خ×××ت نه سوووورونننننن!!!! و بقیه ش !!!!

 سلامیییی گرم به دوستای خیلی خوب و مهربونم .بغلقلبممنون از تبریک و محبت همه تون .

اول از خ×تنه ی سینا گوگووولی بگم . پنجشنبه ما سینا  رو بردیم و خ×تنه شد و الانم خوبه خدا رو شکر . آها اینجا یادم نره که بگم نجما تو نخون. ببین یادم بوداعینک

جزئیاتشم بماند . همینقدر بگم که دکتری که خ تنه کرد یکی از دوستای همون دکتره  پسر خاله مون بود  . خودش زنگ  زده بود به مسعود  تبریک بگه  بعد که فهمیده بود خ×تنه نشده  گفته بود بیارین دوستم او×رولو×ژه  . کیوان هم  خبر داشت ما کی میریم زحمت کشید اومد پسر خاله مون هم که بود  . خیالمون راحت بود که مشکلی نیست اما خوب بازم خیلی سخت بود . وقتی رفتیم  سینا شیر خورده و تو ماشین خوابیده خوش اخلاق بود و داشت تو ب ،غ ل مسعود صفا میکرد گوگووولیییی  دیگه خبر نداشت میخوان چیکارش کنن .

بعدشم که ما داشتیم میرفتیم بیرون همچنان ساکت بود اما یهو صدای گریه و جیغ سینا اومد . الهی بمیرم  همینطور گریه میکرد منم دلم کباب میشد زده بودم زیر گریه. گفته بودن بیحسه درد نداره اما  بازم سینا همینطور گریه میکرد. خیلی هم طول نکشید . شیر  تو ی شیشه و پمپ× رز هم کیوان ازم گرفته بود  . برای همین سینا رو پمپ×رز شده و لباس پوشیده تحویل داد . واییییی من داشتم میمردم . انقدر زور میزد گریه میکرد که خدا میدونه . ب× غ لش کردم  باهاش حرف زدم نا× زش کردم بو××سش کردم بازم گریه میکرد چه گریه ای . کیوان گفت میخواستم شیرو بهش بدم نخورد . من گرفتم بدم بخوره  قهر کرده بود نمیخورد پ× ستونک هم نمیخورد فقط گریه میکرد .

سر اردوان هم همینطور بود اردوانم قهر بود اولش. اون موقع من نرفتم و علی و سعید بردن و آوردنش خونه ولی وقتی اومده بود هم یه گریه ی سوزناکی میکرد دل ادم کباب میشد . سینا هم همینطور  همچین با سوز گریه میکرد و منم  گریه میکردم و دلم کباب بود براش . رفتم  رو تخت و پرده رو کشیدم که  شیر بخوره دیدم نخیر این پسر گوگووولی با می×× م× ی هم قهره . البته این یکی رو یه ذره تحویل گرفت ولی خوب بازم وسطش گریه ی سوزناک سر میداد .

بعدش  قرار بود بریم خونه ی مامان اینا دیدم اصلا نمیتونم برم و شب برگردم به مامان گفتم ما میریم خونه و مامان هم گفت باشه شما برین من بچه ها رو میارم .  سینا هم همش بداخلاق بود گریه میکرد بهانه میگرفت . ب×غل میکردیم راه میبردیم می× می میدادم هر کاری میکردیم ساکت نمیشد . تازه استامین×وفن هم خورده بود .

اما از دوتا گوگووولیها بگم  که خونه ی مامان اینا بودن تا ما سینا رو ببریم . اردوان  در عین کنجکاوی ول نکرده مامان منو که چرا سینا رو بردن دکتر . مامان جون جان هم براش توضیح داده که بردن خ × تنه کنن . بعدشم اردوان  شروع کرده  سوال کردن از این امر خییییر!!!!! مامان هم خیلی سربسته براش توضیح داده ولی اردوان دچار درد همدردی شده و شروع کرده گریه  که   چرا بردن ......ل  سینا رو ببرن !!!! یعنی فکر کن این بچه تا کجا رفته و شروع کرده  بهانه گرفتن  و گفتن به مامانم که  بریم سینا رو بیاریم . به مائده هم گفته که میخوان سینا رو چیکار کنن و بازم گریهههه که الان سینا چطوری ج×× ی ش کنه !!!! حالا خوبه  اردوان از بین مزیت ها ی مربوطه   فقط  ج××یش کردنو میدونه  وگرنه اگه به همه ی موارد آگاه بود ببین چه غصه ای میخورد !!!!

