شرح ما وقع

سلام دوستای خیلی مهربونم .بغل  ببخشید که طول کشید تا من بنویسم . چون واقعا وقت نمیکنم . اگه سینا روم به دیوار!!!! منو شرمنده کنه و خواب باشه ، مائده اردوان هستن و بنده به عنوان یه مامان با کلاس باید به روحیات فرزندان بزرگتر هم توجه کنم (ملودی در حال صحبت کردن از نوع علمی رفتاری !!!!)

تازه وقتی هم که مائده اردوان لالا هستن   مسعود هست و ایضا سینا که تا  با صد تا ناز و ادا  بخوابه دوباره بیدار میشه . منم همچون یه ارزو به دل همش میگم خدایا کی میشه یه شب سینا تا خود صبح تختتت بخوابه  بعد ساعت ده صبح بیدار بشه ؟ اونم با لب خندون ؟؟؟(وصف العیش نصف العیش خمیازه!!!!)

خلاصه که هر از گاهی نشستم سرش نوشتم تیکه تیکه تا تموم شد . شما هم به علت طولانی بودن قسمت به قسمت بخونین  و دو سه تا پست حساب کنین.

خوب برم سر تعریف کردن بیرون پریدن سینا . من صبح روز قبلش البته ساعت ده و نیم اینطوریا حس کردم که یه خبرایی هست . با توجه به تجربه ی قبلی میدونستم که  شروعشه ولی به روی مبارک نیاوردم . یعنی آوردم ولی خودم تنهایی . به هیچکی نگفتم . راه رفتم دوش گرفتم موهامو صاف کردم حتی یه فسنجون هم گذاشتم تو آرام پز  . برنج هم جداگانه تو پلوپز گذاشتم .  وقتی دردا شروع میشد و میرفت تمام کارایی که بلد بودمو انجام میدادم و درد هم میومد و میرفت انقدر زیاد نبود که بیطاقتم کنه  . حتی نذاشتم بچه ها بفهمن  حالم با قبل فرق داره . همینطور نذاشتم مریم خانوم بفهمه  و وقتی هم میخواست بره نگفتم بیشتر بمونه .

بالاخره بعد از ظهر دیدم داره جدی میشه  و فاصله ها کمه دردا هم زیاد شده . به مارال زنگ زدم که بیاد و مراقب بچه ها باشه . گفتم به مامان اینا هم نگو این یه بارو جون من جلوی خودتو بگیر حرف نزن که نگران میشن بذار وقتی خواستم برم بیمارستان بیان . به مسعود هم از صبحش هیچی نگفتم تا نگران نشه فقط بهش گفتم که زودتر بیاد خونه و کمر درد و بیحالی رو بهانه کردم . چون میدونستم داره میاد تو راه هم هیچی بهش نگفتم . مارال که زود خودشو رسوند با ضحی گوگووولی خاله. به مائده اردوان هم گفتم که چه خبره و سینا داره میاد و  براشون توضیح دادم که ما باید بریم بیمارستان . مارال به سعید هم گفته بود و اونم با فاصله ای نه چندان زیاد از مارال رسید .غیر از چک کردن وضعیت عمومی من و بچه هم کار دیگه ای نمیتونست بکنه و برای مع×اینات و بررسی های دیگه  باید میرفتم بیمارستان .

 اخرش به مسعود نگفتم تا اومد . دید مارال  اینا هم هستن و منم در وضعیت وا رفته و گریان و نالان هستم .  یه خورده طول کشید تا بریم  چون همش در حال سفارش به مارال بودم تو اون حال و روز هی میگفتم اینو چک کن اونو چک کن ساکو دوباره باز کن ببین چیزی کم نباشه . یهو وسواسی شده بودم !!! بالاخره با رد شدن از زیر قرآن رفتیم . کلی هم ما دو تا خواهر گریه کردیم و دل همه رو من جمله بچه ها رو خون کردیم .هیچکی هم هیچی نخورد پلو خورشای من رو دست موند !!!!

بارون هم میومد وقتی راه افتادیم . تو ماشین هم همش ناله میکردم و گریه میکردم و شدیدا بیطاقت شده بودم . مسعود هم خودش طاقت دیدن ناراحتی و درد منو نداره .ولی از اون آدمایی هم نیست که اشکش دم مشکش باشه انقدر من ناله میکردم و بیطاقتی میکردم که گریه ش گرفته بود هی دعا میخوند هی منو آروم میکرد و هر از گاهی هم یه دستی به ش×× کم میکشید  و با سینا حرف میزد که مامانو اذیت نکن خواهش میکنم  . انگار اونم میفهمید باباش داره چی میگه و میگفت چشم  !!!! 

 مامان اینا هم که  سریع اومده بودن بیمارستان . یعنی ما که راه افتادیم مارال خبر داده بود. طوری بود که مامان و بابا و مانلی  زودتر از ما رسیده بودن. منم که خاصیت دیدن مامانم و ننه من غریبم و لوس کردن خودمو دارم شدید  . تو اون حال و روز هم که شدیدااااا لوس شده بودم انقدر گریه کردم انقدر ناله کردم که  خدا میدونه مامانم و مانلی هم همینطور گریه میکردن . دیگه یه حالتی بود که  میگفتم  مامان  اگه من مردم مراقب مائده اردوان باش مراقب سینا باش . اگه برنگشتم نری تو خونه م وسایلمو ببینی ها !!!!آدم واقعا باید خل باشه که این حرفا رو بزنه ولی تو اون شرایط حس مردن بهم دست داده بود .  مامانم طفلکی چی کشید از دست من .

البته این ننه من غریبم بازی من برای بابا هم ادامه داشت . اگه فکر کردین مسعودو هم بی نصیب گذاشتم اشتباه میکنین چون همش در حال وصیت کردن به مسعود بودم . اونم رنگ و روی پریده و  اشک تو چشم   میگفت نگو این حرفا رو . اصرار عجیبی هم داشت که زنگ بزنیم دکتر بیاد س ×زا رین کن من نمیتونم تحمل کنم تو انقدر درد بکشی . منم اصرار عجیبی داشتم که  نه تا وقتی بحث سلامتی من و بچه نباشه نمیخوام . تازه  به دردای جون به لب رسون !!! نرسیده بود هنوز .

