بازگشت خوشحال کننده

سلااااام گنده به همه ی دوستای مهربونم قلب اول از همه باید بگم دیشب حاج آقا جون بنده رو بسیار بسیار سوپر ریییییز !!!! کرد .برای همین عنوانو این گذاشتم چون ذوق زده شدم . یعنی دیگه کار از سورپرایز گذشته بود . آخه من در خواب ناز بودم دیدم تلفن زنگ میزنه  گفت درو باز کن من پشت درم . حالا تو خواب و بیداری مگه باورم میشد؟ میگفتم شوخی نکن  آخر گفت  مگه شماره رو نمیبینی  بیا درو باز کن مطمئن شی . تازه من کاملا خواب از سرم پرید رفتم دیدم بلهههههه با یه لبخند تا بنا گوش وایستاده میگه چرا پشت درو میندازی ؟ منم که دیگه معلومه چقدر ذوق کردم . لابد اگه پشت درو نمینداختم میخواست بیاد تو اونوقت دیگه صد در صد فکر میکردم دارم خواب میبینم !!!! 

اول که رفت گوگولیییی ها رو تو خواب بو×××وووس بو×××سییی کرد اونا هم بیدار نشدن قربونشون برم . بعد هم نشستیم به حرف زدن و تعریف کاری . بعد من دیدم اووووووه حاج خانوم جان خبر افاضات بنده رو به گوش مسعود هم رسوندن !!!  مسعود  با خنده گفت میبینم که صفحه ی دوم شناسنامه ی منو به روی مامانم میاری !!!منم  هیچی نگفتم خنده م گرفته بود گفتم  زود خبرا بهت میرسه ها.خلاصه یه خورده حرف زدیم و منم سر درد دلم باز شده بود . البته نه در مورد حاج خانوم اینا . در مورد خودم حرف زدم  . مسعود هم یه جمله ای گفت  که واقعا نمیدونم چطور میتونم حس خودمو توصیف کنم از این حرفش. انقدر که به دلم نشست . گفت  چند بار بهت گفتم برام مهم نیست بقیه چه فکری میکنن من صفحه ی دوم شناسنامه تو خیلی دوست دارم چون اسم اردوان توش هست اسم من توش هست و بعدا اسم بچه مون ( حالا نگین خبریه ها بذارین به حساب آینده نگری مسعود!!!!) .  بقیه ش برام مهم نیست که چی نوشته . پس خودتو ناراحت نکن وبه گذشته ها هم فکر نکن . منم یه ساعت تو حس و حال و جو این حرفش بودم و نمیدونم هزار تا شد اون همه بو×××سا که شالاپ شولوووپ چسبوندم یا نه . نشمردم ولی خوب به نظر خودم که خیلییییی بوووو×××س  بود !!!!و یه عالمه هم خدا رو شکر کردم برای همه چی .

خوب دیگه از جو احساست و اینا بیایم بیرون الان میخوام بگم  آخ جوووووون برفففففنیشخند  صبح من مائده رو بیدار کردم بهش گفتم مائده خبر داری بابا اومده ؟ اول باورش نمیشد  آخر بدو بدو رفتیم نشونش دادم. انقدر ذوق کرد قربونش برم . اخه دوتا گوگوولی ها تو اتاق ما بودن جا نبود من و مسعود رفتیم تو اتاق اردوان رو زمین جا گذاشتیم برای خودمون  . بازم من یه عالمه قند تو دلم آب شد وقتی مائده سر  باباشو ب×غل کرد و  ناز کرد و بووو×××س ×ش کرد تا بیدار بشه  .دیدن خوشحالی این بابا و دختر گل  هم از اون حس هاست که گفتنی نیست . بعدشم دوتایی رفتن  اردوانو بیدار کردن و اونم متعجب و  همزمان خوشحال ، باورش نمیشد که دیشب تا حالا اینهمه اتفاقا افتاده و بعد از اینکه سه تایی کلی شلوغ کردن ، صبحونه خوردیم و مسعود هم امروز قرار نبود  سر کار بره . اینجا دیگه باید گفت هیییی روزگار چی میشد منم میتونستم جیم شده باشم از شرکت ؟؟؟!!!!