  دیگه قیامت کرده بود  از گریه و بهانه گیری .مامان که به من چیزی نگفت  تو اون هیری ویری که اردوان هم داره بهانه میگیره . هر چی سعی کردن قانعش کنن که اینطوری نیست ، تصور اردوان از بین نرفته . مامان اوردشون خونه   دیدم اردوان با دیدن سینا باز زد  زیر گریه و به منم گفت و اعتراض هم داشت چرا سینا رو بردیم ....شو ببریم !!!!!  حالا شما اینو بذارکنار گریه های سینا . اردوان هم بیشتر مطمئن شد با این گریه ها حتما یه چیزیش هست .

مامانم هم طفلک میگفت به خدا من بهش اینطوری نگفتم خودش اینطوری فکر میکنه .اون توضیحی که مامان داده بود یه چیز خیلی لایت بوده در حد برداشتن یه پوست نازک زائد که اصلا درد هم نداره  . اما اردوان ظاهرا به این عضوووو!!!حساس بوده ما خبر نداشتیم  و برای خودش تراژدی ساخته و گفته اگه پوستشو بردارن خودشم بریده میشه!!!! گفتم خوب مامان جون اصلا میگفتی بردن دکتر ببینه بیارنش . نگو مامانم هم فکر کرده بود یه توضیح کوچولو بده که بعد از اینکه اومدیم و سینا بهانه میگیره اردوان هم بدونه و همکاری کنه . اردوان هم رفته تو توهم   .مامان  به من گفت بهتره همیشه آدم راستشو به بچه ها بگه !!!  منم گفتم مامان جون قربونت برم شما چهار تا بچه بزرگ کردی همیشه تو این فکر نبودی که باید همه ی حقیقتو به بچه ها گفت !!! چطور سر نوه ها  تغییر عقیده دادی اخه  ؟؟

یعنی برنامه داشتیما . اردوان گریه میکرد سینا گریه میکرد مائده هم همینطور از گریه ی اون دوتا . البته شما منو هم بذار رو این سه تا . یعنی چهار تا بچه ی گریان بودن !!! خوب من هم دلم برای سینا سوخته بود هم مائده اردوان که اونطوری ناراحت بودن . مخصوصا که سینا ب×غل من بود اردوان با یه چهره ی بسیاررررر غمگین و گریان سینا رو نا×× ز میکرد میگفت سینا گریه نکن من دوستت دارم تو بچه ی خوبی هستی دیگه نمیگم مامان ب×غ لت نکنه بهت شیر نده دیگه  نمیگم سینا رو بذار بریم بازی !!!! یعنی داشت یکی یکی اعتراف میکرد کارایی که گفته و کرده رو در مورد سینا و میگفت دیگه نمیگم . مائده هم  اونور من نشسته بود اونم همینطور لب به اعتراف گشوده بود هی مائده میگفت هی اردوان میگفت نازش میکردن . جالب بود مائده هم میگفت آره سینا  منم خیلی دوستت دارم  دیگه بهت نمیگم جیغجیغو و..... اعترافات دیگر !!!!!

 من الان یادم میاد خنده م میگیره . اما اون موقع دلم برای هر سه تاشون سوخته بود خودمم ابغوره میگرفتم . مامانم و مسعود هم نشسته بودن ما چهار تا گریانو نگاه میکردن . آخرشم مسعود اومد وساطت کرد کلی با اردوان صحبت کرد و بازم توضیح داد که موضوع به این دردناکی و فاجعهههه!!!! که فکر میکنه نیست . اردوان هم مگه قبول میکرد ؟؟؟ میگفت خودم ببینم !!!! همین مونده بود ببینه  و باز یه ذهنیت بد براش بمونه . بالاخره هم مسعود راضیش کرد که باشه یه هفته ی دیگه  نشونت  میدم که هیچی نشده!!!!! و انقدر مامانم و مسعود و ایضا من گفتیم که خیالش راحت شد.توضیح اینکه از همون روز اول من قانون گذاشتم که وقتی پمپر× ز سینا داره عوض میشه هیچکی نباید نگاه کنه و این مساله دیگه جا افتاده برای بچه ها .ولی این دفعه رو چون مسعود بهش قول داده باید نشونش بده که ببینه سر جاش هست !!!

