در حاشیه

سلااامی گرم به دوستان گل در این هوای بهاری  . با اون بارون و تگرگ دوست داشتنی .آدم هی دلش میخواد پنجره رو باز کنه و نفس بکشه قلب

 این دفعه میخوام در حاشیه درباره ی گوگووولیهام و سخنان قصارشون بنویسم .

اول از مائده بگم که هزار ماشالا روز به روز خانوم تر و گل تر میشه . واقعا هم به معنای واقعی نازدارخانومه و دختر بودنش و نازدونه بودنش کاملا مشهوده قربونش برم  . منم ذوق میکنم و خدا رو شکر میکنم که  هر چی بیشتر میگذره ، بیشتر به هم نزدیک میشیم . الانا دیگه مامان ملودی گفتن براش عادی شده و مثل اوائل خجالت نمیکشه حتی جلوی بقیه . منم ذوق میکنم این هواااااا.

تو مدرسه هم با بچه ها خیلی بهتر شده و الان دو تا دوست خیلی صمیمی داره دختر گوگووولیم که یه بار دعوتشون کرده خونه و قراره که هر وقت دوست داره  مهمون دعوت کنه . حالا از حرفاش بگم . 

 درسهای مائده رو مسعود خودش میرسه . یه بار دیدم مائده داره تقسیم بندی میکنه میگه از اینجا تا اینجا با من بقیه  هم با شما . مسعود :  اینا که مربوط به من نیست دخترم اگه من جواباشونو بگم که فایده ای نداره . مائده :چرا فایده نداره بابا ؟ فایده ش اینه که شما رو به یاد خاطرات  دبستانتون میندازه خوشحال میشین !!! مسعود : من همین الان هم خوشحالم بهتره تنبلی نکنی خودت حل کنی .  مائده : فکر میکردم دلتون برای بچه گی و مدرسه تنگ شده خواستم خوشحالتون کنم !!!!

یه بار  که  لباس خوشگل هم پوشیده بود و موهاشم خوشگل شده بود . من : به به چه دختر گل و ناز و خوشگل و دلربایی دارم من.  مائده : (در حالی که معلوم بود کلی ذوق کرده ) خواهش میکنم  چشماتون   دلرباست !!!!

یه بار که کنار دست من نشسته بود و نی نی هم یه  طوری تکون خورد که دردم گرفت نا خود آگاه گفتم آخ . دیدم مائده شروع کرد ناز کردن نی نی درون  گفت بازم لگد زد ؟ من : آره .مائده : به نظر شما  قیافه ش چه شکلیه ؟ من : نمیدونم ولی امیدوارم شبیه تو بشه چون تو از همه مون خوشگل تری  .مائده : (در حالی که یه لبخند خوشحالی رو لبش بود )  مرسی.چون پسره  فرق نمیکنه . شبیه شما هم بشه عیب نداره !!! (توضیح اینکه باور کنین من جزو بیریختا حساب نمیشم خنده)

همیشه عادت داره با دایی بزرگه ش مشهدی حرف میزنه اونم بصورت غلییییییظ . یعنی این عادت دایی خواهر زاده ای اینا تو فامیل تکه و فقط هم با دایی بزرگه ش اینطوریه . عید یه بار  وقتی داشت  با داییش حرف میزد جاری جان  هم بود و شنید .بعد که حرفش تموم شد . جاری جان : مائده جان چرا هنوزم با آقا فلانی  مشهدی حرف میزنی ؟ از این به بعد با دایی جانت فارسی حرف بزن لهجه دار میشی . مائده :  (که هنوز تو جو مشهدی حرف زدن بود و از اون حال و هوا بیرون نیومده بود با یه لهجه ی شدیدا غلییییظ!!) اخه  تا فارسی بگم مگن یره باز تو ترونی مکش مرگ ما رفتی؟ مویوم فوری مزنم کانال مشدی !!!!

یکی دیگه از عادتاش اینه که برنامه ریزی میکنه برای لباس مثلا میگه اینجا اینو میپوشم اونجا اونو میپوشم . این برنامه شامل آینده هم میشه یعنی  مثلا میگه عمه سین جان عرو×سی کنه تو عروسیش اینو میپوشم . در همین راستا ...