به مریم خانوم و راننده سرویس مائده هم  کله ی سحر زنگ زده بودم  که نیان .اینطوری شد که مسعود  خودش مائده رو  برد رسوند مدرسه و مائده هم انقدر خوشحال و ذوق زده بود که داره با باباش میره . از اونورم با اردوان رفت جواب ازمایش و نمونه برداری منو گرفت و برد بیمارستان به دکتر نشون داد. اینطوری شد که باز هم تو این روز برفی یه خبر خوب دیگه به من رسید که سالمم  و کلی خوشحااااال شدم . اخه خودم دل نداشتم برم بگیرم به دکتر نشون بدم  . فکر میکردم الان میگه یه چیزی هست . بعدشم رفت خدمت حاج خانوم جان و سین جان که ببینتشون و  بعدشم که دنبال مائده مدرسه و ناهار هم سه تایی   رفتن بیرون و صفا کردن که شدییییدا نوش جونشون این گردش  .الانم خونه هستن . جای منم شدیییدا خالیییی . هییییی روزگار . اگه یه روز من این رییس جانو خفه کردم شما نگین برای چی . اخه چند مدت نبودم انتظار داره الان همه ی کارا رسیده بشه . نمیدونم چرا خودش اومده شرکت ؟ نکرد یه مسافرت بره تو این تعطیلی . رییس جان هم انقدر کار دوست؟؟؟!!!!

 اما از قبل بگم اول از همه از سییمییینار !!!!  آقا تو این سمیناره ما مهمون خارجکی هم داشتیم که مثلا اسمشونو میذاریم رجب  و  همکار رجب !!!(خوب چیه همین به ذهنم رسید!!! ) بعد قسمت اولش خوب بود چون فارسی بود رجب هم نبود . منم تو قسمت حرف زدن خودم سوتی ندادم یادم نرفت و رو یه نفر زوم نکردم تازگی یاد گرفتم همه ی رو نگاه کنم و زمین و زمان ننگرم !!!و خلاصه به خیر گذشت . قسمت دومش که رجب هم بود از این میز کنفرانسا بود که من همچون یک دهااااتی برای اون بلند گوها که جلوی هر کی هست خوشحال بودم !!! به این نتیجه رسیدم من هنوز همسن اردوانم !!!! قسمت اولش هم خودم باید به زبان خارجکییی چه چه میزدم !!!! بعدشم به فارسی میگفتم چی چه چه زدم .حالا چه چه زدن خودم  مهم نبود تمرین کرده بودم میدونستم چی میخوام بگم . مشکل اصلی رجب بود !!! روز قبلش رجبو دیده بودم بهش گفتم  ببین رجب جان از همین الان به من بگو چی میخوای بگی  من آمادگی داشته باشم یهو کلمه ی  عجیب غریب تخصصی  ردیف نکنی  من سختم باشه . رجب هم نه گذاشت نه برداشت به من میگه میخوای مترجم بیار  . تو دلم داشتم میگفتم نه بابا خوب شد گفتی !!!خوب اگه من میخواستم همچین کاری بکنم که زودتر اینکارو میکردم تازه من خودم با این هیکل اینجا چیکاره  هستم؟؟؟!!!! تا خودم میتونم چرا برم یکی دیگه رو بیارم ؟ یه کلمه بهت میگم چی میخوای بگی اینطوری ناز میکنی؟؟!!!!

گفتم نه مترجم لازم نیست خودم بلدم . فقط بگو کلا جریان چیه من آمادگی داشته باشم تازه نصفشونم حرفاتو میفهمن دیگه بیسواتتتت !!!که نیستن . آخرش با هزار ناز و ادا !!!!  رو لپ تاپش اورد  گذاشت جلوی من تا ببینم چی به چیه. منم  نامردی نکردم جلوی چشمش زدم رو فلش خوشگله م !!!! البته اجازه گرفتما.  همینطوری که کپی نمیگیرم. بعدشم بردم خونه و آخیششش گویان دیدم  خوبه به خیر گذشت .

