مونده بودم اینا چه مارمولکایی هستن من بودم عمرا میتونستم انقدر خوب فیلم بازی کنم. گفتم ولی تو از اون دفعه چاقتر شدی فکر کنم زیاد آش پشت پای مامانتو خوردی مواظب باش چیزی نمونده سایز مامانت بشی ها تازه مانتو هم پوشیدی بازم معلومه.اخه ننه شون ماشالا چیزی که زیاد داره چربیهای نافرمه همین خواهره هم زیاد چاق نیست اما ش ک م داره منم دست گذاشتم رو نقطه ضعفش گفتم مخصوصا که تو هم از اونایی که ش ک م داری حسابی  .شدید لال شد به روی مبارک نیاورد تعارف کرد که بشینم .باور کنین راه رفتن تو اون سالن سخت ترین کار بود اصلا نمیتونستم دور و برمو نگاه کنم چون میدونستم که همه ی فک و فامیلاشون از دم میخ شدن به من که همراه اون دیوونه بودم مخصوصا که صندلی رو هم کشید عقب و با چابلوسی تمام گفت بفرمایین و منم بهش گفتم خودتم بشین اینجا تا  نرفتی با هم یه نقشه ای نکشیدین.اونم که خوشحاااال گفت من الان رو آسمونا هستم اگه نمیگفتی هم تکون نمیخوردم باورت نمیشه و شروع کرد حرفای چابلوسانه تحویل دادن.دیدم ننه جونش اومد من اصلا تکون نخوردم  اونم خودش خم شد ملچ مولوچ و الهی قربونت برم خوش اومدی  نمیدونستم رضا میخواد منو اینجوری خوشحال کنه تو رو بیاره .اصلا کم اوردم شدید یعنی موقعیتو خیلی راحت به نفع خودش برگردوند منم هنگ کردم حرصم گرفت داشتم میترکیدم حرف نزدم شدیدا تو ذهنم دنبال جواب میگشتم اونم هی تو مکه به یادت بودم و دعات کردم منم حرصی میخوردما.ا ون یکی خواهره هم اومد باز ملچ مولوچ و ملودی جون من فلانیم منو شناختی ؟ خوش اومدی و قربونت برم و خوب شد من تو رو دیدم واین دخترمه.دخترشم سلام علیک کرد .همچین دلم میخواست یکی تو دهن پشت سر فحش بده ش بزنم که نگو.منم از شوک بیرون اومده بودم زبونم راه افتاد گفتم اتفاقا منم خوب شد دیدمت فکر نمیکردم این شکلی باشی.از تک و تا نیفتاد گفت اره منو رضا شبیه هم نیستیم .منم زود گفتم حالا کی خواست قیافه ی شما دو تا رو با هم مقایسه کنه منظورم این بود که فکر میکردم  کم و سن و سال تر باشی نمیدونستم دیگه  وقتش شده داماد دار و نوه دار بشی همین یه دونه دخترو داری؟فوری گفت نه و یه دختر و یه پسر کوچیکتر دیگه رو هم بین مهمونا نشونم داد و فوری شروع کرد که اردوانو چرا نیاوردی .مونده بودم عجب مارمولکیه این .گفتم مامانم نذاشت گفت تو شلوغی اذیت میشه .انقدر مامانم دوسش داره که نگو همش میگه نمیدونستم نوه انقدر عزیزه حالا تو خودتم نوه دار بشی میفهمی .دیگه دیدم خواهره صداش در اومد که تا نوه دار شدن من  مونده دخترم تازه سوم راهنماییه منم فوری گفتم اه؟پس حتما یا دیر ازدواج کردی یا باید به شوهرت شکایت کنیم چرا خانومت بزرگتر از سنش به نظر میاد چرا اذیتش کردی. خوشم اومد از شیرین زبونی افتاد گفت ملودی جون خوب کنایه میزنی.