بعدشم که رفتم پروسه ی  انجام کارا . یه دونه از ما × ما ها  فکر کرد من آدم آهنی چیزی هستم . یعنی همون اول یه کاری کرد که فریاد من رفت به اسمون و کولی بازی در اوردم در حد تیم ملی . تا حدی که گفتم من همین الان از اینجا میرم یه بیمارستان دیگه  . انقدر داد زدم که یه خانوم دکتر اومد . خداییش معلوم شد کار اون اشتباه بوده چون اگه ایراد از من بود اون دفعه هم باید همونقدر اذیت میشدم . بعدشم یه خانوم دیگه بود از ما × ما ها اون مرتب میومد چک میکرد و انقدر هم خوب و مهربون بود و ملاحظه میکرد که واقعا شرمنده ش شدم و یه عالمه دعاش کردم .

 خیلی خیلی بهم سخت گذشت . یعنی فکرشم نمیکردم این دفعه انقدر اذیت بشم . شاید هم برای این بود که تنها بودم . میدونم الان یه عده منتظر فرصتن که بگن آها هنوزم یاد گذشته ها هستی !!! اما مهم نیست چون منظور از به یاد بودن لزوما علاقه مند بودن و وصل بودن نیست . اما سر اردوان تنها نبودم و علی کنارم بود و تحمل هم آسونتر .  خلاصه که هر کاری از دستم بر میومد انجام دادم از تمرکز و تنفس و مواقعی  که میتونستم راه رفتن و اون خانومه هم انقدر مهربون بود میومد برام ماسا×××ژ هم میداد . اما خوب اونایی که این تجربه رو دارن میدونن مواقعی هست که هیچی جواب نمیده و آدم فکر میکنه همین الانه که بمیره از این درد .تو همون فاصله لیسته هم دستم بود هی دعا هم میکردم .ولی بازم مواقعی بود که دعا کردنم یادم میرفت تا دوباره بهتر میشدم دعا میکردم .

اپ××یدورال هم گرفتم . اگه اونو نمیگرفتم که مرده بودم رسما ولی اونم کم بود و طولانی مدت نبود چون گفتن  هم زمانو بالا تر میبره هم بیشتر از این نمیشه بگیری . بازم  همون خوب بود .هیچکی رو هم نمیذاشتن بیاد منو ببینه . دکتر هم که نبود و تلفنی گفته بود وضعیتو به من بگین و زنگ بزنین وقتش شد میام . یکی نبود بگه  گیرم وقتش شد تا شما خودتو برسونی من زا××ییدم !!!

بازم انقدر زار زار گریه کردم و انقدر مسعود اصرار  کرده بود که  فقط دو دقیقه ببینمش گذاشتن مسعود بیاد منو ببینه اونم با اعمال شاقه . مسعود  درست وقتی رسید که من رسما در حال جون کندن بودم . بازم اصرار داشت که همین الان دکتر بیاد سزا××× رین کنه .منم هی جیغ میزدم میگفتم نه نمیخواااام نگووووو  این حرفووووو!!!!  خلاصه که من هی ناله کردم جیغ زدم داشتم میمردم مسعود هم هی اشک میریخت و نگران بود و حرفای امیدوار کننده میزد . البته من به نتیجه ا ی هم رسیدم !!اونم اینه که از خوبیهای این مدل جون کندن و اینکه شوهر آدم هم شاهد باشه میتونه این باشه که زبان به اعتراف میگشاید !!!! یعنی شما داشته باش تو اون حال و روز حاج اقا گریاننننن سر درد دلش هم باز شده بود برای من میگفت که ملودی جان یادته این مورد اون مورد اینطوری بود اونطوری بود من مقصر بودم . خلاصه مواردی که تا حالا من میگفتم اینطوریه و مسعود میگفت  نخیر اونطوریه !!! ، همه رو گفت تو راست میگفتی!!! شما تصور کن من حکم یه کش×یشی داشتم که مسعود اومده بود براش اعتراف کنه !!!!

منم در همان حال و روز حس خفه کردن مسعود بهم دست داده بود!!! به جای اینکه احساساتم لطیف بشه شوهرم کنارمه ارامش و امنیت و  غیره باشه ، به خونش تشنه شده بودم گفتم الان میگی؟؟؟؟اینهمه من میگفتم میگفتی نه .  نکنه به این نتیجه رسیدی که من دارم میمیرم !!!! تازه قاط زده بودم گفتم  من میدونم بمیرم هم برات  فرقی نداره فوقش یه ذره صبر میکنی میری یه زن دیگه میگیری عاشقش میشی اگه وقت کنی سر قبر منم میای شاید یه فاتحه ای نمازی دعایی چیزی هم برام بخونی !!!! تازه بعدش از مردن پشیمون شدم. احتمالا تو فکرم بوده که حیفه بمیرم و از این فرصت استفاده نکنم !!!! گفتم اصلا چرا بمیرم ؟بذار من خوب بشم  ول نمیکنم که. همه رو صد بار به روت میارم !!!!! مسعود هم هی قربون ص× دقه میرفت میگفت باشه تو هر چی بگی حق داری . کلا اگه میگفتم ماست سیاهه  هم میگفت آره سیاهه تو راست میگی !!!!

 فکر کنم کلیه ی پرسنلللل  هم یه فیضی بردن از این سخنان خوشگل من !!! لابد گفتن این تا حالا آدم بود و همکاری میکرد دعا میخوند هی میگفت میخوام شوهرمو ببینم .الان شوهره رو دید  خل شد رفت !!!!!  بدبختی این بود یواش هم نمیتونستم حرف بزنم هی ناله میکردم اون وسط به مسعود هم گیر میدادم !!!

بالاخره هم مسعود منو با روش  گریه درمانی و حرفای خوب زدن درمانی و  دلداری درمانی و قربون ص×دق و ناز کش×ی و بووو×××س و نا×××ز درمانی، ساکت کرد . منم گوشام دراز شد یهو شوهر دوست شدم !!!! تازه معذرت هم خواستم از حرفام  تشکر هم کردم برای اینکه اونا رو به من گفت .  اونم که باز طاقت دیدن حال و روز منو نداشت .خلاصه جریانی داشتیم . خوب شد بیست دقیقه بیشتر نبود وگرنه چی !!!!! داشت میرفت هم انقدر گریه کردم که تو رو خدا بذارین بمونه و مسعود هم  همینطور   میگفت   یه دقیقه ی دیگه خواهش میکنم. اما نذاشتن گفتن باید بره و دو تا کفتر اشک ریزانو از هم جدا کردن که زیادی بق بقو نکنن !!!!

