استقبال نامه !!!!

سلامی گرممم به دوستای مهربونمبغل در راستای برگشتن حاج آقا جون از ا ع تکاف ، ما میخواستیم بریم استقبال . از اونجایی که این روزا اختیار ما هم افتاده دست یه وجب بچه‌!!! که بندری بزنه نمیتونیم بریم بیرون و اگه نزنه میشه همه کار کرد ، منتظر بودم ببینم سینا حالش چطوره که دیدم مثل اینکه ساکته کاری با هیچکی نداره ما هم از خدا خواسته راه افتادیم به سمت مسجد .

انقدر هم همه مون دلمون تنگ شده بود برای مسعود که خدا میدونه مخصوصا مائده که کلی  شوق و ذوق داشت گوگووولی . میخواستیم برای مسعود گل بگیریم . فکر کردم اونا ی دیگه چی خوب ؟ درست نیست فقط  برای مسعود بگیریم  برای  همین  جهت کار خونه قند بازی برای فامیل شوهر !!!! برای همه شون گل گرفتیم

البته گل که میگم نه نفری یه دسته گل . دیگه قندون بازی هم حدی داره خواهر جان آدم که آتیش به جیبش نمیزنه !!!!زنگ زدم به گل فروشی و گفتم تک شاخه ی رز سفید ببنده. برای مسعود هم هفت تا رز قرمز . از اونجایی که مائده اردوان هم همیشه بگو مگو دارن که دست کدومشون باشه ، گفتم دو تا سه تایی ببنده برای مائده اردوان یه دونه هم برای سینا .

حاج خانوم هم میدونستن ما میخوایم بریم . یعنی حاج خانوم برای شام همه رو دعوت کرده بودن خونه شون . (همه که یعنی بچه ها شونو نه بقیه ) بعد موقع رفتن من زنگ زدم گفتم شما هم اگه تشریف میارین بریم دم مسجد که گفتن نه ولی پسر کوچیکه ی جاری با ما اومد که موقع گل پخش کردن  با مائده و اردوان سه تایی یه ذوقی میکردن که نگوووو

اینطوری شد که را ه افتادیم رفتیم تو اون شلوغی و بالاخره به موقع هم رسیدیم و منتظر . بعد خدا نکنه که ملودی  جو گیر  بشه . در همین راستا چادر هم سر کرده بودم البته همون مدل کش دار دیگه مدل فامیل شوهرونی نه . به قول مارال که گفت نکنه دم در مسجدو با امامزاده اشتباه گرفته بودی  فکر کردی میخوای بری تو زیارت !!!! منم گفتم خواهرتو میشناسی که یهو جو میگیرتش‌!!!آخه اونجا جای تیپ زدن نبود خداییش منم که قندوووووون !!!!

خلاصه اینا اومدن بیرون  . مائده اردوانم بدو بدو رفتن گل مسعودو بدن و ب غلش برن .پسر کوچیکه ی جاری هم رفت پیش برادراش و مامانش . منم با هزار بدبختی یه شاخه گلو داد م دست سینا اینم همیشه یه چیزی رو محکم میگرفت ول نمیکردا این گله رو چند بار تلپپپپ ول کرد دوباره دادم دستش بعد دیدم داره با گل   خود زنی میکنه !!! دستشو بالا پایین کرد زد تو سر و صورت خودش و شروع کرد گریه کردن . هیچکی نبود بگه بچه جان ابرومندانه این گلو بگیر دستت چرا انقدر گل ندیده هستی اخه . دستشو گرفتم  دورتر باز گریه میکرد میخواست دستش ازاد باشه  با گل خود زنی کنه !!! یعنی تا مسعود بیاد این گلو از دست سینا بگیره برنامه داشتم باهاش . تازه اولش داده بودم دستش  ولش میکرد حالا که مسعود میخواست بگیره ول نمیکرد !!!!! یه ژنشم به من رفته باشه حق داره والا بچه !!!!!!