منم گفتم نه باور کن منظور ندارم رضا مامان منو دیده خداییش هم سنو سال خواهرت به نظر نمیاد؟رضا هم چابلوووووووس گفت اره مامانشو  ببینی فکر میکنی خواهر بزرگشه اصلا خانوادگی همینطورن ملودی اردوانو بغل میکنه آدم فکر میکنه داداش کوچیکه شه  . فکر کنم اونم بدش نمیومد چند تا بد و بیراه به رضا بده ولی فقط گفت ماشالا بهشون ما که سعادت نداشتیم مامانشو ببینیم . زودم دیگه معذرت خواست و رفت مثلا به مهمونا برسه .فکر کنم ترسید بمونه با مادر بزرگمم مقایسه ش کنم.ننه شم همینطور نشسته بود منم گفتم مزاحم نمیشم شما بفرمایین به مهموناتون برسین رضا هست نمیذاره من حوصله م سر بره .برگشت گفت چه مزاحمتی  ملودی جون من تازه تو رو دیدم دلم برات تنگ شده بود .تو دلم گفتم ای بیشرف دروغگو ولی از تک و تا نیفتادم گفتم خوب پس حالا که تشریف دارین مهموناتونو به من معرفی نمیکنین ؟انقدر رو داشت انقدر رو داشت یکی یکی اشاره میکرد اره این خواهرمه اون برادرمه اون نوه ی دایی دختر خاله ی عمومه دیگه در این حد .انقدرم این خواهر داشت برادر داشت خواهر زاده برادر زاده داشت از اونور عمه و عمو و عمه زاده عمو زاده و ابجی خانوم و سکینه بیگم و اره اوره شمسی کوره که خدامیدونه .همه رو هم هی نشون میداد اونا هم توجهشون به من جلب میشد من کلا به غلط کردن افتاده بودم کم اورده بودم میخواستم بلند بشم فرار کنم اصلا حالم خوب نبود مثل سگ پشیمون بودم.همون گیرو ویری یه پسره اومد سلام کرد  ننه ش معرفی کرد که  ته تغاریمه و معلوم شد داداش رضا دیوونه ست .اونم همچین با تعجب نگاه میکرد منو سلام علیک کرد و خوشحالم دیدمتون منم تا حالا با اون درگیر نبودم دیگه تیکه ای نداشتم بهش بندازم گفتم ممنون .با رضا هم سلام علیک و روبوسی کرد نشست کنار رضا .من به رضا گفتم باباتو ندیدم راستی داماداتونم بهم معرفی کن. تا رضا گفت حتما  همینجان، مادره گفت گلوتو تازه کن ملودی جون حالا وقت زیاده الهی بمیرم هیچی نخوردی بس که اینا اومدن شلوغ کردن چاییت سرد شد بگم یکی دیگه بیارن من فکم رو زمین بود از چابلوسیش گفتم نه مرسی چایی نمیخورم فوری برام میوه گذاشته که میوه بخور و هی قربونت برم فدات بشم و دختر گل من .دیگه دوست داشتم جیغ بزنما سرمو برگردوندم طرف رضا یواش گفتم اگه نره همین الان شروع میکنم دهنمو باز میکنم یه چیزی میگما رضا هم فوری برگشت به زبان اصلی با مادره حرف زدن که فوری گفتم فارسی حرف بزن. زود برگردوند به فارسی گفت ملودی خوشش نمیاد همش اینجا نشستی  معذبه . مادره  تند تند یه چیزایی به رضا گفت که نفهمیدم داشتم از حرص میمردم به منم گفت تو دیگه دختر منی به خودم میگفتی. من واقعا صبرم تموم شده بود گفتم اه یعنی حاضرین زندگی دختراتونم مثل زندگی من خراب کنین باشه حرفی نیست منم دختر شما اصلا چرا شما زحمت بکشین من خودم اینکارو میکنم فامیل شوهر دختراتون و شوهراشون حی و حاضر ببینم شماها رو میشناسن یا باید بشناسونم بهشون؟