خلاصه که شبی بود از اون شبهایی که از خاطر آدم پاک نمیشه . از اون وقتایی که هر لحظه فکر میکنه الانه که نفسش بند بیاد و حس میکنه هیچوقت این دردا تموم نمیشه . واقعا یه سانت که میگن تو اون لحظه ها برای آدم ارزشش معلوم میشه که برای هر یه سانتش چقدر باید جونش در بیاد .

مامان و بابا و  مانلی هم که همچنان بودن تو بیمارستان.آرزو  هم اومده بود .  سعید هم که اومده بود باز یه ساعتی بود بنده خدا بعدش رفته بود . مارال هم که مراقب بچه ها بود تو خونه . البته مادر جون عزیز چون هم رفته بودن خونه ی مامان اینا پیششون بودن . دیگه هم نذاشتن هیچکی رو ببینم حتی مامانمو هم نذاشتن . اونا هم طفلکیها فقط صدای  ناله های منو میشنیدن . مسعود هم به گفته ی شاهدان !!!! همش راه میرفته و  نگران بوده و دعا  و قرآن میخونده و  میگفته میرم پایین نماز بخونم و هی میرفته بر میگشته  . روش هم نمیشده گریه کنه. مانلی میگفت هر بار  میرفت  میومد چشماش معلوم بود گریه کرده . 

خلاصه که این همه عذاب و درد داشت به اخرش میرسید  زنگ زده بودن که دکتر هم بیاد . منم طاقتم واقعا طاق شده بود دیگه تحمل نداشتم  اصوات بنفش تولید میکردم و کلیه ی اصول ارامش و تنفس و اینا یادم رفته بود رسما .البته گاهی تو جیغ و دادم یه یادی از ائمه هم میکردم ولی تو یه مواقعی مدل اسم خودمم هم یادم نبود میشدم و شما بخون رسما به بییییییب خوردن افتاده بودم !!!!!

 یه چیز دیگه هم بود که دلم میخواست تلافی تمام این دردامو سر دکتر بیچاره در بیارم. یعنی لجم گرفته بود در حد المپییییییک.چون اولا که دیر رسید. بعدشم  وقتی دیدم همچین خوشحال و خندون و اتو کشیده !!! اومده به من میگه  ملودی خانوم  نذاشتی بخوابم  . پسرت صبر نداشت دو سه ساعت دیگه بیاد ؟؟ حالا اون مثلا میخواست جو رو دوستانه کنه !!! من دلم میخواست  بکشمش  یه لیوان خونشو بگیرم سر بکشم دلم خنک شه  !!!! چند تا جمله هم وسط جیغ و دادم مبنی بر اینکه نکنه خواب شما از درد من  مهمتره و باید از اول تو بیمارستان میبودین هم نثار دکتر بیچاره کردم . اونم خداییش خوش اخلاقه دلداریم داد گفت شوخی کردم عصبانی نباش .

  انقدر دیگه اصوات بنفش ایجاد کردم دلی××× وری رو روی سرم گذاشته بودم . بازم به گفته ی شاهدان صدام قشنگ بیرون میرفته بس که کولی بازی در اوردم . دست خودم هم نبود واقعا حس مردن داشتم فکر میکردم این دفعه دیگه زنده نمیمونم . نفسم بند میاد الان قلبم وامیسته بچه هام بی مادر میشن . خلاصه افکار مثبتی داشتم تو ذهنم که بیا و ببین !!!! رسما تو تصوراتم  فکر میکردم عزرائیل الان همینجاست. الاناست که خودشو بهم نشون بده بگه میخوام ببرمت !!!! شدیدا منتظر بود یه چیز ماورا طبیعی ببینم که دال بر مردنم باشه !!! برای همین خیلی نمیتونستم همکاری کنم و به همین دلیل بیشتر اذیت شدم .

اما خوب بعد از گذروندن اون همه درد و  فکر کردن که این شب هیچوقت صبح نمیشه ، بالاخره صبح هم شده بود و منم نمرده بودم !!!!عزرائیلم اگه بود که خودشو به من نشون نداد !!! و سینا هم دنیا اومد . مثل همه ی مادرا تو اون شرایط و بعد از اون همه سختی و عذاب  منتظر بودم که ببینمش و صداشو بشنوم . اما انگار خدا میخواست بهم نشون بده اونایی که کشیدم درد نبود . انگار میخواست بگه دردای بزرگتری هم هست .  سینا وقتی دنیا اومد ریه هاش رف× لکس لازمو نشون نداد و نفس نکشید و من فقط یه بچه ی کبود دیدم و جیغ زدم چرا صداش در نمیاد . دیگه تو حال خودم نبودم حتی با اون همه بیحالی سعی کردم بلند شم که نذاشتن .  نمیفهمیدم چی شد فقط جیغ میزدم میگفتم بچه م مرده . هر چقدرم میخواستن آرومم کنن ساکت نمیشدم لاینقطع جیغ میزدم که بذارین ب ×غلش کنم ببینمش .مسعود بیچاره رو هم دق دادم همینطور که داد میزدم گفتم مسعود سینا مرده نمیذارن ببینمش نمیذارن ب×غلش کنم . دیگه ببینین مسعود چه حالی شده بود با شنیدن سر و صدای من . میگفتن نمرده . منم باورم نمیشد . انقدر تقلا کردم جیغ زدم داشتم میمردم . اصلا  بقیه شو نفهمیدم . شوک شده بودم و داشتم خودمو خفه میکردم از جیغ و داد کردن . مسعود و مامان اینا هم طفلکی ها همه ی سر و صدای منو میشنیدن اونا هم بدتر از من نگران شده بودن .