مسعود برای مائده هم یه مدلای دیگه توضیح داد که جریان اونطوری که اردوان میگفته نیست   !!!! حالا خوب شد مائده پیگیر نشد که خودم با چشم خودم ببینم !!!  یعنی جریان داشتیما . تازه اردوان بازم قانعه قانع نبود زنگ زد  به علی که بابا علی اینطوری شده اونطوری شده . علی هم جداگانه براش توضیح داد  که بچه جان بیخیال شو دم و دستگاه سینا سر جاش هست !!!! آخه اردوان عادت داره تا حرف مریضی و دکتر میشه فوری میگه من از بابا علی میپرسم بابا علی دکتره . یه بارم  حاج خانوم سرما خورده بودن گفت مادر بزرگ بریم پیش بابا علی دکتره خوب بشین !!! فکرررر کننن همین مونده بود حاج خانوم در دکتر قحطی گیر بیفتن برن پیش بابای اردوان !!!!

دیگه بودیم و بداخلاقی سینا . مامان هم پیشمون موند . شب هم بابا و مانی و مادر جون پدر جون و عزیز جون اومدن دیدن و منم مامانمو پس نمیدادم که !!!! گفتم من مامانمو میخوام. آخرشم مامان پیش ما موند طفلکی خسته شد.  همینطور نوبتی من و مامان و مسعود ،سینا به ب× غل راه میرفتیم . سینا هم  خووووووب پدر ما رو در اورد . ما هم که نا زکششش بودیم چاره هم نداشتیم .

 شب هم طبق معمول مائده و اردوان یکی به دو داشتن که مامان سیما  تو اتاق کدومشون باشه !!! کوتاه بیا هم نبودن .اخرشم مامان جا گذاشت برای خودش وگوگووولیها تو هال که اینور اونور مامان باشن خیالشون راحت باشه  . سینا هم هی میخوابید دودقیقه !!! بعدش بیدار شد . اخرش ساعت یک خوابید نیم ساعتی شد دیدم خبری نشد گفتم آخ جون خوابید و خوشحال و خندون بودم . مامان هم وقتی دو تا گوگووولیا خوابیده بودن اومده بود پا به پای من بیدار بود گفت تو برو بخواب من هستم .

منم از خدا خواسته در حالی که نوری از مهر مادری و ع××شق به فرزند  در دلم تابیده بود !!!! رفتم و با کله   شیرجه رفتم تو دنده و دل و روده ی مسعود  و آخیشششش گووویان  گفتم بگیرم بخوابم . این آخیییییش هم به ما نیومد و نساخت خواهرررر!!!!  ساعت دو و نیم سینا بیدار شد و شروع کرد بندری زدن . فقط می× م× ی میخواست اونم از اون مدل که با پس × تونک اشتباه گرفته بود . نه میخورد نه ول میکرد .  فقط میخواست تو دهنش باشه . منم مونده بودم این یه وجبی از کجا میفهمه وسط چرت زدن که من از دهنش دراوردم  و میخوام که پ×× ستونک جایگزینش کنم فوری از چرت به حالت بیداری میومد و شروع میکرد غر غر و  اهه اهه و محل نمیذاشتم تبدیل میشد گریه !!!! خسته هم بودم کتف و  کمرم داشت میشکست . دراز میکشیدم هم مثل اینکه پوزیشن قرار گرفتن می× م× ی تو دهن به مذاق سینا خوش نمیومد شروع میکرد  بهانه گیری. 

آخرشم ساعت هفت صبح رضایت داد  که چرت زدنش تبدیل بشه به خواب . منم  غشششش کردم از خواب ولی ساعت ده  بیدار شدم چون سینا باز بیدار شد . مامان که دلش نیومده بود منو بیدار کنه رفته بود چون ظهر مهمون داشت . اردوانم برده بود سر راه برسونه خونه ی باباش . مسعود  و مائده هم تو اشپزخونه مشغول امور پدر دختری بودن به این صورت که مسعود ناهار درست میکرد و مائده هم دستیارش بود در امر به هم زدن غذا و مواد لازمو اوردن و دوتایی با هم شعر خوندن .  سینا هم بهتر بود. منم بعد از سیر کردم شکم سینا و عوض کردنش ، بچه به ب××غل  رفتم تو اشپزخونه .  منو مائده مشغول شعر خوندن و جوک تعریف کردن و خاله بازی و اجرای نمایش عرو× سکی شدیم تا مسعود حوصله ش سر نره موقع آشپزی !!!! سینا هم منت به سر ما گذاشته بود ساکت بود .چشم مادر شوهر هم روشن که داررر بزنن عروس خلافکارووو!!!! که به جای آشپزی میشینه به خاله بازی و شعر خونی  !!! 