دیگه نفس نفس میزدما ننه هه هم به رضا تند تند حرف میزد من گفتم اگه راست میگی فارسی بگو من صد تا بدتر جوابتو بدم. دیگه شما هم نمیگفتم قاط زده بودم.رضا هم بهش گفت چرا نمیری پیش یکی دیگه بشینی ملودی عصبانی بشه بلند حرف میزنه حقم داره  شماها چیکار به  کار ملودی دارین هی حرف میزنین صد بار گفتم تقصیر من بوده من عاشقش شدم ول کن نیستین .مادره با لج بلند شد رفت داشت اشکم در میومد رضا حالا شروع کرد ببخشید و تو حق داری و قربون صدقه و حرص نخور .انقدر لجم گرفته بود به داداشش که تکون نخورده بود با تعجب داشت نگاه میکرد یه تیر زدم گفتم برای چی اینجا نشستی حلوا خیرات میکنن؟فوری بلند شد گفت ببخشید و رفت. به رضا گفتم  برو به داماداتون و بابات بگو بیان اینجا وای به حالت اگه نیان و ببینم داری با ننه و خواهرات حرف میزنی .بلند شد رفت منم   عجیب داشتم خودمو کنترل میکردم گریه نکنم هر طرفم نگاه میکردم میدیدم دو سه نفر میخ شدن به من.رضا هم داشت میرفت دیدم خواهر بزرگه با عجله رفت باهاش حرف بزنه دید رضا داره میره دستشو گرفت رضا هم عین بدبختا برگشت دید من دارم نگاه میکنم دستشو کشید نمیدونم چی بهش گفت که خواهره یه نگاهی به من کرد ول کرد .حالا وسط راه با شونصد نفر سلام علیکم میکرد لجم گرفته بود خواهر بزرگه تا اومد کنار من نشست من برگشتم گفتم بلند شو ببینم قاطی کردما کاری نکن به جای یواش حرف زدن دهنمو باز کنم. فکر کردی من تو رو نمیشناسم اونروز که دهنتو باز کرده بودی اونور خط بودم همه ی حرفاتو بد بیراهاتو که شایسته ی خودتو مادر خواهرت بودن شنیدم فکر کردی اومدم قیافه ی  مادرتو ببینم ؟اون مکه ش تو کمرش بخوره از خدا نترسید زندگی منوخراب کرد حالا رفته مکه؟خواهره باز از تک و تا نیفتاد گفت رضا عحب بیشعوریه گذاشت تو گوش بدی ما خواهر برادر داشتیم  دعوا میکردیم .منم گفتم دعوا میکردین چرا پای منو وسط کشیدی خوبه منم با هر کی دعوا میکنم به تو فحش بدم ؟.گفت  اومدی اینجا مثلا چی بگی هر چی باهات خوب رفتار میکنیم بدتر میکنی؟منم گفتم اومدم اینجا ببینم تو هم مثل ننه تو رضا بیصاحابی یا نه؟ دستور دادم بره شوهرتو بیاره ببینم اون حرفی که زدی منم یا تو زنگ میزنی  قربون صدقه ی من میری که برای داداش روانیت زن صیغ***ای چند ماهه جور کنی تا از سرش بیفته؟بدبخت من از خدامه این اشغال بره دنبال کارش به جای اینکارا دستشو بگیرین ببرین تیمارستان بستریش کنین.همچین عصبانی شد گفت اوه فکر کردی کی هستی حالا یه زن ط*لا ق گرفته یه بچه هم بهت وصله رضا رو معلوم نیست چطوری جادو کردی منم گفتم همینه که هست میتونی برو سحر و  جادو رو باطل کن دهنتو هم زیادی باز نکن در حدی نیستی که راحع به من حرف بزنی پدر همه تونو در میارم میبینی که خوب جادو بلدم انقدر دو رو هستین خجالت نمیکشین یا با یکی بدی شهامت داشته باش جلوش وایستا یا خوبی خوب باش .