بالاخره هم بچه رو اح × یا کرده بودن و  تو مراق× بت ویژه بود . اما خوب من باورم نمیشد داشتم خودمو میکشتم میگفتم ولم کنین برم !! انگار اونا ول میکردن من میتونستم برم !!! واقعا فکرم کار نمیکرد .   به مسعود هم گفته بودن بچه خوبه برگشته اما حال خانومتون خوب نیست . مسعود بیچاره هم که دیگه بعد اونهمه ناراحتی و استرس و نخوابیدن، افت فشار گرفته بوده و ضعف شدید که انقدر حالش بد شده بود برده بودن تو اورژانس بستریش کرده بودن . مامانم اینا که معلومه دیگه چی کشیدن .

منم که از حال رفته بودم تو یه حالت گیجی بودم . از بیحالی صدام در نمیومد فقط گریه میکردم هر چی هم میگفتن بچه خوب شده  حالیم نبود .یه عمل کوچیک دیگه هم داشتم که به دکتر میگفتم من اونو نمیخوام زودتر تمومش کنین منو از اینجا ببرن  .بذارین برای بعد . خوب شد دکتر عقلشو به دست من نداد و گفت نمیشه  وگرنه دوباره یه دوره گرفتاری هم داشتم . آخرش تموم شد و منو روبراه کردن و بردن. مامان اینا رو که دیدم دوباره شروع کردم . مخصوصا که گفتن مسعود هم تو اورژانسه دیگه مطمئن شده بودم حتما یه چیزی شده . اصلا هم تو شرایطی نبودم که بتونم بلند شم یا راه برم  یا برم ببینم چی شده . حرف هیچکی رو هم قبول نداشتم همش حرف خودمو میزدم .

تا مسعود اومد . اونم طفلکی با چه حالی. اصلا جون نداشت  و رنگ و رو نداشت  به زور رو پا بود و راه میرفت . مامان اینا رفتن بیرون  که مسعود اومده راحت باشه . منم گریه و ناله دوباره که مسعود تو یکی اقلا راستشو به من بگو . هر چی گفت من  همین الان دیدم خوبه مشکلی نداره و زنده ست من میگفتم تو هم دروغ میگی اگه مشکلی نداره چرا نمیارنش پیش من . مسعود گفت باید تو مراقب وی×ژه تحت نظر بمونه نمیتونن  بیارن انقدر خوب نیست که پیش تو باشه . بازم من میگفتم تو اینطوری میگی منو آماده کنی من باورم نمیشه و زار زار گریه میکردم . انقدر قسمش دادم که  هر چی هست بهم بگو من طاقتشو دارم اگه زنده نباشه هم دلم میخواد ببینم و ب ×غ لش کنم . نیای بعدا به من بگی زنده نمونده بود برای اینکه ناراحت نشی نشونت ندادم .مسعود هم گریه میکرد که این حرفا چیه میزنی و هی قسم میخورد که راست میگه . در هر صورت من که دست بردار نبودم  و تو یه حالی بودم که نمیدونستم میتونم حرفشو باور کنم یا نه . میگفتم گیرم که درست بگی زنده هم باشه همین قطع تنف×× سی هزار تا مشکل براش پیش میاره .

 خلاصه که روزی بود که درد و ناراحتی روحی و نگرانیش  از صد تا دردای قبل بدتر بود .باز صدام در اومده بود انقدر گریه میکردم با گریه و بلند حرف میزدم و نالان بودم که مجبور شدن بهم آرام بخش بدن . از خستگی و اثر آرام بخشه  خوابم برد .همش کابوس میدیدم میپریدم گریه میکردم دوباره بیحال میشدم خوابم میبرد . بدبختی این بود که از روز قبلشم  بیحال بودم و تب داشتم و علائم سرم×ا خوردگی . حتی بیمارستانم رفتم گفتن تب داری . گلوم هم میسوخت . بعدشم دیگه بدتر شده بودم سرفه و آب  بینیم هم که آویزووووون . تو اون هیر و ویری سرما هم خورده بودم .

حالا تو اون حال و روز ، عصرش که بازم خوب نبودم و هر کی رو میدیدم فقط گریه میکردم و دل تو دلم نبود که بتونم برم سینا رو ببینم که چی شده ، خواهر شوهر بزرگه  با حاج خانوم اومدن ،  به جای دلداری دادن و یا حداقل ساکت موندن ، یاد مشکلات شخصیش افتاده بود و یا شاید میخواست تلافی همه ی مشکلات بشریتو سر من در بیاره !!!!

موقعی که من داشتم میرفتم بیمارستان به حاج خانوم زنگ زدم تو اون حال و روز . گفتم داریم میریم و  حاج خانوم هم گفتن به سلامتی و دعا میکنم و این حرفا. خواهر شوهر وسطی هم مرتب تماس میگرفته و حتی بعدشم زنگ زد با من حرف زد و دعا میکنم . سین هم  زنگ میزد مرتب و با مسعود حرف میزد . برادر شوهر هم مرتب در تماس بود و با منم حرف زد و دلداری داد و گفت ما دعا میکنیم و این صحبتا . اما حاج خانوم و خواهر شوهر بزرگه عصرش اومده بودن مثلا عیادت تو بیمارستان .

خوب حداقل کاری که میتونستن بکنن این بود که به من بگن سینا خوبه و ایشالا خوب میشه و یه دعایی بکنن . یا اصلا میتونستن هیچی نگن بیان و برن . اما دیگه بخوان اذیت هم بکنن بی انصافیه . اونم وقتی که عمو جان پیش من بود آرزو بود مامانم بود . من ناراحت بودم گریه میکردم عمو جان هم سر منو ب× غ ل کرده بود دلداری میداد اونوقت خواهر شوهر اگه حرف نمیزد لابد همه میگفتن که این بچه زبون نداره !!!! 

بماند . واقعا بماند که بدترین برخوردو کرد و به جای ساکت موندن ، به من حق داد که ناراحت باشم و خیلی ریلکس گفت باید هم ناراحت باشن این بچه حلقه ی اتصالشون به این زندگیه  . انقدر حرفش بد و سنگین بود که جوابی نمیشد بهش داد . منم تو حالی نبودم که بخورم و حرف نزدم فقط همونطور که گریه میکردم داد زدم خدایا به من صبر بده که اینا رو نفرین نکنم . بعدشم خواهر شوهر عقیده داشت و به من گفت  که به حرف گربه سیاه بارون نمیاد  .تنها کسی که حرف زد عمو جان بود که گفت خانوم من به احترام اقا مسعود جوابتونو نمیدم . بازم بماند که جواب عمو جانو هم داد و اشاره هم کرد به من که حالا خوبه یه بچه ی صحیح و سالم برای برادرمون نیاوردن .

