نو رسیده

اولا سلاااام بلند بالا بعدشم من خیلی خوشحالمممممنیشخند.خوب بذارین از اول بگم براتون که پنچشنبه شب در عالم تهنایییی که این اردوان گوگووووولی پیش علی بود و من از سالاد نورث کلیییی اشتها دار شده بودم برای خودم داشتم سالاتتتت به بدن میزدم مریم زنگ زد و من کلی ذوق زده شدم که تهرانه .هر چی گفتم شب بیاین پیش من نیومدن ولی صبح جمعه کله ی سحر مریم و شهریار اومدن.انقدر خوشحال بودم که خدا میدونه خیلی دیگه دلم برای مریم تنگ شده بود.مخصوصا وقتی که گفت یه نی نی گوگولیییییی تو دلش داره ذوق مرگ شده بودم رسمابغل .بهترین خبری بود که میتونستم بشنوم.بعدشم شهریار هی داشت با حسین حرف میزد که ببینتش منم جو گیر شدم گفتم بیاین اینجا.دیگه برای ناهار حسین و کتی هم اومدن .اردوانم حسین رفت از علی گرفت اومد بالا. خلاصه کلی خوش گذشت .عصرم حسین و شهریار باز با اردوان رفتن پایین پیش علی .موندیم منو کتی و مریم و یه عالمه حرف و دردو دل .

 

هنوز این فکمون گرم نشده بود کله پاچه ها نپخته بود که کیوان اومد بعد اومده بالا میگه ملودی خانوم دست شما درد نکنه ما خواهر مادر کی بودیم که اینا رو دعوت کردین به من محل نذاشتین؟کتی هم گفت که دقیقا جلوی چشم کیوان، حسین اومده دنبالش اومدن  بعد به کیوانم گفته ملودی اصلا نگفت تو هم بیای!!!!منم کلی خجالت کشیدم گفتم ببخشید اصلا یادم نبود تعارف کنم.حالا مگه ول میکرد که بله  دیگه هیچکدومتون منو محل نمیذارین تحویل نمیگیرین کاش اصلا خواهرمو به این حسین نمیدادم . ول کن نبود .هی گله میکرد .منم خسته شدم گفتم من که گفتم ببخشید مریمو دیدم ذوق زده شدم چقدر شما یه چیزی رو میگی الان خوش امدی .باز ول نمیکرد یه بند شوخی میکرد که شماها منو تحویل نگرفتین تازه گفت میدونم  شما  به خاطر اون خواستگاری که آوردم ازم انتقام گرفتی  .منم گفتم بله این یکی رو که خوب اومدی دستت درد نکنه با اون خواستگار خجسته و خوشنود!!!!اتفاقا یادم نبود باید انتقام بگیرم

بابا حمید م قربونش برم کم مونده بود بیاد بیرونشون کنه انقدر زنگ زد غر زد که اینا اینجا چیکار میکنن اینا دست بردار نیستن برن خونه ی علی بمونن .منم هی مجبور بودم بگم بلههههه.زشت بود خوب نشسته بودن .آخرشم فهمیدن که بابا هر دو ثانیه!!!!یه بار زنگ میزنه اعتراض داره .کیوان گفت حق دارن من اگه به جاشون بودم میومدم همه رو بیرون میکردم دخترمو از دست مهمونای مزاحم نجات میدادم.

بعدشم که چون مریم سختش بود هی با چادر جلوی کیوان ،با کتی رفتن تو اتاق من داشتم ظرفا رو میشستم.البته به دلیل گرفتگی جو نذاشته بودم هیچکی دست بزنه .از من بعید بود واقعا خودمو انقد انقد کنم که نه ولش کنین حالا بعدا میشوریم!!!!!!همینجور داشتم میشستم یهو انگار دچار اون جو گرفتگی احساسی شدم .شاید خیلی احمقانه باشه ولی  دلم برای علی خیلی تنگ شد فکر کردم واقعا چقدر جاش خالیه چقدر خوب بود اگه مثل اونوقتا خوبو خوش دور هم بودیم و درست همون موقع دوباره یه احساس متفاوت اومد سراغم.یعنی مثبت و منفی بودا!!!!یه دفعه تمام خاطرات بد و برخوردای بد علی و کلا زندگیمون میومد جلوی چشمام .هی اشک میریختم هی ظرف میشستم .دیدم کیوان اومد گفت ملودی خانوم چی شده؟منم منتظر بودم انگار یکی ازم سوال کنه به هق هق افتاده بودم هی میگفتم و تعریف میکردم و افکارم مثبت منفیمو به زبون میاوردم هی گریه میکردم حرصمو سر ظرفا خالی میکردم.