حالا از  خواهر شوهر بزرگه بگم  نیشخند گفته بودم تو کامنتا که  تا حالا  انقدر من منتظر خواهر شوهر بزرگه نبودم !!! یعنی با تمام وجوووود زن داداش انتظار خواهر شوهرو میکشید  !!! یعنی تو بگو ملودی در ارزوی دیدن خواهر شوهر بزرگه !!!! خواهر شوهر هم که نه اومد نه زنگ زد . منم همچنان در انتظاررررر . به مسعود هم گفتم دیدی نیومد . مسعود گفت  مساله ای نیست اخرش نمیری برای عقد من که سر حرفم هستم .  جمعه ظهر خبر رسید که خواهر شوهر بزرگه و جاری جان و سه تا پسرا خونه ی حاج خانوم هستن . برادر شوهر جان هم که گفتم رفته بود مشهد . حاج خانوم   گفتن ناهار بیان که مسعود گفته بود نمیایم و نمیتونیم . حاج خانوم هم گفته بودن  پس ما بعد از ظهر میایم  سینا رو ببنیم خ×تنه کرده.

بنده هم همچون یه عروس نمونهههههه  بعد از ناهار به جای  اییییستراحت  همه چی رو اماده کردم و   همینطور راه میرفتم جمع و جور میکردم . مسعود هم هر چی گفت ول کن دید من کوتاه بیا نیستم مجبور شد بلند شه کمک کنه خونه رو فامیل شوهر پسند کنیم !!!! البته همچون یه عروس پرروووو اولتیماتوم هم دادم که مسعود جان ر خانوم اگه معذرت خواهی نکرد من میرما !!

خلاصه اومدن همه شون .چون دامادشونم بود طبق معمول اونا با سه تا پسرا و مسعود تو پذیرایی بودن ما هم اینور بودیم . طبق معمول زنونه مردونه بود .  منم قیافه نگرفتم خوب سلام علیک کردم و خوش اومدین ولی اصلا جلو نرفتم دست بدم یا رو × بو× سی کنم  . حالا سینا هم دیروز و دیشبش پدر ما رو در اورده بود تا چشمش به فک و فامیلش افتاده بود  ، خوابیده بود چه خوابی!!! شانس نداشتیم یه خورده گریه کنه بگیم بچه ناراحته  !!!! هی هم میگفتن ماشالا چه بچه ی  صبوریه آرومه خوابیده . آخرش مائده گفت دیروز و دیشب  همش گریه کرده  امروز خسته شده خوابیده !!!

بالاخره انتظار منم خیلی طول نکشید  رفته بودم تو اشپزخونه دیدم خواهر شوهر هم هیکل مبارکو بلند کرد با حاج خانوم اومدن . از اونورم حاج خانوم مسعودو صدا کرد بیاد .  به مسعود گفتن شما رو هم صدا کردم شاهد باشی شاید  ملودی خانوم یادشون بره بهت بگن !!!!  میخواستم یه چیزی بگم ولی ساکت موندم . خواهر شوهر هم گفت ملودی خانوم من منظوری نداشتم  فکر نمیکردم ناراحت بشین  ما هم مثل شما  نگران سینا جان بودیم منظورم این بود که زندگی شما با سینا مستحکم تر میشه !!!!

یعنی فک من رسما رو زمین بود میخواستم بگم جل الخالقققققق !!!! یعنی معنی اون جملات این بود ؟؟؟ هنگ کردم رسما اصلا هیچی به ذهنم نمیرسید بگم . مسعود گفت زندگی ما نیازی به استحکام نداشت  خیلی بیشتر از این حرفا مستحکمه و همینطورم ادامه پیدا میکنه . خواهر شوهر گفت در هر صورت اگه حرفی زدم که باعث سو تفاهم شده ببخشید . منم گفتم خواهش میکنم .  بعد دیدم مثل اینکه حاج خانوم خیلی عروس دوست شدن یهووووو . یعنی از اون مواردی بود که قلب من طاقت اینهمه توجه و محبت حاج خانومو نداشت کم مونده بود ذوق مرگ بشم !!!! گفتن ر جان بیزحمت یه زنگی به عمو جان  و مادرشون هم بزن مثل اینکه براشون سو تفاهم شده شما منظوری داشتی !!!!! یعنی ما سو تفاهم شده برامون !!!!! یعنی ما زبان شیرییین فارسی رو نمیفهمیم و برعکس برداشت میکنیم ؟؟؟؟!!!!!!

