خبر رسانی

سلاااامی گرم به همه ی دوستهای خیلی مهربونمبغل شرمنده م که کم پیدا شدم اومدم این پست کوچووولو رو بنویسم تا بعد بیام به روده درازیییییی.

عق د کنون تموم شد و  بعدا باید براتون تعریف کنم ( شما بخون بشینیم سبزی پاک کنیم  کیلو کیلووووو!!!)‌خونه ی ما هم در حال حاضر جمع شده و دیگه بهانه ای برای عروسسسس جماعت نمونده بیاد بگه اه ایییش برای ع ق د خواهر شوهر زندگیم به هم ریخت (ملودی آماده ی هرگونه عروس بازی !!!!)

کم پیدا شدن من برای این بود که علاوه بر کارای قبل از عقد و خرید و برو بیا یه درد دیگه داشتم که دررررررد بودا ایییییییییی (ملودی در حال ننه من غریبم !!!!) نمیدونم کدوم ویروس کوفتی و بی ادب و وقت نشناس بود صااااف زده بود وسط  خونه ی ما !!!!  من و مائده و اردوان و سینا گرفتارش بودیم فقط مسعود سالم بود . و اونم چیزی نبود جز ببخشید ببخشید گلاب به روتون ...... همون بلهههه!!!!! یعنی هم تهوع هم اون یکی کلا دستشویی قرق بود سینا هم که پمپرز کثیف میکرد کار به دستشویی نداشت .دو تا قطره شیر میخورد همونم بالا میاورد . بمیرم الهی هر سه تاشون بیحال و وارفته دیگه حال خودم یادم رفته بود از مشکل اینا میترسیدم که اب و املاح بدنشون خدای نکرده به هم نریزه . اخرشم کار هر چهارتامون به سرم کشید . وای خدا مردم و زنده شدم تا به سینا سرم وصل کردن بس که گریه میکرد گوگووووولی باز اردوان مائده اولش گریه کردن وقتی وصل شد خوب بودن . الان خدا رو شکر خوبیم ولی بچه ها قربونشون برم  آب شدن طفلکیا هر سه تاشون لاغر شدن

تازه اگه فکرکردین خودمون تنها خوری کردیم این ویروسو اشتباه میکنین !!!! آدم که ویروسو تنها نمیخوره !!!  سین جان هم دم ع قد کنونی  مثل ما بود و دختر خواهر شوهر وسطی هم همینطور . حالا موندم این ویروس ما بود به اونا گرفت یا اونا !!!! من که به عنوان عروسسسس میگم اصولا ویروس از فامیل شوهر میرسه همیشههههه !!!!! نههههههه؟؟؟؟بلههههه!!!! اونا تنها خوری نکردن ظاهرا !!! هییی روزگار چرا خواهر شوهر بزرگه خوب بود آخه یعنی من موندم این چه روزگاریه (ملودی درحال کوبیدن به تخت س××8ینه اش و گله کردن از روزگااااار !!!)

خلاصه که عروس هم بینصیب نموند اما خدا رو شکر خوب بود روز ع قد . کامنتایی که تایید نشده محفوظه تا بیام جواب بدم شرمنده اصلا نمیتونسم بیام سراغ کامی . این کامنتدونی رو هم میبندم چون فقط خبر رسانی بود . مرسییی از محبت همه تون ببخشید نگرانتون کردم . بچه هایی که زنگ زدن و اس ام اس دادن موبایلم خاموشه مزاحم تلفنی دارم دوباره از نوع بیشعووووور . بماند بماند این نیز بگذرد . قول میدم زود بیام دوست جونام

/ 0 نظر / 2 بازدید