 فکر کنم کیوان با خودش گفت عجب اشتباهی کردم یه کلمه از این سوال کردما!!!اما بنده خدا شروع کرد دلداری دادن وشما خودتو ناراحت نکن و فکر کن اینجوری و فکر کن اونجوری منم دیگه بدجور گریه م گرفته بود تا حدی که کتی و مریمم شنیدن اومدن بیرون نگران شدن کیوان بهشون گفت عیب نداره بذارین گریه کنه شما برین .باز من شروع کرده بودم اون بدبختو سوال جواب کردن که فلانی رو میشناسی ؟کیوان گفت بله خیلی هم خوب میشناسمش میدونم چی میخوای بگی اصلا نگو ارزششو نداره .من همه رو خبر دارم .منم باز شروع کردم گفتن که گفتنش اسونه تازه اینم مشکل من نباشه و بگم باشه به درک ارزش نداره، موندم تو اینهمه بی انصافی .اصلا موندم من چقدر احمق بودم.

خلاصه که زدم بدجور به صحرای کربلا .نشستم کف اشپزخونه قشنگگگگ تکیه دادم به کابینت سر تو زانو عین چی گریه زاری میکردم حرف میزدم .کیوانم مجبور شد بشینه کف اشپزخونه شروع کنه حرف زدن یا گوش کردن .آخرشم انقدر کتی و مریم نگران شدن هی اومدن رفتن که خودم خجالت کشیدم بس کردم .بلند شدم صورتمو شستم و با کتی و مریم رفتم تو اتاق .ظرفا هم نصفه نیمه موند صدای ظرفو ظروف اومد کتی رفت گفت کیوان داره میشوره ملودی جون خیالت راحت باشه.منم خیالم ناراحتتتت!!!! اومدم گفتم خودم میشورم و حالم خوبه و ببخشید یهو قاطی کردم . کیوان گفت  بله  الان حالتون خوبه بگو همه ی این کارا برای این بود که کیوان ظرفا رو بشوره . حداقل ناهارم نخوردم بگم خوردی باید بشوری !!!کتی هم هی دست منو میکشید میگفت بیا بریم میشوره سرش گرم میشه.خلاصه انقدر این خواهر برادر شوخی کردن منو مریم مرده بودیم از خنده .نه به اون گریه نه به اون خنده واقعا باید خودمو به تیمارستانی جایی معرفی کنم !!!!

بعدم  بساط شامو راه انداختیم حسین و شهریارم اومدن اردوانم آوردن دوباره.ظاهرا  پسر عمومونم کلی حسادت فرموده بود به شهریار که چه خبره اونجا جمع شدین و شهریارم یه به تو چه ربطی داره تحویلش داده بود که خلاصه سوالش بی جواب نمونه !!!! بعدشم که بعد از شام کیوان گفت ظرف شستن به ملودی خانوم نمیسازه نذارین بیاد اشپزخونه که ضررش از فایده ش بیشتره .خلاصه ما هم کلی کیف فرمودیم خودشون سه تایی جمع کردن و حسینو کیوان همه ی ظرفا رو شستن و همه چی رو مرتب و منظم کردن .اردوانم انقدر شیطونی کرد انقدر شیطونی کرد و انرژی مصرف کرد که دیگه داشتم فکر میکردم من کلا این بچه ی گوگوووولی رو انگار تربیت نکردم برای خودم ول معطل بودم.اینا هم هی شیرش میکردن که بدتر کنه .بس که تو خونه توپ اینور اونور انداخت و دووید و همه چی رو به هم ریخت که سرسام گرفتم .بعد که خسته شد بغل من همینطور نشسته بود چرت زد خوابش برد تازه کلی احساساتم فوران کرده بود قربون صدقه ش میرفتم.

دیگه حرف گل انداخت شدیییید ساعت دو بود که رفتن و مریم و شهریار موندن.چون انقدر دلم برای مریم تنگ شده بود که نمیتونستم بذارم برن خونه ی شهاب.تا الانم  دارم شدیدا کیف میکنم .انقدر خوشحالم شوقو ذوق دارم .امشب به مریم میگفتم انگار انگیزه دارم میرم بیرون به یه شوقو امیدی میام خونه وقتی فکر میکنم تو هستی.تازه گفته باشم این نی نی گوگووووولی درون مریم شدیدا داره اذیت میکنه ها. هنوز ٩ هفته تموم نشده  مریمم خیلی  و**یار داره .منم که عشق این کارا هی غذاها و خوردنی های مدل به مدل درست میکنم به خورد مریم میدم .تازه قربون اون نی نی هه برم من که معلومه از همین الان میونه ش با من خوبه این خوراکی ها رو که من درست میکنم نمیذاره زیاد حروم بشه مامانش بالا بیاره.کلی خوشحالم که این تغییر و مسافرت بهش ساخته و و*ی*ارش کمتر شده.