ر جان هم همچین ناراضی گفت چون شما میگین چشم ولی انقدر هم حرف من بد نبوده . ملودی خانوم شلوغش کردن !!!!!! بازم من فک رو زمین و هنگ کرده بودم اصلا مخم کار نمیکرد یه جواب خدا پسندانه بدم !!!!  رو به من گفت تلفنونو بیارین زنگ بزنم . منم رفتم گوشی رو اوردم شماره ی عمو جانو گرفتم . صحبت کرد و به عمو جان گفت ببخشید اقای فلانی فکر کنم شما از حرفای من نارحت شدین من نمیخواستم شما رو ناراحت کنم و ملودی خانومو نارحت کنم و از این حرفا . خداییش با عمو جان خیلی خوب و محترمانه  حرف زد. دیگه نمیدونم عمو جان چی گفته بود البته بعدا عمو جان گفت که منم  چیزی نگفتم و فقط  تشکر کردم از اینکه زنگ زده  . عمو جان هم گله ای چیزی نکرده بود . به مامان منم زنگ زد و گفت زحمت شما زیاد بود مراقب سینا بودین دیشب اینجا بودین و بازم به مامانم هم گفت همون حرفا رو .  خلاصه که  حاج خانوم  سنگ تموم گذاشتن با مجبورررر کردن دختر گلشون برای معذرت خواهی !!!!! اخرشم گفتن همدیگه رو ببو×× سین شما مثل دو تا خواهر هستین .  بعد  عسل و خربزه !!! روی همدیگه رو بو××× سیدیم . منم زیاد قندون نشدم همینطور ساکت بودم . نه گله کردم نه قندون بازی . کلا خنثی بودم ایضا هنگ کرده !!!

بعد خواهر شوهر که رفت ،منتظر بودم حاج خانوم جان هم تشریف ببرن از آشپزخونه . دیدم نخیر مثل اینکه هنوز با ما کار دارن !!!! سارا جون راست میگفتی که شاید خونه ی ما رو هم لازم دارن برای عقد . اتفاقا گفتن که چون سین جان میخواد سفره ی ع××قدو وسط سالن بندازن جامون تنگ میشه برای جدا کردن خانوما و اقایون .

جالب بود حالا که روی صحبتشونم مسعود بود  یعنی من احتمالا گل کلمی چیزی بودم !!! مسعود هم تا یه نگاه به من کرد حاج خانوم اون روی مادر شوهر بودنشون شکوفه بود گل کرد!!! همون یه نگاه انگار کافی بود براشون . گفتن چی شد مسعود جان ؟ شما اختیار خونه زندگی خودتو نداری میخوای از ملودی خانوم  اجازه بگیری ؟؟؟؟ مسعود گفت مامان جان من حرفی زدم ؟ حاج خانوم گفتن لازم نبود حرف بزنی چرا قبل از اینکه جواب منو بدی به ملودی خانوم نگاه کردی ؟ منم که مجسمه  و هنگ کرده  بودم همچنان . مسعود گفت مثل اینکه شما روز به روز حساس تر میشین  . تا حالا شده خونه رو برای مراسمی احتیاج داشته باشین من حرفی بزنم ؟ ملودی تا حالا مخالفتی کرده ؟ منم گفتم حاج خانوم اینجا خونه ی خودتونه  اتفاقا من خودم میخواستم بهتون بگم اگه جا کم دارین  اقایون خونه ی ما باشن  ( البته فکر کنم دماغم داشت همینطور دراززززز میشد سقف خونه هم یه ترکی خورد از این جمله !!!!)‌

حاج خانوم هم پیگیر گرفتن حال ما نشدن گفتن من روز قبلش کارگر میفرستم برای تمیز کردن و جمع و جور شما زحمت نکشین  به هیچی دست نزنین . گفتم چشم اگه کارگر هم برای پایین لازم دارین من  میگم کارگر خودمون بیاد . که گفتن نه من میفرستم .