مائده : بابا من داشتم به خاله مانلی میگفتم  وقتی خواست ع روسی  کنه من سر عروسیش لباس بنفش  میپوشم . خاله مانلی گفت حالا صبر کن اول من یکی رو پیدا کنم و  خرش کنم بیاد منو بگیره بعد برای لباس برنامه ریزی کن .چرا اینطوری گفت ؟ یعنی شو هر پیدا کردن انقدر سخته ؟!!!! مسعود : خاله مانلی باهات شوخی کرده عزیزم اگه به موقع  و با انتخاب درست باشه اصلا سخت نیست . (منم در فکر بودم یه نکات ظرییییفییییی به مانلی بگم که دفعه ی دیگه از خر کردن و پیدا کردن با بچه حرف نزنه که اونم بیاد جلوی باباش بگه !!!)

اما از اردوان بگم که روز به روز پر حرف  تر و شیطون تر میشه این پسر گوگووولیم قربونش برم . البته الان قربونش میرما سر شیطونی هاش دلم میخواد بشینم موهای سرمو دسته دسته بکشم !!! در حرف زدن هم شدیدا از مائده یاد گرفته و الگو برداری کرده  .دیگه به همه میگه شما و فعل جمع به کار میبره و حسابی دیگه لفظ قلم حرف میزنه گوگووولییییی .فقط با من هنوز پسر خاله ست و لفظ قلمی نیست ولی به منم میگه شما .

یکی از اخلاقایی که داره هر وقت تو پارک یا تو بازی با بچه ها یا کلا حرف بدی بشنوه تو جوابش بدون فکر کردن میگه خودتی !!! حالا  حرفه رو بفهمه نفهمه مهم باشه شوخی باشه دیگه خودتی رو میگه . این جریان  مال وقتی بود که هوا گرم بود و شیشه  های ماشین هم پایین . مائده هم بود . داشتم از یه چهار راه میرفتم سمت چپ چراغ سبز هم در حال تموم شدن جلو هم ترافیک بین دو تا ماشین جا بود اما من که استاد جا کردن میلیمتری ماشین هستم میدونستم برم  امکان نداره رد شم . راننده  سمت راستی هم شدیدااا منتظر بود من رد شم جاش باز شه !!!!

راننده (داد زنون ) :   برو دیگه قربون شکل ماهت برم منتظر فرش قرمزی؟ !!!  .من :(غر  زنون )  چشمش نمیبینه جا نیست  تربیتم نداره دیوانه !!!!  اردوان : (در حالی که رسما تا کمر خم شده بود بیرون و جواب مناسب پیدا نکرده بود)  خودتی !!!!  رانندهه : ای ول غیرتتتت   اردوان : گفتم که خودتی دیگه با من  و مامانم حرف نزنین لطفا  !!!! رانندهه : چشم کوچولو . اردوان: کوچولو خودتی  گفتم با من حرف نزنین  !!!!! (من موندم لطفا و فعل جمع دیگه چی بود !!!)  بعدشم دلخوررر نشست من و مائده هم مرده بودیم از خنده

در راستای اینکه من همیشه  وقتی دستم بنده و بچه ها یه کاری ازم میخوان میگم دوتا دست که بیشتر ندارم صبر کنین . مسعود و اردوان و مائده اماده بودن و منتظر من که بریم بیرون . منم دلم نمیومد از اتاق و آینه ی توش دل بکنم !!!!

مسعود : ملودی جان  آماده شدی ؟ من : نه هنوز . (یه خورده بعدش ) مسعود : ملودی جان میخوای ما بریم تو ماشین تا شما بیای؟ من : نه صبر کنین الان تموم میشه  .( باز یه خورده بعدش ) مسعود : ملودی جان خیلی طول میکشه ؟  اردوان : (اون موقع به مسعود بابا نمیگفت ) مسعود جان مامان ملی  دوتا دست که بیشتر نداره . انقدر کار داره باید لباس بپوشه موهاشو خوشگل کنه م اتیک بزنه  چشماشو خوشگل کنه حالا حالاها  طول میکشه . ما بریم مامان  بعدا میاد !!!!!! (توضیح اینکه من هیچوقت کیلویی  آرای ش ندارم یه م ا تیک و یه ریم ل انقدر به چشم بچه اومده !!!)