 مسعود هم ته ریش در اورده بود نزده بود انقدر قیافه ش مظلوم شده بود . همیشه میرفت ماموریتی جایی دلم تنگ میشد اما این دفعه دیگه خیلی شدییید دلم تنگ شده بود . شایدم برای این بود که قبلا سرم به کار و شرکت گرم بود این دفعه با سه تا نی نی تو خونه مدل دست زیر چونه نگاه به دور دستها در پنجره و انتظار شده بودم !!!! به حدی که دلم میخواست بگیرم بچلونمشا

بعدشم که مائده اردوان و پسر عمو کوچیکه . دونه دونه گلا رو بردن دادن به فک و فامیلای از اع تکاف اومده . حتی به خواهر شوهر بزرگه !!! ایییییییشششش (ملودی زن داداش تمام !!!!) منم که رفتم تو کار کلاس گذاشتن به خواهر شوهر بزرگه فقط سر تکون دادم سلام علیک کردیم . جاری هم که تکون نخورد یه سر تکون داد  . البته من روی جاری رو ندیدم از روبنده زدنش فهمیدم جاری جان خودمونه  . اما با بقیه دست و روبو××سی و قبول باشه و اونا هم تشکر ، داشتیم . حتی سین جان که تازگی داره عروس میشه خوش اخلاق هم شده

 شام هم که  رفتیم خدمت حاج خانوم جان .  البته قبلش اومدیم خونه چون  مسعود میخواست دوش بگیره لباس عوض کنه . منم به قسمت چلوندن مسعود رسیدم .مثل اینکه تازگی ننه ی سه تا بچه شدم دلم  نازک شده خواهرررررر !!!! بدجوری دلم تنگ شده بود  (اون کفتره هم داره برای شما خودشو میکشه بال بال میزنه ها !!!)

حالا از خواهر شوهر بزرگه بگم که گفته بودم شوهر داریش خوبه  (ملودی بخیل که انگار خودش بلتتت نیست !!!)   رفته بود اع ت کاف نذاشته بود که  شوهرش تو خونه تنها بمونه درو دیوار نگاه کنه فکر و خیال به سرش بزنه(شما استغفرالله گویان بخون !!!) یا روم به دیوار بره خونه ی مامانش اینا !!!! دخترش که خونه ی حاج خانوم بود ، برنامه ریزی کرده بود شوهرشم بره  خدمت مادر زن جان و تو خونه شون تنها نباشه . صبح هم عین بچه ی خوب بلند شه بره سر کارش بعدشم عین بچه های خوب برگرده. یعنی شدیییییدا خوشم  میاد حواسش به همه چی هست  . تازه ما رفتیم هنوز شوهرش نیومده بود . وقتی هم که اومد سه سوت که چه عرض کنم در عرض یه سوووت !!!‌دم در بود جهت استقبال (ملودی دوباره بخیل که خودش یادش رفته  گل به دست دم مسجد بود!!!)

 سر شام هم جاری جان از تو اشپزخونه بیرون نیومد گفت من همینجا میخورم سین هم میخواست همونجا بمونه دوتا دخترای خواهر شوهر هم بودن . فقط من مونده بودم مثل اینکه رعایت محرم نامحرم !!! حالیم نبود نرفته بودم تو اشپزخونه . دیدم اینطوریه منم رفتم . نه برای اینکه قندون بشما . برای اینکه در هر صورت سر میز که نمیتونستم ور دل مسعود بشینم حاج خانوم ما رو نگاه بارون و نکته بارون میکردن . بعدشم باید سینا رو  نگه میداشتم دیدم اونور راحت تره .خواهر شوهر بزرگه هم کلا با من حرفی نزد . فکر کنم مامانش بهش گفته بود تا عقد کنون تموم نشده با این حرف نزن باز  میگه من نمیام عقد بذار بعدا حالشو بگیریم !!!( ملودی در حال پراکندن انرژی منفی!!!)