اما چشمتون روز بد نبینه که همون روز که کلی با اعتماد به نفس رفتیم نشستیم و من چه چه خارجکیمو هم زدم و  نوبت رجب شد. دیدم عین این گروهای موسی×قی هست یکی خارج میزنه !!رجب جان هم داره خارج میزنه !!یعنی  قیافه ی من دیدنی بود . حالا بلد بودما. تجربه ی اولم هم نبود من بارها و بارها اینکارو کردم .منتها  فرقش این بود جلسه ش انقدر رسمی نبود  .تازه همیشه تلفنی و نوشتنی کارم اینه مشکلی هم ندارم  یه ساعت هم بشینم حرف بزنم .  نمیدونم چی بود  هول شده بودم .یه کلمه هایی یادم میرفت که  واقعا خجالت اور بود شما فکر کن آدم flexibility   یاmoisture   یادش بره !!!!! عین الان که دارم دینگ دینگ تایپ میکنم و دستام تند تند میزنه رو کیبرد اون موقع هم دینگ دینگ داشتم میزدم رو گوشیم که گذاشته بودم رو دیکشنری و در دل یادی از روح و روان رجب میکردم و ایضا ذهن هنگ کرده ی خودم !!!! تازه یه بارم coordinate  یادم رفت !!!!! دیگه چه شوددد!!!! یعنی خودم  میفهمیدم چی میگه ها معادل فارسیش یادم رفته بود . فکر کنم جو منو گرفته بود  فکر کرده بودم همشهری رجب اینام فارسی یادم رفته بود !!!!

ولی در کل به خیر گذشت یعنی رجب جان زیاد خارج نزد . آخرشم خدا رو شکر اعضای جلسه زیاد از رجب سوالی نداشتن . یعنی داشتن سوال ولی  تو قسمت سوال جوابا  مشکلی نداشتم .خلاصه هر چی بود آخرش خوب بود همگان راضی بودن از رجب گرفته تا بقیه .  همکار رجب هم زیاد حرف نزد و برای خودش یادداشت بر میداشت  . فقط چند تا سوالا رو جواب داد و  دوتا سوال از یه نفر دیگه تو جلسه پرسید که بازم خوب بود  . آخرش منم یه نفسسس راحتتت کشیدم .

 اما از مسافرت بگم . اولش که قرار بود مسعود بره و گفته بودم که ماموریتش بود . کجاش هم حالا باز مهم نیست . منم  حالم گرفته بود که باز نیست و تنها هستیم ولی به روی خودم نیاوردم یعنی به خود مسعود نگفتم. حال گرفتگیم درونی بود !!! . اما وقتی روز قبلش مسعود   گفت  که برنامه ریزی کرده منم برم  واقعا سورپرایز شدم .   خودش هم با دوتا گوگووولیا حرف زد بود . من بیشتر نگران بودم که مائده ناراحت بشه که دیدم نه اصلا ناراحت نیست و جفتشون راضی و خوشحال بودن که برن پیش مامان اینا . البته  قبل از اینکه تصمیم بگیره به مامان و بابا گفته بود و اونا هم گفته بودن اشکالی نداره بعد همه چی رو هماهنگ کرده بود . منم مونده بودم  چطور  سه هفته ست مامان میدونه به من نگفت !!! من بودم اقلا یه اشاره ی کوچولو میکردم !!!!

خلاصه که مسعود رفت منم  دو روز بعدش رفتم چون گرفتار سمینار بودم . بازم قبل از رفتن خیلی نگران بچه ها بودم . میدونستم مامان اینا  خیلی خوب بهشون میرسن از این نظر که دلتنگ و ناراحت نشن .کلی هم جدا جدا  و با هم ،با مائده و اردوان حرف زدم و  دیدم نه ناراحت نیستن . اگه بودن که نمیرفتم . خلاصه که بابا هم زحمت کشید منو رسوند و رفتم . صبح هم مائده و اردوان خواب بودن و دلم نیومد بیدارشون کنم چون شبش گفته بودم بیدارتون نمیکنم . بار و بندیل هم نداشتم . یه کوله داشتم  که لباسام بود با کیفم که وسایل شخصیم بود با یه چمدون  سایز کوچیک که خالی بود!!!آخه برده بودم برای بچه ها خرید کنم بیارم .برای همین بار تحویل دادن و تحویل گرفتن  نداشتم راحتتتتت.کیفمو هم گذاشتم تو همون چمدونه   . جالب بود تو هواپیما میخواستم چمدون خالیه رو بذارم بالا یکی از مهماندارا اومد کمک کنه  تا ازم گرفت  تعجب کرد گفت چقدر سبکه .منم گفتم چون خالیه برای اینه که ببرم برای بچه هام سوغاتی بیارم !!! خندید و گذاشت بالا .