در همین تعطیلات عید وقتی آقایون نبودن و جاری جان  بدون حجاب بود آرای ش هم داشت . اردوان  (در حالی که یه نگاه دقیقی به جاری جان میکرد ):  ز خانوم چقدر خوشگل شدین  . جاری جان : چشمات قشنگ میبینه پسرم . اردوان : شما بدون چادر خوشگلین  وقتی چادر دارین خوشگلیتون معلوم نیست  .جاری جان : نباید معلوم باشه . خانوما باید حجاب داشته باشن تا اقایون خوشگلیشونو نبینن . اردوان : چرا نبینن ؟ جاری جان : چون گناه داره دستور خداست  اردوان : آها !!!

بعد معلوم شد اردوان کاملا فهمیده این موضوعو !!!! چون سر ناهار  اونم وقتی که دو تا دامادا و برادر شوهر جان و بچه هاش  و حاج خانوم هم بودن .

 اردوان : ( که انگار بار اول بود ز خانومو دیده بود و من نمیدونم چرا گیر داده بود به خوشگلی جاری جان !!!!) بابا مسعود شما میدونستین ز خانوم خوشگله  (............  این نقطه ها  توضیحاتی بود که از رنگ پوست و مدل مو و رنگ موهای جاری داد !!!!) ولی  میگن خدا دستور داده آقایون نباید خوشگلیشونو ببینن  گناه داره  . مسعود : ز خانوم درست گفتن  .غذاتو بخور پسرم درست نیست آدم سر غذا زیاد حرف بزنه  !!!  (همزمان هم رفت ور دل اردوان نشست یه چیزایی در گوشی به اردوان گفت که احتمالا حواسشو پرت کنه !!!! اردوان هم شانس اوردیم دیگه ادامه نداد !!!)

حاج خانوم (بیخ گوش من ) : لا اله الا الله !!!ملودی خانوم همه ی اینا تقصیر شماست . همین چیزار و هم یاد بچه ندادین؟ من : سکوت  . برادر شوهر : قیافه شدیییییدا چشما انقددد از حرفای اردوان   !!!!  دو تا دامادا : رسما در حال سووووت زدن و به روی مبارک نیاوردن !!!!!

 به روایت عمه آرزو که همه ی جیک و پوکمون دست همه  و همه چیزو برام تعریف میکنه . اردوان تو خونه ی عمو جان اینا بوده تی وی هم ظاهرا یه برنامه ای نشون میداده که زن و شوهره دعواشون شده بوده . اردوان هم به عمو جان میگه چه زن و شوهر بدی دارن با هم دعوا میکنن . عموجان  میگه اشکال نداره الان اشتی میکنن . اردوان هم ظاهرا بیخیال این موضوع نمیشه.

میگه نه  زن و شوهر خوب نباید دعوا کنن مامان ملی و بابا مسعود دعوا نمیکنن بابا مسعود همیشه میاد خونه مامانمو بو××س میکنه !!!  وقتی صداش میکنه  به مامانم میگه ملودی جان عزیزم عزیزم عزیزم .  مامانمم همیشه میگه جانم مسعود جان .حالا آرزو هم پای تلفن ادای اردوانو در میاورد برام که سه بار گفته عزیزم !!!!   علی هم که اعصاب تعطیلللللل ، بعد از شنیدن حرفای اردوان به آرزو غر زده که سرشونو بخوره خاک بر سرا !!!! بعدشم حواس اردوانو پرت کرده به حرفای دیگه تا اردوان بازم از رفتارها  و حرفهای درون خانواده ای ما !! نگه .

توضیح اینکه من و حاج آقا جون  همیشه حباب قلب بالا سرمون نیست و گاهی هم مشغول جویدن اعصاب همدیگه هستیم فقط نکته ی کارمون اینه که جلوی بچه ها هیچ وقت اعصاب همدیگه رو نمیجوییم تا خیالشون راحت باشه و امنیت داشته باشن . برای همین اردوان و مائده فکر میکنن همیشه حباب قلب بالا سر ما میترکه !!!!