من چیزی نگفتم  جز گریه کردن . ولی موندم حاج خانوم که انقدر هر چیز کوچیکی رو درباره ی من بزرگ میبینن  و اگه یه کلمه بگم تا پدر منو در نیارن ول کن نیستن، چطور گوش دادن و یه کلمه به دخترشون نگفتن حرف نزن . البته گفتن ولی وقتی که همه چیزو گفته بود دیگه چیزی نمونده بود که خواهر شوهر بگه . اونم با یه لحن مهربانانه ای که ر جان هیچی نگو برو .یعنی ن×ا ز میکردن دخترشونو بهتر بود تا این حرف !!!!گیرم تو دشمن من هستی درسته جلوی عموم و دختر عموم و مامانم اینطوری بگی که مامان بیچاره ی من که  هم غصه ی منو میخورد هم سینا رو و از دیشبش همش کارش گریه و نگرانی بود، بازم بغض کنه یواشکی روشو کنه به طرف پنجره اشکاشو پاک کنه ؟

مسعود هم نبود ولی اگر هم بود فکر نمیکنم فرقی میکرد . البته من اون حرفشو بیجواب نذاشتم و هنوزم که هنوزه ول کن نیستم و تا یه خواهر شوهری نسازم که صد تا خواهر شوهر  از کنارش در بیاد !!!ول کن نیستم . چون شدیدا ناراحت شدم و در مورد این خواهر شوهر زدم به سیم آخر ول هم نمیکنم .

خلاصه که اون شب گذشت بازم شب ارام بخش گرفتم . مامان هم حالش خوب نبود اصلا جون نداشت که بمونه پیشم . مسعود هم باید میرفت به خاطر بچه ها و بیشتر مائده که خیلی ناراحت بود و گریه میکرد . خاله جون اون شب پیش من موند .فقط خدا میدونه تا صبح وقتایی که بیدار میشدم از ترس و کابوس چی به من میگذشت و چقدر هم خاله مو ناراحت کردم و اذیت کردم .

صبحش دوباره همه تماس گرفتن . حتی دایی های مسعود گفتن ما  همه میریم حرم شفای سینا رو از امام رضا میخوایم . حتی مامانی و پدر بزرگ و خاله و دایی ها و زن دایی های مائده هم زنگ زدن . مامانی هم  حالش مناسب شلوغی حرم و رفتن نیست اما گفته بوده منو ببرین تو  صحن دعا کنم و بچه رو از امام رضا بخوام . خلاصه شرمنده کرده بودن مارو همه شون . حتی علی که به خون من تشنه ست و انقدر منو مسعودو اذیت میکنه ، وقتی عمو جان اینا بهش گفته بودن چی شده ، زنگ زده بود به مسعود گفته بود تو و ملودی برام مهم نیستین به خاطر اون بچه اگه کاری از دست من برمیاد بهم بگو .مسعود هم تشکر کرده بوده ولی علی گفته بود  هر وقت خواستی  بهم زنگ بزن . اونوقت عمه ش  .... بیخیال اصلا . 

منم که همچنان بال بال میزدم و ناراحت بودم . مسعود  از صبح اومد  . نزدیک ظهر بود که اجازه دادن بریم ببینیمش . ا ولین بار نبود که بچه مو تو اون وضعیت میدیدم . یاد اردوان افتادم و بعد از عملش . ولی اخه سینا یه ذره بود و اولین باری بود که میدیدمش. بالاخره بعد از گذشت حدود سی ساعت از تولدش ب×غ لش کردم و  فقط اشک میریختم . ماسک هم رو دهن دماغم بود از ترس سرما خوردگی . میدونم نباید میرفتم اصلا ولی بازم خل شده بودم انگار فکرم کار نمیکرد که اگه مریض بشه چی .نمیتونستم بب×و سمش  یا حتی  صورتمو بهش  نزدیک کنم . خیلی دردناک بود . با اون لوله ها و اون ات ل دستش .دلم میخواست شیر بخوره اما انقدر بیحال بود که اصلا علاقه ای نشون نمیداد  . روز قبلش هم مرتب دوشیده بودم و  دوبارم  مامانم و خاله م برده بودن . دیگه نمیدونم میدادن بخوره یا میریختن دور!!!

تنها کاری که کردم  چ×سبوندمش به  خودم و اصراری نکردم شیر بخوره .  فقط اشک میریختم . مسعود نا× زش کرد و باهاش حرف زد و دعا هم خوند . زیاد هم نذاشتن بمونیم گفتن باید برین . درسته وقتی دیدم و ب×غ لش کردم یه خورده خیالم راحت بود اما همچنان در حال بال بال زدن بودم .

دکتر  اجازه داده بود که برم شی× ر بدم بهش . هر بار میرفتم یا نمیخورد یا یه ذره میخورد . فوری یا گریه میکرد یا دست و پا میزد یا اینکه خسته میشد اما همونم راضی بودم . شب هم  دیدم همه هلاک شدن گفتم من خودم هستم  شماها برین. من که نیاز به مراقبت ندارم . خلاصه نذاشتم هیچکی بمونه و خودم تنها بودم و کارم شده بود رفتن و سینا رو دیدن و گریه کردن و غصه خوردن .

دکتر گفته بود مشکل حادی نداشته و فقط برای مراقبت چهل وهشت ساعت باید تو مراقب و×× یژه بمونه  وگرنه خودش نفس میکشه . فرداش هم  مرخص بود اما گفتن بیست و چهار ساعت دیگه هم تو بخش باشه تا مرتب چک بشه که سعید گفته بود من خودم هستم چک میکنم و همون کارو تو خونه انجام میدم . اگه یه خورده ریسک بود میموندیم اما یه مدلایی انگار میخواستن بیخود یه روز دیگه هم نگه دارن . بازم مساله ای نبود اما من واقعا بیطاقت شده بودم نمیتونستم بیمارستانو تحمل کنم .