مریمم انقدر دیگه پشت سر علی گفت و هی حرص خورد که گفتم ول کن بابا تو با این حالت چرا انقدر عصبی میکنی خودتو اون که نمیفهمه تو پشت سر حرف میزنی.گفت یادم نمیره چقدر شما دو تا به من محبت کردین یادم نمیره تو چقدر برای من گریه میکردی چقدر با شهریار دعوا میکردی  همین علی اقا یادش رفته خودش به شهریار چی میگفت الان بدتر از همه شد آینه ی عبرت شد؟خنده م گرفت  کلی قربون صدقه ش رفتم گفتم این آینه ی عبرتو خوب اومدی واقعا.تازه میخواست بره علی رو ببینه اینا رو بهش بگه گفتم ول کن نه به حال اون فایده داره نه برای تو خوبه که عصبی بشی به خدا من خوبم قسمت ما این بود ول کن.

امروزم عصر کلی با هم رفتیم ددر دودور و گردش و خرید .بعد دیگه قسمت آخر که رفتیم شهروند خرید ،  اردوان زده بود تو خاکی خسته شده بود که وعده ی  بستنی و پاستیل و حتی اسمارتییییز  هم کارشو راه نمینداخت!!!فقط بهانه میگرفت میخواست بدووه و شیطونی کنه نمینشست تو چرخ . همچین چرخو هل میداد ویراژ میداد که من فقط مراقب بودم گند به بار نیاره .تازه منم میخواستم بگیرم کنترل کنم چرخه رو نمیذاشت بهانه میگرفت و عصبانی میشد میگفت ماما ملی دست نزن!!!! آخرشم یه کاری کرد مردم من از خجالت.

یعنی شما داشته باشین یه آقایی خم شده باشه تو قسمت دستمال کاغذی مشغول مطالعه ی نوشته های روشون لابد!!!!بعد اردوان با چرخ همچین ویراژ بده و ترمز نکنه که صاف بره بزنه به اون اقاهه که خم شده و خوب معلومه دیگه طرف صاف با کله میره تو دستمال کاغذ ی ها بعد ضربه هم به قسمت های نزدیک ناموووسییییی میخوره!!!!!من که شوکه شدم  از این تصادف!!!!مخصوصا که اقاهه یه آخخخخخ از ته دل گفت!!!!دو تا از فروشنده ها هم با دیدن این صحنه مرده بودن از خنده مریمم فقط پشتشو کرده بود داشت میمرد از خنده.

من مونده بودم بخندم از اون صحنه یا خجالت بکشم.اردوانو دعوا کردم گفتم اردوان زدی به آقا چرا اینطوری میکنی بچه ی لوس .صد بار نگفتم هل نده چرخو؟ اردوانم تا اون دعواهه روش اثر کنه مریم نذاشت .نازشو کشید. همین جور داشت میخندید دستشو گرفت قربون صدقه ی اردوان میرفت که بیا خاله  قربونت بره فدات بشه که دعوای من کلا پودر شد از بین رفت!!!آقاهه هم بلند شد من واقعا نمیتونستم نیشمو جمع کنم خیلی موقعیت سختی بود هی معذرت میخواستم ببخشید تو رو خدا همش تقصیر این بچه بود شرمنده حالا حالتون خوبه؟؟؟؟

خود اقاهه هم  خنده ش گرفته بود گفت عیب نداره بچه ست دیگه  !!!منم همینطور خجالت زده بودم معذرت میخواستم .مردم و زنده شدم خیلی شرایط بدی بود.وای خدا واقعا با زاویه ای که خورد بهش و با سرعتی که خورد تا الان مورد دار!!! نشده باشه خوبه بنده خدا .الان یادم میادم باز هم احساس شرمندگی میکنم هم خنده م میگیره.مریم حالا ول نمیکرد هی میخندید از ضربات و اسیب هایی که احتمالا دیده میگفت. منم گفتم کووووفتتتتتت اگه اینجوری باشه که  دیه ش اندازه ی یه آدمه!!!!!