وقتی هم رسیدم حاج آقا جون نیومد فرودگاه دنبالم گفت خودت بیا هتل . منم اولین کاری که کردم یه کارت گرفتم به مسعود زنگ زدم که رسیدم که دیدم  خودش تو سایت فرودگاه  دیده  به مامان اینا هم خبر  داده . بعدش تاکسی گرفتم رفتم . اماااااا چشمتون روز بد نبینه کمر دردی داشتم که  روانیم کرده بود . یعنی با کوچکترین حرکتی تیر میکشید حس میکردم دارم از وسط نصف میشم !!!! حتی تو صف چک کردن پا×سپورت هم انقدر درد میکرد  که به سختی وایستاده بودم . خدا اموات یکی از پلیسا رو بیامرزه دید دو تا دستام رو کمرمه و  معلومه دارم وا میرم اشاره کرد برم جلو  خارج از صف برم وگرنه داشتم فکر میکردم  رو زمین هم شده بشینم تا صف بره جلو  .   بهم هم گفت ویلچر  میخوای  یا میخوای بشینی  که گفتم نه  میتونم راه برم میرم بیرون میشینم  . نمیدونم این کمرد درده چی بود اون وسط .شدیدا خسته بودم چون سه ساعت هم  بین دوتا پرواز  تو فرودگاه معطلی داشتم .یعنی تا برسم هتل  رسما اشکم در اومده  از کمر درد  . تو لابی که مسعودو دیدم دیگه  اویزونش بودم  بس که اوضاع کمرم ناراحت کننده بود .

بالاخره هم دراز کشیدم و با ما سا××ژ درمانی و ناز کشی درمانیییی!!!!مسعود بهتر شدم و یه دوش هم گرفتم انگار ول کرد کمرم دیگه گیر نداد که منو زمین گیر کنه !!!!  مسعود هم هتلشو عوض کرده بود .چون دوست نداشت که تو همون هتلی که دو تا همکاراش بودن ما هم باشیم و راه به راه با هم روبرو بشیم . روزایی هم که بودم صبحش که بعد از صبحونه مسعود میرفت منم سریییع خودمو میرسوندم به اتاق میگرفتم میخوابیدم !!!! بعد تازه   مینشستم به تی وی دیدن و هله هوله خوردن . تنبلی بهم غلبه کرده بود بد جووووور . البته یه روز به خودم یه تکونی دادم همون دور و بر رفتم قدم زدم  . دو بارم رفتم ما× ساژ . یه بارم رفتم کافی نت هتل . اخه مسعود لپ تاپشو با خودش میبرد تازه اگه اونم بود باز باید میرفتم تو لابی که عمرا تنبلی بهم اجازه میداد . اونم که رفتم کافی نت برای این بود که یه ایمیل کاری باید جواب میدادم و یه چیزی هم سرچ میکردم .البته وبلاگ هم نوشتم نگین به فکر ما نبودی !!!

بعدش که مسعود میومد با هم میرفتیم بیرون و غذا میخوردیم و گردش و این حرفا .یه روز فقط صبح تا شب بود که اونو رفتیم ددر دودور . یکی از همکارای مسعود هم نمیدونم چه اصراری داشت همراه ما باشه اخه  دو روز تمام که مسعود برمیگشت، زنگ میزد که شما میخواین کجا برین  ما هم بیایم !!! مسعود هی بهانه میاورد که نه نمیشه ما الان داریم راه میفتیم و اونم پر رو گفته بود من میام همونجا ساعت چند میرسین باز مسعود روز اول زیر بار نرفت و گفت شاید تصمیمون عوض شد و اصلا نرفتیم.  فرداش همین برنامه بود !!! آخر مسعود دست از تعارف برداشت گفت ببخشید  اگه با هم بریم خانومم راحت نیستن . خوب مرد حسابی حتما باید برات توضیح میداد تا متوجه بشی ؟  با اون  یکی برنامه بذارین . حتما باید با مسعود بری؟؟؟!!!! اگه اینطوری بود که مسعود هتلشو عوض نمیکرد  . تازه  تو شرایطی که اصلا ما همدیگه رو ندیده بودیم و  نمیشناختیم .