حالا از اینا گذشته یه موضوعی تو رفتار اردوان تازگی داره منو نگران میکنه . البته بطور جدی بهش توجه نکردم و دنبال راهکار نگشتم ولی فکر کنم به زودی باید اینکارو بکنم . اونم اینه که مثل همین مورد جاری جان ، از خانومای دیگه و کلا هرکی رو میبینه میاد برای مسعود تعریف میکنه که فلان خانومه اینطوری اونطوری . طبق تعریفای زن عمو جون برای باباش هم همین طور تعریف میکنه . خوب این خیلی عادت بدیه و هر چقدرم هم بگیم از سنشه کنجکاویه یا هر چی ،باید ترک بشه  تا ادامه پیدا نکنه .

اردوان کلا بچه ایه که همه چی رو تعریف میکنه . یعنی هیچی هم ازش سوال نکنی خودش هر اتفاقی بیفته حرفی چیزی  باشه که یادش مونده باشه یا توجه کرده باشه ، تعریف وار میگه . هیچ وقت هم من و مسعود درهیچ موردی نه سوال میکنیم نه اینکه بچه ها رو عادت میدیم به اینکه از شنیدن یه خبری مثلا ابراز خوشحالی کنیم تا بچه فکر کنه کارش درسته و خبر بردن اوردن کار خوبیه . در مورد مائده هم همینطور . یعنی مائده و اردوان اینو میدونن که مورد تشویق قرار نمیگیرن و حتی بارها هم تذکر میدیم که خبر چینی بده . اما عادت تعریف کردنو باید برم دنبال یه راه کار درست براش .

فکر کنین مثلا یه موردش این بود که بعد از عید استخر ما راه افتاده . منم که خودم نمیتونم برم . ولی مائده اردوانو میبردم خودم مینشستم تا شناشون تموم بشه . دو بار رفتیم دیدم اردوان کاری رو که قبلا نمیکرد داره انجام میده. اونم تعریف کردن از اینکه تو استخ ر چه خبر بوده برای مسعود !!!!  مسعود خودش به من گفت که اردوان تعریف میکنه . دیگه شما داشته باشین که گفته باشه مثلا م××× ی م×× ی های خانومه بزر×گ بوده و یا مثلا یکی چاق بود ه یکی دیگه یه طور دیگه .یا یکی یه قسمتیش اینطوری بوده اون یکی نبوده !!!! و  مثلا داشته شنا میکرده یا از اب بیرون میومده  ما × یو ش اینطوری شده اونطوری شده !!!! حالا خوبه نمیشناختشون  که با اسم و مشخصات بگه !!!!!  مسعود هم  توجه نکرده و نذاشته ادامه بده ولی بازم دست بر نداشته این پسر تعریف کن ما!!!! 

 مسعود گفت  من اردوانو با خودم میبرم  که دیگه نیاد این چیزا رو بگه . منم نمیتونستم مائده رو تنها بفرستم یا اردوانو تو خونه بذارم یا پیش مریم خانوم .چون بهانه میگرفت منم بیام . برای همین به مائده گفتم که با سین جان بره و اونم هماهنگ میکنه هر روز با عمه ش میره . اردوانو هم مسعود  شبا با خودش میبره.

چشمتون روز بد نبینه که هنوز دو روززززز !!!! نشده که با مسعود رفته بود اومده بود برای من تعریف میکرد از اقایون تو اس ترخخخخخ!!!!! یعنی اگه قبلا به ذهنم میرسید که خوب خاصیت پسر بودن داره و به خانوما نگاه میکنه  ، الان میبینم که خاصیت کنجکاوی به همه داره و مرد و زن نداره براش !!! یعنی تا حدی که تعریف میکرد مثلا اقاهه سی××× ن ه ش مثل من بود. اصلا م و  نداشت !!! مثل  بابا مسعود نبود . تازه ظاهرا سر تا پا م××وو نداشته و اینم باعث تعجبش شده بود که دستاشم نداشت پاهاشم نداشت  . از اون فراتررررر یه چیزی تعریف میکرد که برای رفع این مشکل باید یه چیزی بنویسم بدم بزنن تو استرخخخخ که آقایون اگه  براتون امکان  داره لطفا  ما ××ی و اسلی پپپ  نپوشین این بچه ما به سایز همه نگاه میکنه نظر هم میده براش هم عجیبه چرا کوچیک بزرگ داره !!!! تازه از همه بدتر، هم تو خود استخررر از بابا مسعودش سوال میکنه هم میره خونه برای ننه ش تعریف میکنه !!!!!  باور کنین راهکار دیگه ای نداره بس که اردوان  توجه داره !!!!!