باز من منتظر بودم حاج خانوم رضایت بدن  از اشپزخونه برن  بیرون که دیدم نخییییر حالا حالاها ادامه داره  و با من کار دارن .  این دفعه ع× قد نامه رو میخواستن اونم برای اون شرایط ض×× من عق×× دی که من گذاشته بودم .  تا سین جان هم از روش کپی کنه !!!!!  یه لحظه انگار یادم اومد اون روز ع××قد که اومده بودیم خونه و حاج خانوم چیکار کردن با ما سر همین شرایط .حالا برای دختر خودشون خوب بود ؟؟؟ بازم نگفتم چطور برای من بد بود برای دخترتون خوبه بازم نگفتم شما که داشتین منو میکشتین که  این شرطو شروطا چی بود برای بچه ی من گذاشتین  و بچه ی ساده ی من همه رو امضا کرد ، بازم نگفتم مگه شما نبودین که هنوز از در وارد نشده صداتون میومد با همین خواهر شوهر بزرگه اونور حرف میزدین که نبودی ببینی  چه شرطایی گذاشت  و خدا به داد ما برسه به داد مسعود برسه !!!!

فقط گفتم چشم ولی الان ع××قد نامه اینجا نیست . راستش نمیخواستم بدم ع× قد نامه رو  . چون دوست نداشتم ببینن من مهر× یه مو بخشیدم . تازه خوشم نمیومد دستشون باشه دوباره شروطو ببینن و با دقت هم بخونن و باز داغ دلشون تازه بشه !!!! مسعود هم که تو گرفتن سیگنال استاد شده طفلکی . فهمید من دوست ندارم نشون بدم گفت  من خودم بعدا به سین جان زنگ میزنم شروطی که  براش مناسب باشه رو میخونم یادداشت کنه . حاج خانوم هم باز ناراحت شدن گفتن  شما چرا خود ع× قد  نامه رو نمیاری ؟ مسعود گفت چون احتیاجی نیست چند تا شرط هست که مناسب شرایط سین جانه من اونا رو بهش میگم با آقا فلانی ( خواستگار ) مطرح کنه . حاج خانوم هم ول کن نبودن که باز چی توش هست که ما نباید ببینیم ؟ نکنه از اون موقع تا حالا اختیارات دیگه هم به ملودی خانوم تعلق گرفته نباید دیده بشه . من همچنان ساکت بودم .  مسعود گفت  اختیارات همونیه که قبلا بود اگر هم اضافه شده باشه من از کسی نمیترسم که بگم  هر  شرطی هم بوده من در صحت و سلامت  عقلی بودم قبول کردم پشیمون هم نیستم . اگر دوباره زمان به عقب برگرده هم همون کارو میکنم .

حاج خانوم هم بدجور دیگه عصبانی بودن .گفتن میدونم همون کارو میکردی . اگه بد شانسی و بد اقبالی ما و بخت بلند ملودی خانومه معلومه که همون کارو میکردی . مسعود گفت مامان جان خواهش میکنم به خاطر یه موضوع بی اهمیت نه خودتونو اذیت کنین نه دیگرانو . مصطلح ترین حدیثی که  اکثر  ائمه هم بهش اشاره کردن همونه که هرچیزی رو برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند . من فکر میکنم همونطور که حق ملودی بود یه سری شروط بذاره ، حق سین هم هست . خیالتون راحت باشه خودم زنگ میزنم تاکید هم میکنم حتما این شرایطو بذاره اگه آقا فلانی  هر کدومو قبول نکرد من خودم باهاشون صحبت میکنم .

حاج خانوم هم خدایی بود که کوتاه اومدن دیگه هیچی نگفتن و خلاصه رفتن .مسعود هم رفت . من موندم یه سری دیگه چایی بریزم . چشمام یهو پر اشک شد . یعنی شدیدا دلم میخواست گریه کنم و باز دست و لبم میلرزید از بغض . یه گوشه پشت به هال وایستاده بودم که  اگه یکی بلند هم شد اشپزخونه رو نگاه کرد منو نبینه از اپن .همینطور مشغول بودم دیدم مسعود دوباره اومد. با اینکه سرمو انداختم پایین و نگاش نکردم تا نبینه اشک تو چشمامه ولی فهمید . دستمو گرفت گفت من عا×8شقتم میدونی که این حرفا اصلا مهم نیست  و همینطور وایستاده بود حرفای خوشگل خوشگل میزد .منم یه دستی داشتم چایی میریختم .