یه چیز دیگه هم بود که من چطوری باید با نفس خودم مقابله میکردم جهت نخورن غذای حاج خانوم پزززز!!!!‌واییییییی خیلی سوزناک و سخت بود (ملودی شکمو !!!) اما بالاخره با نفس خودم مقابله کردم یاد شلوارام افتادم یه تیکه مرغ برداشتم با سالاد و در حسرت  موندم !!!!! بعد تازه همه هم میگفتن شما چرا غذا نمیخورین منم مجبور بودم توضیح بدم ریییجییییم دارم !!!! اونا  که هیچی نگفتن.حاج خانوم جان که اومده بودن اشپزخونه سرکشی ، دیدن بشقاب  من بیشتر سالاد جاتیه  و علتو پرسیدن   منم گفتم . فوری  نکته ی مادر شوهرانه انداختن که خوب مواظب خودتون هستین . منم یهو شدم عروس هیولاااا و اذیت کن و تو اعصاب مادر شوهر برو !!!گفتم آخه آقا مسعود دوست ندارن من اضافه و××زن داشته باشم . حاج خانوم هم حاضر جوااااااب گفتن خیالتون راحت شما انقدر شانس دارین که هر چی بشین  این مسعود جانی که من میبینم  همونم دوست داره . منم باز دلم میخواست  یه چیزی بگم ولی ساکت شدم .    لبخند تحویل دادم و همچنان سالاد و مرغ زدم به معده !!!   آخه در کل این حرفشونو تعریف دیدم تا انتقاد !!!!!تازه اگه فکر کردین حاج خانوم دست نوازشی به سر جاری جان نکشیدن، اشتباه کردین !!! اخه  دو تا دخترای خواهر شوهر  از غذا تعریف کردن که مادر بزرگ خیلی خوشمزه شده و دست شما درد نکنه ، جاری هم اومد یه تعریفی بکنه گفت   حاج خانوم مثل همیشه عالی شده دستتون درد نکنه .

حاج خانوم به جای یه خواهش میکنمی ، نوش جانی ، بخور حرف نزنی ، نه گذاشتن نه برداشتن گفتن جای محمد جان من خالیه خیلی مرغ ش× کم پر دوست داره . جاری هم  گفت بله خیلی دوست دارن .  حاج خانوم هم مادر شوهررررر ،گفتن  ز  خانوم دلم پیش محمد جانه از گلوم پایین نرفت وقتی اومد براش درست کنین !!!منو میگی  مونده بودم که خوب حاج خانوم جان قربون اون دل نازک و بچه دوستتون شما یا یه مقدار بده دست جاری جان بگو بذار تو فریزر بچه م اومد بده بخوره . یا اصلا وقتی اومد یه بار درست کنین بگین بیاد بخوره چرا به جاری دستور میدین؟؟؟؟؟جاری هم به جان خودم لبخند زروکیش تابلووووو بود.با همین دو تا چش  و چار ضعیفم عمق زورکی بودن لبخند جاری رو دیدم . گفت چشم حاج خانوم  درست میکنم .  حاج خانوم یه جوری  میگفتن انگار سالی یه بار فقط این غذا درست میشه همون یه بارو هم برادر شوهر جان نبوده از دست داده  رفتتتتت تا مدتها بعد !!!! فکر کنم جاری داشت تو دلش میگفت اصلا من چرا تعریف کردم ؟؟؟؟!!!! 

هنوزم شامو خورده و نخورده جاری جان بلند شد و  بچه ها رو صدا کرد و زود رفت .خواهر شوهر هم میز که جمع شد ده دقیقه بعدش بلند شد و رفتن . ما  نشستیم یه خورده و مسعود و سین جان تعریف میکردن خیلی خوب بود و  چیکار کردن و  دعا خوندن  و این حرفا .