خلاصه که داریم شدیییید خوش میگذرونیم .وای از الان فکرشو میکنم که بخوان برن انقدر دلم تنگ میشه . امشبم عموجان اینا اومدن بالا یه خورده دور هم بودیم رفتن.همین دیگه فعلا خبری نیست غیر از مهمون دار بودن من.وااااییییی خدا از همین الان انقدر این نی نی درونه رو دوست دارم نمیتونم صبر کنم تا این کوشووووولوی خوردنی بپره بیرون .این عنوان نورسیده هم مال این نی نی درونه ست که منو ذوق زده کردهبغل

آها پسر خاله مونو بگم که زنگ زدم و خیلی دیگه محترمانه عذرخواهی تخویلش دادم به کیوانم پیغام داده بودم قبلش .یعنی من موندم این سفیییید پوشا رو زمینن یا آسمون که پسر خاله مون فرمودن اگه پشیمون شدم بهش خبر بدم تازه کلی هم به من قول داده نه گفتنمو به روم نیاره اگه بهش خبر دادم!!!!واقعا منو مورد مرحمت قرار دادا!!!!منم با اجازه از وارش و محدثه و نورث این تیکه رو بیام که آآآآئووووووو چه خبر ایسه برار جان وقت بوکودی ایتا نوشابه باز بوکون بخور!!!! نکفی گمج اتو تحویل فیگیفتی خودتو!!!!!توضیح این که اینا رو خواهر گلاب جان یادم داده که مادر شوهرش شمالیه . البته گمجشو وارش یادم داده.

حالا من چطور در جوار یه مریم کرمانشاهی یهو هوس گیلااان به سرم زد خدا میدونه !!!!کاش اقلا با دناتا و فلفولی و ستاره چین و نگین یه مشورتی میکردم شیرازی جوابشو میدادم.

/ 69 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مامان نگار

ملودی خانم اگه به وب نگارم سربزنی میبینی کلا تعداد لینکهای دوستمه کمه اونمه دلیلش اینه که دوست دارم زود به زود و دقیق به دوستام سر بزنی ازبین دوستام بهترینی

سارا

سلام سلام بر ملودی جون جینگیل خودمون[ماچ] پست خوبی بود و انرجی دار بود.کلی خوچحالم که خودتم خوبی و بازم داری خاله میشی[نیشخند] میگما من که مردم از خنده از اون حرکت اردوان!!!!!اگه اونجا بودم مطمئن باش ولو شده بودم رو زمین[قهقهه] ولی دلم به حال اون بیچاره سوخته!!!!این مردام بدبختی دارنا[نیشخند] راستی خسته ام نباشی از مهمون داری[ماچ]

maneli

salaam banoo, kheyli vte nashod barat comment bezaram, vali har bar postaheto tond o tond khoondam sare forsat miam barat comment khoob khoob mizaram soorate khodet va Ardavan asali ro miboosam

وارش

ائئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئو این پسر خاله تو مرا کوشت بابا ( لهجه رشتی بخون ) برو بهش بگو جمع کن جول پلاست رو برو یه جای دیگه بخند مردیکه لوده و لوث بی نمک دریاچه سلطان آبادی تو ائئئئئئئئئئئئئو ئه مریم حامله اس عجب چقدر ما بخاطر این کریم حرص خوردیم یادته .. عجب دنیایی شده

یاهی

هه هه این تیکه رو با تمام وجودم درک کردم :....وعده ی بستنی و پاستیل و حتی اسمارتییییز هم کارشو راه نمینداخت!!!....منم دیگه آخرین تیر ترکشم اسمارتیزه!!! خوشحالم که داری خوش میگذرونی....هرچند که کلا با روحیه هستی اگه من بودم تا حالا خودم و چند نفر دیگه رو کشته بودم

نگاهی نو

با تمام حس هام می تونم با قدرت حس کنم که تو یک دوست خوب هستی . یه دوست خوب از شادی های دوستش تا به این حد شاد میشه. راستی یک چیز دیگه را هم مطمئن هستم و اون اینکه روزی روزگاری من ترا از نزدیک می بینم این را مطمئن هستم از همون روزهای اولی که وبلاگ ات را شروع کرده بودی می دونستم خواننده این وبلاگ را خواهم دیدو در ضمن اون تیکه های رشتی هم خیلی با حال بود

مريم

از اینکه در کنار دوست عزیزت اوقات خوبی داری ( داشتی ) بسیییییییار خوشحال شدم .. امیدوارم همه روزات مثل این روزا پر از خنده و شادی باشه .. الهی بگردم برا اون اردوان گوگولی با این شیطنتش .. من که ندیده و با تجسم موقعیت غش کردم از خنده ..وای به حال شما

مامان نگار

سلام ملودی جونم آخ کجایی گلم ؟ دلمون ترکیدبیا ازخودت خبر بده عزیزم مردم بس که اومدم و رفتم تا ازتون خبربگیرم

سحر (درنگ)

سلام عزيزم [قلب]

ثریا

راستی ملودی جون یادم رفت بهت بگم اکر نظرت مثبت بود لطفا برام میل کن خیلی ممنون قربونت