نمیدونم چطور شده بود که فامیل شوهرونی که کلا اهل دختر خاله شدن و کمک کردن نیستن  یهووووو عروس دوست شدن !!! دیدم دختر بزرگه ی خواهر شوهر اومد تو اشپزخونه که کمک نمیخواین ؟ یعنی تابلوووو بود که مامانش یا مادر بزرگش فرستادن که برو ببین چه خبره . مسعود گفت نه  عزیزم هیچ کاری نیست شما برو بشین . دست منم همچنان تو دستش بود . یعنی دست من رو میز بود مسعود دستشو گذاشته بود رو دست من . ول هم نکرد . اونم دید . منم تو دلم داشتم میگفتم بهتر بذار بره  برای مامانش اینا تعریف کنه  .(ملودی عروس مردم آزار !!!)

بعد که مسعود  سینی چایی آقایونو برد و منم میخواستم برای خانوما چایی ببرم یه لبخند رضایت گنده رو لبم بود و همچنین تو دلم یه رضایت گنده  . تو دلم داشتم میگفتم  همه ی حرفایی که میزدن و میزنن فدای یه تار موی مسعود و مائده و اردوان و سینا . فدای یه نگاه مهربون مسعود فدای خنده های از ته دل مائده و اردوان . حتی فدای اون غر غرای طلبکارانه ی سینا . یه جورایی حس سبکی بهم دست داده بود و از اون ناراحتی و بغض هیچ اثری نبود .دیگه هم فکر نمیکنم به این موضوع که اه چطور شد برای من بد بود برای دخترشون خوبه ؟ برعکس دعا میکنم همونقدر که من دلم تو زندگی مشترک  آرومه ، سین جان هم تو زندگیش همینطور باشه و  راضی باشه از انتخابش و خوشبخت باشه و به این شرطو شروطا اصلا فکر نکنه و اونا فقط یه نوشته باشه و هیچ نیازی به فکر کردن و خدای نکرده استفاده ازش نباشه .

راستی راجع به خونه هم من گفته بودم . به نظرم به ضرر خواستگار نشد . یعنی منطقی نگاه کنیم ضرر نکرده . این که مسعود و برادر شوهر مخالف بودن و من تعجب کردم برای این بود که یه موقع به پسره بر نخوره که سین  اصلا قبولش نداره و همه زحمتایی که تا حالا برای زندگی و پیشرفت کشیده به نظر سین جان هیچ میاد . یه جورایی اعتماد به نفسش از بین نره و به غرور و شخصیتش بر نخوره که بخواد یه جور دیگه اون غرور  و اون اعتماد به نفسو تو زندگی به دست بیاره .به عبارتی طوری نباشه که انگار سین داره میگه تو هیچی نیستی و هیچی نداری !!! وگرنه اگه از نظر دو دو تا چهار تا نگاه کنیم اون هزینه ای که سین داره میکنه خیلی بیشتر از اون خونه ست .درسته میشه گفت اصلا چه نیازیه که انقدر توقعش بالا باشه  با همونی که خواستگار داره بسازه . ولی خوب اونم لابد برای خودش دلایلی داره دلش نمیخواد وقتی میتونه از یه امکاناتی استفاده کنه ، اینکارو نکنه . تازه علاوه بر اینا قراره یه قرارداد ره× ن خونه  بسته بشه بین سین جان و خواستگار . یعنی یه مدلایی انگار خواستگار خونه رو از سین جان ره×ن کرده . میزان رهن هم مطابق پول خونه ایه که به نام سین کرده . اینطوری بصورت قانونی اگه خدای نکرده مشکلی هم باشه میتونه پولشو پس بگیره و دار و ندارش به باد نرفته .