گفته بودم سین جان بچه ها رو خیلی دوست داره و بچه ها هم همینطور .  یعنی هیچ وقت من ندیدم تلافی اینکه از من خوشش نمیادو سر اردوان در بیاره کلا از همون اول با اردوان خوب بود .اردوانم همینطور . یعنی یه علاقه ی خاصی داره به سین جان . این وسط سین جان خیلی چیزا رو هم یادش میده . مثلا  اردوان از مائده یاد گرفته آب میخوره بگه سلام بر حسین مائده هم از عمه سین جان . یا مثلا قص ه ی قرانی برای اردوان تعریف میکنه   . یا  مسعود چند تا سوره های کوچیکو به اردوان مائده یاد داده . سین هم برای اینکه یادشون نره هر وقت میبینتشون باهاشون تمرین میکنه و از این کارا .

اردوان هم که میگم عادت به تعریف کاری داره همه رو برای دیگران تعریف هم میکنه که عمه سین جان اینجوری میگه اونجوری میگه . به علی هم میگفته ظاهرا . علی هم به اردوان گفته بود  عمه سین ع لاه ی دهره یا خانوم مجت هد ؟ اردوان هم صااااف اومده بود از مسعود میپرسید بابا مسعود عمه سین جان مجت هده یا ع لام ه ی دهر؟؟ !!!! فکرررر کنننننن !!!! بعد ته توشو در اوردیم فهمیدیم سوال باباش بوده . مسعود هم  گفت هیچکدوم اردوان جان  فقط یه دختر خانوم مومنه  . باشد که اردوان ببره جواب سوال باباشو بده !!!!  خوب شد همین سوالو از خود سین نپرسیده بود که کدومشون هستی !!! شانس اوردیم شدییییید .

این سری هم رفته بود خبر داده بود به همه که عرو سی عمه سین جانه . علی هم مثل اینکه خیلی بیکاره واقعا .برداشته بود اس ا م اس زده بود به من که شنیدم  خانوم مج ت هد داره شوهر میکنه  خوبه از این به بعد سرش گرم میشه کلاس دینی اردوانو  تعطیل میکنه . منم میخواستم جواب بدم کار بدی یاد بچه  نمیده خیلی هم دلت بخواد چهار تا چیز خوب یاد اردوان میده و انقدر دوسش داره . دیدم حرف بزنم باز شروع میکنه جواب دادن و بدتر یه چیزای دیگه میگه منم حرف نزدم .

خلاصه که  سین جان و اردوان با هم خوبن حسابی  یه چیزی تو این مایه ها که اردوان باهاش پسر خاله ست . اون شب هم گیر داده بود که عمه سین جان  فقط برای اون حرف بزنه و تعریف کنه چه خبر بوده و خلاصه آخر شب هم گیر داده بود من پیش عمه سین جان بمونم !!! یعنی از این گیرا همیشه داشت  و لی یه شب  مائده و اردوان با هم موندن و مثل اینکه خیلی بهشون خوش گذشته بود. تو شمالم که بودن حسابی دیگه با سین جان بهشون خوش میگذشت بس که برای بازیهاشون پایه بود .  برای همین  بازم اردوان  میخواست بمونه . مائده هم نمیخواست بمونه اخه باباشو دیده بود و دلش تنگ شده بود گوگووولی میخواست بیشتر پیش مسعود باشه .

خلاصه که من گفتم نه و  باشه برای یه وقت دیگه اردوان هم هی اصرار میکرد اجازه بگیره .حاج خانوم هم باز با همه ی عروس نوازیشون !!! به اردوان کاری ندارن دوسش دارن . همیشه هم نکته واررر میگن  بچه چه گناهی داره  هر چی  مشکله مال بزرگتراست !!! اون شب هم گفت اشکال نداره بمونه سین جان هم گفت بمونه  و خلاصه اردوان از من و مسعود اجازه گرفت به سین جان گفت  عمه سین جان من برم لباسامو بیارم شیر خوابمو (همون شیر قبل از خواب ) بخورم مسواک کنم بیام . تازه به مائده میگفت تو هم بمون . مائده گفت نه من میرم دلم برای بابا تنگ شده . 