همه تون بدبختین به خدا آدم دلش براتون میسوزه بلند شد با لج گفت دلت برای خودت بسوزه و رفت .دیگه انقدر عصبی شده بودم باز دستام شروع کرده بود لرزیدن هی نفس عمیق میکشیدم اشکام در نیاد .رضا هم خبر مرگش  انگار باید با همه ی فک و فامیلش تو سالن سلام علیک میکرد.آخر سر اومد گفتم برو یه چایی برام بیار تا اومد به گارسون بگه لجم گرفت گفتم رضا بهت گفتم چایی بیار یعنی خودت با دست خودت بیار بذار اینجا .رفت چایی اورد گذاشت جلوم و نشست و الان بابام میاد و چرا ناراحتی و قربون صدقه که اینا رو ولشون کن چرا اومدی انقدر خودتو حرص بدی به خدا من خودم جوابشونو میدم و چی بهت گفت و این حرفا منم  ساکت بودم میدونستم دهنمو باز کنم گریه م میگیره .باباش اومد دیگه خودم سلام کردم نشست و خوش اومدی منم شروع کردم گفتم ببخشید میتونم راحت و بی مقدمه حرف بزنم گفت بگو دخترم .گفتم ببخشیدا اما من دختر شما نیستم اصلا نم دلم نمیخواد منو با این لفظ صدا کنین یه سوالی داشتم ازتون.من که خودم پدر نیستم و فقط احساس مادرانه دارم اما پدرای فامیلمونو دیدم و بیشتر از همه بابا و عمو جانمو برای همین تعجب میکنم موندم اونا اشتباه میکنن یا شما .میشه بگین تو خانواده ی شما پدر چه معنایی داره فقط نام خانوادگی به بچه هاشون میدن ؟گفت من باید چیکار میکردم که نکردم؟گفتم شما چیکار کردین؟اومدم بهتون گفتم جریان چیه به من گفتین من کنترلی رو کارای رضا ندارم خودش مستقله گفتم باشه ولی شما روی چی کنترل دارین همین خانوم شما چیکاره بود وسط جریان ما؟شما نمیتونستین بهش بگین خانوم دخالت نکن بشین سر جات؟گفت اونم مادره حالا یه حرفایی از رو محبت مادری زده .من گفتم ببخشید واقعا شما متوجه نمیشین من چی میگم یا جوابی ندارین میشه مردو مردونه به من بگین ؟گفت من چیکار کنم از خودش بپرس صد بار بهش گفتم گوش نکرد .گفتم خانومتون چی دختراتون چی  به چه حقی زنگ میزنن به من بی احترامی میکنن ؟خانوم شما با شوهر من چیکار داشت هی زنگ میزد اتیش میزد به ماجرا تو دادگاه چیکار داشت هی میومد کاری میکرد که انگار با چشم خودش منو صد بار تو خونه ی رضا یا اینور اونور دیده .گفت اونم مادره حتما  فکر کرد با این کارا جریان حل میشه شوهرت غیرتی میشه قضیه رو جمع و جور میکنه فکر نمیکرد ط*لا * ق بده خودشم بیشتر از همه ناراحت شد ط*لاق گرفتی  شوهر داشتی این مشکلات نبود.منم گفتم واقعا براتون متاسفم فکر کردم با یه مرد دارم حرف میزنم یعنی ابرو حیثیت من برای شما هیچ ارزشی نداشت؟همچین بهش برخورد گفت مثلا بابات بود چیکار میکرد عموت که انقدر تعریفشو میکنی چرا نتونست جلوی پسر خودشو بگیره ؟