همون روز حاج خانوم و برادر شوهر جان هم اومدن . البته  حاج خانوم که بیشتر نگران مسعود بودن و منم بهشون حق میدادم و خوشحال شدم که مرتب زنگ میزدن و مراقب حال مسعود بودن و بهش دلداری دادن و حتی اومدن . بالاخره تو یه شرایطی هیچکی به جز مادر آدم و خانواده ش نمیتونن آدمو آروم کنن و خوشحالیم از این بود که حاج خانوم اینا حواسشون به مسعود هست .

اما من اون روم بالا اومده بود . هنوز سینا رو مرخص نکرده بودن  که حاج خانوم اینا اومدن . منم که قاطی کرده بودم . بعد از اونهمه استرس و اون حرفا نتونستم معمولی برخورد کنم و حرف خواهر شوهر و برخوردشو پیش کشیدم و گفتم ببخشید تا وقتی ر خانوم در حضور جمع از اون حرفایی که زدن معذرت خواهی نکردن من نمیخوام هیچکدوم از اعضای خانواده رو ببینم دیگه نمیتونم هر چیزی رو تحمل کنم معذرت میخوام . حاج خانوم که فوری گفتن باز شروع شد !!! منم با همون حال و روزم بلند شدم از جام . اصلا برام مهم نبود با بدبختی راه میرم یا سختمه .  گفتم ببخشید من میرم بیرون تا شما راحت باشین . حاج خانوم هم هیچی نگفتن شاید برای این بود که دیدن من شدیدا زدم به صحرای کربلا و بعید نبود داد بیدادم بکنم

برادر شوهر اومد دنبالم گفت که برگردم و استراحت کنم و حتی گفت من به جای ر   از شما معذرت میخوام . منم معذرت خواهی کردم ازش و گفتم شما چرا  شما که به غیر از محبت و احترام کاری نکردین من هم شرمنده تون هستم هم معذرت میخوام اما این یکی رو نمیتونم چون ر خانوم خیلی زیاده روی کردن . اونم بنده خدا چیزی نگفت . خیلی هم نمونده بودن دیگه نمیدونم چی گفته بودن چی شنیده بودن ولی زود رفتن منم برگشتم لباسامو عوض کردم و خلاصه سینا رو هم اوردن و  مامانم هم همه چی رو جمع کرد و رفتیم .

دلم میخواست بریم خونه ی خودمون . از اول هم نمیخواستم خونه ی مامان اینا باشم. گفتم هم مریم خانوم میاد هم اینکه مامانم چند روز بیاد و دیگه ما نریم اونجا ولی نشد . رفتیم خونه ی مامان اینا . سعید هم که همراهمون بود برای چک کردن وضعیت سینا .

 بیشتر از هر چیز یه عالمه دلم تنگ شده بود برای دو تا گوگووولیهام .همش میخواستم بچلونمشون اما اون دوتا حواسشون به سینا بود و ذوق کرده بودن از دیدنش . البته اردوان که ترجیح میداد همش ب غ ل من باشه و  از دیدن سینا هم ذوق کنه . بمیرم الهی براش . نمیدونم دل من بیشتر تنگ شده بود یا دل کوچولوی اون اما هر چی بود که من یه عالمه دلم برای بو کردن و بوو××س کردنش تنگ بود .

قبیله مونم  همه اومدن دیدن . البته سری سری اومدن که یهو با هم نباشن تو اون وضعیت . سعید هم که واقعا زحمت کشید برامون .   قبیله مون زیاد نمیتونستن  سینا رو ببینن و خوشحالی نشون بدن . هم به خاطر اینکه  مائده اردوان ناراحت نشن هم اینکه  سعید گفته بود  ب×غ لش نکنن و به  عبارتی دست نزنن خراب میشه !!!!

مارال که طفلکی منتظر فرصت بود تا صحنه رو خالی از مائده و اردوان و ضحی که خودش هم یه پا مدعیه قربونش برم حساسیت داره رو مامانش ، دید شروع کرد چلوندن سینا . هر چی میگفتم نکن  چرا عین این بچه ندیده ها اینطوریش میکنی میگفت عقده ای شدم چقدر نگاش کنم دست نزنم بو×××س نکنم !!!!

  اون شب تا خود صبح سعید بیدار بود و مراقب سینا . مسعود هم پا به پاش بیدار بود . اونا تو هال بودن منم که رسما از پا افتاده بودم هم به خاطر سرما خوردگی هم حال و روز خودم انقدر خسته بودم رفتم تو اتاق  گرفتم خوابیدم . هر بار مسعود  بیدارم میکرد بهش شیر بدم بقیه ی کاراشو  خودشون رسیدن . مامانم هم طفلکی تو همون هال بود تا خود صبح اونم نصفه نیمه خوابید همش بلند میشد.

 کم کم آرامش برقرار شد .من که همچنان سرما خورده بودم و همش نگران بودم سینا نگیره  که شانس اوردم نگرفت . سرفه هایی هم میکردم که تمام دل و روده م میومد تو دهنم !!!!

 سینا  روزای اول  خوب شیر نمیخورد اما کم کم بهتر شد . ما هم همچنان خونه ی مامان اینا  و زحمت دادن به مامان بابا . مانلی و مانی که خونه ی مادر جون بودن برای اینکه درس بخونن . مارال اینا هم  بیست و چهار ساعت اول بودن . بعد رفتن هر روز سر میزدن . ما خودمون بودیم و بقیه هم میومدن دیدن و میرفتن . این وسط چیزی که برام عجیب بود اومدن علی بود .