ولی یه بار دیدمشون.چون تو هتل اونا  یه شب یه شرکت دیگه شام دعوت کرده بود مسعود هم معذرت خواهی کرده بود که خانومم هست و نمیام .ولی اونی که دعوت کرده بود  گفته بود با هم بیاین . برای همین رفتیم . با اینکه مسعود هیچی بهم نگفت چی بپوش و چی نپوش ولی خودم یه تیپ کاملا حاج خانوم پسند زدم . چون مانتو که داشتم زیر پالتوم پوشیده بودم موقع رفتن که از گرما هلاک نشم تو پرواز . بعد تیپ مانتو شلوار و شال ست و کفش گوگووولی زدم برای شادی حاج خانوم غایب در مجلس!!! هم همه ی موهام تو بود و بدون آرایش . فقط یه رژ کمرنگ زدم . خوب بود خوش گذشت  . دوتا خانوم دیگه هم بودن . یکیشون که مال همون شرکته بود یکی دیگه هم خانوم یکی از مدیراشون بود با شوهرش اومده بود.

برای ماس×اژ هم گفتم که دو بار رفتم . یه جا بود تو اینترنت پیدا کردم خیلی کوچیک و ناشناخته بود ولی  ارزونتر بود (ملودی خسییییس !!!)و بار اول رفتم دیدم کارشون خوبه . بعد یه روز به مسعود گفتم وقت میگیرم با هم بریم. حالا شما داشته باشین که من کلی به زوووووررررر خودمو راضی کرده بودم که مسعودو ببرم و کلی با اعصاب حسووووود خودم کلنجار رفته بودم که همچین پیشنهادی دادم . تا گفتم ،مسعود گفت امکان نداره  من جایی که ما××ساژورا ش  خانوم باشه  نمیام . منم مشکلم با اعصاب حسوووودم حل شد گفتم خوب میگردم یه جا  پیدا میکنم که هم ماس×اژو ر خانوم داشته باشه هم آقا . بازم  گفت اصلا نمیتونم .من بدم میاد   یه مر××د  بهم دس ت بزنه !!!!!! گفتم بالاخره باید یا زن باشه یا مرد غیر از این  خدا انسان مدل دیگه نیافریده مسعود جان !!!!

آخرشم راضیش کردم که با هم  بریم یه جا  یه ریلکس ما××ساژ صورت بگیریم.ما س اژ×××ور  مسعود هم   مرد باشه  . بازم راضی نبود و  گفت چون تو اصرار میکنی حاضر میشم این مرده به صورت و گردنم دست بزنه  !!!  خلاصه که در کل خیلی خوش گذشت مخصوصا اون روزی که صبح تا شب رفتیم ددر دودور . البته روزای دیگه هم میرفتیم ولی تا برگردیم دیگه خسته و مونده بودیم  و نصف شب بود .

 برای خرید هم یه روزو به خرید اختصاص دادیم که بیشترش مال گوووولیها بود. برای حاج خانوم اینا  و خواهر شوهرون و جاری جان و مامانم و مارال  تزئینی بود .  برای سین جان  علاوه بر تزنینیه ،یه بلوز شلوار و یه پیرهن جینگولی هم گرفتم با کفش ستش .  برای مانلی و مانی هم بلوز شلوار . برای برادر شوهر و بابا و سعید و  بچه های جاری جان و خواهر شوهرون و ضحی  هم چیزی نگرفتم مسعود خودش گفت من که هستم براشون میگیرم  هنوز نمیدونم  چی گرفته باز نکردم .