منم گفتم اگه برادر من همچین غلطی میکرد بابام کاری میکرد که دیگه جرات نکنه نگاه چپ به زن مردم بندازه دستشو میگرفت میاورد جلوی همه میزد تو سرش میگفت بگو غلط کردم دروغ گفتم تهمت زدم .عموی منم همینطور چیکار باید میکرد وقتی یه روانی با مادرش چپ و راست با پسرش تماس میگیرن میگن زنت فلان زنت بیسار ؟بازم عموم انقدر مرد بود که مردانگیشو هم به من ثابت کنه هم به پسرش هم به بقیه .شما چیکار کردین ؟دخترم گفتن اسونه خوبه یکی با زندگی دختراتون اینکارو بکنه انقدر شما بی انصافین واقعا متاسفم .برگشتم به رضا گفتم واقعا حیف وقت با ارزش من که دارم اینجا تلف میکنم.گفت ما افتاب لب بومیم بدی کسی رو هم نمیخواستیم منم آخر نفهمیدم جریان چی بود .منم گفتم ایشالا هیچ وقت نفهمین جریان چی بود  بتونین تو اون دنیا جواب خدا رو بدین .رضا هم لال مرده بودا حرف نزد باز بابا هه شروع کرد با رضا حرف زدن منم که خودم داشتم حرص میخوردم اصلا نمیتونستم تمرکز کنم اقلا جریانو یه طوری کلی از کلمه های مشترک فارسی بفهمم برای هزارمین بارم حوصله نداشتم بگم فارسی حرف بزنین.وسط حرفاشون گفتم ببخشید مزاحمتون شدم تشریف ببرین به مهمونی تون برسین حداقل اداب اجتماعی رو رعایت کنین وقتی یه نفر نمیفهمه چی دارین میگین به یه زبان دیگه حرف نزنین خوبه منم انگلیسی حرف بزنم اونم در مورد شما؟رضا گفت ببخشید داشت به من اعتراض میکرد.باباهه هم گفت  چرا عقد نمیکنین تموم بشه ما هم که حرفی نداریم .من لجم گرفت گفتم شما حرفی هم داشته باشین برای من مهم نیست مگه نگفتین افتاب لب بومین هیچ کنترلی هم رو وضع زندگی خودتون و بچه هاتون ندارین پس برای چی پیشنهاد میدین کی به نظر شما اهمیت میده؟ برگشتم به رضا هم گفتم مگه تو نبودی زانو زده بودی جلوی  همه  التماس میکردی که نوکری منو اردوانو میکنی  و همیشه میگی هر شرطی بذاری قبوله ؟رضا گفت اره قبول میکنم.باباش گفت رضا تو اینکارو کردی ؟گفتم بله روز مادر اومده بود التماس میکرد  به دست و پای منو مامان بابام افتاده بود نمیدونین بدونین.  به رضا هم گفتم میدونی رضا اگه یه روزی بخوام در مورد ت  فکر کنم  اولین شرطم این باشه که خانواده تو از ذهن و زندگیت حذف کنی جون فایده ای برات ندارن چی میخوان بهت یاد بدن اگه بلد بودن تا الان بهت یاد داده بودن بیا اقلا کنار دست بابا ی من درس غیرت و شهامت و مردانگی یاد بگیر چیزی که تا حالا دور و برت ندیدی .باباهه گفت مگه ما محتاج رضا هستیم سر قبر ما فاتحه هم نخونه مال خودت باشه  .منم گفتم مطمئن باشین نمیخونه رومو هم برگردونده بودم تابلووووو دیگه اشک تو چشام بود .باباشم یه لا اله الا اللهی گفت و بلند شد رفت.رضا هم باز شروع کرد چابلوسی دوباره و الهی خدا منو مرگ بده تو حرص نخوری منم گفتم الهی مرگ بده...........