 هر روز عمو جان اینا میومدن دنبال اردوان میبردن یه ساعتی بود و خلاصه فرصت بهتری بود تا اردوانو بیشتر ببینن . علی هم میومده ظاهرا  البته نه هر روز . تا اینکه بنا بر تعریف زن عمو جون ، اردوان از سینا تعریف میکنه و باباشو مجبور میکنه که بیا بریم داداشمو ببین . خوب علی میتونسته  حواسشو پرت کنه یا وعده ی سر خرمن بده ولی اینکارو نکرد و خیلی تعجب کردم که فردا شب  اون روزی که به اردوان قول داده بود میام ، اومد .من که از اتاق بیرون نرفتم . مسعود و بابا هم بودن . عجیب تر اینکه علاوه بر گلی که اورده بود ، یه نیم سکه  کادو  داد به اضافه ی دوتا کادو برای مائده و اردوان .مسعود  سینا رو برد و  اردوان هم بالاخره داداششو نشون داد . علی هم  خیلی معمولی بوده . البته نمیتونست حرفی بزنه مامان اینا همه بودن . اما خوب اونطور که شنیدم با روی خوش تبریک گفته به مسعود . سینا رو  هم تمام مدتی که بوده ب ×غ ل خودش نگه داشته . تازه شاخ به سر شدم که مسعود گفت علی گفته ملودی حالش چطوره و به ملودی هم تبریک بگو  . این دیگه  از اون حرفا بود تا  همین اواخر  که داشت ما رو زنده زنده قورتتتت میداد !!! یهو خوب شد . بعدشم با تلفن و اس ام اس ما رو مستفیذ نکرد خدا رو شکر .خدا کنه رو همین مود بمونه دوباره اون روش بالا نیاد .

 اما از حاج خانوم جان اینا بگم که دیگه به من زنگ نزدن  و نیومدن دیدن . فقط خواهر شوهر وسطی دو سه بار تماس گرفت و احوالپرسی کرد و گفت میام تهران. بقیه هم فقط به مسعود زنگ میزدن . حتی سین جان .یا شبا زنگ میزدن میگفتن گوشی رو بده  با مائده هم حرف بزنم .   برادر شوهر هم به مسعود زنگ میزد اما شب میزد و میگفت گوشی رو بده ملودی خانوم و با منم احوالپرسی میکرد . ی جان و برادرش هم همینطور حتی پسر کوچیکه شم  یه بار وقتی باباش زنگ زده بود با منم حرف زد و تبریک گفت و میگفتن میایم پسر عمومونو میبینیم و این حرفا .جاری هم که اصلا نه اومد نه زنگ زد نه به روی مبارکش اورد که بابا تو بالاخره بچه زا××ییدی یا نه !!!

انقدر که بقیه  ی فامیلاشون ما رو شرمنده کردن زنگ میزدن از اینور اونور ، اینا نزدن . حتی دایی بزرگه مائده هم با خانومش و بچه هاش یه شب اومدن دیدنمون و  خیلی هم کم موندن گفتن فقط میخواستیم ببینیم و تبریک بگیم مزاحم نمیشیم بعدا میایم خونه تون .

منم همچنان سر حرفم بودم که تا از من معذرت نخواسته نمیخوام هیچکدومو ببینم  اونا هم اصلا نیومدن که به من این فرصتو بدن ادا در بیارم !!!!   دوتا دایی های مسعود گفته بودن که میخوان بیان تهران خواهر شوهر وسطی هم میخواست بیاد  . برای همین مامان گفت یه دفعه همه شونو دعوت میکنم . منم مخالفففف شدید که برای چی شما اینکارو بکنین هر کی میخواد بیاد میاد یه دقیقه میشینه ما رو میبینه میره اصلا من میرم خونه مون بیان اونجا . ولی بازم مامان بابا گفتن نه زشته ما دعوت میکنیم .  همون روز جمعه ای که شبش میخواستیم بریم خونه مون ، برای ناهار مامان همه رو دعوت کرد . کلی هم زحمت کشید . البته غذا که نمیتونست درست کنه با اونهمه خستگی و شلوغی بودن ما اونجا .  غذاها رو از بیرون سفارش داد اما همین جمع و جور کردن و دسر و میوه و شیرینی و ظرف و ظروف خیلی بود خوب . درسته همه اومدن کمک کردن ولی بازم سخت بود .

تازه چون بازم باید جدا سازی میشد مامان خونه ی مادر جون اینا رو گذاشت برای اقایون و خونه ی خودشون برای خانوما . همه رو هم دعوت کرد از خود حاج خانوم اینا و خواهر شوهرون و برادر شوهر اینا گرفته تا دوتا دایی های مسعود و  یکی از خاله هاش که  تهران هستن و عمه ی مسعود و عمو زن عموی مسعود . مادر شوهر پدر شوهر مارالو هم دعوت کرد .  فامیلای خودمون   به مامان گفتن شلوغ میشه خسته میشی ما که اومدیم دیدیمشون . فقط خاله جون خودش تنها بود و عمه جون  هم تنها  و مادر جون پدر جون و عزیز جون . اونا هم برای کمک بودن بیشتر تا مهمونی .

حالا جالب بود مامانم زنگ زد دعوت کنه حاج خانوم گفته بودن ملودی خانوم گفتن نمیخوان ما رو ببینن . مامان هم گفت من شما رو خونه ی خودمون دعوت کردم ملودی که دعوت نکرده . بازم قبول نکرده بودن گفتن ما مزاحم نمیشیم و تازه گله هم کرده بودن از من !!!دیگه باید میگفتیم جل الخالق !!!!  مامان منم که همیشه ساکته و حرف نمیزنه و مثل من جواب دولا پهنا دادن بلد نیست . هیچی نگفته بود وطبق معمول گوش کرده بود . ولی اخرش مثل اینکه قبول کرده بودن بیان .

واقعا بدبختیه ها .  آدم زحمت  بکشه اونوقت گله هم بکنن . انقدر به مامان غر زدم که خدا میدونه همش میگفتم اینهمه زحمت کشیدی مگه قدر میدونن فکر میکنن لابد ما وظیفمونه . خلاصه داشتم میترکیدم از غر!!! مامان هم هی میگفت عیب نداره شر درست نکن بذار بیان برن بعد بلند شو برو سر خونه زندگیت حرف هم نزن . اونطوری بخوان بیان خونه ت  کسی نیست  برای پذیرایی دست تنهایی .البته مامان همه رو کلی دعوت کرد. دیگه گفته بود به ز خانوم و زخانوم هم از قول من بگین . اونطوری نبود که زنگ بزنه یکی یکی دعوتشون کنه . اما به دایی ها ی مسعود و عمه و خاله و عموش زنگ زد .