من و مسعود هم هر دوتا تو این مواقع براش توضیح دادیم که همونطور که قیافه ی  آدما با هم فرق داره مدل بد × نشون هم فرق داره یکی کوتاهه یکی بلنده یکی چاقه یکی لاغره و خلاصه موضوع رو اینطوری جلوه دادیم تا اینکه بگیم زشته و نگو . چون اونطوری بیشتر حساس میشد و جواب سوالاتشم پیدا نمیکرد .  تازگی هم اینطوری شده ها قبلا توجه نداشت . حالا اگه قرار باشه خیلی ادامه پیدا کنه ، حتما یه راهکار روانشناسانه ی خدا پسندانه باید براش پیدا کنم .چون به احتمال زیاد دو روز دیگه میره برای مائده هم تعریف میکنه و شاید بخواد جواب سوالاشو از مائده بگیره و خلاصه این کنجکاوی به آدمها  همینطور ادامه دار بشه !!! 

پ.ن : یکی از دوستای خیلیی گل برام کامنت گذاشته  . چون خصوصی بود اسم نمیارم اما یه قسمتهایی از کامنتش که راه کاره و خیلی هم مفیده  رو اینجا کپی میکنم .مرسییی عزیز دلم  ازت یه عالمههههههبغل

این  مشکل رو مسعود باید حل کنه . مسعود باید با اردوان بشینه حرف بزنه که این یه رازه باید اینها رو که بهت میگم راز مردونه اس نباید کسی چیزی بدونه  از این رازهای مردونه رو ما دو تا مرد خونه هستیم و باید بدونیم زنهاهم راز دارن ما نباید از رازهاشون خبر دار بشیم تا وقتی که  بخواهیم  ازدواج کنیم مثلا من الان رازهای مامان ملی رو میدونم ولی بازم رازه بین منو مامان ملی  تو نباید بدونی .
بعدش برای اردوان توضیح بده که بعضی خانواده ها دوست دارن که بی چادر باشن  حجاب نگیرن بعضی ها  دوست دارن با چادر باشن حجاب بگیرن هر وقتی خواستی از راز ادم هایی که بی حجاب هستن و یا تو ی استخر هستن  و ل××خ ت هستن  تعریف کنی بیا پیش خودم دو تایی تعریف کنیم  بخندیم جنبه جدی بهش نده شوخی  تلقی کنه محتوای راز رو ولی کار راز جدی باشه  . ولی اگر جای دیگه تعریف کنی (این قسمتش نصفه رسیده )

همون که گفتم باید این یه جا تعریف کنه  تا خالی بشه  بهتره با مسعود تعریف کنه  حتی رفتن استخر مردانه رو . باید یادش بدی سوال داری بابا مسعود همه چی رو بلده از من نپرس من دو تا دست بیشتر ندارم  سرم شلوغه  اگه بابا مسعود وقت نداشت ازش  یه وقت بگیر بشنید مردونه با هم حرف بزنید . اینکار دو تا حسن داره یکی اینکه  یاد میگیره با مسعود راز دار باشه بهش نزدیک بشه  دیگه  حرفاش کنترل شده پیش مسعود می مونه . لطفا به مسعود هم  بگو وقتی داره باهاش  حرف میزنه به هیچ عنوان حواله اش نده برای بعد یا دست بسرش نکنه . اگر وقت نداره بگه اردوان  جان  وقت دارم اما دو دقیقه !  یک دو سه شروع شد بگو بابا  جان ببینم چی شده .  بهترین روش همینه نگذارید سوالاش توی ذهنش بمونه براش مشکل ساز میشه بعدش یکم بزرگتر شد به دوست کشیده میشه یا هر کسی که تمام سوالهاش رو با گستاخی جواب بده مثلا علی بعدش دیگه  هزار تا مشکل دیگه پیش میاد . در ضمن  آقا مسعود هم باید کمی  جواب دادن به سوالات گستاخی باشه یعنی درست  جواب بده تا بپیچونه .  یه  چند وقت دیگه میاد میگه ملی این نی نی چطور درست شد .  انوقته که دیگه واویلا .. ی

/ 105 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بارانه

سلام به ملودی عزیز و خوووووووووووش تعریف. بوس برای اردوان و مائده و مامانشون. جریان تعربف کردن اردوان از ز خانوم وووووووی .حتما وقتی شنیده کلی حالش گرفته شده.