بقیه ش باشه حالا دقعه ی بعد میذارم.راستی وارش گلم خیلی بد شد که نمیتونم بلاگتو بخونم .نرگس عزیزم خیلی خیلی متاسفم کاش اقلا یه ادرسی چیزی از خودت میذاشتی عزیزم خیلی ناراحت شدم .مغرور بمون عزیزم ممنون از نظرت ببخشید ادرسی چیزی نبود ازت تا تشکر کنم .

/ 46 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطمه سادات

من مدتها خاموش می خوندمت ولی این دفعه نشد که هیچی نگم.هیچ وقت با یه خوک کشتی نگیر چون تو کثیف می شی و لی اون لذت می بره.کار این دفعت دقیقا مثل کشتی گرفتن با یه مشت خوک بود . نمی تونی خونت رو عوض کنی . یه مدت بری یه جایی شر این بشر از سرت کم شه؟ تو این مدت که بلاگتو می خونم احساس کردم هنوز دوست داری علی برگرده. دعا کن.از خدا بخواه راهشو جلو پات می گذاره. برات دعا می کنم.

لاتاری

ملودی جون بلدی اتفاقات تلخ هم بامزه تعریف کنی بخاطر همین ما با نوشته هات بازشرایط تو رو نمی فهمیم اما رفتن به مهمونی نشون میده که چقدر فشار روته و چقدر داری اذیت می شی خدایی خیلی سخته یه زندگی الکی الکی از هم بپاشه [ناراحت]

بارانه

سلام ملودی جان صبر می کنم تا بقیه اش رو بنویسی. به نظر میاد که تا حالا کسی به رضا نه نگفته.و حالا این نه گفتن تو براش خیلی گرون دراومده.

mojdeh

aziz jan fekr namikoni ziadi khial pardaz shodi?man ke fekr namikonam hich amade aghe va bimari betone karhay tooo va reza va familhatoon anjam bedeh yek kam zadi bekhaki azizam

[ماچ][بغل]

north

سلام علیکم خوبی؟ همینجوری فقط خواستم حالتو بپرسم البته می گن سلام گرگ بی طمع نیست[شیطان] ملی جون اگه می شه وقتی داری می نویسی پا تو نگذار رو گاز بعضی جا ها یه نیش ترمزی بزن شرمنده که اینجوری می گم تو خیلی خیلی شیرین و بامزه داستان تعریف می کنی خوب می دونی کجا تموم کنی کجا توضیح بدی ولی یه اشکالی داری اینه که اصلا پاراگراف بندی نمی کنی خواننده یه جورایی خسته می شه می دونم که حوصله نداری ولی اگه رو این قسمت کار کنی نوشته هات عالی می شه[ماچ][قلب]

سمیرا

فکر کنم این رضا رو کتکم بزنی حرف نمیزنه خوب یکم میزدیش خالی میشدی از حرص [نیشخند]ولی خوشم میاد از کارات که خوب حالشونو میگیری .... [ماچ]

زهرا - ف

ملودی جان سلام اول بگم که ما همچنان منتظر ادامه مهمونی هستیم. در ضمن می خواستم بپرسم مگه سعید از رضا و کاراش خبر نداشت که به رضا میگی آبرومونو جلوش بردی ؟ ؟؟

pooneh

Sallam Melody jan, Hope you are fine now. Please take care of yourself and Ardavan. Waiting forthe rest to see what you have done to this nasty family. love you. Pooneh

ندا

ای بابااااااااا این رفتن به مهمنونی چه معنی میده؟! واقعا منظورت چی بوده از رفتن؟‌ از نظر من هم این کارت نشون دهنده اینه که تو هم از این ماجراها بدت نمیاد و یه جورایی ارضا میشی باهاشون؟ برام عجیبه که بابات که اینقدر غیرتیه چطوری گداشته تو بری؟ مطمئن باش که رضا و فک و فامیلش هم جز این برداشت دیگه ای نمیکنن. مثل اینه: با دست پیش می کشی و با پا پس می زنی. ای کاش قبل از انجام اینجور کارهای خفن با مشاورت هم یه مشورتی بکنی تا اوضاع رو بدتر نکنی. .. من خیلی از دستت حرص خوردم مگر اینکه واقعا خودت هم بخوای رضا رو.[خنثی]