کلا سوغاتی ها رو   من با خودم نیاوردم  گذاشتم مسعود بیاره . فقط سوغاتی های  مائده اردوانو اوردم . امشب یا فردا  باید بازکنم جدا کنم مال هر کی رو . خودمم نمیبرم میدم مسعود ببره  و مطمئنم جاری جان و خواهر شوهر بزرگه که صد در صد یه زنگ هم نمیزنن ولی مهم نیست . منم مثل خودشون میگم مسعود ببره بذاره خونه ی حاج خانوم اینا میخوان زنگ بزنن یا نزنن مهم نیست . من نمیتونم برم و برای یکی بیارم سوغاتی برای یکی نیارم . وقتی سین جان  انقدر با سلیقه سوغاتی های مکه رو برای ما و بچه ها خریده بود من نمیتونستم برای اون بیارم و برای بقیه هیچی نیارم درسته سوغاتی های سین جان بهتر و خوشگل تره ولی بازم نمیتونستم برای سین و خواهر شوهر وسطی  بگیرم برای اونا نه .تازه اون سوغاتی هایی که برای بچه ها و بقیه  گرفتم هم ،همه رو خودم با هزینه ی خودم گرفتم . با اینکه مسعود خیلی اصرار داشت که اینکارو نکنم و خودش بگیره ولی من قبول نکردم و گفتم اگه نذاره بگیرم واقعا ناراحت میشم . مهم نبودا ولی شدیییدا دوست داشتم خودم شخصا  اینکارو بکنم .تازه یه  کادو هم برای مسعود گرفتم  . البته اونایی که  من برگشتم و  مسعود خریده رو دیگه خودش زحمت کشیده .

گوگووولیها هم که تو این مدت حسابی خوش گذرونده بودن . هر  روز با هم حرف میزدیم و خدا رو شکر اردوان این سری اصلا بهانه نگرفت مائده هم همینطور . چون مامان اینا شدیییدا سرگرمشون کرده بودن . مائده رو که صبحا بابا میبرد مدرسه .بعد مامان با اردوان میرفتن دنبالش . سرویس مائده مال خودش تنهاست یعنی بچه ی دیگه ای نیست و براش فرقی نمیکرد که بره از دم خونه ی مامان اینا مائده رو ببره اما مامان گفت اونطوری من خیالم راحت نیست یه خورده دیر  بشه دلم هزار راه میره بچه امانته خودمون میبریم میاریم . بعدشم که دیگه تا ناهار بخورن و مانلی مانی بیان  ، دور هم بودن .    دو شب که بابا همه رو برده بود بیرون  پارک و شام و گردش . بقیه شو هم که یا  مامان بچه های خاله و دایی جون و یه باز ضحی و نیلو رو اورده بود تا سرگرم بشن  . یا  خودش برده بودشون بیرون و خرید تا سرشون گرم بشه .درس و مشقای  مائده رو هم مامان خودش نظارت میکرد . هر چی هم دوست داشتن براشون پخته بود  و شبا هم مراسم قصه خوانی داشت براشون تا برنامه شون به هم نریزه .واقعا مامان بابا زحمت کشیدن نمیدونم چطوری از مهربونیشون تشکر کنم . به مامان گفتم شما هم با بابا برین مسافرت من مانلی و مانی رو نگه میدارم . مامان گفت خسته نباشی این دوتا که بزرگن تو رو هم میتونن نگه دارن !!!!! خلاصه شما شاهد باشین من اعلام آمادگی کردم  برای نگهداری خواهر برادرم !!!!

 همین دیگه . باز من پر حرف شدما یه مدت نبودم از دستم راحت بودین !!!! الانم منتظر یه مدرکم که خوشبختانه تو راهه و از بس به پیکه زنگ زدم فکر کنم اگه کچل نبوده تا الان کچل شده بس که گفتم کی میرسین!!!!! واییی زودتر بیاد. با تمام وجودم میخوام برم خونه پیش مسعود و دوتا گوگووولی خوشمزههههه .  فردا هم مسعود نیست تو خونه ی عموش مراسم مردونه ست میره اونجا برای همین تا عصر نمیبینمش . 