سمیرامیس

ملودی عزیز دیشب تو خوابم بودی. جشن تولد یکسالگی یه پسرکوچولوی ناز و مامانی بود. ازونا که یه دندون خرگوشی کوچولو دارن. تازه خودتم هنوز یه نی نی درون داشتی. تو و آقا مسعود بی نهایت مهربون و صمیمی بودین. امیدوارم همیشه شاد و مهربون باشین.

ماریا

سلام ملودی جان بعد از حدود 8 ماه اومدم بهت سر زدم خیلی خوشحالم که بارداری خیلی خیلی دلم برای نوشته هات تنگ شده بود ببخشید اگه نمیومدم چون خیلیدرگیر بودم نوشته های قبلیت همش خصوصیه چند ماهته؟

فاطمه

وای ملودی جونم ماشاءالله چه جیگرای شیرین زبون و خوردنی ای داری.الهی من قربون این اردوان برم[ماچ]با غیرتش[نیشخند] وای تعریفش از ز خانم[خنده]خوب بچه مامان بابای عاشق داره چی کار کنه تعریف نکنه؟[خنده] خدا رو شکر مائده هم خانم و مودبه و رابطه تون هم خوب شده[قلب] وای ملودی عزیزم نی نی هم به سلامتی دنیا بیاد ایشالله دیگه مو رو سرت نمیمونه

فاطمه

میدونی چیه به نظرم از بس خودت خوب و مهربونی و قلبت پاک و مهربونه خدا خیلی خیلی دوست داره که همسر خوبی مثل مسعود و بچه های مامانی مثل مائده و اردوان و این گوگولی تو راهی قسمتت کرده[ماچ] و مطمئنم به خاطر خوبی و آقایی پاکی مسعود بوده که خدا فرشته ای مثل تو رو سر راهش قرار داده حرفام اصلا تعارف نیست و حقیقته و هر دو تون بعد از اون سختی های گذشته و به خاطر همه مهربونیتون لیاقت آرامش و خوشبختی رو دارید و امیدوارم که خوشبختی و عشقتون همیشه پایدار باشه[ماچ][ماچ][ماچ]

پگی

عززززززززززززززززززییییییییییززززززززززم چقدر این دوتا نازن[ماچ] .بالاخره تو سال جدید به قول هزار ساله ت [چشمک] عمل کردی و یکم از شیرین کاریهای بچه ها نوشتی ها ملودی جان. یعنی اگه اون موقع تو ماشین بودم و اردوانی این چیزا رو به رانندهه می گفت و بعدا دلخور مینشست مطمئن باش الان درسته قورتش داده بودم باید مثل گرگ شنگول و منگول میومدی از تو شکمم درش میاوردی . ملودی مدیونی اگه دو تا مااااااچ درست درمون اختصاصی خودم(همونجور که خودت میدونی) این دو تا رو نکنی و نیای گزارششو بهم بدی

ساره مامان گل

ای جانم به بچه های شیرین و قند عسلت فکر کنم دیگه روزای آخر باشه.آره؟ ایشالا که بار شیشه اتو به سلامتی زمین بگذاری

سحر

هه من انقدهحالمیکنم بااین لهجه مشهدی

Fatima

واي كه چقد خنديدم تنهايي!مامانم از تو اتاقش ميگه چه خبره?اگه انقد خنده داره بگو مام بخنديم!!!خيلي باحالين!5تايي تون!

تکتم

الهی قربون غیرت اون پسرت برم. دخترا که شیرین زبون باشن طبیعیه اما پسرت خیلی بانمکه. بگذرد ملودی جون این کامنت مال مطلب تعطیلات عید هم هست: خداییش چشم بازارو کور کردی با این شوهر پیدا کردنت. اقوامشو میگم! هرچند نحوه آشنایی تونو نمیدونم و علت بی همسر بودنتونو اما خیلی انعطاف داری ایول.