خلاصه که اومدن.منم مترصد فرصت بودم اساسییییی که بیمحلی کنم به خواهر شوهر بزرگه حالشو بگیرم . یعنی شما منو همچون پ ل ن××گ کمین کرده  برای شکار تصور کن !!!! خواهر شوهر هم مثل اینکه دست منو خونده بود برای ناهار نیومد  . اما بقیه اومدن . منم بیمحلی نکردم ولی تحویل هم نگرفتم خیلی معمولی بودم . جاری جان هم که بالاخره قدم رنجه کرد. باز من اون حس جاری بودنم قلنبه شده بود شدییییید . یعنی  اگه هیچی نمیگفتم تا الان خفه شده بودم !!! درسته گفتم بیشتر از اینکه از دستش عصبانی باشم دلم براش میسوزه. اما  شامل اون روز نمیشد . چون من که باهاش کاری نداشتم یعنی نمیتونست این مدت یه زنگ بزنه ؟؟؟؟

 وقتی اومد و سلام علیک کردیم  تا گفت مبارک باشه ملودی خانوم خوب هستین ، من به جای تشکر گفتم از احوالپرسی های شما کم کم داشتم شک میکردم نکنه خبر دنیا اومدن سینا به گوش شما  نرسیده   کم مونده بود خودم بهتون زنگ بزنم خبر بدم که زا××یمان کردم !!! مخصوصا هم طوری گفتم حاج خانوم هم بشنوه  سین جان  هم شنید ایضا یکی از زن دایی های مسعود .جاری هم گفت دو رادور احوالپرس بودم .منم گفتم خیلی ممنون لطف دارین . البته اینا رو با لبخند گنده گفتما نه طلبکارانه .

 ولی سر سنگین بودم یعنی نه که قیافه بگیرما . ساکت بودم . یا به بهانه ی شیر دادن میرفتم تو اتاق طول میدادم .از همه بیشتر هم سین جان برای سینا ذوق میکرد .خواهر شوهر وسطی هم ذوق میکرد اما نه به اندازه ی سین . از بس بچه دوسته  سین جان همیشه هم بچه ها خیلی دوستش دارن . حاج خانوم هم البته تا فرصت میشد سینا رو ب غل میکرد اما سین بیشتر ذوق داشت .جاری هم که اصلا دست نزد به بچه  طرفشم نیومد . فقط  یه بار که سین جان ذوق کنون ب غ لش کرده ب

/ 186 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سحرگاهي

[قلب]

ferefhte

بیا بنویس دیگه ملودی ای بابا یواش یواش منم دارم میرم کنار حسودان سینا از وقتی سیناااااااااا جووووووووونت اومده دیگه ما رو دوست نداری[گریه]

پگی

سلام خانوم خانوما . دلمون واستون تنگ شده . کی تشریف میارید اینورا ؟

مامان نگار

ملودی جونمن عزیزم شرمنده من نفر آخر شدم فکر کنم اما باور کن نفر اول با سیستم خونه خوندم اما اکان کامنت نداشتم بعد از اونم به خاطظر تغییر پست سازمانی و جابجایی محل کارم به نت دسترسی نداشتام اینطورشد که همه عوامل دست به دست هم داد تا من حسابی شرمنده اتون بشم باور کن موقعی که می خو.ندم احساس می کردم دارم پا به پای شما درد می کشم خد اروشکر که همه چی به خیر گذشت در عوض حسابی آمرزیده شدید الان واقعا التماس دعا داریم درمورد خواهرشوهرتون هم احساس میکنم اون رفتار اصلا درشان و شخصیت ایشون و خونواده محترمشون نبوده و نیست اصولا لزومی نداره وقتی یسه بنده خدایی ناراحته حتی اگر دشمنش هم باشه با کنایه به جای دلداری دادن کار خوبی نمیکنه ایشالا که خودشو ن متوجه میشن و کدورتها تموم میشه عزیزم مراقب خودتون و کوچولوهاتون باشین بیشتر به خودئتون رسیدگیب و توجه کگنین که توانشو داشته باشین می بوسمت عزیزم

دختر خونه

ملودی شیـــــــــــــــــــــــرررررررررررررررررررررههههههههه :)) بووووس ملودی جون :* سعید کچولو رو هم بچلون از طرف من :))

متولد ماه مهر

عزیزم تبریک می گم برای گل پسری امیدوارم خدا کاری کنه که هیچ وقت دل کس دیگه ای را نشکنیم و بدانیم که خدا حق الناس را نخواهد بخشید.

یک زن

مبارکه عزیزم خبر نداشتم[بغل]

مینا

حداقل هقته ای یک بار که اپ می فرمایید ملودی خانوم؟ توقع زیادیه می دانم با سه تا وروجک و یک عالمه درگیری ولی خوب ما هم دل داریم دیگه[خجالت]

پري

[ماچ][گل]

ارکیده

سلام.تبریک میگم.البته یکم دیره.ولی تبریک میگم.هم روز مادرو هم تولد آقا کوچولو رو بهتون.[گل][گل][گل]از اینکه یه اتفاق خوب رو رقم زدین و تو یه نشونه دیگه از قدرت خدا شریک شدین بهتون خسته نباشید میگم و امیدوارم آقا کوچولو زیر سایه شما و پدر محترمش 120 ساله بشه.میدونم درد زیادی رو تحمل کردین.میدونم ابدا اون حرفا از یه زن که با توجه به توضیحاتتون از شما بزرگترن.پس یعنی باید عاقلانه و پخته حرف بزنن.هر حرفی رو باید به جای 7 بار 70 بار مزه مزه کنن و بزنن ولی این کارو نکردن.و من واقعا متاسف شدم از این چیزایی که خوندم.ولی به خودتون فشار نیارین. تو این مدت خیلی به خودتون فشار آوردین.پس آروم باشین.چون در اصل ستون این خیمه (خانواده 5 نفرتون) شمائید.اگه الان همسرتون می تونن راحت به کارشون برسن چون شما زندگیشونو جمع کردین.ولی شما باید سلامت باشین تا بتونین تکیه گاه خانواده باشین.به خصوص مائده خانم که کم کم نیاز به مادر رو بیشتر حس میکنن.آروم باشین.نمیگم ببخشین.جایی براش نیست.میگم مراقب سلامتیتون باشین که از هر چیزی واجبتره.ولی خودونیم.خوشم اومد.خوب جوابشونو دادین.[خنده][شوخی][خنده]اوه اوه اوه.......ملودی خانم خشن میشوند.