/ 53 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یکی

ببین تو داستان نویس خوبی هستی.منم چند ساله دارم می خونمت ولی این اواخر خیلی دیگه اغراق می کنی.تا قبل از اینکه از علی جدا شی خوب بود ولی بعد اون خیلی قلمت بد شده.بیشتر دقت کن.

تنهادرغربت

خصوصی داری

farkhondeh

Slam Melodi joon, ishalla hamishe be safar o gardesh o khoshi [قلب]

شیلا مامان رومینا

سلام خارجی نه بابا مثل اینکه ملودی با دست پر برگشته همینه که تیر و ترکش های حاج خانم جان بهش اثر نکرده بس که ماساژ گرفته و ضد ضربه شده. الهی که همیشه همراه همسر و گوگولی ها زیر سایه خدا و خوش و خوشبخت و سالم زندگی کنین و الهی که حاج خانم هم به راه راست مومنین واقعی هدایت بشه نه مومنین اسمی

الهام(منو)

چشمت روشن [گل] حاج آقا اومده دیگه حالی به هولی [ماچ] دلم برا نوشته هات تنگ شده بود . ولی عجب آقایی داری ها انصافا از یه چیزت خیلی خوشم میاد آخه مثل خودمی [زبان] همه چی و همه (اکثر) دل مشغولی هاتو به مسعود می گی . واقعا خیلی به زندگی کمک می کنه و مانع خیلی از سو’تفاهم ها میشه . تازه خیلی سبک می شی . خدا این زندگی و شوهر خوب و دو تا گوگولی رو برات نگه داره و ایشالا هر وقت بخواین یه گوگولی دیگه هم زندگیتون رو شادتر کنه . [نیشخند] این حسودی ما هم درمان ناپذیره [عینک][نیشخند] گاهی مترجم بودن هم خیلی سخته ها [متفکر]

تنهادرغربت

باید اضافه میکردی من واقا مسعود اول راجع به صفحه ی دوم به توافق رسیدم بعد بقیه چیزها..چه چیزهایی میگن این حاج خانم جان ها[عصبانی] چقدر سخت میشه کامنت گذاشت اینجا[گریه]

خدیجه زائر

سلام فقط می تونم بگم خیلی خوشحالم واست.........الهی همیشه خوش باشی قشنگم[ماچ][بغل]

ویدا

سلام بر ملودی عزیز و مهربونم . چشمت خیلی خیلی روشن . ای جوووونم به این همه عشق و محبت و صمیمیت و صفا خیلی خیلی خوشحالم که جواب آزمایشت نوید سلامتی داده. ایشالله همیشه سالم باشی و هیچ وقت هییییچ گونه کسالتی نداشته باشی . خدا رو شکر که مسافرت بهت خوش گذشته ملودی جونم . سواغاتی ها هم مبارکشون باشه . دست مامان بابای گلت هم درد نکنه که انقدر مهربونن . خدا حفظشون کنه . ایول که سمینارت در کل عالی شده . خدا روشکر . بابا ملودی ما شییییییییییییره روی همه ی رجب خان ها رو هم کم می کنههههههههه . بلهههه . این جوریاست. دوست دارم زیاااااااد [بغل][ماچ][ماچ][قلب]

لیلا

سلام خانوم خانوما - چشمتتتتتتتتت روشن [ماچ] از خدا می خوام که همیشه شاد و شاد و شاد و شاد و سلامت باشی تروخدا یه خورده زود زود بیا و بنویس من به عشق نوشته هات هر روز وب رو چک می کنم [گل] خیلی خیلی دوستت دارم و عاشق اخلاق و حرفاتم. [قلب][قلب] (در ضمن تند تند اسفند دود کن)[زبان]

نسرین

نهههههههههههه..ملودی هرچی نوشتم پر؟؟؟[ناراحت] کلی بوست کردم رو بعدش چشمت روشن گفتم...بعدش همیشه خوشحال باشین گفتم چه با مسافرت چه بی مسافرت..... بعدشم از رجب گفتم وووووووو.... یعنی نیومد؟؟ ملودی حالا من با چه رویی خصوصی بذارم اخه؟؟؟