علاوه بر اون رهن اون خونه بیشتر از قیمت خونه ایه که خواستگار داره   به اضافه ی اینکه  هزینه ای که سین برای عروسی خواهد  کرد خیلی بیشتر میشه . تازه جهازشم هست .درسته  جهازشو حاج خانوم میگیرن و  سین جان خودش نمیگره ولی بالاخره بازم به نفع پسره میشه .اگه همینطوری خونه رو میداد و هیچ رهنی هم در کار نبود میشد گفت دار و ندارشو  به نام زده اما اینطوری نه . تازه کاری به اخلاقای خاص حاج خانوم اینا ندارم . در کل یه دختر خوب و مومن و خانواده دارو هم گرفته .  چرتکه بندازیم همچینم ضرر نکرده . معلومه که سین جان شدیدا این خواستگار به نظرش مقبول بوده وگرنه اگه به پول بود که خواستگارایی با شرایط مالی خیلییی بهتر هم بودن مهم این بود که ایمانشونو قبول نداشت دین و ایمان و اعتقادات اینو قبول داره  .خلاصه که خوشبخت بشن .

از اینا بگذریم  . خلاصه جمعه هر چی هم تعارف کردیم شام تشریف داشته باشین نموندن و رفتن  . سینا هم شده بود بچه ی مودب و ساکت و آبرومند . بیدار هم شد  باز  بهانه نمیگرفت !!!!  یه خورده اون روی خودشو به مادر بزرگ و زن عمو  و عمه ها  و دختر عمه ها نشون نمیداد . همچین ساکت مظلووووووم  شیرشو  هم بدون ادا سه سوته خورد  بازم ساکت بود یا چرت میزد . تازه مسعود اومد بردش تو پدیرایی پسر عموها هم چلوندنش باهاش بازی کردن بازم  ساکت بود صداش در نمیومد !!!!  پسره از این رو به اون رو شده بود . لابد میگن ببین تو رو خدا شانس داره  تو بچه داری . دیگه نمیدونن این بچه  اون روز متظاهررررررر شده بود مادرررر جان متظاهررررررر !!!!!خوبه همیشه فک و فامیلاشو بگیم بیان خونه مون این سینا  ساکت بشه !!!!

وای باز من چقدر حرف زدما .اووووووووووووف کی میشه من خلاصه نیییییویییییسی یاد بگیرم ها ها ها ؟؟؟؟؟

/ 107 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی

ملودی عزیزم سلام. با وبلاگت به واسطه دوست عزیز دوران دانشگاه آشنا شدم. پنجشنبه 18/3/91 بعد از پنجسال دیدیمش.تمام شب رو حرف زدیم از زندگی مان از تجربه مادرشدن و کارهای که کردیم و احساس های خوب و غصه هایمان. و تو رو بهم معرفی کرد با هیجان دنبالت گشتم ولی تمام نوشته هات خصوصی ان. خوب مال خودته ولی چقدر دوستداشتم از دانشی که درپس تجربه هات داری به من هم خرده آگاهی بدی. مخصوصا از تجربه ی جدایت.

رها

دختر خوب یه دستی هم بر سر ما بگذار مثل تو محکم باشیم تو زندگی برا خودت اسفند هم دود کن البته من چشم شور نیست

مهرسا مستقل

چیرا من که آپ کردم تو آپ دونیت بالا نمیام؟![متفکر]

سایه مامان آرتین

وای که یاد ختنه کردن آرتین میوفتم دلم میریزه اخه دکترش گفت من حتما باید بالای سر آرتین باشم و انگشتم رو بذارم توی دهنش تا میک بزنه [متفکر] نمی دونی از جیغ ها و گریه های پسرکم چی کشیدم انقدر فشار بهم وارد شد از مطب اومدیم بیرون افتادم بماند در هر صورت مبارک باشه هم ختنه سوران هم آشتی کنون ...[چشمک]

مادر یزدی

سلام ملودی جونم به نظر من کاش عقد نامه رو میدادی به مادر شوهرت تا ببینه چقدر خانومی شایدم سین جان از این کار شما هم الگو برداری میکرد و بعدا خونه شوهرشو بهش برمیگردوند[ماچ][گل]

الی

سلامم ملودی جون چند وقته دارم بلاگتو میخونم نوشته هاتو دوست دارم با اجازه لینکت کردم .خوشحال میشم بهم سر بزنی .راستی تولد سینا جون هم تبریک میگم .دو تا گوگولی هاتو خیلی دوست دارم مخصوصا پسرتو خیلی باحاله .

o0o0o0om

:X

یکی از اون دور ها

chetori azizam?hame chii roo b rahe ishhala

Najma

[هورا][قهقهه]

سمیرا

مبارک باشه عزیزم ایشالا عروسی کوچولوهات[ماچ][ماچ]