بالاخره  کاراشو رسید و مسعود بردش  . صبح شد دیدیم اردوان صبحونه خورده و خوشحال و خندون اومد بالا . یعنی سین جان اوردش دم در که تشکر کردم و ببخشید زحمت شد و اونم  یه خورده سینا رو دم در ب غل کرد و بو×× س کرد و رفت .   سر صبحونه بودیم  اردوان هم  پیروز مندانه !!! اومد نشست نیییییش تا بنا گوش  خلاصه خوشحال . مائده گفت  چه خبر اردوان خوش گذشت ؟ اردوانم شروع کرد از سیییر تا پیاز تعریف کردن . اخرشم گفت عمه سین جان به من سوره ی یاسینو (همون  یس ) یاد داد همه رو بلدم. ما رو میگی متعجب شده بودیم شدییییید

مسعود گفت سوره ی یاسین ؟ اردوان هم خوشحااال تایید میکرد که بله . بعد مسعود که خودش تو کار خفظ قرانه و خیلی زحمت کشیده و میکشه برای حفظ قرآن ،  مونده بود .گفت حتما اشتباه میگه کی وقت بوده که  اردوان سوره ی به این سختی و بلندی رو حفظ شده ؟ منم داشتم میرفتم تو توهم نکنه بچه م  زیادی باهوش بوده خودم خبر نداشتم !!!! 

آخرش مسعود گفت آفرین اردوان جان حالا برامون بخون ببینم همه رو حفظی .  اردوان هم شروع کرد بسم الله گفتن و بعدش قل اعوذ برب الناس...... . ما  خنده مون گرفته بود که اردوان  ناس و یاسینو با هم قاطی کرده !!!! نگو سین جان الناسو یاد داده بوده .

 سوال کردیم ببینیم اصلا اردوان یاسینو از کجا میدونه و شنیده. تازه کاشف به عمل اومد که جریان چی بوده . سین جان یه تابلو ی ریز نوشته شده یاسین تو کتابخونه ش داره . اردوانم که کلا باید دور بچرخه و سوال کنه این چیه اون چیه در مورد تابلو هه هم سوال کرده سین جان گفته این سوره ی یاسینه  و براش از سوره ی یاسین هم حرف زده . بعد که ناسو هم یاد داده ، بچه م دیگه مخش هنگ کرده فکر کرده یاسینو حفظه !!‌انقدر  خندیدیم . به سین جان هم زنگ زدم تشکر کردم از اینکه یادش داده مائده هم براش تعریف کرد که اردوان فکر کرده یاسین یاد گرفته  . خلاصه  که پسر گوگووولی من هم مثل خودم ید طولایی داره تو جو گیری !!!! تازه به مائده میگفت میخوای بهت یاد بدم ؟ مائده  گفت نه اردوان من خودم بلدم . اردوان هم  گفت بخون ببینم مثل من بلدی یا نه . بعد که مائده خوند خیالش راحت شد که آره همونیه که خودش بلده !!!!

تا دیر وقت هم بیدار بودن ظاهرا چون تا سین جان جواب سوالاشو بده و سوره ناس یادش بده و بخوابه معلومه دیر میشه . فرداشم از اینکه اردوان بعد از نشون دادن هنرهاش به ما  رو کاناپه خوابش برد معلوم شد شب بیخوابی کشیده در راه کسب علم بوده .

یه خبر دیگه هم بگم که مسعود همون موقع  زنگ زد  به سین شرایطی که براش مناسب بودو گفت . اونم سه سوتههه به داماد . داماد شجاع !!!! هم قبول نکرد . ووووویییییییی چه شهامتییییی!!!! یعنی نه اینکه همه رو قبول نکنه ها . حق کارو قبول نکرد چون  ظاهرا تو این مدت به سین هم گفته بوده که دوست ندارم کار کنی  . بعدشم اون قسمتی که اگه ط××لاق توافقی باشه ح ضانت بده رو قبول نکرد .اون قسمت  ازدوا×× ج  م××جدد اجازه نداره رو قبول کرد و حق ط××لاق و اینا ولی بازم حضان × ته رو قبول نکرد. سین جان هم همون شب همه رفتن به مسعود گفت که صحبت کردم قبول نکردن و حالا اشک هم تو چشمش بود . زده رو دست من از گریه کردن . حاج خانوم هم یه خورده از خوش اقبالی و خوش شانسی من گفتن و به مسعود هم گفتن که همه که مثل شما نیستن هر چی بذارن جلوشون امضا کنن !!! بعدشم گفتن مگه شما نگفتی من باهاشون صحبت میکنم . مسعود  گفت چشم من صحبت میکنم 

خلاصه زنگ زد به خواستگار . دیگه نمیدونم چی گفت چی شنید. اما مطمئنم مسعود خیلی با ملاحظه حرف میزنه .   بازم گفته بود من هر چی سین خانوم گفتن گوش کردم اینا رو قبول نمیکنم  من نمیتونم هیچی نشده برای  اینده ی بچه ای که نداریم نظر بدم و تصمیم بگیرم . اما با حرفای مسعود فقط قبول کرده که اگه ازدواج م ×××جدد داشت (شما بخون دهانش رو به شکر اضافی زد !!!  یعنی شکر که نه  ....... همون دیگه حالا نشکافیم موضوعو خواهر !!!!)  هم حق ط××لاقو بده هم ح ض××انت بچه ی نیومده رو ولی در شرایط دیگه نه .

مسعود هم دیشب به سین گفت اونم ظاهرا بازم ناراحت شده ولی گفته عیب نداره در همین حد هم قبول کردن .  هی من میگم مهر  این آقا داماده به دل سین جان نشسته همینه دیگه . سین جان اینا و کوتاه اومدن؟؟؟؟؟ محاله محالههههه. ما که همچنان خوشحالیم و برای خوشبختیشون یه عالمهه دعا میکنیم .

/ 125 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
bakereh

ملودی جان مدتهاست که نوشته هات رو می خونم و خیلی این روند سرنوشت تو برام جالب بوده و خدا رو شکر که روزهای خوبی داری و روند زندگیت رو با تلاش خودت عوض کردی.

روناک

ملودی جون خوبی عزیزم؟ نگرانتم[نگران]...بایت اون مزاحم تلفنی بیشتر

maraym

کجایی نگرانت شدم عزیز دلم

desiree

سلام ملودی عزیزم، شرمنده که من کلا کم پیدام و کم کامنت میدارم :* می خواستم به دنیا اومدن پسر نازنینت رو بهت تبریک بگم، ایشالا که قدم آقا سینا براتون خیر باشه و زندگی تون از قبل هم شادتر و بهتر بشه، البته اینطور که می بینم یه عالمه خیر و برکت با خودش آورده؛ عقد کنون عمه سین جان و از همه مهمترررررررر عذرخواهی خواهر شوهر بزرگه!!! :) ایشالا که سین جان هم خوشبخت بشه ف مراقب خودت و سه تا گوگولی نازنین باش عزیزم :*

بهار

ملوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی کجاییییییییییی عزیزم؟بیا نگرانمون کردی خوااااهر

الهام(منو)

دلمون برات تنگ شده مامانی . می دونم سرت شلوغه و واقعا درکت میکنم ولی خو ما هم دلمون برات تنگ شده [خجالت][نیشخند]

سیندرلا

سلام ملودی جان. خوبی عزیزم؟ به شدت نگرانت شدم کجایی تو؟ همه چی اوکی هست؟

رویای نیمه شب

ملودی جونم سلام عزیزم درسته که معمولا خاموشم ولی وقتی نمی نویسی نگران می شم ... امیدوارم که همه چی خوب و مرتب باشه و بر وفق مراد و از خوشی و شادی زیاد وقت نوشتن نداشته باشی ...

نسترن

خوبی ملودی جان ؟ نگران شدم دیدم نیستـی ... ایشالله که نیومدنت تنها دلیلش خوشی تون باشه و دردسر مامان سه تا گوگولی بودن [چشمک] مراقب خودت باش خانم گل [ماچ][قلب]

آرزو

ملودي جان سلام كجايي؟ نگرانتم؟ يه خبر از خودت بده